پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۸ دفاع:
۱۶۰۵ شناسه:
سيدكامياب راسخ قائم مقامي دانشجو:
بررسي رابطه ميان رويكرد بازاريابي رابطه مند و وفاداري مشتريان در شركتهاي ارايه دهنده خدمات دسترسي به اينترنت عنوان فارسي:
The relationship between Relationship Marketing (RM) approach and customer loyalty in the companies providing Internet access services عنوان انگليسي:

در دنياي امروزين، انسان براي رفع حداقل نيازها و بالابردن دانش و توانمندي خود همواره محتاج دريافت مستمر اطلاعات ميباشد و اين مهم از طريق فناوري اطلاعات بويژه استفاده از اينترنت امكانپذير است. شرايط مزبور تقاضاي بازار عرضه خدمات اينترنتي را با شيب فزاينده‌اي همراه نموده و عرصه كسب و كار شركتهاي ارائه دهنده خدمات مزبور بسيار وسيع گرديده است. از سوي ديگر امروزه در محيطي زندگي ميكنيم كه بطور روز افزون به سوي اقتصاد مبتني بر رضايت مشتريان پيش مي‌رود، بررسي و مطالعه ويژگيها، عقايد و انتظارات دريافت كنندگان خدمات اينترنتي و نظرداشت بازاريابي رابطه مند در راستاي وفاداري مشتريان، مي‌تواند به اصلاح فعاليتهاي مجموعه‌هاي ذكر شده كمك نمايد و هم رضايتمندي استفاده كنندگان و خدمات گيرندگان را از كيفيت خدمات در پي داشته باشد.

در اين پژوهش، مساله تحقيق مبتني بر آنستكه چگونه مي‌توان با استفاده از باراريابي رابطه مند در روند كاري ارايه دهندگان خدمات اينترنتي، مي‌توان رضايت مشتريان را بدست آورده و وفاداري ايشان را جلب نمود؟

چکيده:

بازاريابي رابطه مند، رضايت مشتري، وفاداري مشتري، شركتهاي خدمات دسترسي به اينترنت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن نظري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.