پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۹ دفاع:
۱۵۸۳ شناسه:
سكينه هاشمي دانشجو:
طراحي‌وپياده‌سازي‌الگوريتم‌تشخيص‌عيب‌بيرينگ‌درموتورهاي‌كششي‌القائي‌قطارهاي‌متروتهران‌براساس‌داده هاي‌ واقعي عنوان فارسي:
Design and Implementation of Bearing Fault Detection Algorithm for Traction-Motors of Tehran Metro Trains based on Real data عنوان انگليسي:

در طول زمان در عملكرد هر سيستم ديناميكي همواره اين انتظار وجود دارد كه عيب‌ها به اشكال مختلف ظاهر شوند. اين عيب‌ها مي‌توانند هر تغييري در شرايط فيزيكي اجزاي مختلف سيستم، تجهيزات كنترلي و هم‌چنين شرايط خارجي به وجود آورند. به همين جهت در ساليان اخير كشف تشخيص عيب در فرايندهاي صنعتي، حجم كثيري از پژوهش‌هاي صورت گرفته در زمينه‌ي كنترل و اتوماسيون را به خود اختصاص داده‌است. هدف از انجام اين تحقيق تشخيص عيوب در موتور كششي القائي قطارهاي درون شهري است. با توجه به استفاد روزافزون از سيستم حمل و نقل ريلي درون شهري (مترو)، ايمني و آسايش مسافران يكي از مسائل مهم در سيستم حمل و نقل بوده و مهم‌ترين بخش در اين خصوص، نگهداري و تعميرات پيشگيرانه‌ي قطارها مي‌باشد. يكي از مهم‌ترين عوامل مؤثر در اين امر، تشخيص به موقع عيوب در بخش‌هاي عمده مانند موتورهاي الكتريكي بوده و هدف از انجام اين پروژه طراحي الگوريتمي جهت تشخيص عيب بيرينگ در موتورهاي كششي القائي قطارهاي نسل جديد متروي تهران مي‌باشد.

طراحي يك سيستم اتوماتيك كاربردي و جديد در تشخيص عيوب موتورهاي القائي مورد استفاده در قطارهاي متروي تهران مبتني بر سيگنال‌هاي الكتريكي جمع‌آوري شده از آن‌ها هدف اصلي اين تحقيق مي‌باشد، تا با انجام موفق آميز اين پروژه، بتوان به كاهش هزينه‌ها و افزايش مدت زمان نگهداري و تعميرات در سامانه‌ي قطارهاي شهري كمك قابل توجهي نمود.

روشي كه براي آشكارسازي عيوب در اين پروژه استفاده خواهد شد، روش مبتني بر داده‌هاي واقعي موتورهاي القائي قطارها مي‌باشد.

شايان ذكر است كه ارزيابي و اعتبارسنجي الگوريتم طراحي شده از طريق اعمال آن بر روي تعدادي نمونه‌ي واقعي و مقايسه‌ي نتايج بدست‌آمده با نتايج نگهداري و تعميرات صورت خواهدگرفت.

تحليل در حوزه‌ي فركانس با آناليز طيف سيگنال روشي است كه بيشترين استفاده را در تشخيص عيب موتورها به خصوص عيوب بيرينگ دارد، بنابراين پس از مدل‌سازي سيگنال‌هاي مربوطه در نرم‌افزار متلب با استفاده از روش تبديل فوريه سريع، تبديل موجك و شبكه‌ي عصبي مي‌توان سيستمي اتوماتيك جهت تشخيص عيوب موتور كششي القائي قطارها طراحي نمود.

كلمات كليدي: تشخيص عيب موتورهاي كششي القائي نگهداري و تعميرات تبديل موجك شبكه‌ي عصبي

چکيده:

تشخيص عيب - موتورهاي‌كششي‌القائي - ‌قطارهاي‌متروتهران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر موسي آيتي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.