پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۹ دفاع:
۱۵۸۰ شناسه:
عباس باباپور دانشجو:
"طراحي محصول به كمك چاپگر سه بعدي" عنوان فارسي:
"Product design using three-dimensional printer" عنوان انگليسي:

توليد سهم بزرگي در ارتقاي كيفيت و پايداري زندگي بشر دارد. فرايندهاي توليد اساساً به فرايندهاي كاهشي، شكل دادن و افزايشي طبقه‌بندي مي‌شوند. فرآيندهاي كاهشي مانند فرزكاري و تراشكاري در حيطه گسترده‌اي به صورت اتوماتيك انجام مي‌شوند، بخصوص پس از ابداع كنترل عددي محاسباتي از اواخر دهه چهل ميلادي به جايي رسيد كه امروزه بخش بزرگي از قطعات دقيق در صنايع مختلف به روش مدرن محاسبات عددي كامپيوتري توليد مي‌شود. با اين وجود اين فرايندها به علت دسترس‌پذيري ابزار برشكاري داراي محدوديت‌هاي شديد در توليد قطعات پيچيده هستند. فرايندهاي كاهشي اغلب ضايعه-ساز و پراتلاف هستند زيرا در آنها قطعه اغلب از دور ريختن تراشه‌ها از بدنه مواد حاصل مي‌شود. فرايندهاي تركيبي به طور عمده براي شكل‌دهي صفحات فلزي بكار مي‌روند و اغلب براي توليد شكلهاي هندسي پيچيده بسيار محدود هستند و به قالب-هايي بستگي دارند كه آنها نيز اصولاً با استفاده از فرايندهاي كاهشي توليد مي‌شوند. فرايندهاي افزايشي به قالب‌هايي بستگي دارند كه مواد مذاب در آنها يا ريخته مي‌شود يا تزريق مي‌گردد. ساختن چنين قالب‌هايي اغلب پرهزينه است. بنابراين بدست آوردن محصولات متنوع و پاسخگويي به تغييرات طراحي شامل هزينه بالاي توليد قالب‌هاي اضافي و تغييرات در قالب‌ها است.

يكي از ماشين‌هاي كاربردي در فرايند RM ماشين پردازش نوري ديجيتال است. روش نمونه‌سازي سريع پردازش نوري ديجيتال (DLP) شكلي از استريوليتوگرافي است كه در خدمات نمونه‌سازي سريع استفاده مي‌شود. تفاوت اصلي بين نمونه‌سازي سريع DLP و SLA، استفاده از نور پروژكتور به جاي ليزر براي بهبود رزين پليمري حساس به نور است.

موضوع اصلي اين پروژه طراحي DLP مي‌باشد.

چکيده:

توليد افزايشي-فرايندهاي توليد-پردازش نوري ديجيتال

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهران فاطمي نيا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.