پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۹ دفاع:
۱۵۷۶ شناسه:
محمدجواد پيران دانشجو:
مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي باتاكيدبررويه قضائي ايران عنوان فارسي:
Criminal responsibility of legal persons, with an emphasis on case law عنوان انگليسي:

بيان مسأله: (شامل تشريح ابعاد مسأله, معرفي دقيق آن, بيان جنبه‌هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوط)

در وضعيت كنوني اكثر محاكم با استناد ماده 616 بخش تعزيرات اسلامي مصوب سال 75عنوان كلي عدم رعايت نظامات دولتي و يا به موجب قوانين خاص (قانون تعزيرات حكومتي ) اشخاص حقوقي را مجازات مي نمودندهمچنين .در قوانين ديگر قبل از سال 92 مجازات هايي علاوه بر اشخاص حقيقي براي اشخاص حقوقي به شرح ذيل تعيين شده بود.1- ماده 201 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366-2- ماده 28 قانون حمايت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348-3- ماده 8 قانون ترجمه و تكثير كتب، نشريات و آثار صوتي، مصوب 1352- 4- ماده 9 قانون تنظيم توزيع كالاهاي مورد احتياج عامه، مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب- 5- ماده 10 لايحه قانون تشكيل دادگاههاي فوق العاده رسيدگي به جرائم ضدانقلاب مصوب 1358

مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي بعنوان قاعده عمومي براي اولين بار در ق . م . 92 پيش بيني گرديده است . (مواد 20 و 143) اما قبل از تصويب اين تحولات دست اندركاران سياست جنائي بطور پراكنده در برخي قوانين از جمله مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي را به رسميت شناخته اند. رويه قضائي از سالها پيش معمول بوده است مانند : 1. ماده 4 قانون مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 – 2 . ماده 15 قانون اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 1339 – 3 . ماده 2 قانون حمل و نقل و مبادله محمولات و مرسولات پستي وزارت پست و تلگراف و تلفن توسط مؤسسات و شركتهاي خصوصي حمل و نقل و بار و مسافر، مصوب 1360 كميسيون مشترك پست و تلگراف و تلفن، امور قضايي و راه و ترابري – 4. ماده 199 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و قانون تعزيرات

چکيده:

مسئوليت/كيفري / اشخاص حقوقي/رويه قضائي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد مهدي ساقيان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.