پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۵ دفاع:
۱۵۷۵ شناسه:
سيداميررضا زوار دانشجو:
بررسي نقش كميسيون حقوق بين الملل در تدوين و توسعه تدريجي حقوق بين الملل. عنوان فارسي:
The role of the international law commission on the codification and evalution of international law. عنوان انگليسي:

موضوع قابل بحث در پايان نامه مزبور مقوله كميسيون حقوق بين الملل است كه بايد به اين موضوع دقت كافي مبذول داشت كه اين كميسيون در تلاش است تا نقيصه بي حقوقي در جهان را تا حدودي رفع كرده و از اثرات ان كاسته شود.

چکيده:

كميسيون حقوق بين الملل-تدوين-توسعه حقوق بين الملل-نقش و جايگاه.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسين نواده توپچي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.