پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۱۵۴۸ شناسه:
نازنين زهرا محمودخاني دانشجو:
روش هاي نظارتي حقوقي بر مديران در بانك هاي دولتي با ساز و كار حاكميت شركتي عنوان فارسي:
corporate governance عنوان انگليسي:

حاكميت شركتي يا راهبري شركتي و به تعبير بانك مركزي حاكميت سهامي، به منظور اطمينان حاصل كردن و جلوگيري از خطر در فعاليت‌هاي مديران شركت‌ها و مسايل اطراف آن‌ها مي‌باشد.

حاكميت برگرفته از واژه انگليسي Governance به معناي هدايت كردن كه معمولاً براي هدايت يك كشتي به كار مي‌رود. تعريف حاكميت شركت، در وهله اول به راهبري تمركز دارد تا كنترل.

رابطه بين سهامداران و شركت هاي آنان و روشي كه سهامداران به كمك آن، مديران را به بهترين عملكرد تشويق مي كنند. مثلا با راي گيري در مجامع عمومي و جلسات منظم با مدير ارشد شركت ها.

مانند اغلب اصطلاحات فني، هيچگونه تعريف مورد توافق و جامعي در مورد اصطلاح چند بعدي و نسبتا پيچيده حاكميت شركتي وجود ندارد و در اين مقوله، تفاوت چشمگيري در تعريف بر اساس كشور مورد نظر وجود دارد. حتي در نظام هاي حقوقي و اقتصادي ايالت متحده آمريكا و انگلستان نيز رسيدن به يك تعريف واحد و بدون مناقشه كار عملي نيست.

چکيده:

risk

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر امين جعفري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر جعفر نوري يوشانلوئي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.