پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۲ دفاع:
۱۵۴۱ شناسه:
آرزو سلطان محمدي دانشجو:
طراحي مدل مرجعيت اثر بخشي خبري شبكه هاي اجتماعي(مورد مطالعه تلگرام) عنوان فارسي:
developing a model for effectiveness of social network in news source (case study Telegram) عنوان انگليسي:

شبكه‌هاي اجتماعي تغييرات بسيار عميق‌تري از آنچه انتظار مي‌رفت ايجاد كرده‌اند. يكي از مهمترين تغييراتي كه استفاده از اين شبكه‌ها ايجاد كرده‌اند، بحث توليد، مصرف و گردش اخبار است. شبكه‌هايي كه اين امكان را براي افراد به وجود آورده‌اند كه ديگر تنها مصرف‌كننده‌ي اخبار نباشند، بلكه خود بخشي از چرخه‌ي توليد خبر نيز مي‌شوند. نفوذ شبكه‌هاي اجتماعي در ميان مردم به گونه‌اي است كه گويا بدون وجود آنها نمي‌توان زندگي كرد.با توجه به دامنه نفوذ روزافزون و تأثيرگذاري اين شبكه‌ها، مسئله شناخت الگوهاي رفتاري كاربران آن‌ها به يكي از موضوعات جذاب تحقيقي بدل شده است. هدف اصلي اين پژوهش طراحي مدل مرجعيت خبري شبكه هاي اجتماعي در ايران است. اين پژوهش با استفاده از روش مفهوم سازي بنيادي(داده بنياد) انجام گرفته است. جامعه آماري تحقيق شامل بيست نفر از متخصصين در امر سيستم‌هاي اطلاعاتي و فضاي مجازي و همچنين افراد داراي تجربه در حوزه خبر و مديريت خبر مي‌باشد. جهت نمونه-گيري نيز از طرح نمونه‌گيري هدفمند استفاده شده است.داده هاي بدست امده از طريق كدگذاري باز،محوري و انتخابي مورد تحليل و تفسير قرار گرفتند. بر اساس مفهوم‌سازي در مرحله اول كدگذاري، 56 مفهوم اوليه استخراج گرديد. داده‌ها و مفاهيم در مراحل مختلف مقوله‌بندي شدن و در 9 مقوله آزادي در كسب داده، مصونيت حوزه خصوصي، اعتماد به غيرخودي‌ها، پردازش، تعامل و تراكنش چندرسانه‌اي، استفاده آسان، هزينه كم؛ عموميت يافتن، تعاملي بودن، و دسترسي آسان به اطلاعات طبقه‌بندي شدن و اين 9 مقوله تبديل به 3 مقوله محوري و اساسي امنيت حوزه خصوصي و آزادي دسترسي،سهولت دسترسي و توان فني،كسب اطلاعات در فضايي همگاني طبقه‌بندي شده‌اند كه فرايند كار را توضيح مي‌دهند و علت عموميت تلگرام خصوصا وجه خبري آن را به نمايش مي‌گذارند. امنيت حوزه خصوصي و آزادي دسترسي از مقولات محوري اساسي ما در مرحله علي بررسي عموميت تلگرام و فضاي خبري آن مي‌باشد.يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه سه مقوله عمده تبديل به سبك زندگي شدن؛ بسيج عمومي و مرجعيت خبري در افكار عمومي هستند كه از ديد متخصصين اين باعث شده تلگرام نرم‌افزار موثري بر اوضاع سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايران باشد.

چکيده:

تلگرام، تبادل اطلاعات، شبكه هاي اجتماعي،مرجعيت خبري، مشاركت فعال ،نظريه داده بنياد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر طاهر روشندل اربطاني استاد راهنما:
دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد راهنماي دوم:
دکتر باقر ساروخاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
/

استراتژي هاي دستيابي به مدل مرجعيت خبري شبكه هاي اجتماعي

ارزو سلطان محمدي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.