پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۱۱ دفاع:
۱۵۱۱ شناسه:
آرزو الله بخشي هفشجاني دانشجو:
بررسي اثرات حقوقي تحريم ها ي فرا منشوري برصنعت نفت ايران باتكيه برتكنولوژي و فن آوري در صئايع بالادست نفت عنوان فارسي:
The study on legal effects of sanction on Irans oil industry replying science and technology in the upstream of oil industries عنوان انگليسي:

در دوران تحريم ها به دليل وابستگي تكنولوژيكي به شركت هاي بين المللي انرژي به ويژه در صنايع بالادست نفت بخش انرژي ايران وارد چالش هاي بسياري شدكه از ان جمله مي توان اشاره كرد به مشكل در تامين مالي طرح هاي انرژي و توقف بسياري از پروژه ها به دليل وابستگي به شركت هاي بين المللي انرژي در زمينه هاي مختلف از جمله تكنولوژيكي.بنابر اين ما در اين پژوهش به اين سوال پاسخ مي دهيم كه تحريم ها بر تكنولوژي و فناوري در صنايع بالا دست نفت ايران چه تاثيرات حقوقي كذاشته است؟كه يكي از نتايج حاصله مي تواند اين باشد كه تحريم ها تاثيرات سوء بر پيشرفت و توسعه صنايع بالادستي نفت گذاشته است و از سو ديگر هم مي توان گفت تحريم ها موجب شكوفايي هر چه بيشتر و بهتر استعداد هاي داخلي شده است.

چکيده:

Sanction، Irans oil sanction، Upstream oil industres

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد باقر ميرعباسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.