پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۲ دفاع:
۱۴۹۴ شناسه:
منصوره فرحزادي دانشجو:
تصحيح انتقادي مُبكيات به مقدمه و تعليقات عنوان فارسي:
Edition of Mubkiyyat with an analytic preface and notation عنوان انگليسي:

اين تحقيق در زمينه ي شناسايي و تصحيح يكي از منابع ارزنده ي اخلاق و عرفان اسلامي به زبان فارسي است كه پس از جستجوي بسيار، چندين دستنويس كهن از آن مورد بررسي قرار گرفت و يكي از آن‌ها كه از شاخصه‌هاي سبكي و زباني كهن‌تري برخوردار بود، مبنا قرار داده شد. شناخت دقيق و جزيي‌نگري از اين اثر به همراه توصيفي كه ما از مختصات زباني، فكري و اعتقادي صاحب اثر در مقدمه عرضه خواهيم نمود مي‌تواند نمودار وعظ اخلاقي به زبان فارسي در ماوراءالنهر در ادوار گذشته باشد.متن نويافته ي مُبكيات تا كنون مورد توجه هيچ يك از كساني كه در زمينه ي تصوف و اخلاق اسلامي به زبان فارسي پژوهش كرده‌اند واقع نشده است و از اين لحاظ متني يگانه به شمار مي‌رود. نتيجه علمي اين گونه پژوهش‌ها در نهايت عرضهء متني پيراسته به همراه مقدمه‌اي تحليلي و تعليقات متنوع است. نگارنده خود را ملزم مي‌داند كه در مقدمه، بخش مبسوطي در باب مجالس مكتوب عرفاني يا اخلاقي كه به صورت «گفتارنوشت» يا «شبه‌گفتارنوشت» در دست است، با رويكردي تحليلي و مقايسه‌اي عرضه نمايد. همچنين تلاش خواهد شد كه برخي ويژگي‌هاي مشترك اين كار از منظر ساختاري، با كارهاي مشابه از مجالس اخلاقي و عرفاني استخراج و در مقدمه دسته‌بندي گردد. همچنين فوايد بسياري كه از اين متن براي فهم بهتر متون ادبي كهن فارسي قابل استخراج و عرضه است، به شكلي علمي و منسجم ارائه خواهد شد.همچنين داستان‌هاي بسياري كه بر زبان مؤلف بخارايي ما رفته است، به مطالعات مربوط به مأخذشناسي داستان‌هاي عرفاني خواهد آمد.

چکيده:

مبكيات، نسخه خطي، تصحيح، تعليقات، مقدمه تحليلي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا حاجيان نژاد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر جواد بشري استاد مشاور:
دکتر منوچهر اكبري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.