پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۹ دفاع:
۱۴۷۳ شناسه:
محمد محمدي دانشجو:
حمايت از تصرف در املاك در حقوق ايران و انگلستان عنوان فارسي:
Protection of the possession of land in Iran and English law عنوان انگليسي:

ضرب المثل انگليسي «تصرف نه دهم حقوق است»، به خوبي مبين اين حقيقت بوده كه تصرف را مي‌توان عصاره تلاش انسان و حقوق مجسم او تلقي كرد. در اين ميان تصرف در املاك، جايگاه ويژه‌اي دارد.

نظام حقوقي ايران همگام با ساير نظام‌هاي حقوقي از جمله حقوق انگليس پيوسته از تصرف حمايت كرده است. درك اهميت چنين حمايتي نظام‌هاي حقوقي را بر آن داشته علاوه بر راهكارهايي كه به صورت غير مستقيم، با تصويب قوانين مختلف در ارتباط با مالكيت، از تصرف حمايت مي‌نمايند، دعاوي ويژه‌اي را براي حمايت فوري از تصرف و با حداقل تشريفات دادرسي، تاسيس نمايند. اما ميزان كارايي چنين ابزارها‌ي قانوني بدون ترديد با شناخت درستي از ماهيت تصرف و تشخيص مباني حقوقي حمايت از آن ارتباط مستقيم دارد.

به‌ نظر مي‌رسد در حقوق ايران نسبت به درك كامل ماهيت حقوقي تصرف توجه كافي مبذول نشده است. بطوري كه با تأثير از نظام حقوقي سيويل‌لا، كه مشخصه بارز آن متمايز كردن تصرف از حق مالكيت مي‌باشد، در حقوق ما نيز تصرف در حالت كلي نوعي سلطه و اقتداري عرفي در مقام اعمال حق دانسته شده است. همچنين از تصرف به عنوان سلطه و استيلاء مادي و معنوي در مقام اعمال حق مالكيت تعبير شده است. همانگونه كه ملاحظه مي‌گردد، منظور از حق ياد شده حق مالكيت بوده و خارج از تصرف فرض مي شود. از اين نظر جايگاه تصرف تا حد يك عمل مادي كه در خدمت حق مالكيت قرار مي‌گيرد، تنزل پيدا كرده و حق مالكيت از اعتبار بيشتري برخوردار شده است.

قوانين مربوط به املاك هم كه در چنين بستري، بدون توجه به مرتبه واقعي تصرف و بيشتر به هدف حمايت از حق مالكيت به تصويب رسيده‌اند، در گذر زمان در مواجهه با جايگاه حقيقي تصرف، ازطريق تصويب قوانين مغايري مانند قوانين «اصلاحات ارضي» ، قانون «نحوه واگذاري و احياء اراضي...» يا قانون مربوط به «كشت واگذاري زمين‌هاي...به صورت كشت موقت....»، مالكيت هاي تثبت شده يكي پس از ديگري لغو شده و در نهايت با انبوهي از قوانين ناسازگار در حوزه املاك روبرو شده‌ايم. در اين تحقيق سعي شده است پس از درك صحيحي از ماهيت حقوقي تصرف در مطالعه تطبيقي آن با حقوق انگليس، راهكارهاي حمايت حقوقي از تصرف در املاك در حقوق ايران و انگليس، به صورت مستقل از حق مالكيت و همچنين در ارتباط با حق مالكيت بررسي شود.

چکيده:

حق تصرف نظام حقوق نوشته (سيويل لا )– نظام حقوقي كامن لا حق مالكيت - انگلستان - ايران - املاك-حمايت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نسرين طباطبائي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي اسلامي پناه استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.