پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۵ دفاع:
۱۴۶۲ شناسه:
سارا يغمائي دانشجو:
بررسي آموزش زبان انگليسي به افراد ناشنوا در ايران عنوان فارسي:
Examining English Language Teaching to the hearing impaired in Iran عنوان انگليسي:

In the case of language learning , It seems hearing-Impaired people are neglected. In this study is going to have an over review on what happened so far and what the gaps are , for hearing-Impaired students in Iran.In future the researchers can look briefly on the present situation of this group of EFL learners.

چکيده:

Sign language

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجيد نعمتي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد رمضاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.