پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۵/۱۶ دفاع:
۱۴۴۳ شناسه:
ندا قوام بايگي دانشجو:
بررسي تاثير تكرار بر فراگيري لغت خردسالان عنوان فارسي:
The Investigation of the Effect of Task Repetiotion on Vocabulary Acqisition by Young EFL Learners عنوان انگليسي:

پژوهش حاضر تلاشي است براي بررسي تاثير تكرار بر يادگيري لغات در گروه سني ۸ تا ۱۰ سال كه بر روي يك گروه ۶۰ نفري انجام خواهد شد. روش مورد بررسي Task-Based خواهد بود و اثر تكاليف مختلف با انجام روش هاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفتع و سپس به وسيله SPSS داده ها مورد تحليل قرار گرفته و نتيجه مطالعه خواهد شد

چکيده:

Task- Task-Based Language Acquisition- Task Repetition

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمحمد علوي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجيد نعمتي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.