پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۱/۲۶ دفاع:
۱۴۰۹ شناسه:
الهام وسدي دانشجو:
تاثير فعاليت ورزشي استقامتي بر بيان ژن مايونكتين، آيريزين و Fndc5 عضلاني و مقاومت به انسولين پلاسماي رت هاي بالغ عنوان فارسي:
Effect of endurance exercise on the expression of the Myonectin, Irisin and Fibronectin type III domain containing 5 (Fndc5) in the adult rat عنوان انگليسي:

امروزه، مزاياي استفاده از تمرين مناسب به منظور بهبود و درمان غيردارويي بيماري هاي متابوليكي و قلبي- عروقي به خوبي نشان داده شده است (1،2). با وجود اين، مكانيسم هاي مولكولي تمرين كه از طريق آن ها اثرات مثبت خود را اعمال مي كند، هنوز به خوبي شناخته شده نيست. بنابراين، يكي از مهم ترين چالش هاي پيش رو، شناسايي مكانيسم هاي اثرات شبه دارويي تمرين است (2).

در حالي كه نقش مستقيم سوخت و ساز عضلات اسكلتي در تنظيم متابوليسم گلوكز و چربي، به خوبي شناخته شده است، پتانسيل غدد درون ريز عضلات اسكلتي كه متابوليسم گلوكز و چربي را در بافت هاي ديگر تحت تاثير قرار مي دهند تنها به تازگي مورد بررسي قرار گرفته است. با ظهور پروتئوميكس، تعدادي از عوامل ترشح شده مشتق از عضله، كه به عنوان مايوكاين ها ناميده مي شوند، شناسايي گشته اند (3 و 4).

دو مايوكاينِ مايونكتين و آيريزين ، مرتبط با عضله اسكلتي در هموستاز چربي در كبد و بافت چربي در پاسخ به تغييرات در سطح انرژي (از جمله فعاليت ورزشي) نقش دارند و هر دو در مدار سوخت و ساز بدن واسطه گري مي كنند(18). بر اين اساس در اين نحقيق، به مطالعه تاثير فعاليت ورزشي بر دو مايوكاينِ مايونكتين و آيريزين و FNDC5 كه ژن پيش ساز آيريزين است، خواهيم پرداخت.

چکيده:

مايونكتين، آيريزين، پروتئين فيبرونكتين نوع III حاوي دامنه فعاليت ورزشي استقامتي، رت بالغ

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اصغر رواسي استاد راهنما:
دکتر رحمان سوري استاد راهنماي دوم:
دکتر فاطمه شب خيز استاد مشاور:
دکتر زهره مظاهري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.