پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۱۴۰۰ شناسه:
معصومه قلبي آهنگري دانشجو:
سنتز و بكارگيري نانو كاتاليست SAPO-34 اصلاح شده با عناصر فلزات واسطه در فرايند تبديل متانول به پروپيلن (MTP) عنوان فارسي:
Synthesis and application of SAPO-34 Nano Catalyst modified by transition metals (Mn, Ni & Co) for conversion of methanol to propylene (MTP) عنوان انگليسي:

در سالهاي اخير با افزايش قيمت نفت خام و تقاضاي الفينهاي سبك، توسعه روش هاي مختلف توليد اين مواد كه از اصلي ترين محصولات پتروشيمي به شمار مي آيند، توجه زيادي را به خود جلب كرده است. در بين روش هاي مختلف سنتز الفين ها، استفاده از فرايند تبديل متانول با بكارگيري كاتاليست هاي زئوليتي از بهترين روشها محسوب مي شود. لذا هدف سنتز و بكار گيري كاتاليست موثر، جهت افزايش بازده توليد محصول و بهينه شدن كارايي كاتاليست در فرايند تبديل متانول به پروپيلن است.

چکيده:

SAPO-34 ، متانول، هيدروترمال، گزينش پذيري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر پرويز رشيدي رنجبر استاد راهنما:
دکتر محمد تيموري استاد راهنماي دوم:
دکتر عليمراد رشيدي استاد مشاور:
دکتر زهرا طاهري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.