پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۰/۵ دفاع:
۱۳۹۴ شناسه:
سعيد تقديري دانشجو:
تصحيح نسخه خطي تحفه السعاده عنوان فارسي:
Correction of the Tohfat Al Sa`adat manuscript عنوان انگليسي:

: نسخه خطي «تحفه السعاده» فرهنگي است مشتمل بر لغات دري پارسي، پهلوي و ماوراءالنهري متضمن مختصري از لغات عربي و تركي با استشهاد به ابيات اساتيد، در بيست و نه باب، به ترتيب حروف تهجي و هر بابي مشتمل بر دو فصل: فصل اول: في المفردات و فصل ثاني: في المركبات و الاصطلاحات تأليف محمود بن شيخ ضياءالدين محمد متخلص به محمود كه در دهم صفر سال 916 هجري در دهلي آن را به اتمام رسانيده و بنام خواجگي سعيد –وزير وقت- تسميه اش كرده و مصدّرست به اسم سلطان سكندر لودي(894-923ه) و ازين رو برخي آن را فرهنگ اسكندري خوانده اند. با استناد بر فهرستواره دنا و با جستجويي كه نگارنده در منابع كتابخانه هاي داخلي و خارج از ايران داشته تنها دو نسخه از كتاب تحفه السعاده موجود است كه يكي متعلق به كتابخانه مركزي دانشگاه تهران و ديگري مربوط به كتابخانه آستان قدس رضوي است.

چکيده:

تحفه السعاده- فرهنگ اسكندري- تحفه السعادات- محمود بن شيخ ضياءالدين محمد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عبدالرضا سيف استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدمحمد منصور استاد مشاور:
دکتر محمدحسين محمدي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.