پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۱۶ دفاع:
۱۳۸۱ شناسه:
مريم اسلام دوست دانشجو:
طراحي وتدوين الگوي نقش رسانه هاي جمعي و ترويج در توسعه ورزش حرفه اي كشور عنوان فارسي:
. study The role of the mass media and promotion the development of professional sports in the country and provide a suitable model. عنوان انگليسي:

رسانه ها مسئول بخش اعظمي از مشاهدات و تجربه هايي هستند كه ما از طريق آن ها درك خود را نسبت به جهان پيرامون و نحوه عملكرد آن سامان مي بخشيم. از طرفي بازاريابي يك حوزه اصلي عملي براي كليه مشاغل امروزي است ، بايد به اين مورد به عنوان يك فرايند نگريست نه به عنوان يك مفهوم نظري و بايد يك مفهوم مشترك براي تمامي پرسنل باشد. هدف اصلي بررسي نقش رسانه هاي جمعي و ترويج در توسعه ورزش حرفه اي كشور و ارئه مدل مي باشد. با توجه به اهميت روزافزون ترويج در بازاريابي ورزشي در امر توسعه ورزش حرفه اي و از طرفي گسترش فناوري و اهميت رسانه، براي توسعۀ ورزش خصوصاً ورزش حرفه اي كشور محقق در پي آن است تا به سؤال زير پاسخ دهد كه چگونه مي توان با استفاده از دو متغيير مهم و برجسته رسانه و ترويج ورزش حرفه اي را در كشور توسعه داد؟ آيا مي توان فضاي رسانه در جهت توسعه شاخص هاي ورزش حرفه اي ارتقاء داد ؟ پاسخ به چنين سوالاتي به مديران ورزشي كمك مي كند تا با يك مدل معين و مشخص در جهت توسعۀ ورزش حرفه اي تلاش كنند و مديران چگونه از رسانه ها و عنصر ترويج در بازاريابي ورزشي استفاده نمايد تا بتوانند كالا و خدمات باشگاه را با توجه به نيازها و ترجيح هاي مشتريان ارائه نمايد، ودر جهت توسعۀ هرچه بيشتر ورزش حرفه اي در كشور گام بردارند. با توجه به اينكه جامعه آماري اين تحقيق شامل تمامي متخصصان در حوزه مديريت ورزشي 100، خبرنگاران ورزشي 100 و مديران و مسئولان باشگاههاي ورزشي 80 وباشگاههاي ليگ برتر و ليگ دسته يك و ورزشكاران حرفه اي كشور در رشته هاي توپي واليبال- هندبال- بسكتبال- فوتبال 100 نفر مي باشد. لذا بر اساس جدول انتخاب نمونه مورگان حداقل 220 نمونه نياز است. به منظور پيش گيري از كاهش تعداد نمونه ها و با توجه به درصد آنها در جامعه، تعداد نمونه ها را تا حدود 300 نفر افزايش مي دهيم.

چکيده:

رسانه هاي جمعي- ترويج توسعه ورزش- ورزش حرفه اي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد خبيري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدنصراله سجادي استاد مشاور:
دکتر ابراهيم عليدوست استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.