پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۴/۲۶ دفاع:
۱۳۸۰ شناسه:
حسن مرسلي دانشجو:
تحليل اگزرژي درپمپ حرارتي باتاكيد بر مبدل حرارتي عنوان فارسي:
the analysis of exergy in geothermal heat pump up to geo thermal heat exchanger عنوان انگليسي:

با توجه به اينكه زمين در فصل زمستان گرم تراز محيط بيرون و درتابستان

سردترازمحيط بيرون ميباشدبنابراين بااستفاده از كويل حرارتي ميتوانيم

درتابستان درمقابل كندانسوردماي سردتري قراربگيرد و در زمستان در

دراواپراتوردماي گرم تري ازمحيط در معرض انتقال باشد وبه اين ترتيب ۵۰

درصد درمصرف برق صرفه جويي ميكنيم.

چکيده:

پمپ زمين گرمايي تحليل اگزرژي مبدل زمين گرمايي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد كهرباييان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.