پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۵ دفاع:
۱۲۶۲ شناسه:
عارفه جمشيدي دانشجو:
تدوين استراتژي بازاريابي ورزشي وزارت ورزش و جوانان عنوان فارسي:
Codification of Sport Marketing Strategy of the Ministry of Sport and Youth عنوان انگليسي:

هدف پژوهش، تدوين استراتژي بازاريابي ورزشي وزارت ورزش جمهوري اسلامي ايران مي باشد.براساس نظر كاتلر و همكاران (2002)، برنامه‌ريزي استراتژيك بازاريابي فرايندي است كه بدان وسيله بين تعيين اهداف و توانايي‌هاي سازمان از يك سو و فرصت‌هاي در حال تغيير بازاريابي از سوي ديگر نوعي سازگاري استراتژيك ايجاد نمود.فدراسيون هاي ورزشي در سطوح ملي و بين المللي براي دريافت حمايت مالي ، نتايج ورزشي و شركت جستن اعضاء با يكديگر رقابت مي كنند.آنها نياز دارند كه به منابع جديد دست يابند تا بتوانند ادامه حيات بدهند و ورزش خود را پيشرفت دهند .(ويناند 2013)ضرورت داشتن يك برنامه بازاريابي به ويژه برنامه استراتژيك بازاريابي براي وزارت ورزش و جوانان به عنوان سازمان بالادستي 51 فدراسيون ورزشي در كشور مي‌تواند كليد موفقيت اين سازمان‌ها باشد.جامعه آماري مورد مطالعه ما شامل ذينفعآن و مخاطبان اصلي ، كليه مديران ستادي وزارت ورزش و جوانان ، روساي فدراسيون هاي ورزشي، مديران باشگاهاي ليگ هاي برتر و متخصصين بازاريابي ورزشي كه جمعا 180 نفر مي باشد و تعداد نمونه با جامعه آماري برابر خواهد بود و به صورت كل شمار مي باشد .اين تحقيق از نوع مطالعات راهبردي و براساس پروتكال طراحي برنامه هاي استراتژيك انجام خواهد شد

چکيده:

صنعت ورزش ، بازاريابي ، استراتژي بازازيابي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدنصراله سجادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ابراهيم عليدوست استاد مشاور:
دکتر محمد خبيري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.