پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۱۴ دفاع:
۱۲۵۴ شناسه:
روناك روشني دانشجو:
حمايت از علائم تجارتي در فضاي تبادل اطلاعات عنوان فارسي:
protection trademark in the cyberspace عنوان انگليسي:

فضاي تبادل اطلاعات متفاوت با فضاي فيزيكي است. خصيصه ي اينترنت جهاني بودن آن و ويژگي حقوق مالكيت صنعتي به خصوص حق بر علائم تجارتي سرزميني بودن آن است.به دليل دسترسي پذيري اينترنت هم زمان در همه جاي دنيا استفاده از اين قبيل علائم روي اينترنت ممكن است حقوق اشخاص ثالث را در فراسوي مرزها به چالش بكشد.در اين تحقيق بررسي مي شود كه ايا اساسا علامت تجارتي در فضاي تبادل اطلاعات مي تواند مورد حمايت واقع شود يا خير؟در رويكرد موافق در فضاي تبادل اطلاعات با ويژگي هاي خاصي رو به رو مي شويم كه ممكن است قواعد سنتي پاسخگوي اين چالش ها نباشد. در واقع مصاديق حق در اين دو فضا متفاوت است. آنچه نقض علامت تجارتي در فضاي تبادل اطلاعات (محيط ديجيتالي) را نسبت به نقض در محيط فيزيكي دشوارتر مي سازد اين است كه تشخيص نقض حق دشوار و گاه غير ممكن است.افزون بر اين در فضاي تبادل اطلاعات و فضاي فيزيكي ضمانت اجراهاي متفاوتي وجود دارد.در محيط مجازي چون نقض حق شديدتر است بايد به دنبال ضمانت اجراهاي سخت تر بود. همچنين امروزه در فضاي تبادل اطلاعات ناقضين جديد حق ايجاد شده اند.

چکيده:

علامت تجارتي، فضاي تبادل اطلاعات، ضمانت اجرا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سعيد حبيبا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن صادقي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.