پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۵ دفاع:
۱۲۰۰ شناسه:
افسانه طاهري دانشجو:
ارائه مدل حمايتي دولت از كارآفريني رسانه ديجيتال در ايران; حوزه موردمطالعه بازيهاي رايانهاياي عنوان فارسي:
State support of digital media entrepreneurship in Iran; the field of study computer games عنوان انگليسي:

تا ديروز بچه هاي نسل گذشته بيشتر اوقات فراغت خود را در محله ها و كوچه هاي تنگ و باريك و با بازي هاي عام كودكانه پر مي كردند .اما در دنياي امروزي كه نام ان را دهكده جهاني نهاده اند تمامي ان حال و هوا به يكباره تغيير كرده است.چرا كه اينك كودك و نوجوان امروزي منتظر سري جديد بازيهاي رايانه اي هستند و براي به بازار امدن اخرين مدل بازيها لحظه شماري ميكنندو از نگاه انان فردي موفق تر است كه حتي براي دقايقي زودتراز سايرين به فن اوري روز دنيا ي ديجيتال دسترسي پيدا كند . امروزه رسانه هاي ديجيتال بخش مهمي از اوقات فراغت كودكان و نوجوانان و جوانان را به خود اختصاص داده و انچنان متنوع طراحي و تعريف شده اندكه براي مخاطبين خود ملال اور و خسته كننده نيستند. با توجه به اين امر كه صنعت توليد ومحتواي بازيهاي رايانه ايي يكي از مهم ترين صنايع درامد زا ميباشد، دولت بايستي برنامه و طرحي جهت سمت و سو دادن به رسانه هاي ديجيتال كه مخاطبان ان اينده سازان اين مرز و بوم مي باشند داشته باشد و با حمايت از كارافريني رسانه هاي ديجيتال در اين عرصه بتواند بازيهاي متناسب با سن و شرايط اجتماعي و فرهنگي را به مخاطبان ارايه نمايند.

بر اساس تعريف موجود، كارآفريني رسانه اي (ME) خلق و مالكيت يك شركت يا سازمان كوچك است كه فعاليت هاي آن حداقل يك نوآوري براي بازار كسب و كار رسانه ايجاد كند (Hoag and compaine, 2007, PP.4). هواگ و كامپين (2007، ص4) در ادامه اذعان مي دارند كه كسب و كارهاي رسانه اي در سالهاي اخير همتراز و حتي بيش از ساير كسب و كارها در ايالات متحده كارآفرين بوده اند.كارآفرينان ايراني نيز همچون فعالان ساير نقاط جهان حضور پررنگي در پهنه رسانههاي نوين يافتهاند.بازيهاي رايانه اي يكي از سرگرمي هاي كودكان و نوجوانان و حتي بزرگسالان در عصر جديد است.اين بازيهاي مهيج و پر كشش ساعتها كودكان و نوجوانان را در مقابل صفحه نمايشگر ميخكوب ميكند،اين بازيها در كنار محاسنشان گاه اثار مخرب روحي و جسمي در كودكان ونوجوانان بر جاي مي گذارند.در اين دنياي پر هياهوي بازيهاي رايانه اي انچه بيش لز پيش ادهان را به خود مشغول كرده است ورود بازيهاي رايانه اي خارجي با محتوا و مفاهيم وسبك زندگي غير ايراني مي باشد. موضوع اين تحقيق در خصوص ارائه مدل حمايتي دولت از كارآفريني رسانه ي ديجيتال در كشور مربوط مي شود. البته در خصوص بازيهاي رايانه ايي كه مورد مطالعه اين تحقيق مي باشد كارهاي زيادي انجام نشده است نياز به حمايت دولت از كارآفرينان رسانه ايي دارد.

چکيده:

رسانه،رسانه ديجيتال،كارافريني رسانه اي،بازيهاي رايانه اي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر طاهر روشندل اربطاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي اكبر فرهنگي استاد مشاور:
دکتر سيدمرتضي موسويان استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.