پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۱ دفاع:
۱۰۱۰ شناسه:
حجت كيوان هاشمي دانشجو:
مطالعه تطبيقي اعتبار قرار داد پيش فروش ثبت نشده در حقوق ايران و فرانسه عنوان فارسي:
مطالعه تطبيقي اعتبار قرار داد پيش فروش ثبت نشده در حقوق ايران و فرانسه عنوان انگليسي:

مطالعه تطبيقي اعتبار قرار داد پيش فروش ثبت نشده در حقوق ايران و فرانسه

چکيده:
کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا شكوهي زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر اصغر عربيان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.