پايان نامه‌هاي دفاع شده
نمايش ۳۴۲۹ مورد گروه:
دفاع راهنما / مشاور عنوان دانشجو ش.د
۱۴۰۰/۴/۲۶ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
ارائه مدل سيستم اطلاعاتي بازاريابي هوشمند در ايران (مورد مطالعه: شركت گلرنگ)
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
سيداحمد قاسمي ۱۵۰۲۹۵۳۵۰
۱۴۰۰/۳/۴ دکتر جمشيد غلاملو
دکتر سيد مهدي صابري
تحليل جرم‏شناختي افراد مبتلا به اختلال پدوفيليا (موردهاي اجراع شده به سازمان پزشكي قانوني وكلينيك هاي پزشكي تهران)
حقوق جزا و جرم شناسي - کارشناسي ارشد
عليرضا فتحي ۱۵۰۳۹۵۲۵۶
۱۴۰۰/۳/۳ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر محمد آقايي
ارايه الگوي استراتژيك انتقال تكنولوژي در صنعت حفاري بر اساس استراتژي وزارت نفت و قراردادهاي نفتي
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
مريم رنجبري ۱۵۰۲۹۲۹۳۸
۱۴۰۰/۲/۲۹ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر مجتبي اميري
دکتر كاوه محمد سيروس
توسعه مدل نيازسنجي آموزشي شركت پالايش نفت آبادان با رويكرد تحقق استراتژي‌هاي سازمان
مديريت دولتي - مديريت منابع انساني - دکتري
قاسم خواجه وندي ۱۵۰۲۹۳۶۵۷
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ دکتر محمدمهدي ذوالفقارزاده كرماني
دکتر عباس نرگسيان
ارزيابي طرح‌هاي پژوهشي كاربردي علوم انساني - اجتماعي از منظر همكاري ميان سازماني بين دانشگاه و دولت
مديريت دولتي گرايش مديريت تحول - کارشناسي ارشد
علي اكبر گشايش ۱۵۰۲۹۶۷۰۷
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ دکتر محمدرضا صادقي مقدم
دکتر منصور مومني
ارايه نقشه علمي زنجيره تامين بشر دوستانه با رويكرد علم سنجي
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
شيما ده پناه ۱۵۰۲۹۷۱۷۲
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر محمد خوش چهره جمالي
دکتر عباس منوريان
دکتر محمد رضا حميدي زاده
طراحي مدل خط مشي گذاري توسعه صادرات غير نفتي در مناطق آزاد
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
يعقوب پناهي فر ۱۵۰۲۹۲۹۲۵
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
نوع شناسي آرايه هاي ادبي در تبليغات چاپي براساس نظريه نشانه شناسي و تحليل اثرات آن بر ادراك مخاطبان
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
وحيده اسدزاده ۱۵۰۲۹۲۳۶۰
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر محمد حسين رمضان كيايي
دکتر حامد حبيب زاده
بررسي چهار تراژدي اصلي شكسپير در پرتو آراي اسلاوي ژيژك در خصوص مفهوم قهرمان والاي تراژيك
زبان و ادبيات انگليسي - دکتري
سجاد مطهرنيا ۱۵۰۳۹۲۱۷۱
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر مهدي طالع ماسوله طراحي و ساخت يك كفپوش منعطف كفش هوشمند به منظور آناليز حركت انسان به وسيله شبكه هاي حسگر فشاري
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
تريفه مرجاني ۱۵۰۴۹۵۱۸۸
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر لعيا الفت
دکتر عاليه كاظمي
طراحي مدل هماهنگ‏سازي زنجيره تأمين خدمات(مورد مطالعه: خدمات گردشگري استان كهكيلويه و بويراحمد)
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
رضا جليل ۱۵۰۲۹۳۶۵۳
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر سهيلا صادقي فسايي
دکتر فاطمه ترابي
صورت بندي انواع محروميت هاي منزلتي به روايت زنان
پژوهش علوم اجتماعي‌ - کارشناسي ارشد
نرگس آزادزماني ۱۵۰۲۹۶۱۲۰
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر مجتبي اشراقي آراني
دکتر عباس ميرشكاري
چارچوب حقوقي اوراق بدهي تحت پوشش با مطالعه تطبيقي حقوق ايران و اتحاديه اروپا
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
محمد مهرنور ۱۵۰۳۹۶۳۱۶
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر محسن صادقي
دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
تحليل حقوقي اقتصادي يكنواخت سازي قراردادهاي بانكي توسط بانك مركزي با نگاه تطبيقي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
اناشه ملكميان ۱۵۰۳۹۴۴۹۲
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر حسين نواده توپچي
دکتر سيد باقر ميرعباسي
بررسي آثار جنگ داخلي سوريه بر تحولات حقوق مخاصمات مسلحانه
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
مهدي رجبي شيزري ۱۵۰۳۹۴۱۲۷
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر سيد باقر ميرعباسي بررسي شرط انتقال دانش فني در قراردادهاي سرمايه گذاري نفت و گاز
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
حميدرضا ايلخاني سركندي ۱۵۰۳۹۴۳۲۳
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر منوچهر انصاري
دکتر عزت الله اصغري زاده
تأثير فناوري هاي پوشيدني بر اقدامات و كاركردهاي منابع انساني از ديدگاه مديران
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
محمدهادي عارف نظري ۱۵۰۲۹۷۲۵۰
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر آرش تحريري تاثير رونق و ركود اقتصادي و حاكميت شركتي بر محدوديت مالي شركت ها
حسابداري - کارشناسي ارشد
كيوان باطبي ۱۵۰۲۹۶۱۷۷
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر حميدرضا جلايي پور
دکتر علي اشرف نظري
توصيف و تببين حركت هاي جمعه زنان در دوره اعتدال
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - کارشناسي ارشد
حديث ميرزائي ۱۵۰۲۹۶۸۱۱
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر پرويز نوروزي اصلاح الكترود خمير كربن با نانو ذرات كربني و هيدروكسيد لانتانيدي جهت طراحي وساخت حسگر الكترو شيميايي داروي افلو كساسين
شيمي گرايش نانو شيمي - کارشناسي ارشد
محيا قرباني ۱۵۰۱۹۶۰۵۵
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر احمد باقري
دکتر حسن سبحاني
دکتر خالد غفوري الحسني
امكان‌سنجي فقه نظام اقتصاد
فقه و مباني حقوق اسلامي - دکتري
مصطفي غفوري ۱۵۰۳۹۶۰۳۲
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر منوچهر انصاري
تاثير تئوري حمايت اجتماعي و حريم شخصي بر اعتماد مشتريان در تجارت اجتماعي
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
پگاه باقري ۱۵۰۲۹۷۰۹۲
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر مسعود كيماسي
دکتر روزا هنديجاني
بررسي تاثير بسته بندي دوستدار محيط زيست ( سبز ) محصول بر تمايل به خريد مشتريان
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
محمدارسلان حسني صدر ۱۵۰۲۹۷۱۳۹
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر محمدحسين عليزاده
دکتر الهام شيرزاد عراقي
بررسي اثر شش هفته تمرينات يوگا، بر تعادل و حس وضعيت مفصل ورزشكاران دختر، مبتلا به بي‌ثباتي مفصل مچ پا
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
فاطمه محمدرحيمي ۱۵۰۲۹۷۳۹۲
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر كمال سخدري
دکتر علي داوري
شناسايي عوامل سازماني موثر بر دوسو تواني سازماني كسب و كارهاي خانوادگي در ايران - موردمطالعه صنايع منتخب
كارآفريني گرايش سازماني - کارشناسي ارشد
سهند صمدي ۱۵۰۲۹۶۵۲۹
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر رضا رجبي
دکتر هومن مينونژاد
اعتبار سنجش مقياس ارزيابي عملكردي آسيب حاد همسترينگ(FASH) در ورزشكاران حرفه اي فارسي زبان
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
عارف فرشادمهر ۱۵۰۲۹۷۲۸۳
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر سهيلا صادقي فسايي
دکتر حسين كچوئيان
دکتر قاسم زائري
تحليل جامعه شناختي از تعارض هاي هنجاري به مثابه مانعي بر توسعه و مشاركت اجتماعي (مطالعه موردي گروه سني ۱۸ تا ۳۰ سال با خاستگاه مذهبي)
جامعه شناسي - جامعه شناسي اقتصادي و توسعه - دکتري
فاطمه سادات نواب كاشاني ۱۵۰۲۹۶۰۷۳
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر احمد پوراحمد
دکتر كرامت اله زياري
دکتر حسنعلي فرجي سبكبار
تبيين الگو محرك هاي توسعه در فرايند بازآفريني با تكيه بر شكوفايي شهري(مورد مطالعه منطقه ۴ شهر تهران)
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - دکتري
مديا حكيمي ۱۵۰۲۹۷۰۲۱
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ دکتر محمدرضا گنجعلي
دکتر فرنوش فريدبد
دکتر پرويز نوروزي
طراحي و ساخت الكترودهاي اصلاح شده با نانو قرريت هاي جديد بعنوان كاتد در باتريهاي ليتيوم-هوا
شيمي كاربردي - دکتري
سيداحمد موسوي فر ۱۵۰۱۹۳۰۱۰
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر باقر ساروخاني
دکتر يونس نوربخش
تبيين مباني فلسفي مديريت رسانه در چارچوب انديشه اسلامي
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
سلمان فرهمند ۱۵۰۲۹۳۰۴۱
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ دکتر مسعود امامي
دکتر احمد علي آماده
سنتز كامپوزيت AA5083-TiB2 به روش درجا و مشخصه‌يابي ساختاري، مكانيكي و خوردگي آن
مهندسي مواد و متالورژي - دکتري
عليرضا جعفري پيرلري ۱۵۰۴۹۳۰۰۱
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ دکتر عباس زارعي هنزكي
دکتر حميدرضا عابدي
دکتر ياسر وحيدشاد
تاثير ريزساختار اوليه بر رفتار شكل پذيري گرم آلياژ تيتانيم Ti-۶Al-۴V
مهندسي مواد و متالورژي - دکتري
معصومه پاغنده ۱۵۰۴۹۴۰۰۲
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
دکتر سيد حسين رضوي حاجي آقا
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر زنجيره تامين در صنعت كشت قارچ
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
سيدامير سيدميرزائي علي آبادي ۱۵۰۲۹۶۴۸۰
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ دکتر رضا تهراني بررسي معاملات الگوريتمي در بورس تهران
مديريت مالي - کارشناسي ارشد
مسعود صفروندجلاير ۱۵۰۲۹۵۱۶۷
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ دکتر آرش تحريري
دکتر رضوان حجازي
تاثير مديريت سود بر هزينه بدهي با تمركز برنقش كيفيت حسابرسي
حسابداري - کارشناسي ارشد
امين سلكي ۱۵۰۲۹۷۲۱۲
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ دکتر احمد الستي
دکتر بابك نكوئي
قابليتهاي ساختار غيرخطي در توليد انيميشن كوتاه
تصوير متحرك (انيميشن) (خاتمه يافته) - کارشناسي ارشد
الهه صابري ۱۵۰۵۹۷۰۳۸
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ دکتر قهرمان عبدلي بررسي انتخاب توام با ريسك بر مبناي تيپ هاي شخصيتي مبتني بر مدل (MBTI)
علوم اقتصادي - کارشناسي ارشد
امين محب دزفولي ۱۵۰۲۹۵۵۴۴
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ دکتر مسعود كيماسي پذيرش و موفقيت بازاريابي ديجيتال در كسب و كار هاي كوچك و متوسط
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
مهسا زينالي ۱۵۰۲۹۷۲۰۲
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ دکتر امين دهقان قهفرخي
دکتر ابراهيم علي دوست قهفرخي
عوامل موثر بر توسعه ورزش همگاني در خوابگاه هاي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي - کارشناسي ارشد
رضا برزگرراحتلو ۱۵۰۲۹۷۰۹۹
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ دکتر علي داوري
دکتر كامبيز طالبي
طراحي بلوك هاي ارزش پيشنهادي و بخش بندي مشتري در مدل كسب و كار به جهت آماده سازي استارت آپ ها براي رسيدن به مرحله ي رشد انفجاري (scale up) در صنعت ساختمان.
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
اميررضا فاضلي ۱۵۰۲۹۶۶۱۲
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مسعود كيماسي
دکتر پيام حنفي زاده
ارائه مدل كسب و كار بانك هاي تجاري با رويكرد بانكداري باز
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
سيدحسين اورعي ۱۵۰۲۹۳۰۱۱
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ دکتر مهدي پيري بررسي معيارهاي حاكم براعمال قاعده ي قايم مقامي بيمه گران درجبران خسارات ناشي ازآلودگيهاي نفتي
حقوق نفت و گاز - کارشناسي ارشد
اسماعيل سليمان دوست ۱۵۰۳۹۶۱۹۰
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ دکتر رضا رجبي
دکتر هومن مينونژاد
مقايسه تاثير 6هفته تمرينات تركيبي زنجيره حركتي بازو بسته زانو با و بدون EMSبر قدرت، درد و عملكرد زنان داراي سندرم كشكي راني
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
فاطمه سادات بالغ صفت ۱۵۰۲۹۶۱۸۴
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ دکتر رحيم پيلوار
دکتر زهرا شاكري
بررسي تعارض حق تعقيب پديدآورنده اثر با حق تسليط خريدار در حقوق ايران
حقوق مالكيت فكري - کارشناسي ارشد
فاطمه فرهيخته راد ۱۵۰۳۹۵۲۵۹
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ دکتر مرتضي يماني ن/ بازتاب تصوير زن در گرافيك دهه هاي 50 و 60ايران(با تاكيد بر پوسترهاي طراحي شده) . ع/ طراحي پوستر در برخورد جامعه با زن (با تمركز بر دستاوردهاي بخش نظري)
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
زينب اسدي صيفار ۱۵۰۵۹۷۰۰۴
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ دکتر مصطفي گودرزي اصول، فنون و روش هاي تبليغات تصويري . ع/ هويت بصري در يك شركت تجاري
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
فاطمه اعظمي ۱۵۰۵۹۷۰۰۶
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ دکتر رضا طجرلو
دکتر ولي رستمي
دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
بررسي مبا ني و اصول حاكم بر دادرسي ماليا تي در ايران و اتحاديه اروپا
حقوق عمومي - دکتري
رامين مرادي ۱۵۰۳۹۴۰۲۹
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ دکتر شهامت حسينيان
دکتر سيدكمال واعظي
دکتر داوود حسين پور
طراحي مدل توسعه منابع انساني سازمان هاي دانش محور بر مبناي سبك تفكر كاركنان دانشي
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
عليرضا مرادي ۱۵۰۲۹۲۸۶۴
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ دکتر شمين گلرخ نودهي طراحي پاتوق محله در بافت‌هاي فرسوده بر اساس رويكرد طراحي مبتني بر شواهد (مورد مطالعه محله امامزاده عبدالله در منطقه۹)
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
فرناز ساربانها ۱۵۰۵۹۶۰۷۲
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ دکتر منوچهر طبيبيان طراحي منظر در فضاي شهري با رويكرد گردشگري: (نمونه موردي مجموعه گردشگري كوه دراك شيراز)
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
سعيده ساختماني ۱۵۰۵۹۶۰۷۱
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر سعيد عربلويي مقدم
تاثير مشاركت جمعي بر تصميم گيري كاركنان و مشتريان در سازمان
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
سيدميثم طاهري ۱۵۰۲۹۶۵۳۸
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ دکتر محمدمهدي عزيزي برنامه‌ريزي فضاهاي شهري با رويكرد حيات شبانه(مطالعه موردي:پهنه ميدان تجريش)
برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
اميرحسام زبان دان ۱۵۰۵۹۶۰۷۰
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ دکتر حسن باديني
دکتر نسرين طباطبائي
نقش تنظيم سند رسمي دركاهش هزينه معاملات
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
هادي خورشيدي ۱۵۰۳۹۷۰۸۰
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ دکتر محمد رضا جوادي يگانه
دکتر مقصود فراستخواه
چانه‌زني اقشار فرودست با قدرت در دوران قاجار، با توجه به سفرنامه‌ها
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - کارشناسي ارشد
سيده روژين حسيني ۱۵۰۲۹۶۳۲۸
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ دکتر علي داوري
دکتر علي اصغر پورعزت
شناسائي عوامل اقتصادي موثر بر توسعه فعاليتهاي كارآفرينانه در صنعت پوشاك ايران
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
نسرين پزشكي ۱۵۰۲۹۶۲۳۰
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ دکتر نصرت الله محمودي بيو سنتز نانو ذره نقره و سلنيوم با استفاده از عصاره آبي گياه بومادران و اثرات آنتي باكتريال آن
شيمي گرايش نانو شيمي - کارشناسي ارشد
عليرضا نوحي كرارودي ۱۵۰۱۹۷۰۳۸
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ دکتر مهدي شريفي
دکتر عباس نرگسيان
دکتر مهران رضواني
ارائه مدل شهرت رسانه اي كانال هاي پيام رسان خبري
مديريت رسانه اي - دکتري
پريسا نظامي ۱۵۰۲۹۴۰۴۵
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ دکتر ياشار ذكي
دکتر زهرا پيشگاهي فرد
دکتر جلال ستاره
تحليلي بر اثرات فناوري هاي نوين بر الگوهاي مديريت مرزي با تاكيد بر مرزهاي ايران
جغرافياي سياسي - دکتري
محمد ابراهيميان خوشه مهر ۱۵۰۲۹۷۰۰۲
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ دکتر مهدي پيري
دکتر حميد الهوئي نظري
رژيم مسئوليت مدني براي آلودگي هاي نفتي در كنوانسيون جبران خسارت نشت نفت از نفت كش ها و مقايسه تطبيقي ان با حقوق ايران
حقوق نفت و گاز - کارشناسي ارشد
مريم ابراهيمي ديزآبادي ۱۵۰۳۹۶۰۴۵
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ دکتر احسان چيت ساز
دکتر بهنام بهرك
پيش بيني قيمت بهامهر(توكن) تامين مالي جمعي در بازه زماني كوتاه
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
سينا سعيدي ۱۵۰۲۹۷۲۱۰
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ دکتر محمد حسين رمضان كيايي
دکتر علي سلامي
فرديت و خواسته درآمدي بر آثار جنون ساعت 448 تباه شده ، عشق فايدرا ، سارا كين از ديدگاه تحليل گفتمان فوكو
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
شايان احمديان ۱۵۰۳۹۶۰۴۹
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ دکتر مسعود كيماسي
دکتر روزا هنديجاني
دکتر محمدصالح تركستاني
مدل ارزيابي و تحليل كاربردپذيري وب سايت بانكداري اينترنتي
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
ازاد شيباني ۱۵۰۲۹۳۶۶۶
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي تاثير درك مصرف كننده از بازاريابي رسانه هاي اجتماعي بر قصد خريد و ارزش ويژه برند(مورد مطالعه: رسانه: اينستاگرام / صنعت: مد و پوشاك)
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
نيلوفر سلطاني كاسب ۱۵۰۲۹۶۴۷۵
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ دکتر علي داوري
دکتر احسان چيت ساز
تاثير تصميم‌گيري كارآفرينانه مبتني بر رويكرد علي و اثرسازي، بر عملكرد كسب و كار. مورد مطالعه: شركت‌هاي حوزه IT
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
دانيال حسين زاده نيك ۱۵۰۲۹۶۳۲۳
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ دکتر محمود مهدوي تحليل جرم شناختي فرار مالياتي در ايران « علل و راهكارهاي پيشگيرانه »
حقوق جزا و جرم شناسي - کارشناسي ارشد
اميرحسين كشت كاري ۱۵۰۳۹۷۱۴۳
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ دکتر محسن صادقي
دکتر تورج تقي زاده
دکتر رحيم پيلوار
بررسي تطبيقي حمايت از نام دامنه با تاكيد بر رويه قضايي
حقوق خصوصي - دکتري
يوسف احدي ۱۵۰۳۹۲۳۷۲
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ دکتر فريبرز جولاي
دکتر محمدمهدي نصيري خونساري
ارايه رويكرد شبيه سازي-بهينه سازي براي يك مركز فيزيوتراپي با استفاده از MODM
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
اميد بر آهوئي ۱۵۰۴۹۷۰۴۲
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر حميد الهوئي نظري
دکتر احمد مومني راد
بررسي مشروعيت اخراج بيگانگان و محدوديتهاي حاكم برآن با نگاهي به قوانين جمهوري اسلامي ايران
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
آريا عسكري ۱۵۰۳۹۱۱۲۹
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ دکتر آرش تحريري
دکتر ايرج نوروش
دکتر سيداحمد خليفه سلطاني
تدوين و ارائه مدلي براي پذيرش و اشاعه استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي(IFRS) در ايران
حسابداري - دکتري
اسماعيل درگاهي ۱۵۰۲۹۳۰۰۱۴
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ دکتر سعيد روحاني
دکتر منوچهر انصاري
بررسي تاثير كيفيت واسط هاي كاربري بر عملكرد فين تك ها در بانك انصار
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
مهدي خاكي ۱۵۰۲۹۸۲۳۲
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ دکتر روح اله هادي
دکتر سيدمصطفي موسوي راد
دکتر عليرضا حاجيان نژاد
نقش بلاغت در جريان هاي شعر معاصر ايران
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
مهرنوش قربانعلي ۱۵۰۳۹۵۱۵۷
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ دکتر عباس ميرشكاري
دکتر محمود كاظمي
تزاحم حق آزادي بيان و حق بر شهرت
حقوق خصوصي - کارشناسي ارشد
سعيد كوهي اصفهاني ۱۵۰۳۹۶۲۸۷
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مهدي شريفي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
شناسايي استراتژي‌هاي بازاريابي از طريق رسانه‌هاي اجتماعي در سازمان‌هاي رسانه‌اي ايران
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
وحيد اقامحسني ۱۵۰۲۹۳۶۴۰
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ دکتر علي نعمتي خراط غازياني تهيه، خالص سازي و عاملدار كردن نانو الماس و لايه نشاني بر روي بستر شيشه با قابليت استفاده در پوشش هاي اپتيكي
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
مهديه بني سعيد ۱۵۰۱۹۲۰۰۱
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ دکتر محمد حقيقي
دکتر سيدابوالقاسم ميرا
بررسي راههاي افزايش درآمدزايي شركت مخابرات ايران در چارچوب استراتژي هاي رشد
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
مرتضي اكبري مغانلو ۱۵۰۲۹۵۳۸۴
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ دکتر رسول افضلي
دکتر ياشار ذكي
دکتر كيومرث يزدان پناه درو
تحليل گفتمانهاي قدرت سياسي در منطقه خليج فارس
جغرافياي سياسي - دکتري
سيد يعقوب محمد نيا ۱۵۰۲۹۳۰۰۲۶
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ دکتر عباس ميرشكاري
دکتر رحيم پيلوار
حق تصوير كودكان
حقوق خصوصي - کارشناسي ارشد
فاطمه تندسه ۱۵۰۳۹۷۰۵۷
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ دکتر زهرا پيشگاهي فرد
دکتر مرجان بديعي ازنداهي
دکتر محمدرضا جلوخاني نياركي
تحليل مكاني زماني جري ماندرينگ و تسهيم حوزه‌هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي
جغرافياي سياسي - سازمان سياسي فضا - دکتري
كرامت رنجبردستنايي ۱۵۰۲۹۵۳۳۱
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ دکتر داتيس خواجه ئيان شناسايي و ارزيابي عوامل حياتي موفقيت در عملكرد بازاريابي تاثيرگذاران رسانه اجتماعي در اينستاگرام
مديريت رسانه - کارشناسي ارشد
فاطمه كاظمي جوبني ۱۵۰۲۹۷۳۹۴
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ دکتر نسرين مقدم
دکتر عليرضا اژدري
طراحي سامانه ارتقاء عملكردهاي شناختي در آستانه سالمندي با رويكرد هنردرماني ديجيتال
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
مهرناز پرخو ۱۵۰۵۹۶۰۲۸
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ دکتر مجيد سعيدي
دکتر علي طاهري نجف آبادي
توليد سوخت‌هاي زيستي از تفاله زيتون با استفاده از فرآيند پيروليز كاتاليستي
شيمي كاربردي - دکتري
ابراهيم بلاغي اينالو ۱۵۰۱۹۶۰۰۱
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ دکتر سهيلا صادقي فسايي
دکتر يونس نوربخش
مطالعه آسيب شناختي همگرايي و واگرايي در امر جامعه پذيري با توجه به تفاوت هاي جنسيتي
پژوهش علوم اجتماعي‌ - کارشناسي ارشد
زهير معمارزاده فرشچي ۱۵۰۲۹۶۷۶۶
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ دکتر محمد عزيزي
دکتر سيد مجتبي سجادي
شناسايي راهبردهاي سرمايه انساني در شركت هاي دانش بنيان در محيط هاي ناپايدار با ميانجي گري گرايش كارآفرينانه
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
سحر علي پوردستجرداني ۱۵۰۲۹۶۵۸۳
۱۳۹۹/۱۲/۹ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
كنترل پارامترهاي عملكردي ساختمان با استفاده از روش مدل كنترل پيش‌بين (MPC) با هدف كاهش مصرف انرژي و بهبود آسايش حرارتي
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
بهرام گل آرا ۱۵۰۴۹۶۲۴۰
۱۳۹۹/۱۲/۹ دکتر عباس ميرشكاري
دکتر محمود كاظمي
تقليد از شخصيت ديگري
حقوق خصوصي - کارشناسي ارشد
مهدي فضلي ۱۵۰۳۹۷۱۳۴
۱۳۹۹/۱۲/۹ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي نقش عملكرد شركت در رابطه بين مسئوليت اجتماعي شركتي و ريسك مالياتي
حسابداري - کارشناسي ارشد
هانا عبداله پور ۱۵۰۲۹۷۲۵۵
۱۳۹۹/۱۲/۶ دکتر حميدرضا بهاروندي
دکتر احمد علي آماده
سنتز و مشخصه‌‌يابي ساختاري و مكانيكي مكس ‌فاز نانولايه پايه زيركونيم به روش رخنه دهي مذاب آلومينيم
مهندسي مواد و متالورژي - دکتري
مرتضي قديمي ۱۵۰۴۹۲۳۸۳
۱۳۹۹/۱۲/۶ دکتر مهران فاطمي نيا
دکتر وحيد چوپانكاره
طراحي سامانه خدمت_ محصول براي توليد بيوگاز در مناطق روستايي با رويكرد طراحي پايدار
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
محمدجواد احسانيان مفرد ۱۵۰۵۹۷۰۰۲
۱۳۹۹/۱۲/۶ دکتر نسرين مقدم
دکتر وحيد چوپانكاره
طراحي مبلمان محيطي پرديس هنرهاي زيبا با رويكرد هويت بنيان
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
يگانه ايزدي فر ۱۵۰۵۹۷۰۱۱
۱۳۹۹/۱۲/۵ دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مهرزاد حميدي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
طراحي مدل شايستگي رياست فدارسيون هاي ورزشي جمهوري اسلامي ايران
مديريت ورزشي - دکتري
فرشاد دادفر ۱۵۰۲۹۴۰۱۴
۱۳۹۹/۱۲/۵ دکتر محمدعلي انصاري پور
دکتر محسن ايزانلو
دکتر حسن باديني
دکتر نسرين طباطبائي
« قرارداد قابل ابطال، مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، فرانسه و انگلستان »
حقوق خصوصي - دکتري
مجيد سوهاني ۱۵۰۳۹۳۲۳۲
۱۳۹۹/۱۲/۴ دکتر محمدرضا فراهاني بررسي اثر ضربه روي پوسته هاي كامپوزيتي به روش همبستگي تصاوير ديجيتال
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
مهدي محمودي ۱۵۰۴۹۶۲۶۰
۱۳۹۹/۱۲/۳ دکتر محمد عزيزي
دکتر كمال سخدري
ارايه مدل توانمند سازي كارافرينانه ي زنان سرپرست خانوار در موسسات خيريه
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
سميه محجوب ۱۵۰۲۹۶۷۲۶
۱۳۹۹/۱۲/۲ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
دکتر سيدحميد خداداد حسيني
ارائه الگوي كسب مزيتهاي رقابتي براي شركتهاي دانش بنيان بر اساس قابليت هاي پويا با رويكرد متمايزسازي
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
عليرضا عبدالحسيني خليق ۱۵۰۲۹۱۳۹۳
۱۳۹۹/۱۲/۲ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر مهدي محمدي
دکتر هادي نيلفروشان
تبيين چارچوبي براي خلق مزيت مادري در حوزۀ توسعه محصول جديد
مديريت تكنولوژي - دکتري
مهدي اوجاقلو ۱۵۰۲۹۲۸۷۱
۱۳۹۹/۱۲/۲ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر عنايت اله شعباني
تاثير زيرنويس فارسي و انگليسي بر درك شنيداري فراگيران زبان انگليسي
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
حسنا زنگنه ۱۵۰۳۹۷۰۹۲
۱۳۹۹/۱۲/۲ دکتر عليرضا شاكري
دکتر محمد مهدوي
ساخت جاذب هاي مواد نفتي با استفاده از آيروژل هاي بر پايه گرافن اكسيد بهبود يافته با پلي وينيل الكل و نانوذرات معدني
شيمي گرايش نانو شيمي - کارشناسي ارشد
علي شاه آبادي ۱۵۰۱۹۶۰۳۶
۱۳۹۹/۱۲/۲ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر منوچهر انصاري
طراحي اكوسيستم بازاريابي ديجيتال در صنعت بانكداري ايران (مورد مطالعه: بانك ملت)
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
سارا رمضاني ۱۵۰۲۹۷۰۲۹
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دکتر فرهاد رهبر
دکتر محسن مهرآرا
الگوي تدوين آيين رفتار حرفه‌اي موسسات رتبه بندي اعتباري در بازار سرمايه كشور
علوم اقتصادي - دکتري
امير هاموني ۱۵۰۲۹۵۳۶۷
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي وجود رفتار توده‌وار سرمايه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران و تاثير نوسانات بازار سهام و متغيرهاي برونزاي اقتصادي بر آن پديده
مديريت - مديريت مالي - دکتري
فرزاد جعفري ۱۵۰۲۹۳۶۵۱
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ دکتر ياشار ذكي
دکتر رسول افضلي
دکتر زهرا پيشگاهي فرد
دکتر جعفر حق پناه
تحليل رقابت هاي ژئوپلتيكي ايران و عربستان در خاورميانه عربي و پيامدهاي آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
جغرافياي سياسي - دکتري
سعيد رمضاني ۱۵۰۲۹۳۰۰۱۶
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر مجيد جلالي فراهاني
مدل بخش‌بندي بازار ورزش همگاني ايران
تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي - دکتري
رضا محمدزاده ۱۵۰۲۹۳۶۷۷
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ دکتر عباس كريمي
دکتر حسن محسني
دکتر حسن باديني
نظام حقوقي حاكم بر رسيدگي به دعاوي فردي كارگر و كارفرما
حقوق خصوصي - دکتري
فاطمه رحمتي ۱۵۰۳۹۲۳۸۳
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ دکتر مژگان طاهري تفتي طراحي براي ارتقاء كيفيت زندگي و ادغام روستاهاي درون شهري با شهر با رويكرد مشاركتي )مورد مطالعه: محله فرحزاد(
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
سيدعلي فاضلي ۱۵۰۵۹۶۰۹۳
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ دکتر فريبرز جولاي
دکتر محمدمهدي نصيري خونساري
ارائه مدلي به منظور زمانبندي پرستاران، مسيريابي و موجودي استوار براي خدمات سلامت در منزل بيماران دياليزي
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
پويا كيائي ۱۵۰۴۹۶۲۳۸
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر سيدحامد وارث
تاثير بازي سازي بر رفتار مصرف كننده
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
فتانه كيشاني فراهاني ۱۵۰۲۹۶۷۰۴
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ دکتر محسن صادقي مديريت حقوقي ريسك هاي قرارداد انتقال فناوري
حقوق مالكيت فكري - کارشناسي ارشد
نفيسه رهامي ۱۵۰۳۹۶۱۷۸
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ دکتر محمد حقيقي
دکتر منوچهر انصاري
بررسي رابطه بين نو آوري بازاريابي و مزيت رقابتي پايدار در شركت هاي كوچك و متوسط
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
فرشاد ابراهيم يان ۱۵۰۲۹۶۰۸۴
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر جمشيد امامي
دکتر نسرين مقدم
طراحي واحدهاي مدولار مديريتي براي ارائه خدمات در بحران هاي طبيعي
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
بهنام خورسنديان ۱۵۰۵۹۷۰۲۷
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر كيوان صالحي
دکتر هولگركرامر
تبيين فرآيند استفاده از يوگا به مثابه رواندرماني: يك مطالعه مبتني بر نظريه داده بنياد
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
نفيسه افشاري ۱۵۰۲۹۶۱۳۷
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي طراحي شهري اكولوژيك شهر باغ بهادران با تاكيد بر اكوتوريسم
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
شميسا خسروي فولادي ۱۵۰۵۹۷۰۲۶
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر مهدي شريفي
استخراج چارچوب اثرگذاري رسانه‌اي گروه داعش جهت جذب جوانان اروپايي
مديريت رسانه اي - دکتري
هومن قاپچي ۱۵۰۲۹۴۰۲۹
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ دکتر رضا توكلي مقدم بهينه‌سازي چندهدفه مسئله زمان‌بندي اتاق عمل براي بيماران انتخابي در يك سيستم خدمات درماني
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
ايدا راستخواه ۱۵۰۴۹۷۰۷۸
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ دکتر اعظم نوفرستي
دکتر مهري نجات
اثربخشي درمان پارادوكسي(PTC)بر درمان بيماران مبتلا به اختلال نعوظ از نوع اضطراب عملكردي
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
سجاد قلي نيافشالمي ۱۵۰۲۹۶۶۶۱
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ دکتر بيژن عباسي حقوق اقوام ايراني در پرتو قانون اساسي' منشور حقوق شهروندي و اسناد بين‌المللي حقوق بشر
حقوق عمومي - دکتري
فرمان فرضي مولان ۱۵۰۳۹۶۰۳۴
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ دکتر حسن هويدي ارائه الگوي ارزيابي فضاي سبز شهري با استفاده از مفهوم تاب آوري خدمات اكوسيستم شهري
محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست - دکتري
شادي حسيني ۱۵۰۶۹۶۰۰۲
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ دکتر زهرا شاكري
دکتر نسرين طباطبائي
نظام حقوقي حاكم بر توسعه و ارتقا اموال فكري
حقوق مالكيت فكري - کارشناسي ارشد
شاهين شفاف ۱۵۰۳۹۶۱۹۹
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ دکتر مسعود امامي
دکتر زهره همنبرد
فرآوري كامپوزيت زمينه منيزيمي، تقويت شده با ذرات B4C و بررسي خواص كششي آن
مهندسي مواد و متالورژي - دکتري
هادي محمدي ۱۵۰۴۹۲۱۹۵
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ دکتر مسعود كيماسي
دکتر امير خانلري
شناسايي واولويت بندي معيارهاي ارزيابي آژانس هاي تبليغاتي
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
فاطمه انتظاري ۱۵۰۲۹۶۱۶۴
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ دکتر ميترا عزتي
دکتر صمد برزويان شيروان
شناسايي عوامل موثر بر رضايت شغلي در سازمان گلديران
مديريت آموزشي - کارشناسي ارشد
صديقه بني مصطفي ۱۵۰۲۹۶۲۰۷
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ دکتر ميترا عزتي
دکتر كيوان صالحي
بررسي رابطه مديريت دانش و عملكرد كاركنان مناطق آموزش و پرورش شهر تهران
مديريت آموزشي - کارشناسي ارشد
سيده ليلا نصيري پوركماچالي ۱۵۰۲۹۶۸۳۴
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ دکتر كيوان صادقي
دکتر عليرضا رياسي
شبيه سازي عددي اثر تنش تسليم سيال عامل بر عملكرد پمپ الكترومغناطيسي
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
بابك جلالي ۱۵۰۴۹۵۲۶۳
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ دکتر حامد مظاهريان طراحي بنايي ميان افزا در خرمشهر( پلتفرم شهري)
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
مريم پاوپر ۱۵۰۵۹۶۰۲۷
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ دکتر حميد بهره‌مند رويكرد حقوق كيفري و جرم شناسي در ارتباط با ارزهاي رمزنگاري شده
حقوق جزا و جرم شناسي - کارشناسي ارشد
سجاد نظم ده ۱۵۰۳۹۶۳۳۱
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ دکتر سعيد حقير
دکتر محمدرضا متيني
طراحي غرفه ايران در نمايشگاه جهاني اكسپو ۲۰۲۰ دبي با رويكرد معماري تعاملي
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
فائزه منصورخاكي ۱۵۰۵۹۶۱۲۲
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ دکتر حامد مظاهريان سازماندهي بافت جزيره هرمز با رويكرد زمينه گرايي براي ايجاد محركي بر توسعه اقتصادي
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
نيما قانعي ۱۵۰۵۹۶۰۹۸
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ دکتر حسن محسني
دکتر مجيد غمامي
دکتر حسن جعفري تبار
انتقال دعوا
حقوق خصوصي - دکتري
فيض اله قايدي ۱۵۰۳۹۲۳۶۱
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ دکتر سعيد حقير طراحي مجتمع تحقيق و توسعه تجهيزات پزشكي با رويكرد معماري پايدار در پارك علم و فناوري تهران
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
مهدي ردادي ۱۵۰۵۹۷۰۳۰
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ دکتر احمدعلي فرزين طراحي اسايشگاه رواني با رويكرد كاهش رفتارهاي تهاجمي
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
زهرا سميعي فراهاني ۱۵۰۵۹۷۰۳۲
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ دکتر عليرضا عيني فر طراحي واحد همسايگي با تاكيد بر گروه هاي ويژه معيشتي جامعه معاصر تهران
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
عطيه فتاحي زفرقندي ۱۵۰۵۹۷۰۵۱
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ دکتر قاسم مطلبي فراسوي خشت، طراحي مركز فن آوري و كارآفريني (استارت آپ) با رويكرد دلبستگي به مكان
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
امير گلشني ۱۵۰۵۹۷۰۵۹
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ دکتر بابك اميدوار بررسي اثربخشي سيستم آب بندي عايق سقف شناور مخازن نفت خام پالايشگاه بر كاهش عواقب محيط زيستي برخورد صاعقه
مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست - کارشناسي ارشد
حسين كهريزي ۱۵۰۴۹۷۱۳۸
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ دکتر هومن مينونژاد
دکتر محمد كريمي زاده اردكاني
همه گير شناسي آسيب هاي ورزشي اسكي بازان آلپاين و اسنوبرد حرفه اي و مبتدي در پيست اسكي دربندسر در سال 1398
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
ماتيلدا مردروسيان ۱۵۰۲۹۷۳۴۶
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ دکتر فاطمه ثقفي
دکتر منصور مومني
چارچوبي جهت تدوين برنامه استراتژيك در شركت مهندسي بين‌المللي فولاد تكنيك با رويكرد QFD
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
مهدي كيوان ارا ۱۵۰۲۹۷۳۲۰
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ دکتر سيروس چوبينه
دکتر رحمان سوري
تاثير يك دوره تمرين تركيبي و مكمل تورين بر برخي پروتئين هاي مسير سيگنالينگ مرتبط با آتروفي قلب رت هاي ديابتي
فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس - دکتري
سيده الهام حسيني ۱۵۰۲۹۵۳۲۴
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ دکتر محمود مشهدي احمد
دکتر محسن مهرآرا
اثر اعتماد به نفس بيش از حد مديران بر هزينه بدهي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي - کارشناسي ارشد
آروين پارسا ۱۵۰۲۹۶۲۲۳
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ دکتر سيدمهدي گنجياني بررسي تجربي و عددي تاثير سه محورگي تنش بر رشد آسيب و محاسبه زاويه لود در فولاد نرم
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
محمدرضا گوديني ۱۵۰۴۹۵۳۲۲
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ دکتر سيدمهدي گنجياني بررسي رفتار كرنش شكست و آسيب نمونه هاي ناچدار با تصوير برداري SEM
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
دانيال پاشا ۱۵۰۴۹۶۰۶۵
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ دکتر عباسعلي رضايي
دکتر شيوا كيوان پناه
طراحي نرم افزار آموزشي كامپيوتر جهت افزايش آگاهي دانشجويان مهندسي نسبت به نحوه نگارش مقالات تخصصي
آموزش زبان انگليسي - دکتري
ارزو قبادي ۱۵۰۳۹۳۲۳۷
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ دکتر سعيد خاقاني طراحي مجموعه ي مسكوني در اقليم گرم و خشك با رويكرد احياي فضاي باز در خانه
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
هومن پرهام ۱۵۰۵۹۵۰۴۳
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ دکتر سعيد روحاني
دکتر سيدحامد وارث
ارائه مدل خوشه بندي و دسته بندي رستوران ها مبتني بر داده كاوي مورد مطالعه (استارتاپ مياره)
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
هنگامه ملكي ۱۵۰۲۹۶۷۷۹
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ دکتر سعيد خاقاني طراحي مركز فرهنگي-ورزشي افراد داراي معلوليت كارخانه فيروز استان قزوين با رويكرد استقلال فضايي( يا الگوي دسترسي پذيري فضاهاي معماري)
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
فرشته طارميان ۱۵۰۵۹۵۰۶۱
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ دکتر سعيد خاقاني مسكن جمعي آينده
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
سروش رياضي اصفهاني ۱۵۰۵۹۶۰۶۸
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ دکتر سعيد خاقاني طراحي كتابخانه هنر تهران با تاكيد بر تكنولوژي
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
محمد فراهاني ۱۵۰۵۹۶۰۹۵
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ دکتر سعيد خاقاني معماري و هويت بخشي هندسه تزئيني: طراحي مركز اسلامي فينيكس، آريزونا
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
مريم محموديان مهر ۱۵۰۵۹۷۰۷۴
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر محمدمهدي ذوالفقارزاده كرماني
دکتر علي كرمي
طراحي خط مشي مناسب براي توسعه امنيت غذايي ۱۴۰۰ _۱۴۱۰(مطالعه موردي: كشت و واردات محصولات ارگانيك و غير تراريخته)
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
معصومه يوسفي راد ۱۵۰۲۹۶۰۸۰
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ دکتر سعيد خاقاني طراحي خانه با رويكرد روانشناسي محيطي
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
سيدآرام قريشي ۱۵۰۵۹۶۱۰۱
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر محمدمهدي ذوالفقارزاده كرماني
دکتر علي اكبر فرهنگي
آينده نگاري شبكه هاي اجتماعي همراه؛ اكتشاف سناريوهاي جهاني در محدوده ۲۰۳۰
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
علي اعتمادالاسلامي بختياري ۱۵۰۲۹۲۸۳۸
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
بررسي تاثير انواع طنز بر ويروسي شدن تبليغات با توجه به سبك طنز و پيوندهاي اجتماعي مصرف كنندگان در شبكه هاي اجتماعي
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
نيما برمر ۱۵۰۲۹۶۲۰۱
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر رضا تهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مقايسه عملكرد روش هاي الگوريتم ژنتيك و جست و جوي شكار در بهينه سازي پرتفوي با استفاده از مدل ميانگين – واريانس بر اساس منطق فازي در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت - مديريت مالي - دکتري
علي جابري زاده ۱۵۰۲۹۲۸۸۱
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ دکتر علي ديواندري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر عليرضا حداديان
تدوين وتبيين مدل كسب وكاربرمحورمشتري به منظورحفظ وجلوگيري ازفرآيندجابجايي مشتريان درنظام بانكداري خرد دولتي ايران – موردمطالعه بانك كشاورزي ايران
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
اميراحمد اشورزاده ۱۵۰۲۹۳۶۳۸
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ دکتر فرشاد كوثري يكنواخت سازي انتقال حرارت با جت نانوسيال روي قطعه در حضور ميدان مغناطيسي دو قطبي
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
رضا رحماني ۱۵۰۴۹۵۲۸۱
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ دکتر محمدعلي انصاري پور
دکتر رحيم پيلوار
آثار حقوقي ادعاي حق نسبت به اموال فكري واقع شده در قلمرو عمومي
حقوق مالكيت فكري - کارشناسي ارشد
محدثه عابدي كوپائي ۱۵۰۳۹۶۲۲۴
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ دکتر منصور مومني
دکتر فاطمه ثقفي
بررسي كارايي پروژه هاي عمراني با تحليل پوششي داده هاي پنجره اي
مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات - کارشناسي ارشد
محمدجعفر نيكي ملكي برچلوئي ۱۵۰۲۹۶۸۵۴
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ دکتر ساسان صيرفي عبور بي ضرر ناوهاي جنگي از درياي سرزميني در حقوق كنوني درياها
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
سيده زهرا احمدپناه ۱۵۰۳۹۷۰۳۶
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر غلامحسين نيكوكار
ارزيابي عملكرد هيئت امناء مساجد
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
اميرحسين حسيني پورفتمه سري ۱۵۰۲۹۷۱۴۴
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ دکتر محمدجواد اميري
دکتر حميدرضا جعفري
تدوين سند سياستگذاري و برنامه ريزي محيطزيست براي وزارت راه و شهرسازي
محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست - دکتري
سارا قمبري محمدي ۱۵۰۶۹۶۰۰۴
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ دکتر علي محمد موذني
دکتر احمد ذاكري
دکتر محمود فضيلت
شرح و تحليل بوطيقاي بلاغت در مثنوي مولوي
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
مينو مجدزنگنه ۱۵۰۳۹۵۱۶۱
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ دکتر محمدمهدي عزيزي ارزيابي نقش مترو در توسعه شهرهاي جديد و برنامه ريزي متناسب با آن ؛ مطالعه موردي : شهرجديد هشتگرد
برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
عليرضا صادقي زاده ۱۵۰۵۹۷۰۴۰
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ دکتر عطاالله طالعي زاده
دکتر فريبرز جولاي
قيمت گذاري سياستهاي استرداد و رزرو بسته اي در يك زنجيره تامين دو سطحي
مهندسي صنايع - دکتري
مويد معيني ۱۵۰۴۹۴۰۰۹
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
تاثير طنز و سبك طنز بر رابطه مصرف كننده و برند در اينستاگرام
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
مجيد كريميان ۱۵۰۲۹۶۶۹۱
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ دکتر محسن نظري
دکتر محمدعلي شاه حسيني
تاثير قالب (فريم) تخفيف بر قصد خريد افراد
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
مهدي جمالي ۱۵۰۲۹۷۱۲۶
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ دکتر رضا تهراني
دکتر سيدحامد وارث
مقايسه ي نتايج بهينه سازي دو الگوريتم فراابتكاري در سبد سهام در بورس اواراق بهادار تهران
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
مسعود طالبي ۱۵۰۲۹۷۲۴۲
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ دکتر محمود گودرزي
دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مهرزاد حميدي
ارتباط بين رهبري اصيل با حكمراني خوب و سرمايه اجتماعي در دانشكده‌هاي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه‌هاي دولتي ايران
مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمان ها و رويداد هاي ورزشي - دکتري
سارا هنرمندراد ۱۵۰۲۹۶۰۷۷
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ دکتر غلامعلي افروز
دکتر علي اكبر ارجمندنيا
بررسي تحليلي ويژگيهاي زيستي،شناختي و رواني و اجتماعي والدين بابيش از يك فرزند استثنايي در اقليم كردستان عراق ،سليمانيه
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي - کارشناسي ارشد
ادريس عبدالله ۱۵۰۲۹۷۴۰۰
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ دکتر محمود گودرزي
دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر افسر جعفري حجين
مدل روندگذار ورزشكاران ايراني از حرفه ورزشي به زندگي اجتماعي
مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمان ها و رويداد هاي ورزشي - دکتري
ناهيد كريمي ۱۵۰۲۹۶۰۵۵
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ دکتر رضا رجبي
دکتر هومن مينونژاد
دکتر علي غلامي
اثر هشت هفته تمرين TRXبر عملكرد كمري (تيلت لگن،) لوردوز كمري و حس عمقي در زنان نخست زا
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
هانيه سادات دررودي ۱۵۰۲۹۶۳۷۶
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ دکتر بهادر زارعي
دکتر سيدعباس احمدي كرچ
دکتر زهرا پيشگاهي فرد
دکتر علي اصغر پورعزت
الگويابي حكمراني مطلوب به منظور ارتقاء اقتدار ملي جمهوري اسلامي ايران
جغرافياي سياسي - سازمان سياسي فضا - دکتري
محسن عابدي درچه ۱۵۰۲۹۵۳۴۰
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ دکتر محسن نظري
دکتر داتيس خواجه ئيان
بررسي تاثير نوع كالاي موجود و پلتفرم شبكه اجتماعي بر روي خرده فروشي هاي آنلاين در ايران
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
عليرضا باوفا ۱۵۰۲۹۷۰۹۵
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
پيش بيني نشانه‌هاي اضطراب و افسردگي بر اساس كمال گرايي: نقش واسطه‌اي اهمال كاري و ناگويي هيجاني
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
هدي موحدي بهداد ۱۵۰۲۹۶۷۸۷
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ دکتر محسن ايزانلو
دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
دکتر مجتبي اشراقي آراني
دکتر محمود كاظمي
اعتبار شروط در بارنامه هاي دريايي
حقوق خصوصي - دکتري
محمد كاظم ابادي ۱۵۰۳۹۲۳۶۴
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ دکتر علي محمد موذني
دکتر روح اله هادي
دکتر مختار ابراهيمي
تحليل كاركردهاي اسطوره هاي ايراني در مثنوي مولوي
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
الهه شيرمحمدي ۱۵۰۳۹۴۰۱۹
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ دکتر منصور مومني
دکتر فاطمه ثقفي
ارائه چارچوبي براي اولويتبندي معرفي كاركنان جهت دوره هاي آموزشي با استفاده از تصميم گيري چند شاخصه
مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات - کارشناسي ارشد
غلامرضا كبريائي طبري ۱۵۰۲۹۶۶۸۱
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ دکتر بابك اميدوار ارزيابي ريسك لرزه اي نيروگاه هاي حرارتي و ارايه راه كارهاي كاهش اثرات
مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست - کارشناسي ارشد
ليلا نادري ۱۵۰۴۹۷۱۶۲
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ دکتر محسن نظري
دکتر محمدعلي شاه حسيني
قيمت گذاري پسته بر اساس مدل ون وستندورپ
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
مصطفي عبداللهي نژاد ۱۵۰۲۹۷۲۵۳
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ دکتر فرخنده جبل عاملي
دکتر سجاد برخوداري دورباش
دکتر احسان رسولي نژاد
مدل اثرگذاري فضاي مجازي بر شاخص هاي اقتصادي كشور با تاكيد بر شاخص هاي رشد، بهره وري و اشتغال
علوم اقتصادي - دکتري
علي استاجي ۱۵۰۲۹۳۰۰۳
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ دکتر محمدمهدي عزيزي تحليل جايگاه صنعت گردشگري در ناحيه چابهار و برنامه ريزي براي آن
برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
مهدي مسعوديان ۱۵۰۵۹۷۰۶۶
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ دکتر سيديوسف عرفاني فرد
دکتر عطاءاله عبدالهي كاكرودي
ارزيابي كمي و كيفي جنگلهاي مانگرو با استفاده از روشهاي يادگيري ماشين روي تصاوير UltraCam-X(مطالعه موردي خليج نايبند)
سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي گرايش سنجش از دور - کارشناسي ارشد
زينب محمدي ۱۵۰۷۹۷۰۲۶
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ دکتر علي بزرگ سنتز غشاي نامتقارن اسمز مستقيم با پايه نانو الياف پلي سولفون برق ريسي شده و اصلاح سطح فعال توسط نانو لوله هاي كربني عامل دار شده به منظور افزايش كارايي غشا
شيمي گرايش شيمي كاربردي - کارشناسي ارشد
سپيده فخيم حاجي آقائي ۱۵۰۱۹۶۰۵۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ دکتر احمد مومني راد
دکتر حميد الهوئي نظري
دکتر حسين نواده توپچي
رابطه حق مشاركت در حيات فرهنگي با جهان شمولي حقوق بشر
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
اسماعيل سبزواري ۱۵۰۳۹۲۳۵۳
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ دکتر مصطفي گودرزي تعامل گرافيك و طراحي لباس (با بررسي منتخبي از آثار ۴ هنرمند)
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
نيلوفر امتحاني جهرمي ۱۵۰۵۹۶۰۱۴
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ دکتر محمدمهدي عزيزي تحليل نقش و جايگاه پروژه هاي محرك توسعه در بازآفريني بافت هاي تاريخي شهر با تاكيد بر گردشگري فرهنگي(نمونه مطالعاتي: محله عودلاجان در بافت تاريخي شهر تهران)
برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
الهه مومني ۱۵۰۵۹۷۰۶۷
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ دکتر نگين نوري
دکتر حسن گندمي نصرآبادي
دکتر علي ميثاقي
ارزيابي اثر پودر قارچ گانودرما برزنده ماني باكتري پروبيوتيك لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس و بيفيدوباكتريوم بيفيدوم وخصوصيات حسي و فيزيكوشيميايي پنيرفتا
بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي - کارشناسي ارشد
سها اقائيان ۱۵۰۶۹۷۰۰۵
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ دکتر رحيم پيلوار
دکتر نسرين طباطبائي
ضرورت تاسيس نهاد مالكيت صنعتي مستقل در حقوق ايران
حقوق مالكيت فكري - کارشناسي ارشد
فائزه دلفان آذري ۱۵۰۳۹۶۱۶۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ دکتر علي داوري
دکتر سيد مجتبي سجادي
بررسي تاثير ادراكات كارآفرينانه بر خروج از كسب و كار در كارآفرينان نوپا
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
معصومه مترصد ۱۵۰۲۹۷۳۲۵
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ دکتر احمد مومني راد
دکتر حسين نواده توپچي
دکتر محسن عبدالهي
چالش هاي حقوقي مخاصمات مسلحانه در مواجهه با نبردهاي نوين
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
اميرعباس غلامي ۱۵۰۳۹۳۰۲۴
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ دکتر سيدمحمدحسن رضوي قراردادهاي بين‌المللي فروش گاز و بررسي مبيع و مثمن در آنها
حقوق نفت و گاز - کارشناسي ارشد
مليحه مكري ۱۵۰۳۹۷۱۵۵
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ دکتر هاشم آقازاده
دکتر محمدحسين شوكت پور
شناسايي و رتبه بندي عوامل پيش برنده و بازدارنده طراحي استراتژيك در صنعت خودرو با رويكرد تحليل ميدان نيرو
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
حسين عبدالهي ۱۵۰۲۹۵۵۰۵
۱۳۹۹/۱۱/۸ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر عباسعلي گائيني
تاثير پروتكل پاورليفتينگ در حركت پرس سينه بر نسبت غلظت تستسترون به كورتيوزل ورزشكاران مرد نخبه بدنساز
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض - کارشناسي ارشد
بهمن قاسمي ۱۵۰۲۹۷۲۹۲
۱۳۹۹/۱۱/۷ دکتر سيدرضا دشتستاني
دکتر عباسعلي رضايي
توليد محتواي آموزشي با بهره گيري از فن آوري در بافت آموزش زبان انگليسي ايران فرصت ها، چالش ها وفعاليتهاي كنوني
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
مينا ظهرابي ۱۵۰۳۹۶۳۹۲
۱۳۹۹/۱۱/۶ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر مجتبي اميري
طراحي مدل شايستگي هاي مديران عالي از منظر قرآن كريم
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
محمدحسين سعادت نهاد ۱۵۰۲۹۴۰۲۱
۱۳۹۹/۱۱/۶ دکتر خيرالله پروين نقض حق بر بهداشت و سلامت زنان در ايران بر اثر تحريم هاي اقتصادي
حقوق عمومي - کارشناسي ارشد
مهشيد تيزهوش ۱۵۰۳۹۷۰۶۰
۱۳۹۹/۱۱/۴ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر سوسن پورصنعتي
رشد رواني در آثار منتخب آن تايلر: بررسي هرم سلسله مراتب نيازهاي آبراهام مازلو
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
گلناز محمدي ۱۵۰۳۹۷۱۴۹
۱۳۹۹/۱۱/۱ دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر احمد پوراحمد
دکتر عباس رجائي
تبيين و ارائه الگوي گردشگري شهري با تاكيد بر فضاي ميراثي (حوزه مركزي شهر مشهد)
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - دکتري
نيكناز كچوئي ۱۵۰۲۹۷۳۹۶
۱۳۹۹/۱۱/۱ دکتر سعيد حسن زاده
دکتر فاطمه نصرتي
مقايسه نيمرخ هاي تحولي در حيطه هاي ارتباطي، شناختي ، اجتماعي -هيجاني و حركتي در خردسالان ناشنواي ارثي و اكتسابي
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي - کارشناسي ارشد
نرگس صدري ۱۵۰۲۹۷۲۳۴
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دکتر آرين قلي پور
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر حسن قاليباف اصل
ارائه مدل ريسك منابع انساني واستراتژي هاي مواجهه با آن (مورد مطالعه:دانشگاه فني و حرفه اي)
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
سلطنت روايي ۱۵۰۲۹۲۹۴۰
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مدلسازي قيمتگذاري خدمات بنادر با استفاده از توابع كاپولا
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
محسن نوروزي ۱۵۰۲۹۳۶۸۶
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر مجتبي اميري
شناسايي ويژگي هاي مدل شايستگي مديران شركت هاي دولتي ايران(مورد مطالعه:مدير عامل راه آهن جمهوري اسلامي ايران)
مديريت دولتي گرايش مديريت تحول - کارشناسي ارشد
امير ذاكرتبريزي ۱۵۰۲۹۶۳۹۲
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ دکتر علي سوري
دکتر عسگر نوربخش
بهينه سازي پرتفوي با برآورد ارزش در معرض ريسك تفاضلي (IVaR) بر اساس رويكرد پيشين و پسين در محاسبه ريسك
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
يحيي قنبري ۱۵۰۲۹۶۶۶۴
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ دکتر علي سوري
دکتر محمدرضا رنجبر فلاح
بررسي رابطه همبستگي ارزش افزوده اقتصادي،ارزش افزوده اقتصادي استاندارد شده،ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده و ارزش افزوده اقتصادي مومنتوم با بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
سيدمحمدمهدي امامي پورمطلقيان ۱۵۰۲۹۶۱۵۴
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ دکتر علي خنجري
دکتر افشين اخوندزاده بستي
دکتر اميرعلي انوار
بررسي اثر پلاسماي سرد اتمسفري بر جمعيت باكتريايي استافيلوكوكوس اورئوس، سالمونلا تايفي موريوم و اشرشياكلاي در سينه مرغ خام
بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي - کارشناسي ارشد
الهام طاهري باورساد ۱۵۰۶۹۷۰۱۰
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ دکتر احمد مومني راد
دکتر ساسان صيرفي
بررسي داوري در پرتو كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها با تأكيد بر رأي صلاحيتي در قضيه چين و فيليپين
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
معصومه عباسي ۱۵۰۳۹۷۰۲۱
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ دکتر مصطفي گودرزي پژوهشي پيرامون مباني و اصول طراحي گرافيك در بسته بندي
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
النر تشخيصي كليمي ۱۵۰۵۹۶۰۳۲
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ دکتر منوچهر انصاري
دکتر عزت الله اصغري زاده
بررسي تأثير صفات شخصيت بر عملكرد فروش در بازار سرمايه
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
شروين صفائي ۱۵۰۲۹۶۵۲۴
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ دکتر مصطفي گودرزي استفاده از اصول گرافيك ديزاين در طراحي و دكوراسيون داخلي
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
ويدا جهان گرد ۱۵۰۵۹۶۰۴۱
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ دکتر زهرا نقش
دکتر عباس جواهري محمدي
بررسي پديدارشناسانه گرايش دانشجويان با رشته هاي غيرمرتبط به تحصيل در رشته هاي روانشناسي و مشاوره
مشاوره گرايش مشاوره مدرسه - کارشناسي ارشد
ميلاد توپ شكن ۱۵۰۷۹۷۰۰۸
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ دکتر محمود گودرزي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم علي دوست قهفرخي
طراحي مدل شتابگيري دانشكده هاي تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي ايران به سوي نسل 4
مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمان ها و رويداد هاي ورزشي - دکتري
مهريه پناهي ۱۵۰۲۹۶۸۹۹
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ دکتر سعيد شيركوند
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر رضا تهراني
طراحي الگوي غير خطي براي پيش بيني اثر توامان كفايت سرمايه و بنگاه داري بر اعطاي تسهيلات بانك ها
مديريت - مديريت مالي - دکتري
الهام عليمرداني ۱۵۰۲۹۴۰۲۷
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ دکتر زهرا آراستي
دکتر مرتضي اكبري
شناسايي عوامل موثر بر رشد كسب و كارهاي فناورانه توسط زنان خود سرپرست
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
زهرا توكلي يركي ۱۵۰۲۹۶۲۶۵
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ دکتر كرامت اله زياري
دکتر احمد پوراحمد
دکتر عباس رجائي
الگوي ارتقاي امنيت اجتماعي شهري (مطالعه موردي شهر رامهرمز)
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - دکتري
نورالله بيگدلي ۱۵۰۲۹۶۸۹۸
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ دکتر امين دهقان قهفرخي
دکتر ابراهيم علي دوست قهفرخي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
طراحي الگوي مطلوب مديريت استعداد داوطلبان ورزش دانشگاهي
مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمان ها و رويداد هاي ورزشي - دکتري
حميدرضا يارقلي ۱۵۰۲۹۵۳۶۸
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ دکتر سيده زهرا اجاق
دکتر سهيلا بورقاني فراهاني
تحليل مختصات مفهومي برند در اذهان سردبيران نشريات تخصصي بخش خصوصي در ايران
مديريت رسانه - کارشناسي ارشد
حسن عليزاده ۱۵۰۲۹۴۵۱۳
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ دکتر علي سوري
دکتر سيدحامد وارث
تاثير تورم هاي شديد بر شاخص قيمت كل بورس اوراق بهادار تهران
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
سيدوحيد غيبي ۱۵۰۲۹۶۶۰۷
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ دکتر عباس ميرشكاري
دکتر حسن باديني
بهره برداري از شخصيت و اطلاعات اشخاص مشهور در بازي هاي رايانه اي
حقوق خصوصي - کارشناسي ارشد
علي نظري ۱۵۰۳۹۶۳۳۰
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ دکتر مرتضي حيدري
دکتر محمدرضا دوست محمدي
بررسي چگونگي تصويرسازي مبتني بر نگره قرآني با تاكيد بر آيات « الم تري»
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
عاطفه نظري گل گاني ۱۵۰۵۹۴۱۱۵
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ دکتر مهدي شهبازي
دکتر شهزاد طهماسبي بروجني
دکتر فضل اله باقرزاده
تاثير بازي هاي حركتي و رايانه اي بر مهارت هاي ادراكي-حركتي،توجه و روابط اجتماعي دانش آموزان بيش فعال پسر۱۲-۱۰سال
رفتار حركتي - يادگيري حركتي - دکتري
سيد حسن حسيني كل كو ۱۵۰۲۹۳۰۰۱۰
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ دکتر مهدي شريفي
دکتر آيدين سلام زاده
سنجش تاثير شيوه هاي تبلغاتي اثربخش تاثيرگذاران در شبكه اي اجتماعي بر تصوير برند مطالعه موردي اينفلوئنسرهاي اينستاگرام
مديريت رسانه - کارشناسي ارشد
معصومه بني صفار ۱۵۰۲۹۷۱۰۳
۱۳۹۹/۱۰/۹ دکتر ابولفضل كامكار
دکتر علي ميثاقي
مطالعه اثر پودر ميوه گياه باميه( هيبيسكوآس اسكولنتوس ) بر خصوصيات آنتي اكسيداني، حسي و فيزيكوشيميايي ماست
بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي - کارشناسي ارشد
ليلا عباسي ۱۵۰۶۹۷۰۱۱
۱۳۹۹/۱۰/۸ دکتر سيدمحمدعلي توكل كوثري
دکتر حسين راغفر
دکتر فرامرز اختراعي
مطالعه جامعه شناختي تجاري سازي داروهاي هورموني در ايران
جامعه شناسي - جامعه شناسي اقتصادي و توسعه - دکتري
ايدا نوابي ۱۵۰۲۹۵۳۶۳
۱۳۹۹/۱۰/۸ دکتر محمدرضا حايري يزدي مدل‌سازي و شبيه‌سازي تجمع گروهي از نانوذرات مغناطيسي با استفاده از ميدان مغناطيسي متناوب
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
كيانا ابوالفتحي ۱۵۰۴۹۷۰۱۴
۱۳۹۹/۱۰/۳ دکتر پارسا ارباب تحليل تأثير پروژه هاي بزرگ مقياس بر ارزش زمين و املاك به منظور ارائه راهكارهاي برنامه ريزي شهري (مطالعه موردي: بزرگراه امام علي (ع) در منطقه 14 شهرداري تهران)
برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
سيدعمادالدين هاشمي ۱۵۰۵۹۶۱۳۳
۱۳۹۹/۱۰/۳ دکتر پارسا ارباب تبيين مكانيزم برنامه ريزي شهري جهت بازآفريني مشاركتي محله هاي فرسوده (مطالعه موردي: محله ابوذر شرقي منطقه 17 تهران)
برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
اميرحسين اسكندري ۱۵۰۵۹۶۰۰۶
۱۳۹۹/۱۰/۱ دکتر رضا طجرلو اصول حاكم بر تصميم گيري مقامات عمومي و چالش هاي حقوقي ان
حقوق عمومي - دکتري
خديجه سادات قرشي آقچاي ۱۵۰۳۹۶۰۳۵
۱۳۹۹/۹/۳۰ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر علي داوري
بررسي تاثير سرمايه كارآفرينانه بر گرايش كارآفرينانه با نقش متغيير تعديل گر يادگيري سازماني (مورد مطالعه :صاحبان و سرمايه گذاران كسب و كارهاي نوآفرين (استارتاپ ها))
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
احسان اقاسيان ۱۵۰۲۹۷۰۷۶
۱۳۹۹/۹/۲۹ دکتر مهران فاطمي نيا طراحي روشنايي داخلي مبتني بر رويكرد نشاط شناسي
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
گل ناز محرر ۱۵۰۵۹۶۱۱۵
۱۳۹۹/۹/۲۳ دکتر محمد يكرنگي بزه ترور در حقوق ايران و حقوق بين الملل
حقوق جزا و جرم شناسي - کارشناسي ارشد
مجيد پاياب ۱۵۰۳۹۶۰۹۸
۱۳۹۹/۹/۱۷ دکتر سيدفضل اله موسوي
دکتر اميرساعد وكيل
دکتر حميد الهوئي نظري
تحول مفهوم حاكميت ناشي از سازكارهاي نهادهاي قضايي منطقه اي حقوق بشر
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
حميدرضا اورعي ۱۵۰۳۹۵۱۳۴
۱۳۹۹/۹/۱۲ دکتر محبوبه غيور نجف آبادي
دکتر حسن غراياق زندي
تاثيرتمرينات آبي بر مهارت حركتي و عملكرد اجرايي كودكان اتيسم: رويكرد درمان پاسخ
رفتار حركتي گرايش رشد حركتي - دکتري
ساناز فرجي ۱۵۰۲۹۶۹۲۵
۱۳۹۹/۹/۱۱ دکتر هاشم آقازاده
دکتر محسن نظري
طراحي مدل استراتژي همكاري رقابتي در بنگاه هاي خدمات فني و مهندسي
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
محمد بروجردي ۱۵۰۲۹۶۰۱۲
۱۳۹۹/۹/۱۰ دکتر محمود گودرزي
دکتر ابراهيم علي دوست قهفرخي
دکتر امين دهقان قهفرخي
تحليل جايگاه زنان در ورزش ايران و ارائه مدل
مديريت ورزشي - دکتري
گلرخ عيوضي كلش ۱۵۰۲۹۷۰۴۲
۱۳۹۹/۹/۱۰ دکتر محمود گودرزي
دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر امين دهقان قهفرخي
طراحي الگوي سازگاري با بازنشستگي ورزشي در بين قهرمانان تيم ملي
مديريت ورزشي - دکتري
معصومه دلكش ۱۵۰۲۹۷۰۲۵
۱۳۹۹/۹/۹ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر احسان چيت ساز
ارائه بديل ها در مدل كسب و كار اپراتورهاي تلفن همراه در ايران با ورود نسل هاي جديد تكنولوژي شبكه ي همراه
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
شاهين آرپناهي ايستادگي ۱۵۰۲۹۶۰۰۳
۱۳۹۹/۹/۹ دکتر محمود گودرزي
دکتر امين دهقان قهفرخي
دکتر ابراهيم علي دوست قهفرخي
گونه شناسي مسئوليت هاي اجتماعي ورزشكاران مشهور
مديريت ورزشي - دکتري
مرتضي كابلي ۱۵۰۲۹۷۰۴۶
۱۳۹۹/۹/۳ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر حجت الله فراهاني
سنجش اثر بخشي يوگا بر سلامت رواني و خلاقيت كودكان
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
كمند كياني ۱۵۰۲۹۶۷۰۲
۱۳۹۹/۹/۲ دکتر علي نعمتي خراط غازياني
دکتر مهران رضايي
ساخت و ارزيابي عملكرد كاتاليستهاي مزو حفره نانو ساختار مبتني بر فلز فعال مس در واكنش اكسيداسيون ترجيحي گاز مونوكسيد كربن
شيمي كاربردي - دکتري
محمود انداچه ۱۵۰۱۹۴۰۰۱
۱۳۹۹/۸/۲۸ دکتر فاطمه ثقفي
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
بررسي رابطه ي عوامل محيطي، سازماني و تكنولوژي با فرآيندهاي پنج گانه ي زنجيره ي تامين مواد غذايي زود فاسد شدني مبتني بر اينترنت اشيا ابر محور
مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات - کارشناسي ارشد
بنفشه خاني اوشاني ۱۵۰۲۹۶۳۴۸
۱۳۹۹/۸/۲۴ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر سيد مهدي حكيمي
دکتر امير خانلري
ارائه مدل تاثير گذاري بر قصد ورفتار صرفه جويانه مشتركان برق خانگي
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
بهمن مصطفي طهراني ۱۵۰۲۹۶۰۶۵
۱۳۹۹/۸/۲۴ دکتر علي نمكي
دکتر سيدحامد وارث
تاثير جنسيت در رفتار سرمايه گذاران فردي در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
سيدارين روستايي ۱۵۰۲۹۷۱۹۵
۱۳۹۹/۸/۲۱ دکتر مهدي اديب
دکتر محمد مهدوي
سنتز برخي مشتقات α-آمينوفسفونات ها و بررسي اثر مهاركنندگي آنزيم كربنيك انهيدراز آنها ب) سنتز پانتوتنيك اسيد به صورت آزمايشگاهي و نيمه صنعتي
شيمي كاربردي - دکتري
سميرا زارعي ۱۵۰۱۹۶۰۰۴
۱۳۹۹/۸/۱۸ دکتر هومن مينونژاد
دکتر فواد صيدي
دکتر يوسف مقدس تبريزي
مقايسه اثر و ماندگاري تمرينات ثباتي كمر و بازآموزي يكپارچه پوسچر بر درد،كنترل حركت،عملكرد و انعطاف پذيري اندام تحتاني مردان مبتلا به كمردرد داراي اختلال كنترل حركتي كمر
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي - دکتري
ابوالفضل رحماني ۱۵۰۲۹۴۰۱۶
۱۳۹۹/۸/۱۰ دکتر مرجان فياضي
دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر حسن دانايي فرد
فهم پديده رهبري پيچيدگي در سازمان اجتماعي آموزشي
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
زهرا وفايي ۱۵۰۲۹۲۴۱۸
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر رحمت اله قلي پورسوته
دکتر محمد مرادي
دکتر مهدي گودرزي
طراحي و تبيين مدل تصميم گيري استراتژيك تامين مالي پروژه هاي تحقيقاتي دانشگاهها
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
محمود عباسي ۱۵۰۲۹۳۶۶۸
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر جعفر حيدري
دکتر سيدعلي ترابي
هماهنگ‌سازي تصميمات اعضاء در زنجيره تامين با طرح بازاريابي خيرخواهانه
مهندسي صنايع - دکتري
زينب مثني ۱۵۰۴۹۳۰۰۶
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر محمدحسن صادقي مقدم
دکتر محمدعلي انصاري پور
دکتر رحيم پيلوار
رهن منفعت
حقوق خصوصي - دکتري
حجت الله مرادي ۱۵۰۳۹۲۱۷۰
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر ابوالحسن امين مقدسي
دکتر محمدعلي آذرشب
دکتر مسعود فكري
بررسي تطبيقي عوامل هويت ساز درشعر معاصر عربي وفارسي با تكيه بر اشعار محمد رضا الشبيبي وملك الشعراء بهار
زبان و ادبيات عرب - دکتري
تغريد زعيميان ۱۵۰۳۹۴۰۱۶
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر مريم كرمي
دکتر شهرام دلفاني
مطالعه عددي عملكرد پمپ هاي گرمايي خورشيدي در اقليم هاي آب و هوايي مختلف
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
بهاره علي پور ۱۵۰۴۹۶۱۹۳
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر غلامرضا كرمي رابطه بين ساختار مالكيت و سرمايه فكري
حسابداري - کارشناسي ارشد
مهدي فرهادي ۱۵۰۲۹۶۶۲۹
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر علي محمد موذني
دکتر روح اله هادي
دکتر محمدباقر نجفي
تبيين ظرفيت هاي زبان و ادبيات فارسي در راستاي توسعه ي اقتصادي -فرهنگي در عصر دانش بنيان.
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
مريم رحماني ۱۵۰۳۹۴۰۱۳
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر سيروس چوبينه
دکتر علي اصغر رواسي
اثر تعاملي مصرف مكمل تورين و تمرين تركيبي بر آپوپتوز بافت قلبي رت هاي ديابتي
فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس - دکتري
مهسا صداقت ۱۵۰۲۹۴۰۲۵
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر شمين گلرخ نودهي طراحي عرصه عمومي بافت فرسوده با رويكرد مداخله خرد مقياس. مورد مطالعاتي: محله شاهد شهر اصفهان
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
فرينوش طباطبائي ۱۵۰۵۹۶۰۸۸
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر مرجان فياضي
دکتر محمد صفري
تاثير سياست هاي منابع انساني دوست‌دار خانواده بر نگرش كاركنان (مورد مطالعه: كاركنان ايرانسل)
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
مريم عظيم زاده كوچه ۱۵۰۲۹۶۵۷۷
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر محسن ابراهيمي
دکتر عسگر نوربخش
بررسي تاثير «سيستم مالي» بر «توانايي نوآوري» با تأكيد بر الگوي رقابت پذيري جهاني
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
حنانه حاجي ولي زاده شبستري ۱۵۰۲۹۶۳۰۹
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر جعفر حيدري
دکتر فريبرز جولاي
هماهنگي زنجيره تامين چهارسطحي چندكاناله (امني-كانال) براي محصول فصلي تحت تقاضاي تصادفي
مهندسي صنايع - دکتري
فاطمه محقر ۱۵۰۴۹۳۰۰۷
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر محمدعلي انصاري پور
دکتر علي اسلامي پناه
خسارت معنوي ناشي از نقض قرارداد در حقوق انگليس و ايران
حقوق خصوصي - کارشناسي ارشد
رحيمه دهواري ۱۵۰۳۹۶۱۶۲
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر عليرضا دهقان نيري
دکتر احسان شاه قاسمي
مطالعه ي تطبيقي عنصر اعتماد در شبكه خبر صدا و سيما با شبكه خبري بي بي سي فارسي
علوم ارتباطات اجتماعي - کارشناسي ارشد
آرزو اصلاحي ۱۵۰۲۹۶۱۲۸
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر مهدي تيموري تشخيص حضور برست هاي چندمدولاسيوني در سيستم هاي مخابراتي بيسيم
مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم - کارشناسي ارشد
سيدمبين حسيني ۱۵۰۴۹۶۰۹۱
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر سيدمحمدعلي توكل كوثري
دکتر عليرضا محسني تبريزي
تحليل جامعه شناختي سرخوردگي تغيير رشته دهندگان رشته هاي علوم و مهندسي به رشته هاي شاخه علوم اجتماعي در مقطع كارشناسي ارشد
پژوهش علوم اجتماعي‌ - کارشناسي ارشد
فرزين نصراصفهاني ۱۵۰۲۹۶۸۳۳
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر اعظم نوفرستي رابطه خود شفقت ورزي با اضطراب و افسردگي:نقش واسطه اي نشخوار فكري و نگراني
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
نگار جعفري ۱۵۰۲۹۶۲۷۸
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر مهري بهار
دکتر علي اصغر سعيدي
نقش شبكه هاي مجازي در ايجاد فرصت هاي شغلي زنانه( جامعه مورد مطالعه: زنان )
علوم ارتباطات اجتماعي - کارشناسي ارشد
بيتا كاشاني ۱۵۰۲۹۶۶۷۱
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر اشكان رضواني نراقي احياء رودكنار باليقلي چاي شهر اردبيل با رويكرد اكولوژيك
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
پرينا جاهد ۱۵۰۵۹۷۰۲۰
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر فرشاد كوثري كمينه سازي نرخ انتقال حرارت از محفظه هاي مستطيلي با جابه جايي آزاد در نسبت هاي منظري مختلف با يافتن مشخصه هاي بهينه (و يك آرايش بهينه از) پره(هاي) عايق بوسيله الگوريتم نلدر - ميد
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
پرهام تقي پور ۱۵۰۴۹۵۰۳۵
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر مرجان فياضي
دکتر فرشته امين
«بررسي تأثير مهارت‌هاي ارتباطي بر عملكرد شغلي با ميانجي گري توانمندسازي روان‌شناختي (مورد مطالعه: كاركنان بانك ملي ايران)»
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
محمد قرباني ۱۵۰۲۹۶۶۵۵
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر محمد مرادي
سطح دينداري جامعه محلي و مديريت سود: نقش ريسك گريزي مديران
حسابداري - کارشناسي ارشد
مهدي خداكرمي ۱۵۰۲۹۷۱۵۷
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
دکتر داوود فتعلي بيگي
حمايت حقوقي از نمايشهاي آييني و سنتي
حقوق مالكيت فكري - کارشناسي ارشد
نرگس حيدري ۱۵۰۳۹۷۰۷۳
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر آرين قلي پور
دکتر محمد صفري
دکتر آيدين سلام زاده
طراحي مدلي براي ارزيابي مديريت منابع انساني بر اساس مدل ۳۴۰۰۰ در كسب وكارهاي نوپا
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
شكوفه رحيمي ۱۵۰۲۹۷۱۸۲
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
دکتر نسرين طباطبائي
دکتر محسن ايزانلو
دکتر مجتبي اشراقي آراني
دعوي استرداد در ورشكستگي
حقوق خصوصي - دکتري
علي كاظمي ۱۵۰۳۹۲۳۶۵
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر امين دهقان قهفرخي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
تعيين معيارهاي انتخاب مربيان بدنسازي و پرورش اندام
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي - کارشناسي ارشد
مهدي شريفي ۱۵۰۲۹۷۲۲۰
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر پريسا پورنعمتي
دکتر فاطمه شب خيز
تاثيرتمرينات مقاومتي و fly wheel بر شاخص هاي امادگي جسماني و تركيب بدن زنان داراي اضافه وزن
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض - کارشناسي ارشد
آزاده پوراخلاقي ۱۵۰۲۹۶۲۳۵
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر طاهر عليزاده
دکتر عليرضا شاكري
سنتز پليمر هاي قالب دار شده يوني براي گونه شناسي، اندازه گيري و حذف برخي فلزات سنگين مانند يون قلع
شيمي كاربردي - دکتري
امير شفيعي كيسمي ۱۵۰۱۹۳۰۰۸
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر مژگان طاهري تفتي بازطراحي توسعه‌هاي جديد شهري جهت ارتقاء تحرك‌پذيري سالمندان(مطالعه موردي محله افسريه تهران)
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
فرناز دشتي رحمت آبادي ۱۵۰۵۹۶۰۵۹
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر مژگان طاهري تفتي طراحي شهري در سكونتگاه هاي غيررسمي با رويكرد طب سوزني شهري نمونه موردي محله سورو در بندرعباس
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
سلماز جعفري ساماني ۱۵۰۵۹۶۰۳۹
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر سيدمهدي گنجياني تحليل و ارزيابي رشد آسيب به كمك روش برهم نگاري تصاوير ديجيتالي(دي آي سي)
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
فراز حضي نيا ۱۵۰۴۹۶۰۹۶
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر احسان چيت ساز
دکتر رضا زعفريان
طراحي مدل كسب وكار براي مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي در ايران در بستر فناوري بلاك چين
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
امير عابدپور ۱۵۰۲۹۶۵۴۶
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر هاني اربابي
دکتر محمدعلي هاتفي
«طراحي مدل ارزيابي بلوغ مديريت پروژه براي مگا پروژه هاي صنعت پتروشيمي»
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
عبدالكريم پهلواني ۱۵۰۲۹۲۸۴۲
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر صداقت جباري كلخوران تحليلي بر كاربرد موشن در طراحي پوستر جهت انتشار در شبكه هاي اجتماعي
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
احمد جمال پورمطلق ۱۵۰۵۹۶۰۴۰
۱۳۹۹/۷/۳۰ دکتر هما ايراني بهبهاني احيا فضاهاي غير فعال محله نازي آباد تهران با تاكيد بر پيوستگي منظر شهري
مهندسي طراحي محيط زيست - کارشناسي ارشد
مريم سالكي ۱۵۰۴۹۶۱۴۵
۱۳۹۹/۷/۲۹ دکتر رحمت اله قلي پورسوته
دکتر فرشته امين
دکتر مير علي سيد نقوي
طراحي الگوي توسعه كاركنان زن بيش شايسته در سازمانهاي دولتي در ايران
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
مريم السادات موسوي ۱۵۰۲۹۲۴۱۰
۱۳۹۹/۷/۲۹ دکتر حسين علايي
دکتر مجتبي اميري
دکتر اميرحسين تكيان
تحليل خط مشي براي اجراي موفق برنامه هاي اصلاح نظام سلامت ايران
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
نيلوفر اميري قلعه رشيدي ۱۵۰۲۹۲۳۶۲
۱۳۹۹/۷/۲۹ دکتر خيرالله پروين ساز وكارهاي حقوقي مديريت بحران در جمهوري اسلامي ايران
حقوق عمومي - کارشناسي ارشد
كورش سيفي ۱۵۰۳۹۳۲۹۱
۱۳۹۹/۷/۲۹ دکتر علي بزرگي اميري
دکتر محمدمهدي نصيري خونساري
طراحي شبكه زنجيره تأمين محصولات كشاورزي پايدار تحت عدم قطعيت
مهندسي صنايع - دکتري
مسعود مهربان فر ۱۵۰۴۹۳۰۰۹
۱۳۹۹/۷/۲۹ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر مجيد مختاريان پور
دکتر عباس منوريان
دکتر داود عباسي
تصوير پردازي از حكومت تعالي گرا در پرتو نهج البلاغه امام علي (ع)
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
فاطمه تابان ۱۵۰۲۹۳۰۱۵
۱۳۹۹/۷/۲۹ دکتر محمدحسين عليزاده
دکتر الهام شيرزاد عراقي
دکتر حامد عباسي
تأثيرخستگي بر پارامترهاي منتخب كينتيكي وكينماتيك راه‌رفتن درافراد داراي كف پاي صاف منعطف و طبيعي
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي - دکتري
ابراهيم درتاج ۱۵۰۲۹۳۰۲۲
۱۳۹۹/۷/۲۹ دکتر فرشيد نجفي "طراحي و پياده‌سازي الگوريتم‌هاي پردازش‌تصوير براي برقراري تعاملات اجتماعي ربات انسان‌نما"
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
ماهرخ صحرايي ۱۵۰۴۹۵۲۳۱
۱۳۹۹/۷/۲۹ دکتر احسان هوشفر طراحي، ساخت و بهينه سازي يك هاضم بي هوازي با تنوع در پسماند ورودي
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
فرشاد جباري فرد ۱۵۰۴۹۶۰۷۴
۱۳۹۹/۷/۲۹ دکتر علي اكبرنژاد قره لو
دکتر رحمان سوري
دکتر رضا مظاهري
دکتر پريسا پورنعمتي
بررسي ومقايسه تغييرات ECG فوتباليست هاي نخبه به منظور غربالگري قلبي-عروقي براي مقايسه شاخص هاي مرتبط با مرگ ناگهاني قلبي در زنان و مردان
فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس - دکتري
نعيمه هاشمي ۱۵۰۲۹۵۳۶۶
۱۳۹۹/۷/۲۹ دکتر مريم خليلي
دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر احمد به پژوه
طراحي مبلمان فضاي آموزشي براي كودكان با اختلال بيش فعالي مبتني بر رويكرد نظريه فعاليت
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
ساناز حسن نژاد ۱۵۰۵۹۶۰۴۹
۱۳۹۹/۷/۲۹ دکتر محسن ميرمحمدي
دکتر رودابه سميعي زفرقندي
طراحي فرآيند گازي سازي آب فوق بحراني زيست توده به منظور توليد گاز هيدروژن
مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست - کارشناسي ارشد
عارف جهاني ۱۵۰۴۹۶۰۸۱
۱۳۹۹/۷/۲۹ دکتر محسن مهرآرا
دکتر قهرمان عبدلي
بررسي اثر كيفيت نهادها و رانت نفتي بر مصرف انرژي هاي تجديد پذير در كشورهاي درحال‌توسعه
علوم اقتصادي - کارشناسي ارشد
محمدرضا حداد ۱۵۰۲۹۵۴۳۴
۱۳۹۹/۷/۲۹ دکتر محمد ابويي اردكان
دکتر منصور شيرزاد
دکتر مجتبي كياني
شناخت اسراتژيك: رابطه ي بين عملكردهاي شناختي مغز و تفكر استراتژيك مديران
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
آرمين بلوري ۱۵۰۲۹۶۲۰۶
۱۳۹۹/۷/۲۹ دکتر محمد حسين رمضان كيايي
دکتر علي سلامي
بررسي روانشناسي شخصيت در دو اثر از موزلي
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
الهام جعفري راد ۱۵۰۳۹۴۳۵۱
۱۳۹۹/۷/۲۹ دکتر علي شهيدي
دکتر محمود جعفري دهقي
واژه‌نامه توصيفي_موضوعي‌گويش‌گرمه
ايرانشناسي گرايش ايرانشناسي عمومي - کارشناسي ارشد
مائده شيباني ۱۵۰۳۹۶۲۰۵
۱۳۹۹/۷/۲۹ دکتر غلامحسين الهام
دکتر محمود مهدوي
آسيب شناسي تقنيني و اجرايي نظام تعيين كيفر در تَكرار جرم
حقوق جزا و جرم شناسي - کارشناسي ارشد
خرم محمودي ۱۵۰۳۹۵۱۰۵
۱۳۹۹/۷/۲۹ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر مريم خليلي
طراحي مجموعه‌كيف با استفاده از مواد طبيعي مبتني بر رويكرد نوآوري اجتماعي
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
غزاله باقري ۱۵۰۵۹۷۰۱۲
۱۳۹۹/۷/۲۹ دکتر منصور مومني
دکتر روح اله قاسمي
ارزيابي عملكرد پايداري زنجيره تامين سرد صنعت پخش دارو با رويكرد BSC و DEA (مورد مطالعه:شركت پخش البرز)
مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات - کارشناسي ارشد
مريم مهدوي ۱۵۰۲۹۷۳۶۳
۱۳۹۹/۷/۲۹ دکتر فرزانه شميراني سنتز و كاربرد هاي جاذب هاي نانو كامپوزيتي مگنتيت- پليمر
شيمي كاربردي - دکتري
فاطمه شيركوند ۱۵۰۱۹۲۰۰۵
۱۳۹۹/۷/۲۹ دکتر آيدين سلام زاده
دکتر منوچهر انصاري
بررسي تأثير بلوغ ديجيتال بر تاب آوري كسب وكارهاي كوچك و متوسط د ر همه گيري كوويد- 19 (مورد مطالعه موسسات آموزشي و پژوهشي تهران)
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
علي ذوالفقاريان ۱۵۰۲۹۶۳۹۴
۱۳۹۹/۷/۲۹ دکتر مريم خليلي
دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر جمشيد امامي
طراحي روشنايي تعاملي فضاي داخلي براي ارتقا تجربه زندگي
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
ارغوان زارعي ۱۵۰۵۹۶۰۶۹
۱۳۹۹/۷/۲۹ دکتر علي داوري
دکتر كامبيز طالبي
شناسايي و تحليل عوامل ديركرد خروج كسب و كار از مرحله نوپا(start-up) به ورود به مرحله مقياس پذيري(scale-up)
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
عليرضا مظفر ۱۵۰۲۹۶۷۶۱
۱۳۹۹/۷/۲۸ دکتر زهرا نقش
دکتر الهه حجازي موغاري
تحليل چند سطحي رابطه جهت‌گيري هدف دانش‌آموزان و والدين آن‌ها با كمك‌طلبي تحصيلي
مشاوره گرايش مشاوره مدرسه - کارشناسي ارشد
مريم زارع ۱۵۰۷۹۷۰۱۵
۱۳۹۹/۷/۲۸ دکتر محسن نظري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثير انطباق پذيري قيمت، سازگاري و نوآوري صادراتي بر مزيت رقابتي با نقش تعديل گري شدت رقابت (مطالعه موردي: شركت هاي صادراتي استان تهران)
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
داود خطيبي ۱۵۰۲۹۶۳۶۰
۱۳۹۹/۷/۲۸ دکتر سيدمحمد مقيمي
دکتر محمدمهدي ذوالفقارزاده كرماني
دکتر ميثم لطيفي
طراحي الگوي اجراي خط مشي عمومي مبتني بر تجربه زيسته مديران ارشد دولتي موفق در نظام مديريت دولتي ايران
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
ميثم قراباغي ۱۵۰۲۹۴۰۳۰
۱۳۹۹/۷/۲۸ دکتر حيدر احمدي
دکتر روح اله قاسمي
تبيين تاثير عوامل تشكيل دهنده ي روابط زنجيره تامين در صنعت IT و نرم افزار در ايران (استان تهران)
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
مرسده كمالي ۱۵۰۲۹۵۵۳۹
۱۳۹۹/۷/۲۸ دکتر ساسان صيرفي آثارحقوقي الحاق ايران به كنوانسيون هاي 1952و1999 توقيف كشتي
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
صديقه علياري ۱۵۰۳۹۶۲۳۹
۱۳۹۹/۷/۲۸ دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني
دکتر محمود موسوي مشهدي
بررسي و تحليل عمر مخزن كروي جدار ضخيم FG با ترك محيطي با استفاده از روش اجزاي محدود
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
سيدعلي نوربخش جعفري ۱۵۰۴۹۶۳۰۶
۱۳۹۹/۷/۲۸ دکتر كاوه مهراني بررسي پذيرش استانداردهاي حسابداري بين‌المللي در بانك‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
حسابداري - کارشناسي ارشد
رژين كاظميان ۱۵۰۲۹۶۶۷۷
۱۳۹۹/۷/۲۸ دکتر محسن مهرآرا واكنش متقاضيان طلا وسكه به نوسانات قيمت آنها بعد از شوك ارزي سال 97
علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي - کارشناسي ارشد
امير شاپوري ۱۵۰۲۹۶۴۸۲
۱۳۹۹/۷/۲۸ دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
شناسايي، تبيين و اندازه گيري مولفه هاي شفافيت مالي بانكها ( مورد مطالعه پست بانك ايران )
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
كلارا مقربيان فرد ۱۵۰۲۹۶۷۶۹
۱۳۹۹/۷/۲۸ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر محمد مرادي
بررسي رابطه ميان مسئوليت‌پذيري اجتماعي و عملكرد مالي شركت با نقش تعديلي عدم شفافيت در گزارشگري مالي
حسابداري - کارشناسي ارشد
دانيال زارع سيان ۱۵۰۲۹۶۴۳۸
۱۳۹۹/۷/۲۸ دکتر علي صادقي
دکتر عباس نرگسيان
دکتر عباس منوچهري
تبيين الگوي بوروكراسي در سازمان‌هاي دولتي ايران با تأكيد بر كنترل فساد اداري
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
حسين اسحاقي ۱۵۰۲۹۲۹۲۱
۱۳۹۹/۷/۲۸ دکتر حميدرضا جلايي پور
دکتر تقي آزاد ارمكي
بررسي تجربي سنخ هاي كلان جامعه ايران در دو دهه گذشته
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - کارشناسي ارشد
الياس زبردست ناوه نورالعرشي ۱۵۰۲۹۷۱۹۹
۱۳۹۹/۷/۲۸ دکتر اميرساعد وكيل همه پرسي استقلال در حقوق بين الملل: مطالعه موردي همه پرسي اقليم كردستان عراق
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
ميران رستم ۱۵۰۳۹۷۱۷۷
۱۳۹۹/۷/۲۸ دکتر رحمان سوري
دکتر فاطمه شب خيز
مقايسه‌ي تأثير شدت‌هاي مختلف فعاليت هاي ورزشي مقاومتي برفشار خون و افت فشار‎‎‎خون در زنان سالم
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
زينب توسل پناهي ۱۵۰۲۹۷۱۲۰
۱۳۹۹/۷/۲۸ دکتر احمد توسلي سنتز و بكارگيري گرافن اكسيد مغناطيسي عاملدار شده با آمين در بهبود عملكرد محلول آبي متيل دي اتانول آمين در جذب دي اكسيد كربن
شيمي گرايش شيمي كاربردي - کارشناسي ارشد
آناهيتا لشگري نژاد ۱۵۰۱۹۶۰۵۸
۱۳۹۹/۷/۲۷ دکتر مهدي شريفي
دکتر سهيلا بورقاني فراهاني
دکتر مليحه شياني
تدوين الگويي جهت ارتقاي كاركرد شبكه هاي اجتماعي مجازي در راستاي بهبود وضعيت سلامت زنان
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
مهدخت شريفي دربرزي ۱۵۰۲۹۲۸۹۶
۱۳۹۹/۷/۲۷ دکتر عادل آذر
دکتر مجتبي اميري
دکتر حسين صفري
طراحي مدل برآورد ميزان مصرف زنجيره فولاد با رويكرد مدلسازي عامل بنيان - مورد مطالعه صنعت فولاد ايران
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
مهدي مشايخي ۱۵۰۲۹۳۶۸۰
۱۳۹۹/۷/۲۷ دکتر رحمان سوري
دکتر سيروس چوبينه
دکتر شهرام رباني
تاثير نوع تمرين بر هايپرتروفي پاتولوژيكو عملكرد قلبي و شاخص هاي مرتبط با آن (FGF23, &Klotho ) در رت هاي نر مبتلا به نارسايي كليه (CKD)
فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس - دکتري
زهرا شهسواري ۱۵۰۲۹۴۰۲۴
۱۳۹۹/۷/۲۷ دکتر مجيد بني اسدي مدل سازي ميكرومكانيكي داربست براي پوست مصنوعي
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
عليرضا مهديان اميرآبادي ۱۵۰۴۹۶۲۸۶
۱۳۹۹/۷/۲۷ دکتر مجيد شفيع پور
دکتر فاطه دلير
مدل‌سازي و مقايسه ردپاي كربن در موتور سيكلت‌هاي الكتريكي و بنزيني بر اساس آناليز چرخه عمر‌‌‌
مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست - کارشناسي ارشد
عليرضا معقولي ۱۵۰۴۹۶۲۷۰
۱۳۹۹/۷/۲۷ دکتر محمدمهدي ذوالفقارزاده كرماني
دکتر سيدحامد وارث
كاربست بازاريابي اجتماعي در توسعه فعاليت هاي بنيادهاي خيريه
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
محمدمهدي عظيمي حسني ۱۵۰۲۹۷۲۶۱
۱۳۹۹/۷/۲۷ دکتر مجتبي اميري
دکتر حسين صفري
دکتر محمد خوش چهره جمالي
ارائه مدل اجراي خط مشي مي در فرآيند خط مشي گذاري عمومي( رفاه و تأمين اجتماعي)
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
فاطمه رحيمي مقدم ۱۵۰۲۹۲۹۳۵
۱۳۹۹/۷/۲۳ دکتر امير خانلري
دکتر مسعود كيماسي
اثر حضور تاييدكنندگان برند در تبليغات چاپي روي نگرش مشتريان: مطالعه‌اي حوزه در گردشگري
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
مليكا نصير ۱۵۰۲۹۷۳۶۹
۱۳۹۹/۷/۲۳ دکتر رحمان سوري
دکتر فاطمه شب خيز
دکتر شهرام رباني
تاثير تمرينات تناوبي و تداومي بر فيبريلاسيون دهليزي و شاخص هاي ايجادكننده آن (فاكتور رشدي فيبروبلاستي 23 و پروتئين Klotho) دررت هاي نر مبتلا به نارسائي كليوي
فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس - دکتري
سينا رخصتي ۱۵۰۲۹۴۰۱۸
۱۳۹۹/۷/۲۳ دکتر قاسم عموعابديني
دکتر افسانه اديب فر
مطالعات سينتيك تأثير نانوسامانه ليپوزومي حامل دارو در يك مدل تومور استخوان در يك بيوراكتور
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
حانيه عبداله زاده ۱۵۰۴۹۶۱۸۸
۱۳۹۹/۷/۲۳ دکتر عباس ميرشكاري
دکتر حسن جعفري تبار
حريم خصوصي اشخاص مشهور
حقوق خصوصي - کارشناسي ارشد
هادي عباسي شايان ۱۵۰۳۹۷۱۱۶
۱۳۹۹/۷/۲۳ دکتر علي اكبر ارجمندنيا
دکتر سوگند قاسم زاده
بررسي تاثير حافظه فعال آينده نگر بر حافظه فعال هيجاني دانش آموزان داراي اختلال كاستي توجه و بيش فعالي
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي - کارشناسي ارشد
شيدا خدابخش ۱۵۰۲۹۶۳۵۰
۱۳۹۹/۷/۲۳ دکتر نرگس ايماني پور
دکتر سيدرضا حجازي
شناسايي عوامل موثر بر تصميم گيري اخلاقي در كسب و كارها
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
امير علي بنايي ۱۵۰۲۹۵۱۸۳
۱۳۹۹/۷/۲۲ دکتر محسن نظري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
تحليل رفتار پيش از خريد مصرف كنندگان در شرايط ركود تورمي
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
اشكان دهقان ۱۵۰۲۹۶۱۲۴
۱۳۹۹/۷/۲۱ دکتر عليرضا رياسي تاثير ايجاد شيار مارپيچي بر روي مخروطي چرخ توربين فرانسيس-۹۹ بر الگوي جريان در لوله مكش: مطالعه عددي
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
علي محمدي اردبيلي ۱۵۰۴۹۶۲۵۳
۱۳۹۹/۷/۲۱ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر محمد حسين رمضان كيايي
آسيب رواني و اختلال استرسي پس از آسيب رواني: مطالعه تطبيقي كهن الگوها در رمان وداع با اسلحه همينگوي و زمين سوخته احمد محمود
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
ارژنگ وطن خواه احمدآبادي ۱۵۰۳۹۶۳۳۴
۱۳۹۹/۷/۲۱ دکتر هوشنگ نايبي
دکتر سيد ضياء هاشمي
نقش تحصيلات عالي زنان در كاهش نابرابري در اشتغال
پژوهش علوم اجتماعي‌ - کارشناسي ارشد
زهرا شفيعي نيستانك ۱۵۰۲۹۶۴۹۵
۱۳۹۹/۷/۲۱ دکتر جليل حيدري دهويي
دکتر مهرداد استيري
به‌كارگيري تكنيك‌هاي داده‌كاوي در فروش متقاطع محصولات بيمه‌اي
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
اميرحسين جباري ۱۵۰۲۹۶۲۷۰
۱۳۹۹/۷/۲۰ دکتر احمد مومني راد
دکتر حسين نواده توپچي
دکتر سيد باقر ميرعباسي
حقوق اشخاص ثالث در وقايع هوايي از منظر حقوق بين الملل
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
طه پوستين دوز ۱۵۰۳۹۲۳۷۷
۱۳۹۹/۷/۲۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر وحيد ناصحي فر
ارائه مدل تجاري سازي ايده فروش الكترونيك مورد مطالعه فروشگاههاي اينترنتي تهران
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
صدف پورحسيني ۱۵۰۲۹۲۸۴۱
۱۳۹۹/۷/۲۰ دکتر محسن نظري
دکتر آمنه خديور
طراحي سيستم توصيه گر در خصوص قيمت گذاري بر اساس ارزش مشتري با متد تحليل احساسات
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
سارا اقابابايي ۱۵۰۲۹۳۰۰۶
۱۳۹۹/۷/۲۰ دکتر مهرداد استيري بررسي تاثير برنامه هاي كاري با عملكرد بالا بر عملكرد شغلي با توجه به نقش ميانجي رضايت شغلي و تعهد سازماني (مطالعه موردي : كاركنان بانك تجارت)
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
سولماز متقي ۱۵۰۲۹۷۳۲۷
۱۳۹۹/۷/۱۹ دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر كرامت اله زياري
دکتر احمد پوراحمد
تدوين الگوي گردشگري پايدار شهري رشت با رويكرد حفظ محيط زيست
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - دکتري
طيبه قايمي راد ۱۵۰۲۹۳۰۴۵
۱۳۹۹/۷/۱۹ دکتر كرامت اله زياري
دکتر احمد پوراحمد
دکتر حسين حاتمي نژاد
الگوي مناسب سازي فضاهاي گردشگري ويژه معلولين و جانبازان (مطالعه موردي شهر يزد)
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - دکتري
شهاب نارگاني ۱۵۰۲۹۳۰۰۳۰
۱۳۹۹/۷/۱۹ دکتر بيژن عباسي : بررسي تطبيقي جايگاه حاكم اسلامي در ديدگاههاي معاصر شيعه و اهل سنت
حقوق عمومي - کارشناسي ارشد
مهدي رضايي ۱۵۰۳۹۵۲۲۵
۱۳۹۹/۷/۱۹ دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
دکتر احمد مومني راد
ماهيت و آثار حقوقي بازگشت آني تحريم ها بر قرارداد هاي نفتي
حقوق نفت و گاز - کارشناسي ارشد
علي اكبري ۱۵۰۳۹۶۰۶۸
۱۳۹۹/۷/۱۹ دکتر مجيد بغدادي بكارگيري سيكل كالينا جهت بازيافت حرارت اتلافي در صنعت توليد آهن به روش احياي مستقيم
مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست - کارشناسي ارشد
علي محمد پيله ورلنگرودي ۱۵۰۴۹۷۰۵۴
۱۳۹۹/۷/۱۹ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر فاطمه شب خيز
مقايسه يك جلسه تمرينات حاد بادي پامپ و دايره اي خيلي شديد بر مقادير سرمي آيريزين ، پروفايل ليپيدي و تركيب بدني زنان جوان داراي اضافه وزن
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض - کارشناسي ارشد
سميه قادري ۱۵۰۲۹۶۶۴۰
۱۳۹۹/۷/۱۶ دکتر شيوا كيوان پناه
دکتر اسحق اكبريان
تاثير آموزش مستقيم، ضمني، و تركيبي بر فراگيري و يادآوري واژگان در زبان آموزان ايراني
آموزش زبان انگليسي - دکتري
حميد سليمي ۱۵۰۳۹۲۱۵۹
۱۳۹۹/۷/۱۶ دکتر زهره رامين
دکتر علي سلامي
زنان در خطر مضاعف: بررسي تاريخ گرايي نوين در دو اثر از هلن بنديكت: ملكه شني و فصل گرگ
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
سپيده امين پور ۱۵۰۳۹۷۰۴۸
۱۳۹۹/۷/۱۵ دکتر عادل آذر
دکتر حسين صفري
دکتر محمود دهقان نيري
شبيه سازي مدل پوياي بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد با رويكرد كارت امتيازي متوازن در صنعت بانكداري (مورد مطالعه: بانك پاسارگاد)
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - دکتري
مليحه رستمي ۱۵۰۲۹۵۳۲۸
۱۳۹۹/۷/۱۵ دکتر عليرضا عيني فر طراحي اقامتگاه براي زنان و كودكان قرباني خشونت خانگي با رويكرد روانشناسي محيط(تكيه بر روشهاي عملي براي حفظ استقلال و افزايش اميد در قربانيان)
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
اليكا طوسي ۱۵۰۵۹۷۰۴۴
۱۳۹۹/۷/۱۴ دکتر هاشم آقازاده
دکتر حنان عموزاد مهديرجي
ارائه چارچوب تصميم‌گيري در رابطه بين بنگاه و مصرف‌كننده بر اساس خلق ارزش مشترك (درصنعت لوازم خانگي تهران)
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
اميرحسين كاظم الماسي ۱۵۰۲۹۶۶۷۳
۱۳۹۹/۷/۱۳ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر سيروس چوبينه
بررسي 12 هفته تمرين تداومي برمقادير murf1 وfoxo1 در رت هاي نر سالمند
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
منصوره سادات نخلي ۱۵۰۲۹۶۸۲۹
۱۳۹۹/۷/۱۳ دکتر پريسا پورنعمتي
دکتر علي اصغر رواسي
بررسي ۱۲ هفته تمرين تناوبي پرشدت بر مقادير MURF۱ و FOXO۱ در رت هاي نر سالمند
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
ليلا فراهاني ۱۵۰۲۹۶۶۲۱
۱۳۹۹/۷/۱۲ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر علي اكبر فرهنگي
طراحي و تبيين مدل فرهنگ نيروي فروش در صنعت بانكداري ايران (مطالعه موردي: بانك ملت)
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
مجتبي بهرامي ۱۵۰۲۹۲۸۷۲
۱۳۹۹/۷/۱۲ دکتر مسعود فكري
دکتر سعداله همايوني
دکتر عبدالحسين فقهي
تحليل محتواي كتاب «عربي زبان قرآن» متوسطه دوم (عمومي) براساس برنامه درسي و رويكرد ارتباطي آموزش زبان
زبان و ادبيات عرب - دکتري
اعظم خواجه تاج يزدي ۱۵۰۳۹۴۰۱۰
۱۳۹۹/۷/۱۲ دکتر آيدين سلام زاده
دکتر منوچهر انصاري
واكاوي تاثير اعتبار پيام بر اعتماد مصرف كننده در رسانه هاي اجتماعي: با رويكرد اينفلوئنسر ماركتينگ
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
شهريار افشارها ۱۵۰۲۹۶۱۳۵
۱۳۹۹/۷/۹ دکتر سعيد خاقاني معماري دست ورز؛ طراحي مركز آموزش فني حرفه اي در سايت كارخانجات شيشه ايران
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
فربد حميديان ۱۵۰۵۹۵۰۵۳
۱۳۹۹/۷/۹ دکتر حميد سلطانيان زاده
دکتر رضا راجي مهر
مقايسه روش هاي مختلف پيدا كردن تعداد بهينه خوشه در داده هاي FMRI
مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم - کارشناسي ارشد
ستاره شجاعي ازاد ۱۵۰۴۹۵۱۰۷
۱۳۹۹/۷/۸ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
رابطه ترس از صميميت و اهمال كاري با مشكلات جنسي: مقايسه قدرت پيش بيني
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
شكيباالسادات طباطبائي ۱۵۰۲۹۶۵۴۱
۱۳۹۹/۷/۷ دکتر مهدي پيري بررسي و تحليل تكاليف و مسئوليتهاي بهره بردار خطوط لوله نفت و گاز در پيشگيري از وقوع خسارت در نظام حقوقي ايران با تاكيد بر نظريه منافع عمومي
حقوق نفت و گاز - کارشناسي ارشد
حسين عبدي ۱۵۰۳۹۷۱۱۷
۱۳۹۹/۷/۷ دکتر محمد كريمي زاده اردكاني
دکتر هومن مينونژاد
بررسي اثر و ماندگاري شش هفته تمرينات تخته تعادلي بر روي عملكرد و كنترل پاسچر دختران ورزشكار داراي بي ثباتي مزمن مچ پا
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
ترگل خدابخشي ۱۵۰۲۹۷۱۵۴
۱۳۹۹/۷/۵ دکتر اميرساعد وكيل آثار حقوقي ناشي از اجراي الزامات FATF بر سرمايه گذاري خارجي در ايران
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
الهام جعفرعلي جاسبي ۱۵۰۳۹۶۱۱۹
۱۳۹۹/۷/۵ دکتر بهادر زارعي
دکتر سيدعباس احمدي كرچ
دکتر محسن شريعتي نيا
ارزيابي پيامدهاي ژئوپلتيكي برنامه همكاري جامع ۲۵ ساله ايران و چين
جغرافياي سياسي - دکتري
سعيدرضا طاهرخاني ۱۵۰۲۹۷۰۴۰
۱۳۹۹/۷/۲ دکتر بيژن عباسي
دکتر محمدجواد جاويد
دکتر ايرج حسيني صدرآبادي
بررسي مسئوليت دولت در آموزش حقوق شهروندي با تاكيد بر نقش رساله
حقوق عمومي - دکتري
عيسي دانشپوربخشايش ۱۵۰۳۹۳۲۲۸
۱۳۹۹/۷/۲ دکتر سيدرضا حجازي
دکتر مرتضي اكبري
طراحي فرايند توسعه محصول درصنعت داروسازي موردمطالعه شركت ايران دارو
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
پريان كريمي ۱۵۰۲۹۶۶۸۹
۱۳۹۹/۷/۲ دکتر محمدمهدي نصيري خونساري مساله مسيريابي ناوگان و زمان‌بندي بارانداز عبوري با در نظر گرفتن كالاي فسادپذير و تحويل چندبخشي
مهندسي صنايع - دکتري
نعيمه احمدي ۱۵۰۴۹۷۰۰۱
۱۳۹۹/۷/۱ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محسن نظري
دکتر عبدالحسين كرم پور
طراحي مدل استراتژي هاي صادرات با رويكرد اقتصاد مقاومتي(مورد مطالعه: محصولات كشاورزي)
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
پوريا غفاري ۱۵۰۲۹۲۹۵۰
۱۳۹۹/۶/۳۱ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر رضا طجرلو
دکتر مهدي پيري
بررسي موافقت نامه هاي دوجانبه سرمايه گذاري ايران در زمينه جبران خسارت
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
علي شهبازيان ۱۵۰۳۹۵۱۴۷
۱۳۹۹/۶/۳۱ دکتر آرش تحريري سن شركت ، ساختار حاكميت شركتي و ساختار سرمايه
حسابداري - کارشناسي ارشد
نويد كازروني ۱۵۰۲۹۶۶۶۹
۱۳۹۹/۶/۳۱ دکتر رضا پورحسين
دکتر جواد حاتمي
مقايسه‌ رابطه‌ تنظيم هيجان و قضاوت اخلاقي در دو گروه سالم و ناسالم با توجه به نقش ميانجي انگيختگي و ارزش هيجاني
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
سيداميرحسين حسني طباطبائي ۱۵۰۲۹۶۳۱۷
۱۳۹۹/۶/۳۱ دکتر علي اكبرنژاد قره لو
دکتر سيروس چوبينه
مطالعه تأثير حفاظتي 9 هفته تمرين هوازي با و بدون مصرف مكمل زعفران بر برخي شاخص‌هاي فعاليت اندوتليال عروق (sICAM-1، VCAM-1)؛ و HOMA-IR در بيماران زن چاق مبتلا به ديابت نوع ۲
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
حسين محتشمي امند ۱۵۰۲۹۷۳۳۲
۱۳۹۹/۶/۳۱ دکتر احمد نوحه گر شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر خود سوزي جنگل ها (مورد مطالعه جنگل هاي ارسباران)
مديريت در‌ سوانح طبيعي‌ - کارشناسي ارشد
حميد نقاشي ۱۵۰۴۹۵۳۴۱
۱۳۹۹/۶/۳۰ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر عباسعلي رستگار
دکتر فرشته امين
توسعه مدل جامعه پذيري سازماني در نظام بانكي ايران
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
سعيد رئوفي ۱۵۰۲۹۲۹۳۴
۱۳۹۹/۶/۳۰ دکتر مهدي پيري
دکتر ساسان صيرفي
آثار حقوقي الحقاق ايران به كنواسيون۱۹۹۷آبراههاي بين المللي و كنواسيون ۱۹۹۲ حقوق آب بر توافقنامه هاي آبي موجود فيمابين دولت ايران و دولت هاي همسايهاي موجود
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
علي كريمي دوزجي ۱۵۰۳۹۶۲۸۲
۱۳۹۹/۶/۳۰ دکتر محمدرضا فراهاني بهينه سازي فرايند اصطكاكي اغتشاشي ساخت كامپوزيت هاي PEEK تقويت شده با نانو لوله هاي كربني
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
شايان بازرگاني ۱۵۰۴۹۵۰۲۰
۱۳۹۹/۶/۳۰ دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
دکتر محسن صادقي
دکتر فرهاد ايرانپور
دکتر امير صادقي نشاط
مديريت حقوقي ريسك هاي بانكداري در پرتو حاكميت شركتي
حقوق خصوصي - دکتري
سيدابوالفضل جعفري احمدابادي ۱۵۰۳۹۳۰۰۶
۱۳۹۹/۶/۳۰ دکتر كامبيز طالبي
دکتر جهانگير يداللهي فارسي
تأثير به‌كارگيري نوآوري باز بر توسعه محصول (خدمات) جديد در كسب و كارهاي كوچك و متوسط (SMEs) در صنايع غذايي استان تهران
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
ارمغان سادات عبداللهي دمنه ۱۵۰۲۹۶۵۶۴
۱۳۹۹/۶/۳۰ دکتر محمدحسين عليزاده
دکتر هومن مينونژاد
دکتر آذين موحد
اثربخشي تكنيك الكساندر بر وضعيت بدني، تعادل و كيفيت زندگي در مردان جوان داراي سندرم متقاطع فوقاني.
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي - دکتري
حميد بابايي ۱۵۰۲۹۴۰۰۶
۱۳۹۹/۶/۲۹ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمد آقايي
تأثير عوامل وضعيتي و سطح درگيري ذهني مشتريان بر روي وفاداري برند از طريق مزيت قيمت گذاري و تصوير برند.
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
علي حسن بابايي ۱۵۰۲۹۵۰۸۲
۱۳۹۹/۶/۲۹ دکتر بابك اميدوار مدلسازي و تحليل مصرف انرژي در ساختمان هاي مسكوني با استفاده از روش سطح پاسخ
مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست - کارشناسي ارشد
سياوش حسامي ۱۵۰۴۹۶۰۸۸
۱۳۹۹/۶/۲۹ دکتر احسان احمدي نقش طراحي شهري در ميزان و كيفيت حضور زنان در فضاهاي شهري(مطالعه موردي:محله فاطمي تهران)
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
فرناز لطفي ۱۵۰۵۹۶۱۱۰
۱۳۹۹/۶/۲۹ دکتر مهرداد استيري
دکتر بهزاد سيفي
طراحي الگوي ارتقاي سلامت مبتني بر روش‌هاي بازي‌سازي، مورد مطالعه سالمندان
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
محمدامين چيت ساز ۱۵۰۲۹۵۴۳۰
۱۳۹۹/۶/۲۹ دکتر زهرا نقش
دکتر الهه حجازي موغاري
ادراك از روابط والديني و هويت اخلاقي: نقش واسطه اي باورهاي اساسي
مشاوره گرايش مشاوره مدرسه - کارشناسي ارشد
نرگس خاتمي ۱۵۰۷۹۷۰۱۰
۱۳۹۹/۶/۲۹ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر سوسن پورصنعتي
تئوري‌هاي فلسفي جان لاك در پاملا ١، پاملا ٢ آثار ساموئل ريچاردسون و رابينسون كروزوئه اثر دانيل دفو
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
شاهد ولدبيگي ۱۵۰۳۹۶۳۳۵
۱۳۹۹/۶/۲۹ دکتر علي داوري
دکتر كمال سخدري
شناسايي تاثير پويايي هاي محيطي، قابليت هاي مديريت دانش و فناوري اطلاعات بر عملكرد شركت با توجه به نقش ميانجي دو سو تواني نواوري
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
محمدعلي نواب ۱۵۰۲۹۵۵۷۵
۱۳۹۹/۶/۲۹ دکتر محمدرضا حايري يزدي
دکتر وحيد اصفهانيان
مدلسازي ديناميكي مجموعه ي باتري در يك موتورسيكلت برقي
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
مازيار مشعشعي ۱۵۰۴۹۵۱۹۱
۱۳۹۹/۶/۲۹ دکتر مهرداد استيري
دکتر جليل حيدري دهويي
شناسايي و اولويت ‌بندي عوامل موثر بر موفقيت يك بازيگر با بهره‌گيري از تكنيك‌هاي داده‌كاوي
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
كامو ابراهيمي ۱۵۰۲۹۶۰۸۸
۱۳۹۹/۶/۲۶ دکتر شهزاد طهماسبي بروجني
دکتر معصومه شجاعي
تأثير يادگيري پنهان و آشكار بر دقت و كينماتيك پرتاب دارت
رفتار حركتي - يادگيري حركتي - دکتري
ناتالي گدايلو ۱۵۰۲۹۳۰۰۲۵
۱۳۹۹/۶/۲۶ دکتر مجتبي اميري
دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي فرهي
ارائه مدل سرمايه معنوي در سازمان هاي مردم نهاد شهر تهران
مديريت دولتي - مديريت منابع انساني - دکتري
بهمن غلامي ۱۵۰۲۹۵۳۴۵
۱۳۹۹/۶/۲۶ دکتر بهروز محمودي بختياري
دکتر مريم سلطان بياد
از نمايش مايمتيك به روايت دايجتيك: خوانش انتقادي از نخستين ترجمه هاي فارسي از نمايشنامه هاي شكسپير در ايران
زبان و ادبيات انگليسي - دکتري
مهسا معنوي ۱۵۰۳۹۵۱۶۳
۱۳۹۹/۶/۲۶ دکتر ايوب محمديان
دکتر جليل حيدري دهويي
شناسايي و اولويت بندي كاربرد هاي اينترنت اشياء در سيستم حمل و‌ نقل شهري در ايران (مورد مطالعه: شهر تهران)
مديريت كسب و كار گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
مهسا خراساني ۱۵۰۲۹۷۱۵۹
۱۳۹۹/۶/۲۵ دکتر بيژن عباسي بررسي تحليلي آزادي كسب و كار و محدوديت هاي حقوقي آن در ايران
حقوق عمومي - کارشناسي ارشد
علي بهرامي ۱۵۰۳۹۶۰۹۱
۱۳۹۹/۶/۲۵ دکتر فرنوش فريدبد
دکتر محمدرضا گنجعلي
طراحي و ساخت نانوسنسورهاي نوري برپايه پليمرهاي قالب ملكولي و گرافن كوانتوم دات براي اندازه گيري برخي تركيبات دارويي (مانند مترونيدازول)
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
مينا مهرزاد ثمرين ۱۵۰۱۹۱۰۰۹
۱۳۹۹/۶/۲۴ دکتر عليرضا محسني تبريزي
دکتر غلامرضا غفاري
دکتر حميدرضا جلايي پور
دکتر هوشنگ نايبي
يك مطالعه كيفي در باب برداشت مطلعين از ادراك شهرنشينان از ريسك هاي محيطي شهر تهران
جامعه شناسي - دکتري
حميد رزاقي ۱۵۰۲۹۳۰۲۴
۱۳۹۹/۶/۲۴ دکتر قادر فرجي بررسي تاثير حالت تنش در پرس پودر فلزي
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
بهزاد احمدي كاكاوندي ۱۵۰۴۹۶۰۲۲
۱۳۹۹/۶/۲۴ دکتر علي سلامي
دکتر مريم سلطان بياد
بازنگري شخصيت‌هاي آلوده‌انگاشته در نمايشنامه‌هاي منتخب مارتين مك‌دانا
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
پرنيان شهبازيان ۱۵۰۳۹۷۱۰۷
۱۳۹۹/۶/۲۴ دکتر علي سلامي
دکتر مريم سلطان بياد
تحليل فمينيستي روان شناختي شخصيت هاي زنان قرباني در رمان هاي "دختر گمشده" و "اجسام تيز" گيليان فلين
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
پرديس رضاپور ۱۵۰۳۹۷۰۸۷
۱۳۹۹/۶/۲۳ دکتر محمدرضا حايري يزدي
دکتر وحيد اصفهانيان
طراحي و شبيه سازي كنترلر پيش بين دوچرخه هيبريدي
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
اميد فيضي شيرابادي ۱۵۰۴۹۵۱۴۸
۱۳۹۹/۶/۲۲ دکتر مجتبي اشراقي آراني
دکتر فرهاد ايرانپور
وحدت يا تعدد نظام حقوقي حاكم بر سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
فرشاد قاسمي ۱۵۰۳۹۶۲۶۳
۱۳۹۹/۶/۱۹ دکتر عليرضا شاكري
دکتر ميرمحمد علوي نيكجه
تهيه وبررسي خواص پوشش هاي نانوكامپوزيتي اپوكسي/ آكريلاتي پايه آبي تقويت شده با نانوذرات گرافن عاملدار شده
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
مهدي اماني ۱۵۰۱۹۳۰۰۲
۱۳۹۹/۶/۱۹ دکتر فاطمه ثقفي
دکتر علي محقر
دکتر نسترن دسترنج
تبيين مدل مفهومي گذار فناورانه از مرحله همپايي به پساهمپايي (مورد مطالعاتي: شركت توربوكمپرسور نفت)
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
منيره كاشي ها ۱۵۰۲۹۲۴۰۰
۱۳۹۹/۶/۱۹ دکتر هاشم آقازاده
دکتر جليل حيدري دهويي
شناسايي عوامل كليدي موثر بر انتخاب بازار هدف و صادرات گاز طبيعي مايع و نفتا
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
اميراحسان بايندريان ۱۵۰۲۹۶۱۸۸
۱۳۹۹/۶/۱۸ دکتر سيدابوالقاسم ميرا
دکتر محمدعلي شاه حسيني
بررسي تاثير استراتژي بازاريابي و كسب و كار بر عملكرد شركت از طريق نقش ميانجي سياست هاي مديريت منابع انساني(مورد مطالعه:شركت گلرنگ)
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
محمد پشام ۱۵۰۲۹۵۰۴۹
۱۳۹۹/۶/۱۸ دکتر احمد باقري
دکتر عليرضا هدائي
بررسي تطبيقي ديدگاه امام خميني(ره)، مشهور فقهاي اماميه و قانون مجازات اسلامي در مورد ديه منافع حواس پنجگانه
فقه و مباني حقوق اسلامي - دکتري
مريم مظفري ۱۵۰۳۹۵۲۹۶
۱۳۹۹/۶/۱۷ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر شيوا كيوان پناه
تاثير نوع فعاليت كلاسي بر مذاكرات تعاملي فراگيران خود مختار زبان انگليسي
آموزش زبان انگليسي - دکتري
زينب السادات ناصري ۱۵۰۳۹۲۳۲۸
۱۳۹۹/۶/۱۷ دکتر حسين نواده توپچي
دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر احمد مومني راد
تاثير كنوانسيون مبارزه با فساد(۲۰۰۳) بر امنيت انساني
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
ايمان ميرزازاده ۱۵۰۳۹۳۰۳۲
۱۳۹۹/۶/۱۷ دکتر محسن برهاني بررسي تطبيقي افترا و نشراكاذيب در نظام كيفري ايران و انگلستان
حقوق جزا و جرم شناسي - کارشناسي ارشد
پارسا فرخوي ۱۵۰۳۹۴۴۵۱
۱۳۹۹/۶/۱۷ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر محمدحسين نوروزي
تاثير نوع درون داد بر تقويت كنش گفتاري عذرخواهي
آموزش زبان انگليسي - دکتري
هلاله اويسي ۱۵۰۳۹۲۳۱۹
۱۳۹۹/۶/۱۶ دکتر كاوه مهراني تاثير تغيير سياست‌هاي افشاي اطلاعات توسط سازمان بورس بر درجه كارايي اطلاعاتي
حسابداري - دکتري
جواد معصومي ۱۵۰۲۹۵۳۵۹
۱۳۹۹/۶/۱۵ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر رضا عيوضلو
تعيين رابطه ميان همزماني قيمت سهام و اندازه شركت در بورس اوراق بهادار تهران
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
سيدكاظم احسانيان سرخي ۱۵۰۲۹۶۰۹۴
۱۳۹۹/۶/۱۰ دکتر بابك ضياء
دکتر كمال سخدري
شناسايي عوامل موثر بر نوسازي استراتژيك در صنعت تجهيزات پزشكي در ايران
كارآفريني گرايش سازماني - کارشناسي ارشد
فريدحسين فيروز ۱۵۰۲۹۵۲۰۸
۱۳۹۹/۶/۴ دکتر حسن هويدي
دکتر امين سارنگ
دکتر فرشته جادري
مدلسازي پايداري محيط زيستي صنايع نفت با استفاده از شبكه فازي عصبي بهينه شده با الگوريتم هوش مصنوعي
محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست - دکتري
زهره احمدي ۱۵۰۶۹۵۰۰۱
۱۳۹۹/۶/۲ دکتر شهرزاد زندي
دکتر هومن مينونژاد
تاثير 4 هفته تمرين ثبات دهنده ريتميك بر حس عمقي، دامنه حركتي، قدرت عضلات چرخاننده داخلي و خارجي و ثبات عملكردي مفصل شانه شناگران داراي آسيب (سندرم گيرافتادگي شانه) زنان استان تهران.
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
زهرا جهانديده پاشاكي ۱۵۰۲۹۶۲۹۴
۱۳۹۹/۶/۲ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر فرشته امين
دکتر صادق سپندارند
طراحي الگوي كاهش ترك سبد خريد اينترنتي
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
فواد معصومي ۱۵۰۲۹۶۰۶۶
۱۳۹۹/۵/۲۸ دکتر منوچهر انصاري
دکتر فرزاد عظيمي
بررسي تأثير تفكر استراتژيك و تعهد مديريت بر عملكرد سازمان
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
سردار فتوره بنابي ۱۵۰۲۹۶۶۱۷
۱۳۹۹/۵/۲۷ دکتر ابوالقاسم عربيون
دکتر بابك ضياء
تاثير نوآوري باز بر عملكرد كسب و كار ها با نقش تعديلگر عدم اطمينان محيطي(مورد مطالعه:صنعت روشنايي)
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
سينا دهقان ۱۵۰۲۹۶۳۹۰
۱۳۹۹/۵/۲۶ دکتر حميد پاداش زيوه
دکتر هستي چيت سازان
ارائه الگوي تامين مالي نوآورانه در بانك‌هاي توسعه‌اي (مطالعه موردي : بانك توسعه صادرات ايران)
كارآفريني گرايش سازماني - کارشناسي ارشد
مليحه عسگرزاده افشاري ۱۵۰۲۹۵۱۸۰
۱۳۹۹/۵/۲۲ دکتر علي اكبرنژاد قره لو
دکتر سيروس چوبينه
بررسي تاثير محافظتي ۹هفته تمرين هوازي با و بدون مصرف مكمل زعفران بر برخي از مهمترين فاكتورهاي موثر در بيماران زن چاق مبتلا به ديابت نوع دو
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض - کارشناسي ارشد
پريسا حسيني ۱۵۰۲۹۶۳۲۵
۱۳۹۹/۵/۲۰ دکتر سجاد برخوداري دورباش
دکتر فرخنده جبل عاملي
آثار نوسانات نرخ ارز بر واردات دارو و تجهيزات پزشكي
علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي - کارشناسي ارشد
اشكان خوز ۱۵۰۲۹۶۳۶۹
۱۳۹۹/۵/۲۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر آيدين سلام زاده
تاثير شخصيت برند بر ايجاد تعهد در مشتريان با بررسي نقش ميانجي ارزش ويژه برند در شركت‎هاي نوپا. ( مورد مطالعه: تاكسي‎هاي آنلاين)
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
سارا نظري ۱۵۰۲۹۷۳۷۲
۱۳۹۹/۵/۱۹ دکتر سيد محمد اعرابي
دکتر مير علي سيد نقوي
دکتر مرجان فياضي
گونه‌شناسي استراتژي‌هاي رفتار سازماني بر اساس روش گونه‌شناسي داده‌بنياد
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
صالح رحيمي ۱۵۰۲۹۲۳۷۵
۱۳۹۹/۵/۱۹ دکتر منوچهر انصاري
دکتر سعيد روحاني
بررسي تاثير مشخصه هاي واحد IT بر عملكرد تجاري شركت با توجه به نقش ميانجي نفوذ بر تصميم گيري
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
نفيسه عباسي ۱۵۰۲۹۶۵۵۸
۱۳۹۹/۵/۱۳ دکتر بهادر زارعي
دکتر ياشار ذكي
بررسي تاثير ژئوپلتيك شيعه بر گفتمان هاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران
جغرافياي سياسي - کارشناسي ارشد
حسين عسكري ۱۵۰۲۹۶۵۷۵
۱۳۹۹/۴/۳۰ دکتر اميرساعد وكيل جايگاه حقوقي اصل توسعه پايدار در رژيم حقوقي سازمان جهاني تجارت
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
شرميلا خسروي نژادطهراني ۱۵۰۳۹۵۲۱۵
۱۳۹۹/۴/۳۰ دکتر علي نعمتي خراط غازياني
دکتر عليرضا شاكري
بررسي پارامترهاي موثر در سنتز منيزيم اتوكسيد نانو متخلخل كروي و كاربرد آن در پليمريزاسيون با كاتاليست هاي زيگلرناتا.
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
مينا بهروزي فردمقدم ۱۵۰۱۹۳۰۰۳
۱۳۹۹/۴/۲۱ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر علي اصغر فاني
ارائه مدل ارتقاء مديريت عملكرد مبتني بر شايستگي معلمان دبيرستان در وزارت آموزش و پرورش
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
سيدمحمد حسيني تقرتپه ۱۵۰۲۹۳۰۱۹
۱۳۹۹/۴/۱۸ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي اصغر پورعزت
شناسايي دلايل تغيير خط مشي هاي عمومي (مطالعه موردي: قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان)
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي - کارشناسي ارشد
زهره صالحي اميني ۱۵۰۲۹۶۵۲۰
۱۳۹۹/۴/۱۵ دکتر عبدالحسين كلانتري
دکتر سيدمحمدعلي توكل كوثري
دکتر غلامرضا غفاري
دکتر سيدحسن حسيني
شركت‌شهرهاي نفتي و مسأله پايداري شهري (مطالعه تجربه آبادان)
جامعه شناسي - دکتري
ايمان ممبني ۱۵۰۲۹۳۰۵۵
۱۳۹۹/۴/۱۵ دکتر سعيد حقير خانه تعامل پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
مهرنوش سادات طباطبائي سامني ۱۵۰۵۹۶۰۸۷
۱۳۹۹/۴/۱۴ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر عطاالله طالعي زاده
دکتر حسن هويدي
ارائه الگو مناسب براي انتخاب تامين كنندگان تاب اور صنعت خودرو با تاكيد بر مديريت HSE
محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست - دکتري
سعيد مداح ۱۵۰۶۹۴۰۰۳
۱۳۹۹/۴/۹ دکتر احمد مومني راد
دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر ساسان صيرفي
سازوكارهاي حقوقي همكاري تابعان حقوق بين الملل در زمينه بهره برداري از فضا ماوراء جو با تاكيد بر فعاليت هاي فضايي ايران
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
سيده ساناز ذبيحي شهري ۱۵۰۳۹۵۱۴۲
۱۳۹۹/۴/۸ دکتر سيدرضا حجازي
دکتر مرتضي اكبري
بررسي تاثير عوامل مديريتي و محيطي مؤثر بر بقاي استارتاپ‌هاي فناور
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
عليرضا محمداسمعيل ۱۵۰۲۹۶۷۳۱
۱۳۹۹/۴/۳ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر مجتبي اميري
دکتر جمشيد معصومي
خط مشي گذاري براي توسعه سرمايه انساني تاب آور در مواجهه با بحران (در پرتو سيره كاروان كربلا)
مديريت دولتي - مديريت منابع انساني - دکتري
فاطمه نجار شمس ۱۵۰۲۹۳۰۰۳۱
۱۳۹۹/۴/۲ دکتر خيرالله پروين
دکتر حميد الهوئي نظري
دکتر احمد مومني راد
بررسي تطبيقي نظام حقوقي حمايت از زنان معلول در حقوق بين الملل و حقوق ايران
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
سمانه شعباني ۱۵۰۳۹۴۰۱۸
۱۳۹۹/۳/۳۱ دکتر منوچهر انصاري
دکتر رضا بندريان
دکتر علي ملكي
تدوين الگوي توانمنديهاي موردنياز براي اجراي پروژه‌هاي محصولات پيچيده در دانشگاهها
مديريت تكنولوژي - دکتري
مريم دهقاني محمدابادي ۱۵۰۲۹۳۰۲۳
۱۳۹۹/۳/۳۱ دکتر ساسان مهراني
دکتر محمد مرادي
دکتر سعيد ده يادگاري
ارائه مدل گزارشگري مالي مبتني بر الگوي كسب و كار(BM)
حسابداري - دکتري
مجتبي قنبر زاده آقاراني ۱۵۰۲۹۳۰۰۲۳
۱۳۹۹/۳/۲۷ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
دکتر حامد حاجي ملاميرزايي
ارائه مدل اجراي خط مشي هاي فضاي مجازي در ايران
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
عباس قربيان ۱۵۰۲۹۵۳۵۲
۱۳۹۹/۳/۲۷ دکتر سيد طه مرقاتي
دکتر محمدحسن صادقي مقدم
دکتر محسن صفري
توسعه مفهوم سببيت در ارث
حقوق خصوصي - دکتري
سميرا قاسم زاده ۱۵۰۳۹۱۱۳۲
۱۳۹۹/۳/۲۱ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر وحيد محمودي
تدوين مدل شبكه اي ريسك در بخش صادرات غير نفتي ايران
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
مهديه مختاري موغاري ۱۵۰۲۹۴۰۳۸
۱۳۹۹/۳/۱۸ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر مهشيد توتونچي
پيكربندي زنجيره تامين به منظور طراحي تئوري نقطه ي محدود كننده زيست محيطي(EHPP) براي توسعه ي محصول جديد با رويكرد شبيه سازي تركيبي
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
رضا بهنام فر ۱۵۰۲۹۶۲۱۵
۱۳۹۹/۳/۱۷ دکتر كيوان صادقي بررسي عددي اثر خواص رئولوژيك سيال پيرامون حباب گازي بر فركانس طبيعي آن در ميدان آكوستيك
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
روژان سياوش مقدم ۱۵۰۴۹۷۰۹۳
۱۳۹۹/۳/۱۲ دکتر محمدجواد جاويد
دکتر بيژن عباسي
دکتر خيرالله پروين
بررسي تحليلي وضعيت حقوق عمومي در مدينه فاضله افلاطون و فارابي
حقوق عمومي - دکتري
فريبا سنجري مقدم ۱۵۰۳۹۲۳۸۵
۱۳۹۹/۳/۷ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر امين دهقان قهفرخي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
تدوين برنامه راهبردي كميته داوران فدراسيون فوتبال جهوري اسلامي ايران با رويكرد BSC
مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمان ها و رويداد هاي ورزشي - دکتري
موعود بنيادي فرد ۱۵۰۲۹۵۳۱۶
۱۳۹۹/۲/۲۳ دکتر عباسعلي حاجي كريمي
دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر طهمورث حسنقلي پور
طراحي و تبيين مدل جامع چند سطحي توسعه رهبري اثربخش (مورد مطالعه: بانك رفاه كارگران)
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
يوسف رضايي ۱۵۰۲۹۲۸۴۹
۱۳۹۹/۲/۲۰ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر احمد مومني راد
دکتر حسين نواده توپچي
آثار كنوانسيون 1982 حقوق درياها بر حاكميت دولتها (با تاكيد بر جمهوري اسلامي ايران)
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
سيد حميد مجاب ۱۵۰۳۹۱۱۳۵
۱۳۹۹/۲/۱ دکتر سپيده خويي
دکتر شمسعلي رضا زاده
تهيه ،بهينه سازي و مشخصه يابي ريز ذرات پليمري حاوي داروي آبگريز بربرين به روش الكترواسپري و بررسي اثرات سلولي آن
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
رضا غفارزادگان ۱۵۰۱۹۴۰۰۵
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ دکتر منصور مومني
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر ابراهيم تيموري
ارائه چارچوب شناسايي عوامل موثر بر عملكرد زنجيره تامين پايدار با رويكرد شهودي فازي
مديريت - تحقيق در عمليات - دکتري
مهدي وفائي ۱۵۰۲۹۳۶۸۸
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ دکتر حميد ابريشمي
دکتر محسن مهرآرا
زيان هاي پيش بيني نشده ناشي از وام و سرمايه بانكها در قالب مدل DSGE
علوم اقتصادي - دکتري
امير شكري ۱۵۰۲۹۵۳۳۶
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ دکتر غلامحسين الهام تحليل حوادث رانندگي ناشي از نقص خودرو بر مبناي مسووليت كيفري ناشي از فعل غير
حقوق جزا و جرم شناسي - کارشناسي ارشد
الناز حيدري ۱۵۰۳۹۵۲۱۰
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ دکتر رحمان سوري
دکتر سيروس چوبينه
دکتر ابراهيم بني طالبي
تاثيرتمرينات مقاومتي با كش الاستيك بر برخي شاخص هاي پيري عروق در زنان سالمند چاق استئوساركوپنيك
فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس - دکتري
ايوب هاشمي ۱۵۰۲۹۳۰۰۳۲
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
ارائه الگوي انتخاب آميخته رسانه در كمپين تبليغاتي خاص صنعت بيمه با تلفيق مدل تصميم زباني فازي و الگوريتم ژنتيك (مورد مطالعه : شركت سهامي بيمه ايران)
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
احمد جوادي پور ۱۵۰۲۹۲۸۴۴
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر رضا رجبي
دکتر هومن مينونژاد
دکتر شهرزاد زندي
تحليل ارتباط شاخص توده بدني،سطح آمادگي جسماني و ناهنجاري هاي عضلاني اسكلتي دانش آموزان ايران
تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - دکتري
نرگس تقي زاده مقدم ۱۵۰۲۹۲۸۷۸
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر احمد باقري
دکتر حسين داورزني
دکتر محمدجواد ارسطا
ارتداد ارزيابي و شبهات پيرامون آن از منظر آزادي عقيده و حقوق بشر
فقه و مباني حقوق اسلامي - دکتري
مسعود مكارم ۱۵۰۳۹۳۳۵۹
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر محمد خبيري
دکتر افسر جعفري حجين
طراحي مدل ارتباطي ابعاد شخصيت برندهاي پوشاك ورزشي با ارزش ويژه برند
تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي - دکتري
مهدي نجاريان ۱۵۰۲۹۳۶۸۴
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر رضا بندريان
دکتر مهدي محمدي
دکتر مهدي الياسي
طرح‌ريزي استراتژي نوآوري فناورانه
مديريت تكنولوژي - دکتري
اصغر عقلائي ۱۵۰۲۹۲۹۴۷
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر رضا تهراني
دکتر منصور مومني
دکتر شهاب الدين شمس
بهينه سازي سبد سرمايه گذاري هاي خطر پذير با استفاده از رويكرد اختيار واقعي
مديريت - مديريت مالي - دکتري
فرشيد مرادي ۱۵۰۲۹۲۴۰۸
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر رضا تهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
ارائه مدلي براي تعيين اثر رفتار معاملاتي سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي و احساس سرمايه گذاران بر بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت - مديريت مالي - دکتري
حسن بياتي ۱۵۰۲۹۲۸۷۴
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر علي محمد موذني
دکتر عليرضا حاجيان نژاد
دکتر رسول جعفريان
بررسي شيوه هاي تاثيرپذيري از قرآن كريم در ديباچه هاي نثر عصرصفوي
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
طاهره حسيني موحد ۱۵۰۳۹۳۲۲۶
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر سيروس چوبينه
دکتر رحمان سوري
تاثير يك دوره تمرين ورزشي بر سطح استراحتي گالكتين-۳ و proBNP پلاسماي مردان داراي ديابت نوع ۲
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
سحرناز پروانه چهره برق ۱۵۰۲۹۵۰۴۷
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر حميد ابريشمي
دکتر حسن سبحاني
دکتر وحيد ماجد
بررسي تاب آوري نظام بانكي در اقتصاد ايران و معرفي الگوي بانك تجاري متناسب با آن (بانك تجاري تاب آور)
علوم اقتصادي - دکتري
اكرم اقالوي اغميوني ۱۵۰۲۹۳۶۳۹
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر سيروس چوبينه
تاثير تمرينات هوازي و پرشدت تناوبي بر سطوح آيريزين و هورمون رشد پلاسما در زنان جوان فعال
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
نگار نادربيگي ۱۵۰۲۹۵۲۸۵
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر سيدعلي ترابي ارزيابي و بهبود سيستم لجستيك يك زنجيره سوپرماركت
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
حميدرضا ارنگ ۱۵۰۴۹۵۰۰۸
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر محمدمهدي نصيري خونساري زمانبندي پروژه با محدوديت منابع با استفاده از رويكرد داده كاوي
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
فربد فلاحي ۱۵۰۴۹۵۳۱۲
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر فرشته امين
دکتر محمد تابان
طراحي الگوي توسعه تفكر سيستمي قضات دادگستري ايران
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
رسول رسايي فرد ۱۵۰۲۹۴۰۱۹
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
مطالعه عددي تاثير عايقهاي شفاف بر عملكرد حرارتي و بصري ساختمان
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
سيداميرمحمد سيدي ۱۵۰۴۹۶۱۵۹
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي بازطراحي ميدان امام حسين با تاكيد بر نشانه‌شناسي شهري
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
مهشيد صالح ۱۵۰۵۹۶۰۸۱
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي طراحي شهري جهت ارتقاي كيفيت فضاي شهري از طريق گسترش شبكه هاي پياده-محور تاريخي؛ مورد مطالعه حدفاصل ميدان بهارستان و ميدان امام خميني
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
شفا ثابتي مطلق ۱۵۰۵۹۶۰۳۷
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
مدل‌سازي عددي بام سبز و تأثير آن بر مصرف انرژي و آب ساختمان در اقليم ايران
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
عليرضا مومني ۱۵۰۴۹۶۲۸۴
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي بازطراحي پياده راه صف در شهر تهران با تاكيد بر ترجيحات زيبايي شناسي مردم
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
فاطمه مقيمي اسفندآبادي ۱۵۰۵۹۶۱۲۰
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر مهرداد استيري
دکتر نيره افتخار
بررسي رابطه بين ادراك كاركنان از تنوع نيروي انساني سازمان بر ادراك كاركنان از عملكرد سازمان با در نظر گرفتن نقش متغير ميانجي نوآوري سازماني، مورد مطالعه شركت دنون منطقه اسپامه (آسيا، اقيانوسيه و خاورميانه)
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
سارا رشيدي فر ۱۵۰۲۹۶۴۱۷
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر حميد راشدي
دکتر زهره باقر
دکتر فاطمه يزديان
دکتر محمد پزشكي مدرس
طراحي و ساخت نانوكامپوزيت PLGA _ آلژينات سولفات_فيبر حاوي داروي كارتوژنين در ترميم غضروف بيني
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
پريا زارع ۱۵۰۴۹۶۱۳۸
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر ميثم بصيرت تبيين ابعاد توسعه شهرهاي جديد دوستدار محيط زيست و ارائه برنامه راهبردي (مطالعه موردي:شهر جديد پرديس)
برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
مهدي صديقي اقدمي ۱۵۰۵۹۶۰۸۲
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر علي بزرگي اميري شناسايي و تجزيه و تحليل فرآيندهاي منابع انساني و ارائه راهكارهاي بهبود و بازمهندسي (مطالعه موردي: سازمان بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي)
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
فائزه كاظمي ۱۵۰۴۹۶۲۲۵
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر يونس نوربخش
دکتر عبدالحسين كلانتري
بررسي عوامل موثر بر فرهنگ كار در بين كاركنان بانك توسعه صادرات ايران
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - کارشناسي ارشد
جعفر طالع پيله رود ۱۵۰۲۹۶۵۳۵
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر علي بزرگي اميري
دکتر رضا توكلي مقدم
ارائه مدل تصميم گيري براي ارزيابي و اولويت بندي فرآيند هاي منابع انساني بر اساس چارچوب طبقه بندي فرآيند ها (مطالعه موردي)
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
پونه همراهي ۱۵۰۴۹۶۳۱۴
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر محمد رضا جوادي يگانه علل اجتماعي استقبال ادبي( مطالعه موردي : 5 رمان پرفروش سال هاي 1392- 97)
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - کارشناسي ارشد
مولود قضات ۱۵۰۲۹۶۶۵۸
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر حسين كرمي
دکتر مجيد نعمتي
بررسي رابطه خود كارامدي و استفاده از استراتژي هاي يادگيري خود تنظيمي در ميان دانشجويان زبان انگليسي
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
محمد غلامي رباطي ۱۵۰۳۹۶۲۴۵
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر محمدرضا كردي
تاثير مصرف داروي سارم LGD-۴۰۳۳ به همراه تمرين مقاومتي بر روي سطح سرمي freePSA در موش هاي نر نژاد ويستار
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
آرسام بستاني ۱۵۰۲۹۶۲۰۴
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر امير خانلري
دکتر علي ديواندري
سنجش كيفيت خدمات بانكي با استفاده از روش متن كاوي مورد مطالعه بانك تجاري
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
پگاه عليجاني ۱۵۰۲۹۶۵۹۲
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر رضا رستمي
دکتر ساناز خمامي
بررسي مقايسه اي امواج مغزي بيماران مبتلا به وسواس فكري-عملي در سه نوع شستشو ، وارسي و ترديد
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
عسل ابراهيم ازناوي ۱۵۰۲۹۶۰۸۳
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر مجتبي اميري
تبيين تاثير سيستم هاي كاري با عملكرد بالا بر عملكرد سازماني مبتني بر كارت امتيازي متوازن (مورد مطالعه: شعب بانك اقتصاد نوين)
مديريت دولتي گرايش مديريت تحول - کارشناسي ارشد
غلامرضا اب دار ۱۵۰۲۹۶۰۸۱
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر مسعود كيماسي
دکتر سيدحامد وارث
بررسي تاثير استفاده از چهره هاي مشهور ورزشي در تبليغات بر نگرش مصرف كنندگان
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
دلارام شيرواني فر ۱۵۰۲۹۵۴۹۳
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر سيد ضياء هاشمي
دکتر تقي آزاد ارمكي
دکتر ابراهيم حاجياني
بررسي هويت جوان ايراني در جامعه شبكه اي
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - دکتري
مرجان نصيبي ۱۵۰۲۹۲۹۱۷
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر مونا هوروش
قدرت و ديگري: مطالعه تطبيقي جنون در آثار باكوسيان اوريپيد، شيخ صنعان عطار و مجوس فاولز
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
فريد كردبچه ۱۵۰۳۹۶۲۷۸
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر حسن باديني
دکتر محسن ايزانلو
نظام حقوقي حاكم بر جبران خسارت ناشي از وسايل نقيله موتوري زميني در اسناد بين المللي و اتحاديه اروپا
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
نازنين زماني ۱۵۰۳۹۴۴۰۱
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر محسن صادقي
دکتر مجيد غمامي
تخصيص و مديريت ريسك در قراردادهاي تأمين تجهيزات و ساخت در حقوق ايران و فيديك
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
ارغوان رادفر ۱۵۰۳۹۴۱۲۲
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي تأثير ساختار سرمايه بر عملكرد مالي شركت ها
مديريت مالي - کارشناسي ارشد
شهرام عبدالهي وقاصلو ۱۵۰۲۹۴۰۰۸۴
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر رحمان سوري
دکتر پريسا پورنعمتي
تاثير فعاليت بدني بر سطوح سرم آپلين و امنتين و ارتباط آن با تغييرات درصد چربي بدن در پسران چاق
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
زهرا نظري ۱۵۰۲۹۶۸۳۶
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر محمدجواد رضايي زاده
دکتر بيژن عباسي
دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
آسيب شناسي نظام حقوقي حاكم بر قراردادهاي اداري در جمهوري اسلامي ايران
حقوق عمومي - دکتري
ساسان امجديان ۱۵۰۳۹۲۳۳۱
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دکتر مريم خليلي
دکتر عليرضا اژدري
طراحي سامانه خدمات توزيع و فروش در حيطه مد با رويكرد تجربه مشتري (مطالعه موردي:برند يونيتي )
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
بهار نجات ۱۵۰۵۹۶۱۲۸
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر مهران رضواني
دکتر علي مبيني دهكردي
ارائه مدل رقابت‌پذيري منطقه‌اي مبتني بر ساختار اكوسيستم كارآفريني دانش بنيان
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
علي ساساني ۱۵۰۲۹۱۳۷۸
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
تاثير ارزش ويژه برند بر قصد خريد مجدد مصرف كنندگان در تجارت الكترونيك C۲C
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
اميد عظيميان ۱۵۰۲۹۶۵۷۸
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر عليرضا بديعي
دکتر احمد اميري
دکتر مويد حسيني صدر
نقاط كوانتومي عاري از كادميوم با پوشش سيلاني : سنتز و كاربرد به عنوان سنسور
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
سارا صفري كيش ۱۵۰۱۹۲۰۳۵
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر مجتبي اميري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر نادر سيداميري
ارائه الگوي اكوسيستم منطقه هاي استقرار موفقيت آميز كسب و كارهاي اينترنتي با تأكيد بر افزايش احتمال شكل گيري
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
محبوبه فلاح ۱۵۰۲۹۳۰۴۳
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر رحيم پيلوار
دکتر سيدنصراله ابراهيمي
اقدامات تاميني درداوري هاي نفتي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
ساناز اكبرنوازفركوش ۱۵۰۳۹۴۰۴۹
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر سيد سروش قاضي نوري
دکتر محمد ابويي اردكان
تببين نقش قابليت‌هاي پويا در عملكرد شركت‌هاي كوچك و متوسط دانش بنيان موفق (فعال در حوزه فناوري ارتباطات و اطلاعات)
مديريت تكنولوژي - دکتري
متين رشيدي استانه ۱۵۰۲۹۳۰۲۶
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر سيدرضا حجازي تبيين فرآيند توسعه محصول جديد در حوزه مواد پيشرفته
كارآفريني گرايش سازماني - کارشناسي ارشد
فاطمه ناطقي ۱۵۰۲۹۵۲۸۷
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر محمدحسين عليزاده
دکتر هومن مينونژاد
بررسي و مقايسه اثر دو روش تمرينات حس عمقي و تمرينات تركيبي حس عمقي و تصويرسازي ذهني،بر درد،عملكرد و حس عمقي كمر در زنان داراي كمر درد مزمن غيراختصاصي
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
مهديه شيرواني ۱۵۰۲۹۶۵۰۹
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر احمدرضا ياوري
تدوين برنامه مديريت استراتژيك معادن زغال سنگ با رويكرد اكولوژي صنعتي مطالعه موردي: معدن زغال سنگ پروده طبس
محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست - دکتري
نسيم هاشمي ۱۵۰۶۹۳۰۰۴
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر منوچهر انصاري
دکتر محمد صفري
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر توسعه بازارخارجي صنعت سيمان (مطالعه موردي: شركت سيمان تهران)
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
محمدحسين زارع ۱۵۰۲۹۶۴۳۶
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر حميدرضا انصاري طراحي مدرسه سبز خانواده
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
عليرضا حداديان ۱۵۰۵۹۶۰۴۷
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر زينب سازور ارائه مدل بازي براي بهينه سازي استراتژي قيمت گذاري توليد كننده و سياست تكاملي پايدار توزيع كنندگان تحت عدم قطعيت برون زا
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
علي تجويدي ۱۵۰۴۹۵۰۳۲
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر عليرضا شاكري حذف مواد آلاينده آلي از پساب با استفاده از غشا اصلاح شده با گرافن اكسيد- نانولوله كربني
شيمي گرايش شيمي كاربردي - کارشناسي ارشد
الهام ستوده حقيقي ۱۵۰۱۹۶۰۳۲
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر مهدي طالع ماسوله طراحي و نمونه سازي بازوي رباتيك پوشيدني براي توانبخشي افراد معلول بر اساس روش تعادل استاتيكيبراي وزن هاي متغير
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
مهدي اتشي گلستان ۱۵۰۴۹۵۰۰۲
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر ابوالقاسم توحيدي نيا بررسي نقش نوع نظام سياسي در رشد و توسعه اقتصادي
علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي - کارشناسي ارشد
پيام طهمورث پور ۱۵۰۲۹۶۵۴۲
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر مهرداد استيري
دکتر محمد صفري
نقش ويژگي‌هاي شخصيتي و فرسودگي شغلي پرستاران بر پيش بيني عملكرد آنها: مورد مطالعه بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
محيا عليمرادي ۱۵۰۲۹۶۵۹۵
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر احسان احمدي طراحي براي ارتقاي سطح پياده مداري خيابان شهري با رويكرد شهرسازي تاكتيكال. مطالعه موردي: خيابان رنجبر در منطقه ۱۰ تهران.
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
عماد نجفي ۱۵۰۵۹۶۱۲۹
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر فرشته امين
دکتر سيدرضا سيدجوادين
نقش موثر تبادل رهبر عضو در روابط بين كارهاي احساسي (عاطفي) و فرسودگي در كاركنان بانك ملت مديريت شعب استان البرز
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
رضا گودرزي ۱۵۰۲۹۶۷۱۱
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر احسان احمدي طراحي شهري در ارتقا كيفيت زندگي و سلامت شهروندان با رويكرد پياده مداري (مورد مطالعه : ساماندهي و باز طراحي محله گيشا، تهران)
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
شيدا فرخي ۱۵۰۵۹۶۰۹۶
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر هومن فتوره چي
دکتر سهرابعلي قربانيان
مدل‌سازي ديناميكي سيستم تصفيه پساب دارويي با استفاده از نرم افزار سيمولينك متلب به منظور كنترل فرآيند
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
رومينا رزمخواه ۱۵۰۴۹۶۱۲۹
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر وحيد محمودي
دکتر مسعود كيماسي
طراحي مدل اعتبار سنجي مشتريان حقوقي بانك تجاري
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
سنا فراهاني ۱۵۰۲۹۶۶۲۰
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر احسان احمدي بازشناسي عوامل محيطي موثر در ارتقا سطح كودك مداري اجتماعات محلي با تاكيد بر ملاحظات روانشناسي محيطي. مطالعه موردي : ساماندهي و بازطراحي محله باغ فيض تهران
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
زهرا حنفي اوچبلاغ ۱۵۰۵۹۶۰۵۳
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر احمد به پژوه
دکتر سوگند قاسم زاده
اثربخشي تئاتردرماني بر كاهش پرخاشگري و بهبود مهارت هاي اجتماعي افراد با ناتواني هوشي
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي - کارشناسي ارشد
مريم حداد ۱۵۰۲۹۵۰۷۹
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر منصور مومني
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
مدلي براي انتخاب پرتفوي از بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تئوري هاي تصميم گيري
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
مريم خسروي ۱۵۰۲۹۶۳۵۷
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر سيدحامد وارث
دکتر ايوب محمديان
دکتر ناصر غلامي
طراحي برنامه جامع و اقدام پژوهي براي بهبود عملكرد در آموزش و ذهنيت كارآفريني براي نوجوانان در مدارس ايران
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
پرهام جلالي چيمه ۱۵۰۲۹۶۲۸۰
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر رضا پورحسين
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
بررسي رابطه ميان سبك‌هاي دلبستگي و تنظيم هيجان با توجه به نقش تعديل كننده تصوير ذهني از خدا در كودكان دخترمقطع دبستان
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
هانيه موجي ۱۵۰۲۹۶۷۸۵
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر وحيد محمودي
دکتر عسگر نوربخش
بررسي ارتباط موثر تجهيز و تخصيص منابع پولي در بانك هاي تجاري ايران
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
مرضيه حامدي نصر ۱۵۰۲۹۶۳۱۳
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر هومن مينونژاد
دکتر محمدحسين عليزاده
اپيدميولوژي آسيب هاي ورزشي كراسفيت در باشگاه هاي تهران در سال 97
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
غزل شايان آراني ۱۵۰۲۹۶۴۸۶
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر سيدحامد وارث
دکتر ايوب محمديان
ارائه مدل تاثير ارزش هاي سازماني بر عملكرد مالي با در نظر گرفتن متغير هاي ميانجي نوآوري و پايداري مدل كسب و كار (مورد مطالعه صنعت مد و لباس)
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
مهشاد كاوياني ۱۵۰۲۹۶۶۷۹
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر محمدرضا كردي
دکتر سيروس چوبينه
تاثير ۶ هفته تمرين تناوبي شديد و مصرف روغن كانابينوئيد بر ميزان بيان آپوليپوپروتئين E و ميزان پلاك هاي آميلوئيد بتا در هيپوكمپ رت هاي آلزايمري
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض - کارشناسي ارشد
نوشين خادمي ۱۵۰۲۹۶۳۴۶
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر اميرسعيد محمودي طراحي پارامتريك پوسته ي هوشمند مركز مطالعات اقليمي با رويكرد استفاده بهينه از نيروي باد
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
مليكا متقي پور ۱۵۰۵۹۶۱۱۲
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر عليرضا عيني فر طراحي مدرسه فني حرفه اي تهران(با رويكرد تحول نيازها)
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
مريم داداشي سرج ۱۵۰۵۹۶۰۵۷
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر بيتا مشايخي تاثير حاكميت شركتي، عملكرد مالي و مديريت سود
حسابداري - کارشناسي ارشد
مهتاب زهره وند ۱۵۰۲۹۶۴۵۰
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر حشمت اله متدين طراحي موزه ارتباط با صنعت با رويكرد حس مكان / باز طراحي كارخانه ارج با ويژگي معماري پسا صنعتي
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
ساينا سيدقاسمي پور ۱۵۰۵۹۶۰۷۶
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر سارا اسدي اصل
دکتر شهيده اميني
مقايسه و آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري ﮐﻼس ﻫﺎي آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي و زﯾﺮ رده ﻫﺎيIgG و عوامل التهابي بين بيماران سندروم نفروتيك تحت درمان با داروي ريتوكسيماب يا كورتيكواستروييدها
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
بنفشه مشارموحد ۱۵۰۴۹۶۲۶۳
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر حشمت اله متدين طراحي ساختمان بلند مرتبه با رويكرد پايدار در ولنجك
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
محمد قرباني ۱۵۰۵۹۶۰۹۹
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر حسن باديني
دکتر علي اسلامي پناه
تخصيص حقوقي ريسك هاي پرداخت وجه نقد در قراردادهاي تجاري بين المللي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
شهرزاد ليلازمهرابادي ۱۵۰۳۹۵۰۹۹
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر سجاد برخوداري دورباش
دکتر قهرمان عبدلي
تأثير تحصيلات زنان بر رشد اقتصادي كشور
علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي - کارشناسي ارشد
فاطمه تفرشيان ۱۵۰۲۹۶۲۵۳
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر مهدي شريفي
دکتر سياوش صلواتيان
ارائه راهبردهاي تحولي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي بهره‌مندي از پتانسيل‌هاي هم‌گرايي رسانه‌اي (مطالعه موردي خبر سيماي جمهوري اسلامي)
مديريت رسانه - کارشناسي ارشد
محمد محسني تنكابني ۱۵۰۲۹۵۵۴۶
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر رحيم پيلوار
دکتر نسرين طباطبائي
تضامين در قراردادهاي طراحي ، تهيه تجهيزات و ساخت EPC
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
مژده سرچشمه پور ۱۵۰۳۹۴۴۰۶
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر رحيم پيلوار بررسي حقوق و تعهدات پيمانكار فرعي در قراردادهاي EPC
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
محمد فروزش ۱۵۰۳۹۴۴۵۲
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر مجتبي اميري
تبيين مدلي از اثرگذاري تسهيم دانش بر رقابت پذيري ( مورد مطالعه : هلدينگ صنايع پتروشيمي خليج فارس)
مديريت دولتي گرايش مديريت تحول - کارشناسي ارشد
عليرضا روشني ۱۵۰۲۹۶۴۳۲
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر عزت الله اصغري زاده بكارگيري و ارزيابي سياست‌هاي وارانتي: شركت ايران خودرو
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
سارا سيادتي ۱۵۰۲۹۵۱۵۰
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر علي محقر
دکتر روح اله قاسمي
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر پذيرش اينترنت اشياء در مديريت زنجيره تامين معادن آهن ايران (با استفاده از تكنيك SWARA)
مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات - کارشناسي ارشد
امين فقيهي ۱۵۰۲۹۶۶۳۴
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر داتيس خواجه ئيان
دکتر سياوش صلواتيان
ارائه مدل كسب و كار براي رقابت پذيري موسسه همشهري
مديريت رسانه - کارشناسي ارشد
محسن مسجدجامعي ۱۵۰۲۹۵۵۵۴
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر نسرين مقدم
طراحي عناصر پايه مبلمان شهري با رويكرد معناگرايانه.(مطالعه موردي : پهنه فرهنگي هنري رودكي)
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
عاطفه تقي لو ۱۵۰۵۹۶۰۳۴
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر امير خانلري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثير علائم مرتبط با توصيه كننده بر خريد ناگهاني با نقش ميانجي اعتماد به توصيه كننده و احساسات و عواطف كاربر در شبكه اينستاگرام
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
سياوش مزيني ۱۵۰۲۹۶۷۵۵
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر محمد حقيقي
دکتر صادق سپندارند
بررسي نقش اعتماد وحمايت اجتماعي بر قصد تداوم خريد از سايتهاي شبكه اجتماعي مشتري با مشتري (c۲c)
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
مجيد نعمتي ۱۵۰۲۹۶۸۳۸
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر علي داوري
دکتر مرتضي اكبري
شناسايي تاثير عوامل شبكه اي بر عملكرد كسب و كارهاي دانش بنيان مطالعه موردي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
سروش عبدالملكي ۱۵۰۲۹۵۱۷۴
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر احمد پوراحمد
تحليلي بر شاخص‌هاي تاب‌آوري اجتماعي در منطقه ۹ كلانشهر تهران
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
كوشيار زبردست ۱۵۰۲۹۶۴۴۳
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ دکتر لعيا جنيدي
دکتر مجيد غمامي
معيارهاي انتخاب داوري هاي موردي و نهادي دراختلافات تجاري اقتصادي بين المللي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
حميدرضا شادزاد ۱۵۰۳۹۵۲۳۴
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ دکتر مهدي پيري بررسي نظام حاكم بر توليد و تجارت محصولات تراريخته در اتحاديه اروپا و مطالعه تطبيقي آن با نظام حقوقي ايران
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
آوا رزمجو ۱۵۰۳۹۶۱۷۱
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد صفري
شناسايي و اولويت بندي عوامل استرس شغلي موثر بر كيفيت زندگي كاري و تبيين نقش آن در عملكرد منابع انساني
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
اميد جوكارپارسي ۱۵۰۲۹۵۰۷۵
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ دکتر رضا طجرلو بررسي حقوقي تاثير ريسك بر نحوه عملكرد فعاليت شركت هاي فراملي در صنعت نفت و گاز
حقوق نفت و گاز - کارشناسي ارشد
محمدرضا رضائي ده نمكي ۱۵۰۳۹۶۱۷۴
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ دکتر عليرضا اژدري
دکتر نسرين مقدم
دکتر محمد اخگري
طراحي رويداد با رويكرد فطرت گرا (مطالعه موردي: طراحي رويداد مناسبتي ماه مبارك رمضان در متروي تهران )
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
فاطمه اكبري نوديجه ۱۵۰۵۹۶۰۱۱
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ دکتر عليرضا اژدري طراحي مبلمان فضاي نشيمن خانه ايراني با رويكرد فرهنگي
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
صديقه روستا ۱۵۰۵۹۶۰۶۶
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ دکتر افرا غريب پور مدرسه طبيعت با رويكرد طراحي بايوفيليك
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
عسل شاهيد ۱۵۰۵۹۶۰۷۸
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ دکتر حامد مظاهريان طراحي خانه حراج تهران با رويكرد معماري پايدار
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
نيما هاشمي ۱۵۰۵۹۶۱۳۴
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ دکتر محمدجواد ثقفي طراحي فرودگاه بين المللي پايدار در مشهد با رويكرد بررسي و طراحي سازه
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
علي ثاقبي فر ۱۵۰۵۹۶۰۳۸
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ دکتر حامد مظاهريان احياي محله ي جوباره ي اصفهان با رويكرد بازآفريني شهري
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
نرگس مقنيان ۱۵۰۵۹۶۱۱۹
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ دکتر محمد حسين رمضان كيايي
دکتر مريم سلطان بياد
جايي كه قديم، جديد را ملاقات مي‌كند: ردپاي فولكلور در گاتيك و داستان‌هاي ادگار الن پو
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
الي كاك اشكياني ۱۵۰۳۹۶۰۶۲
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر محسن نظري
بررسي تاثير بازارگرايي، قابليت شبكه سازي و گرايش به كار افريني بر عملكرد بين المللي شركتهاي كوچك و متوسط ( مورد مطالعه : شركت هاي قطب صنعتي اصفهان )
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
عادل قضاوي ۱۵۰۲۹۶۶۵۹
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ دکتر وحيد اصفهانيان راه اندازي درايو ، طراحي و ساخت كنترلر ، كوپلينگ و استند دينامومتر AC جهت اندازه گيري مشخصه موتورهاي احتراقي
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
محمدطاهر نامي ساعي ۱۵۰۴۹۵۳۳۶
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ دکتر حسين صادقي
دکتر محسن صادقي
تحليل حقوقي موانع گرايش به داوري سازماني
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
حميد حسن زاده ۱۵۰۳۹۴۰۹۵
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ دکتر مهدي پيري
دکتر سيد باقر ميرعباسي
تعهدات بين المللي دولت ها و بهره برداري از آب شيرين كن ها با مطالعه موردي خليج فارس
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
مرجان توحيدي ۱۵۰۳۹۵۲۰۲
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ دکتر محمدجواد رضايي زاده
دکتر بيژن عباسي
دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
مسئوليت مدني دولت در رابطه با سلب مالكيت اراضي و املاك به جهت منافع عمومي
حقوق عمومي - دکتري
محمد ذكايي ۱۵۰۳۹۱۱۲۳
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر محمدعلي لسان فشاركي
طراحي چارچوب هدايت منابع انساني در پرتو ظرفيت استعاره نور
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
جواد قليچ لي ۱۵۰۲۹۲۹۵۱
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ دکتر داتيس خواجه ئيان
دکتر مهرداد استيري
ارائه مدل كسب و كار باشگاههاي فوتبال بر اساس برندينگ رسانه اي
مديريت رسانه - کارشناسي ارشد
مهناز جهاندوست ۱۵۰۲۹۴۹۱۱
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ دکتر جعفر حيدري
دکتر ليلا علي پور
تأثير راهكارهاي فعال و غيرفعال و منابع انرژي تجديدپذير، بر بهينه سازي مصرف انرژي
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
پيمان زمان زاده ۱۵۰۴۹۶۱۴۰
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي مقايسه اي محتواي تبليغات چاپي صرفه جويي مصرف آب به زبان انگليسي و فارسي.
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
خجسته علي حسني ۱۵۰۲۹۶۵۸۶
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ دکتر خيرالله پروين نظارت قضايي براعمال وتصميمات اداري بامطالعه تطبيقي درايران وسوئيس
حقوق عمومي - کارشناسي ارشد
سيداميررضا انوار ۱۵۰۳۹۶۰۷۴
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ دکتر سعيد حسن زاده
دکتر سوگند قاسم زاده
آموزش مجازي برنامه مهارت ارتباطي و رفتاري ريف به مادران داري كودك با اختلال (ADHD) : اثر بخشي آن بر كاهش نشانه ها و افزايش تعامل والد - كودك
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي - کارشناسي ارشد
بهار قادري موحد ۱۵۰۲۹۶۶۴۱
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ دکتر مهدي طالع ماسوله
دکتر فريبا بهرامي بوده لالو
طراحي و ساخت حسگر نيرو مبتني براثر هال
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
سيددانيال موسوي نسب ۱۵۰۴۹۶۲۸۳
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر عباس نرگسيان
تدوين مدل شايستگي وزيربهداشت،درمان وآموزش پزشكي
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي - کارشناسي ارشد
سيده شمس السادات حسيني ۱۵۰۲۹۶۳۳۰
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ دکتر مجتبي اشراقي آراني
دکتر نسرين طباطبائي
بررسي تامين مالي دارايي از طريق اجاره ي اهرمي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
الهه ربيعي ۱۵۰۳۹۶۱۶۸
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ دکتر مريم خليلي
دکتر عليرضا اژدري
طراحي روشنايي براي جوانان با رويكرد طراحي مثبت
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
نوشين آبي ۱۵۰۵۹۶۰۰۲
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ دکتر رضا پورحسين
دکتر زهرا نقش
تاثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر كيفيت خواب،تحمل پريشاني و ناگويي هيجاني در نوجوانان داراي اضطراب
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
زهرا علي مددي ۱۵۰۲۹۶۵۹۰
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ دکتر حميد پاداش زيوه
دکتر كامبيز طالبي
اثرات سياست هاي انتقال تكنولوژي در توسعه صنعت خودرو در ايران
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
مهرداد شيخي ۱۵۰۲۹۵۱۶۵
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ دکتر مرتضي اكبري
دکتر نادر سيداميري
تأثير عوامل روانشناختي مصرف كننده موبايل بر قصد خريد
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
محمد بيطرفان قمي ۱۵۰۲۹۵۴۱۲
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ دکتر مرتضي اكبري
دکتر سيدرضا حجازي
تاثير قابليت نوآوري بر عملكرد نوآوري، بازار و مالي شركت در شركت هاي دانش بنيان مستقر در پارك علم و فناوري شهر تهران
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
سلمان صحرائي ۱۵۰۲۹۵۴۹۵
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ دکتر سيدرضا حجازي
دکتر مرتضي اكبري
شناسايي عوامل موثر بر دوسوتواني سازماني در صنعت ساختمان (مورد مطالعه استان تهران)
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
ندا اريانانسب ۱۵۰۲۹۵۳۷۹
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ دکتر اميرساعد وكيل
دکتر حميد الهوئي نظري
كاربرد هوش مصنوعي در حقوق بين المللي بشر
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
نگين برجيان بروجني ۱۵۰۳۹۵۱۸۹
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر رضا طجرلو
سير تحول مفهوم حاكميت در حقوق بين‌الملل و تاثير آن در اجراي موازين حقوق بشر
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
شيما بهره مندتبريزي ۱۵۰۳۹۵۱۹۴
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ دکتر سيدرضا حجازي
دکتر مرتضي اكبري
شناسايي تاثير گرايش كارآفرينانه بر دو سوتواني سازماني با متغير ميانجي ظرفيت جذب
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
نجمه تلخابي ۱۵۰۲۹۶۲۵۸
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ دکتر احمد پوراحمد
دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر علي حسيني
كاربرد ناحيه ي بهبود كسب و كار در مديريت مركزي شهر ها (مطالعه موردي :منطقه ۶ تهران)
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
فاطمه ملاح زاده ۱۵۰۲۹۶۷۷۲
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ دکتر يعقوب آژند
دکتر صداقت جباري كلخوران
تحقيقي در نقوش مسجد جامع اصفهان بخش دورۀ صفوي از ديدگاه گرافيك
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
فهيمه سري ۱۵۰۵۹۶۰۷۴
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ دکتر نسرين مقدم بهبود تغذيه در مناطق بحران زده با رويكرد طراحي براي بحران
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
عاطفه نادعلي ۱۵۰۵۹۶۱۲۷
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ دکتر احمد پوراحمد
دکتر رحمت اله فرهودي
دکتر حسين حاتمي نژاد
تحليل و ارائه الگوي بازسازي بم در مقابل زلزله از منظر تاب آوري
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - دکتري
اكرم عليرضا پور ۱۵۰۲۹۳۰۰۱۹
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ دکتر علي ابراهيمي كردلر
دکتر محمد مرادي
دکتر قاسم بولو
تدوين مدل جامع بهبود راهبري شركتي، شفافيت و پاسخگويي مديران شركت‌هاي بخش عمومي ايران بر اساس سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي
حسابداري - دکتري
همت جعفري ۱۵۰۲۹۲۳۶۷
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ دکتر مسعود كيماسي
دکتر امير خانلري
بررسي ويژگي ها و گرايش خريد مصرف كننده براي خريداران خارج از محل (Outshoppers) و خريداران داخل محل(Inshoppers)
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
كسري خليل بيگي خامنه ۱۵۰۲۹۵۴۵۱
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد صفري
مميزي فرايندهاي منابع انساني در بخش بهداشت و درمان بر اساس استاندارد ۳۴۰۰۰ ، مطالعه مورد بيمارستان شريعتي تهران
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
آزاده شكور ۱۵۰۲۹۶۴۹۸
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ دکتر مهرداد استيري
دکتر شهامت حسينيان
برنامه ريزي استراتژيك نيروي انساني در دانشگاه علوم انتظامي امين
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
حسن طامه ۱۵۰۲۹۶۵۳۶
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ دکتر فرشته امين
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي تاثير رويه‌هاي مديريت منابع انساني سبز، در جذب استعدادهاي جوان
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
رامين وزيري ۱۵۰۲۹۶۸۶۳
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ دکتر محسن نظري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي اثر قيمت در تصميم‌گيري خريداران وسواسي ( اجباري )
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
زيبا شهيدي ۱۵۰۲۹۶۵۰۴
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ دکتر محسن نظري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثير شفافيت قيمتي بر ادراك از انصاف قيمتي و رضايت از خريد محصولات سبز (مطالعه ي موردي : لوازم آرايشي و بهداشتي ايوروشه در شهر تهران)
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
مهسا كمالي دولت آبادي ۱۵۰۲۹۶۶۹۸
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر عباس نرگسيان
شناسايي دلايل عدم اعتماد سازمان هاي دولتي به دانش اداره و حكمراني (مطالعه موردي سازمان اداري و استخدامي كشور)
مديريت دولتي گرايش مديريت تحول - کارشناسي ارشد
منصوره رامن خشك ۱۵۰۲۹۶۴۰۲
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ دکتر مسعود كيماسي
دکتر سپيده نصيري
تاثير پيچيدگي وبسايت و پيچيدگي انجام كار بر رفتار كاربران
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
عليرضا حسين آبادي فراهاني ۱۵۰۲۹۶۳۱۸
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر عباس منوريان
مطالعه تطبيقي شيوه هاي اداره انواع مدرسه بيمارستان در كشورهاي منتخب براي ترازبابي تجارب برتر و ارائه الگوي براي ايران (مورد مطالعه: ايالات متحده آمريكا، انگلستان، استراليا و فنلاند)
مديريت دولتي گرايش مديريت تحول - کارشناسي ارشد
فاطمه عبدالعلي ۱۵۰۲۹۶۵۶۲
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ دکتر فرشيد نجفي طراحي و ساخت يك ربات پايه متحرك و پياده سازي يك الگوريتم طراحي مسير
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
محدثه السادات رضوي ۱۵۰۴۹۵۲۸۵
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي اصغر پورعزت
شناسايي عوامل بازدارنده اجراي خط مشي هاي عمومي ( مورد مطالعه خط مشي هاي گردشگري سلامت)
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي - کارشناسي ارشد
ويدا جعفري ۱۵۰۲۹۵۴۲۱
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر آرش تحريري
نقش سويه هاي رفتاري در تصميم گيري
حسابداري - کارشناسي ارشد
عارفه عزيزان مهرباني ۱۵۰۲۹۴۰۰۸۸
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ دکتر جعفر حيدري
دکتر سيد مجتبي سجادي
طراحي مدل زنجيره تامين سه سطحي تحت قراردادها با رويكرد بهينه سازي مبتني برشبيه سازي
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
مرضيه جلال كمالي ۱۵۰۴۹۶۰۷۵
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ دکتر نويد مستوفي
دکتر محمد فروغي دهر
مطالعه رفتار دمايي سيستم پوشش دهي وورستر
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
فريماه مومني ۱۵۰۴۹۶۲۸۵
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ دکتر عسگر نوربخش بررسي تاثير ساختار مالكيت، كيفيت حسابرسي و ساختار هيئت مديره بر ريسك سقوط قيمت سهام )شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران(
مديريت مالي - کارشناسي ارشد
اشكان تقي پور ۱۵۰۲۹۵۰۶۱
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ دکتر حسن جعفري تبار
دکتر محسن اسماعيلي
دکتر محمود باقري
مفهوم قانون در تاريخ حقوق ايران
حقوق خصوصي - دکتري
سعيد باقري ۱۵۰۳۹۱۱۱۵
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ دکتر زهره رامين
دکتر فاضل اسدي امجد
خيال پردازي استعمار و جهاني شدن در آثار آرتور سي كلارك و جنتري لي
زبان و ادبيات انگليسي - دکتري
هوشمند هدايتي ۱۵۰۳۹۲۳۹۴
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ دکتر مجتبي اشراقي آراني
دکتر محمود باقري
ضوابط و اثار ارزيابي خارجي به هنگام ورود به كشور
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
محمدرضا حبيبي حسن كياده ۱۵۰۳۹۶۱۳۳
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ دکتر منوچهر انصاري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
ارتباطات بازاريابي موثر از طريق شبكه اجتماعي: نقش تعديل‌گري ارتباطات اجتماعي
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
امين جابري ۱۵۰۲۹۵۴۱۸
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ دکتر سيدحامد وارث
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي اثرات متقابل تبادل اطلاعات،سرمايه رابطه اي (اعتماد دوجانبه و تعهدات متقابل)و عدم اطمينان محيطي بر عملكرد سرمايه گذاري هاي مشترك (مورد مطالعه پيمانكاران EPC صنعت نفت و گاز وپتروشيمي)
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
فريبرز قنبري كيوي ۱۵۰۲۹۶۶۶۵
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ دکتر عليرضا آرائي افزايش راندمان توليد مهره به روش فورج سرد و بهينه كردن دماي آنيل مفتول فولاد آلياژي 10B21
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
عماد ايماني دويج ۱۵۰۴۹۵۰۱۹
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ دکتر محسن نظري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر وحيد ناصحي فر
ارايه چارچوب ادراك مصرف‌كنندگان از تخفيف و مديريت آن
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
فاطمه رستمي ۱۵۰۲۹۳۰۲۵
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ دکتر مسعود كيماسي
دکتر روزا هنديجاني
توجه بصري بهنگام گزينش نام تجاري ؛ بررسي تاثير فشار زماني و انگيزه
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
فاطمه مصدق ۱۵۰۲۹۶۷۶۰
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
تاثير استراتژي هاي بازاريابي سايتهاي فروش اينترنتي بر قصد خريد مشتريان با ميانجي شبكه هاي اجتماعي و بازاريابي توسط افراد تاثير گذار (اينفلوئنسر ماركتينگ)
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
مصطفي وصالي مياب ۱۵۰۲۹۶۸۶۴
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ دکتر منوچهر اكبري
دکتر عليرضا حاجيان نژاد
دکتر جواد بشري
تصحيح انتقادي خسرونامه منسوب به عطار به همراه مقدمه تحليلي و تعليقات
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
ندا نجفي ۱۵۰۳۹۲۱۷۲
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ دکتر مجتبي اميري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر حسين رحمان سرشت
ارائه مدل توسعه محصول جديد با تاكيد بر رعايت ملاحظات زيست محيطي و مشاركت مصرف كنندگان
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
ميثم نصيري ۱۵۰۲۹۴۰۴۴
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ دکتر محسن نظري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثير برند و ثبت جهاني آن بر صادرات خشكبار
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
مسعود خطيبي ۱۵۰۲۹۶۳۶۱
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ دکتر محسن نظري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
برسي تاثير مهارتهاي ارتباطي و مشاوره بر خريد ناگهاني پيشنهاد شده
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
محمد اورجي ۱۵۰۲۹۶۱۶۶
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي اصغر پورعزت
تدوين مدل شايستگي رئيس شركت ملي نفت
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي - کارشناسي ارشد
شايان صمدي ۱۵۰۲۹۶۵۳۰
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ دکتر مهران فاطمي نيا
دکتر نسرين افسري منش
طراحي دستگاه پزشكي به منظور تشخيص بيماري پوكي استخوان با رويكرد تفكر طراحي
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
محمد پاكدامن ۱۵۰۵۹۶۰۲۶
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ دکتر حامد حبيب زاده
دکتر مريم سلطان بياد
تكامل علمي-اجتماعي و جاودانه سازي انسان ها به عنوان ماموريت ادبيات علمي-تخيلي به سوي عمل گرايي
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
ارميا كاردگر ۱۵۰۳۹۶۲۷۳
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
بررسي تاثير بيش اطميناني مديران بر تامين سرمايه از منابع مالي داخل شركت و بهروري سرمايه گذاري
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
محمدامين قبادي ساكي ۱۵۰۲۹۶۶۵۲
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ دکتر كاوه مهراني
دکتر آرش تحريري
دکتر رضوان حجازي
ارائه شاخص ارزيابي كيفيت افشا اختياري
حسابداري - دکتري
خديجه ربيعي ۱۵۰۲۹۴۰۱۵
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ دکتر رضا تهراني
دکتر سيدحامد وارث
انتخاب سبد سهام با استفاده از الگوريتم كلوني زنبور عسل در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران و مقايسه آن با سبد سرمايه گذاري ماركويتز
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
بهاره علمداري ۱۵۰۲۹۶۵۷۹
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
دکتر رضا طجرلو
داوري چندجانبه ناشي از قرارداد هاي پيمانكاري نفت و گاز.
حقوق نفت و گاز - کارشناسي ارشد
سارا طاهرپوردهج ۱۵۰۳۹۶۲۱۸
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ دکتر بهروز زارعي كرگ آباد
دکتر نادر سيداميري
نوآوري سازماني در مديريت بحران مبتني بر سيستم هاي IT
كارآفريني گرايش سازماني - کارشناسي ارشد
نگين حميدپور ۱۵۰۲۹۵۴۴۵
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر مجتبي اميري
دکتر احمدعلي يزدان پناه
ارائه و تبيين مدل هويت سازماني با تأكيد بر نقش برند كارفرما
مديريت دولتي - مديريت منابع انساني - دکتري
الناز بيات ۱۵۰۲۹۳۶۴۵
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ دکتر كرامت اله زياري
دکتر احمد پوراحمد
ساماندهي طبيعت محور در منطقه 19 شهر تهران با رويكرد بيوفيليك
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
حامد امجدي ۱۵۰۲۹۶۱۵۶
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ دکتر زهره رامين
دکتر محمد حسين رمضان كيايي
نوسان متامدرن: تقابل‌هاي ناپايدار در رمان‌هاي منتخب دان دليلو
زبان و ادبيات انگليسي - دکتري
نسرين نظام دوست گزل اباد ۱۵۰۳۹۳۲۴۳
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ دکتر عباس نرگسيان
دکتر مجتبي اميري
دکتر خديجه سفيري
ارائه مدل سبك رهبري زنان در پست هاي مديريتي در بخش عمومي با تاكيد بر نقش فرهنگ ملي
مديريت دولتي - مديريت منابع انساني - دکتري
سميرا نجارزاده اراني ۱۵۰۲۹۳۰۵۸
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ دکتر زهره رامين
دکتر مونا هوروش
بررسي فمنيستي بر منتخبي از رمان هاي كارآگاهي سارا پرت اسكاي تحت سايه تئوري هاي لوس ايرگراي
زبان و ادبيات انگليسي - دکتري
مريم ايماني ۱۵۰۳۹۳۰۰۲
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ دکتر رضا تهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي عوامل موثر بر بازده غير عادي عرضه هاي اوليه در بورس اوراق بهادار تهران از سال 91 تا 95
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
سهند جماليان ۱۵۰۲۹۶۲۸۶
۱۳۹۸/۱۱/۸ دکتر عزت ملاابراهيمي
دکتر غلامعباس رضايي هفتادر
دکتر شهريار نيازي
تصوير پردازي در اشعار ابراهيم نصرالله
زبان و ادبيات عرب - دکتري
محمدحسن جليلي ۱۵۰۳۹۴۰۰۶
۱۳۹۸/۱۱/۷ دکتر خيرالله پروين
دکتر ولي رستمي
دکتر بيژن عباسي
بررسي تطبيقي نقش دادرس اساسي در تحكيم و توسعه حقوق بنيادين شهروندان
حقوق عمومي - دکتري
اميرحسين معزالديني ۱۵۰۳۹۳۲۳۹
۱۳۹۸/۱۱/۷ دکتر ابراهيم موسي زاده مسوليت دولت در تامين ايمني و جلوگيري از سوانح و حوادث شهري
حقوق عمومي - کارشناسي ارشد
حميد محمدي ۱۵۰۳۹۵۲۷۲
۱۳۹۸/۱۱/۶ دکتر كامبيز طالبي
دکتر علي بزرگي اميري
ارائه مدل مفهومي رشد شركت هاي كوچك و متوسط در صنايع برق ايران بر اساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده(TPB)
مهندسي صنايع - دکتري
اردلان تنباكوچيان ۱۵۰۴۹۳۲۰۹
۱۳۹۸/۱۱/۶ دکتر سعيد حقير باغ كودك ( طراحي مركز كودكان با رويكرد ارتقاء خلاقيت )
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
پريناز برادران اناركي ۱۵۰۵۹۶۰۱۹
۱۳۹۸/۱۱/۲ دکتر محمدرضا كردي
دکتر فاطمه شب خيز
بررسي اثر يك جلسه بازي فوتبال در روزه داري بر سطوح سرمي پروتئين واكنش دهنده C و ايمونوگلوبولين هاي IgA ، IgG ، IgM خون
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
هاني هدايت ۱۵۰۲۹۶۸۷۰
۱۳۹۸/۱۱/۲ دکتر حسين شكوهمند
دکتر مهدي اشجعي
تحليل ميدان جريان و انتقال حرارت در سايلنسر مسير گاز داغ
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
ارش عمادي ۱۵۰۴۹۵۱۳۷
۱۳۹۸/۱۱/۲ دکتر حسين شكوهمند
دکتر مهدي اشجعي
مطالعه اثر تغييرات ضريب كلي انتقال حرارت بر مبدل SLHX و عملكرد سيكل تبريد تراكمي
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
محمدجعفر نيري ۱۵۰۴۹۵۲۱۳
۱۳۹۸/۱۱/۱ دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
دکتر محسن اسماعيلي
دکتر محسن ايزانلو
بررسي تطبيقي حقوق حاكم بر سپرده هاي بانكي در ايران و انگلستان
حقوق خصوصي - دکتري
مجيد سعيدعرب ۱۵۰۳۹۳۰۱۳
۱۳۹۸/۱۱/۱ دکتر سعيد گيوه چي
دکتر عباس استاد تقي زاده
دکتر عباس محمدي
سنجش آمادگي جامعه در برابر بلاياي طبيعي به منظور پاسخ موثر در چارچوب سند سنداي در راستاي كاهش ريسك سوانح مطالعه موردي : منطقه يك شهر تهران
مهندسي در سوانح طبيعي - کارشناسي ارشد
عماد ابراهيمي ۱۵۰۴۹۶۰۱۱
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دکتر محمد رضا زالي
دکتر كمال سخدري
ارزيابي مقايسه اي خروجي هاي كارافريني نوپا و كار افريني سازماني در كشورهاي منتخب باتاكيد بر نقش تعديل گري شايستگي هاي كارافريني بر اساس داده هاي ۲۰۱۵ ديده بان جهاني كار افريني
كارآفريني گرايش سازماني - کارشناسي ارشد
شيرين اصولي قره آغاجي ۱۵۰۲۹۶۱۳۰
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دکتر محمد باقر قاليباف
دکتر اكبر ولي زاده
دکتر زهرا پيشگاهي فرد
دکتر ياشار ذكي
تبيين اثرات تحولات اقتصادي در جمهوري آذربايجان بر هويت هاي همزيست درنواحي آذري نشين ايران
جغرافياي سياسي - دکتري
حسن مومني ۱۵۰۲۹۴۰۴۲
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دکتر محمدرضا فراهاني ارزيابي عيوب در وصله‌هاي كامپوزيتي پليمري تقويت شده با الياف به كمك روش ترموگرافي فعال
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
سيداميررضا اردبيلي ۱۵۰۴۹۶۰۲۵
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دکتر علي نمكي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
تجزيه و تحليل سهم ريسك سيستمي شركتهاي فعال بازار سرمايه با استفاده از شبكه هاي پيچيده در بورس اوراق بهادار تهران
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
الهه شفيعي ۱۵۰۲۹۶۴۹۲
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دکتر محمدرضا حايري يزدي طراحي و پياده سازي سيستم مانيتورينگ نقاط كور اطراف خودرو
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
محمدرضا شيخ لاري ۱۵۰۴۹۵۱۱۸
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دکتر بهروز زارعي كرگ آباد
دکتر نادر سيداميري
اجراي كمپين هاي ديجيتال با رويكرد CPA
كارآفريني گرايش سازماني - کارشناسي ارشد
محمد شكوري ۱۵۰۲۹۵۴۸۷
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ دکتر سيدرضا حجازي
دکتر علي داوري
شناسايي عوامل موثر بر راه اندازي استارت آپ هاي حوزه صنايع دستي در ايران)مورد مطالعه صنعت سفال استان همدان(
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
اعظم زارعي ۱۵۰۲۹۵۴۷۰
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ دکتر محمد عزيزي
دکتر كامبيز طالبي
ارائه الگوي مشاركت ذي نفعان در آموزش كسب وكار وكارآفريني
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
ميسا اسماعيلي ۱۵۰۲۹۶۱۲۲
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ دکتر محمدحسن فواديان
دکتر غلامعباس رضايي هفتادر
دکتر محمد دزفولي
مقدمه، تصحيح ، شرح و تعليق كتاب القبصات تاليف محمد علي بن محمد
زبان و ادبيات عرب - دکتري
عليرضا عزيزي ۱۵۰۳۹۴۰۲۲
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ دکتر رضا توكلي مقدم
دکتر علي بزرگي اميري
دکتر فريبرز جولاي
طراحي شبكه زنجيره ي تامين حلقه بسته با ملاحظه ي تصميمات تاكتيكي تحت شرايط عدم قطعيت
مهندسي صنايع - دکتري
رضا وكيلي مطيع ۱۵۰۴۹۲۱۹۷
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ دکتر شهامت حسينيان
دکتر محمد حقيقي
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر رفتار مصرف كننده در صنعت مكمل هاي دارويي
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
اردلان نيك آيين ۱۵۰۲۹۵۰۵۲
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر محسن مهرآرا
مقايسه توانايي پيش‌بيني مدل‌هاي يادگيري عميق و اقتصادسنجي براي سري‌هاي زماني مالي و اقتصادي (مطالعه موردي: تقاضاي برق و قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران)
علوم اقتصادي - دکتري
محمدابراهيم اردلاني ۱۵۰۲۹۳۰۰۱
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ دکتر معصومه احمدي شيرازي
دکتر سيدمحمد علوي
مطالعه و بررسي بخش درك مطلب زبان عمومي و آزمونهاي ورودي دكتري ايران با استفاده از تئوري جي(تعميم پذيري)
آموزش زبان انگليسي - دکتري
حسين سالاريان ۱۵۰۳۹۲۳۲۵
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ دکتر روح اله هادي
دکتر عليرضا حاجيان نژاد
دکتر سيد محمد رضا حسيني بهشتي
بررسي عشق در آثار مولوي و افلاطون
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
زهرا مستفيدكريق ۱۵۰۳۹۲۳۲۷
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر كرامت اله زياري
دکتر احمد پوراحمد
تبيين الگوهاي رفتاري شهروندان در فضاهاي عمومي شهر مشهد
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - دکتري
حجت حاتمي نژاد ۱۵۰۲۹۲۸۱۷
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر مجيد جلالي فراهاني
بررسي رابطه ميان بازاريابي ويروسي و وفاداري مشتريان باشگاه هاي ورزشي خصوصي شهرستان ورامين
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي - کارشناسي ارشد
حسين هداونداحمدي ۱۵۰۲۹۶۸۶۹
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ دکتر رضا رجبي
دکتر شهرزاد زندي
دکتر فواد صيدي
مقايسه اثر و ماندگاري هشت هفته تمرينات اصلاحي، بازآموزي پوسچر و برنامه تركيبي بر لوردوز كمري افزايش يافته و ثبات مركزي زنان جوان
تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - دکتري
فاديا رياستي ۱۵۰۲۹۲۸۸۹
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ دکتر رحمان سوري
دکتر فاطمه شب خيز
بررسي اثر تمرين با شدت متوسط بر سطح زونولين و اينترلوكين ٦ در نوجوانان چاق غير فعال
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
مژگان نقيب الذاكرين ۱۵۰۲۹۶۸۴۰
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر حسن هويدي
مدل سازي توان اكولوژيك توسعه شهري بر اساس سنجه هاي سيماي سرزمين(مطالعه موردي شهرستان شيراز)
محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست - دکتري
عليرضا يوسفي مقدم ۱۵۰۶۹۴۰۰۴
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ دکتر فريبرز جولاي
دکتر علي بزرگي اميري
دکتر سيم داو فلپر
سياستهاي كنترل بهينه براي موجودي احتماليِ يك سيستم توليدي/ باز توليدي
مهندسي صنايع - دکتري
محمدباقر افشاربكشلو ۱۵۰۴۹۳۳۱۴
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ دکتر محمدرضا نيكبخت
دکتر آرش تحريري
دکتر جواد شكرخواه
تدوين مدل شناسايي بانك هاي در معرض بحران ورشكستگي
حسابداري - دکتري
محمود قرباني ۱۵۰۲۹۲۹۰۵
۱۳۹۸/۱۰/۸ دکتر سعيد حقير تجربه حضور چند وجهي (طراحي مجموعه فرهنگي با رويكرد معماري واكنشي )
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
زينب السادات حائري زاده ۱۵۰۵۹۶۰۴۴
۱۳۹۸/۱۰/۸ دکتر محمدجعفر حداد
دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني
بهبود خواص مكانيكي نانوكامپوزيت هاي زمينه فلزي آلومينيوم تقويت شده با نانو صفحات گرافن
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
ابوالفضل بابازاده ۱۵۰۴۹۶۳۲۱
۱۳۹۸/۱۰/۸ دکتر غلامحسين حسيني نيا
دکتر رضا زعفريان
سازه هاي موثر بر پذيرش اينترنت اشيا توسط كشاورزان پيشرو(مورد مطالعه: كشاورزان نمونه استان تهران)
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
ناصر معرفت قره بابا ۱۵۰۲۹۵۵۵۶
۱۳۹۸/۹/۲۵ دکتر احمد مومني راد بررسي ابعاد حقوقي سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزاد تجاري و صنعتي ايران
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
رضا ميرزايي كلشاني ۱۵۰۳۹۵۲۸۷
۱۳۹۸/۹/۲۰ دکتر فريبرز جولاي
دکتر جعفر رزمي
دکتر رضا توكلي مقدم
الگوريتم حل مساله تخصيص كانتينر هاي دريايي با توجه به ظرفيت و زمان انتظار
مهندسي صنايع - دکتري
محمد ساويز اسدي لاري ۱۵۰۴۹۱۱۰۱
۱۳۹۸/۹/۲۰ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر مجيد نعمتي
نقش محيط بازخورد تعاملي با تكيه بر تكنولوژي در تقويت مهارت هاي نوشتاري آزمون آيلتس
آموزش زبان انگليسي - دکتري
مصطفي نظري منتظر ۱۵۰۳۹۲۳۲۹
۱۳۹۸/۹/۱۷ دکتر حشمت اله متدين طراحي ساختمان بلند مرتبه چند عملكردي پايدار با رويكرد تقويت تعاملات اجتماعي
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
كيميا صفاخواه ۱۵۰۵۹۶۰۸۳
۱۳۹۸/۹/۱۳ دکتر مهدي شريفي
دکتر سعيد روحاني
ارائه مدل دسته بندي احساسات ويدئوهاي شبكه اجتماعي يوتيوب
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
ياسمين چراغي ۱۵۰۲۹۶۲۹۸
۱۳۹۸/۹/۱۲ دکتر سيدمهدي گنجياني بررسي همزمان شكست و بهسازي بافت استخوان از ديدگاه مكانيك آسيب
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
حانيه حالتي املشي ۱۵۰۴۹۵۲۶۶
۱۳۹۸/۹/۱۱ دکتر هومن مينونژاد
دکتر رضا رجبي
مقايسه اثر شش هفته تمرينات عصبي_عضلاني با PNF بر روي ديسكنزي، ريتم، موقعيت و درد كتف در ورزشكاران نخبه بدنسازي
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
محمدمهدي مشرفي ۱۵۰۲۹۶۷۵۸
۱۳۹۸/۹/۵ دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
دکتر ولي رستمي
دکتر مجتبي اشراقي آراني
نظارت بر عملكرد شركت‌هاي دولتي مطابق قانون تجارت و ساير قوانين موضوعه
حقوق خصوصي - دکتري
مازيار قاسمي گودرزي ۱۵۰۳۹۱۱۳۳
۱۳۹۸/۸/۲۹ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر زهره رامين
داستان هاي پريان از دوران كهن تا عصر پست مدرن: مطالعه اسطوره شناختي/ پست مدرن داستان هاي پريان به قلم اسكار وايلد- آنجلا كارتر- و جرج مك دونالد
زبان و ادبيات انگليسي - دکتري
غزل دفتري ۱۵۰۳۹۳۰۰۸
۱۳۹۸/۸/۲۵ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر مجيد نعمتي
كيفيت نوشتار دانشجويان،كاربرد آموزش تلويحي و آشكار براساس ژانر
آموزش زبان انگليسي - دکتري
صديقه كريم پور ۱۵۰۳۹۴۰۲۷
۱۳۹۸/۸/۲۲ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر علي رستمي
ارائه الگو همراستايي تدوين و كنترل استراتژيك ( صنعت پتروشيمي)
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
سيده فروزان جواهري شلماني ۱۵۰۲۹۴۰۰۸
۱۳۹۸/۷/۳۰ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر مجيد نعمتي
ديدگاه دبيران و دانشجويان زبان انگليسي در مورده دريافت بازخورهاي اصلاحي نوشتاري
آموزش زبان انگليسي - دکتري
جعفر دري كفراني ۱۵۰۳۹۴۰۱۱
۱۳۹۸/۷/۲۴ دکتر محسن نظري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر وحيد ناصحي فر
ارائه چارچوب ادراك قيمتي مصرف‌كنندگان در نسلهاي مختلف اقوام ايراني
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
هيرو عيسوي ۱۵۰۲۹۳۰۳۹
۱۳۹۸/۷/۲۳ دکتر اميرساعد وكيل جنبه هاي حقوقي بين المللي سرمايه گذاري خارجي در صنعت حمل و نقل جاده اي با تاكيد بر حقوق ايران
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
معين صمدزاده ۱۵۰۳۹۵۲۴۲
۱۳۹۸/۷/۲۲ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد تابان
دکتر محمدعلي شاه حسيني
ارائه الگوي كنترل استراتژيك موسسه حسابرسي سازمان تامين اجتماعي
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
پگاه نيك ذات ۱۵۰۲۹۴۰۴۶
۱۳۹۸/۷/۱۳ دکتر رضا بندريان
دکتر علي ملكي
دکتر مهدي محمدي
ارائه مدل ارتقاي توانمندي فناورانه در شركتهاي موخر خدمات نفتي ايران
مديريت تكنولوژي - دکتري
شيوا ابن ياميني ۱۵۰۲۹۲۸۶۸
۱۳۹۸/۷/۱۰ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر مجتبي اميري
شناسايي عوامل بازدارنده اجراي خط مشي عمومي (مطالعه موردي طرح جامع مالياتي قانون ماليات مستقيم)
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي - کارشناسي ارشد
عارفه السادات خاتمي ۱۵۰۲۹۶۳۴۵
۱۳۹۸/۷/۱۰ دکتر حسن باديني
دکتر مجيد غمامي
بررسي رابطه ميان حقوق كار و حقوق سرمايه‌گذاري خارجي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
عطيه صلاحمند ۱۵۰۳۹۴۴۲۶
۱۳۹۸/۷/۹ دکتر عبدالرضا سيف
دکتر روح اله هادي
دکتر علي محمد موذني
نقد و بررسي تطبيقي حماسه سرايي درايران و هند( با تكيه بر شاهنامه فردوسي و مهابهاراتا)
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
محمد دهناد ۱۵۰۳۹۳۲۲۹
۱۳۹۸/۷/۷ دکتر حسن باديني
دکتر نسرين طباطبائي
ضمانت اجرا هاي حقوق عمومي ناشي از نقص قواعد حقوق رقابت
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
احمد لاريجاني ۱۵۰۳۹۳۲۰۲
۱۳۹۸/۷/۷ دکتر مهدي شريفي
دکتر فرشته امين
دکتر طاهر روشندل اربطاني
طراحي مدل شايستگي مديران صنايع خلاق(مورد مطالعه خبر سيماي جمهوري اسلامي ايران)
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
ليلا منزه ۱۵۰۲۹۲۹۱۳
۱۳۹۸/۷/۷ دکتر عباس منوريان
دکتر مجتبي اميري
دکتر ناصر عسگري
ارائه الگوي تدوين خطي مشي عمومي به منظور مقابله با پديده فرار مغزها
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
نرگس سادات رضوي مهر ۱۵۰۲۹۳۹۹۷
۱۳۹۸/۷/۷ دکتر رضا طجرلو مباني و اصول حاكم بر حقوق رقابت با تاكيد برمقررات در حوزه نفت و گاز در اتحاديه اروپا
حقوق نفت و گاز - کارشناسي ارشد
اصغر دوستي پور ۱۵۰۳۹۵۰۴۳
۱۳۹۸/۷/۷ دکتر عباس نرگسيان
دکتر غلامرضا طالقاني
عوامل موثر بر اولويت بخشيدن به يك حزب سياسي : مطالعه اي تجربي روي راي دهندگان ايراني
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
محمد صادقي ۱۵۰۲۹۴۰۰۵۴
۱۳۹۸/۷/۷ دکتر محمدمهدي عزيزي ارزيابي رضايتمندي از مسير هاي دوچرخه در شهر و برنامه ريزي براي آن ها (مطالعه موردي : مسيرهاي دوچرخه سواري منطقه 5 شهرداري تهران )
برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
محمدامين بيده ۱۵۰۵۹۶۰۲۳
۱۳۹۸/۷/۷ دکتر آيت الله مميز
دکتر هستي چيت سازان
شناسايي تاثير استراتژي تجاري سازي و توانمندي نوآوري فناورانه در ميزان فروش شركتهاي توليدكننده اپ موبايل در ايران
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
شاهين اشراقي ۱۵۰۲۹۵۰۱۶
۱۳۹۸/۷/۶ دکتر عليرضا شاكري
دکتر حسن آقا عربي
بررسي خواص نوري پلي پروپيلن با شناسايي و ارزيابي برخي از پارامترهاي موثر بر آن
شيمي كاربردي - دکتري
شهريار ارجمند ۱۵۰۱۹۳۰۴۴
۱۳۹۸/۷/۶ دکتر مهرداد استيري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي تاثير جو اخلاقي سازماني برهويت يابي سازماني (مورد مطالعه : سازمان ميراث فرهنگي ، هنري ، صنايع دستي و گردگري)
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
مهدي نوروزبيگي ۱۵۰۲۹۵۵۷۸
۱۳۹۸/۷/۶ دکتر محمد حقيقي
دکتر علي صالحي
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر تعهد و رفتار شهروندي سازماني كاركنان در شركت فرودگاههاو ناوبري هوايي ايران)شركت فرودگاههاي كشور)
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
اميد محمودزاده ۱۵۰۲۹۶۷۴۲
۱۳۹۸/۷/۶ دکتر قاسم عموعابديني
دکتر بي بي فاطمه حقير السادات
بهينه سازي مدل ترموديناميكي و اعتبار پذيري ساخت سامانه نانو ليپوزومي حامل داروهاي شيميايي و گياهي
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
دينا جعفري ۱۵۰۴۹۵۰۴۰
۱۳۹۸/۷/۳ دکتر محمد حقيقي
دکتر هاشم آقازاده
دکتر منيژه حقيقي نسب
طراحي مدل دستيابي به عملكرد برتر موسسات تجاري از طريق استراتژي هوشمندي رقابتي
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
روجا كيمياگري ۱۵۰۲۹۲۸۶۳
۱۳۹۸/۷/۳ دکتر مهدي شهبازي
دکتر شهزاد طهماسبي بروجني
تأثير تمرينات تكنيكي و چشم آرام بر رفتار خيرگي و يادگيري بلندمدت دريافت هدفمند سرويس واليبال دختران 12-10 ساله
رفتار حركتي - يادگيري حركتي - دکتري
فاطمه شرفيان ۱۵۰۲۹۳۰۳۲
۱۳۹۸/۷/۳ دکتر ميرمسعود سيدفخرآبادي
دکتر محمد حسين مشهدي زاده
طراحي و ساخت دستگاه پايش مستمر قند خون با استفاده از تكنولوژي MEMS
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
فرزانه ملبوبي ۱۵۰۴۹۵۱۹۷
۱۳۹۸/۷/۳ دکتر محمدعلي اخايي نقشينه‌نگاري سيگنال‌هاي ويدئويي به كمك روش‌هاي سنتز بافت
مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم - کارشناسي ارشد
مرواريد اريان ۱۵۰۴۹۵۰۰۹
۱۳۹۸/۷/۳ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر بهرنگ سجادي
بررسي تجربي ضريب انتقال حرارت جوشش جرياني مبرد R1234yf در لوله‌هاي ميكروفن‌دار
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
حسين صادقي ۱۵۰۴۹۳۰۷۱
۱۳۹۸/۷/۳ دکتر مريم صباغيان مديريت سيگنال هاي خود متداخل در سيستم هاي دو طرفه هم باند
مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم - کارشناسي ارشد
حسين محمدي ۱۵۰۴۹۵۱۸۰
۱۳۹۸/۷/۳ دکتر مهدي عروجي
دکتر محمود محمدطاهري
دکتر نادر مكاري يامچي
تخصيص منابع پايور در شبكه هاي نسل پنجم مبتني بر PSMA
مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم - کارشناسي ارشد
نسيم شريفي ويسماني ۱۵۰۴۹۵۱۱۰
۱۳۹۸/۷/۳ دکتر محمدحسن حبيبي سير تحول دانش حقوق اساسي در دوره پس از انقلاب اسلامي در ايران
حقوق عمومي - کارشناسي ارشد
علي رحيمي ۱۵۰۳۹۶۱۶۹
۱۳۹۸/۷/۳ دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
طراحي مدلي براي سنجش، مقايسه و ارزيابي ROA شركت هاي بيمه
مديريت مالي - کارشناسي ارشد
مجيد سبزه ۱۵۰۲۹۵۴۷۶
۱۳۹۸/۷/۳ دکتر سيد باقر ميرعباسي ضمانت اجراي آراي صادره از سوي ديوان بين المللي دادگستري و عملكرد شوراي امنيت در تضمين اجراي احكام ديوان
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
كريم اثباتي ۱۵۰۳۹۵۰۰۲
۱۳۹۸/۷/۳ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي اصغر پورعزت
مطالعه روايت پژوهانه تجارب بازيگران دولتي از رابطه سياست - اداره در جمهوري اسلامي ايران
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي - کارشناسي ارشد
عرفان زارعي سرتيپ آبادي ۱۵۰۲۹۶۴۴۰
۱۳۹۸/۷/۳ دکتر محمود واثق
دکتر مرجان بديعي ازنداهي
دکتر سيدعباس احمدي كرچ
تبيين علل و زمينه‌هاي بحران ژئوپلتيكي كشور ليبي و اثرات آن بر منطقه مديترانه
جغرافياي سياسي - دکتري
علي اصغر مفيدي ۱۵۰۲۹۲۸۳۱
۱۳۹۸/۷/۳ دکتر رحمان سوري
دکتر علي اكبرنژاد قره لو
دکتر سيروس چوبينه
مقايسه آثار تمرين استقامتي شديد و متوسط بر بيان ژن و پروتئين بتا-كاتنين و PPAR گاما در بافت بطن راست رت هاي نر ويستار
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
پارميدا شريعتي ۱۵۰۲۹۶۴۸۹
۱۳۹۸/۷/۲ دکتر علي محمد موذني
دکتر سيدمحمدمهدي جعفري
دکتر عليرضا حاجيان نژاد
بررسي بازتاب حكمت عملي علوي نهج البلاغه در آثار ادبي منظوم با تكيه بر" حديقه سنايي، مخزن الاسرار نظامي و مصيبت نامه عطار"
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
انتصار بك خوشنويس ۱۵۰۳۹۲۳۴۶
۱۳۹۸/۷/۲ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر علي ابراهيمي كردلر
دکتر عبدالرضا تالانه
تدوين مدل محاسبه ماليات بر درآمد شركت ها در اقتصاد تورمي ايران
حسابداري - دکتري
مهناز مرشدزاده بافقي ۱۵۰۲۹۲۹۱۱
۱۳۹۸/۷/۲ دکتر علي اكبر ارجمندنيا
دکتر سوگند قاسم زاده
اثربخشي مداخله حافظه فعال در اضطراب امتحان دانش آموزان دوره ابتدايي
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي - کارشناسي ارشد
ازاده بهرامي ۱۵۰۲۹۵۴۰۸
۱۳۹۸/۷/۲ دکتر ابراهيم موسي زاده • الزامات حقوقي افزايش بازدهي كاركنان دولت با تكيه بر قوانين استخدامي
حقوق عمومي - کارشناسي ارشد
عليرضا عرفانيان اصل ۱۵۰۳۹۵۲۵۰
۱۳۹۸/۷/۲ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر منوچهر انصاري
تاثير قابليت هاي بازاريابي تجارت الكترونيك بر عملكرد صادراتي با توجه به نقش كارايي توزيع و ترفيع شركت ها
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
مهديه عربي ۱۵۰۲۹۶۵۷۰
۱۳۹۸/۷/۲ دکتر امير خانلري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
بررسي تاثير قابليت هاي مديريت ارتباط با مشتري بر رابطه ميان استفاده از تكنولوژي رسانه اجتماعي و عملكرد شركت
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
الهام توكليان ۱۵۰۲۹۶۲۶۶
۱۳۹۸/۷/۲ دکتر علي سوري
دکتر محسن ابراهيمي
بررسي رابطه بين هزينه حقوق صاحبان سهام و افشاي مسئوليت پذيري مديران در صورتهاي مالي در بورس اوراق بهادار
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
عليرضا گل پرور ۱۵۰۲۹۶۷۰۸
۱۳۹۸/۷/۲ دکتر داتيس خواجه ئيان
دکتر صادق سپندارند
بررسي تاثير خصوصيات تبليغات رسانه هاي اجتماعي بر قصد خريد مصرف كنندگان
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
محمدامير تمدن ۱۵۰۲۹۶۸۹۱
۱۳۹۸/۷/۲ دکتر فرزاد بهرامي
دکتر حسين صفري
پيش‌بيني تغييرات قيمت سهام با استفاده از يادگيري عميق، مطالعات موردي شركت‌هاي گروه خودرو و گروه استخراج كانه‌هاي فلزي
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
زهرا خوانساري ۱۵۰۲۹۵۱۰۴
۱۳۹۸/۷/۲ دکتر محمد آقايي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
تأثير ابعاد خريد آن لاين و پچ پچ الكترونيكي بر روي قصد و نيت خريد مشتريان از طريق تصوير برند و كيفيت ادراك شده
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
داود غياثوند ۱۵۰۲۹۶۶۰۵
۱۳۹۸/۷/۲ دکتر محمد حقيقي
دکتر علي صالحي
بررسي درك انگيزه هاي خريد مشتري در فروشگاههاي خرده فروشي(مورد مطالعه: فروشگاههاي خرده فروشي پوشاك شهر تهران)
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
ارزو خردپيشه ۱۵۰۲۹۵۴۴۹
۱۳۹۸/۷/۲ دکتر رضا محمدكاظمي
دکتر سيدرضا حجازي
شناسايي عوامل محيطي موثر بر عملكرد كسب و كارهاي گردشگري مبتني بر طبيعت / اكوتوريسم (مطالعه موردي: جزيره هرمز)
كارآفريني گرايش سازماني - کارشناسي ارشد
ناهيد ذاكري ۱۵۰۲۹۶۳۹۳
۱۳۹۸/۷/۱ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر نرگس ايماني پور
تحليل عوامل مؤثر بر موفقيت فرآيندهاي توسعه محصولات جديد مبتني بر اپليكيشن‌هاي تلفن‌هاي هوشمند
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
نسترن عليمرداني ناغاني ۱۵۰۲۹۵۱۸۷
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر عليرضا شاكري
دکتر محمدجلال الدين ظهوريان مهر
دکتر علي سليمي
تهيه و بررسي خواص رزين هاي اپوكسي اصلاح شده با فوران
شيمي كاربردي - دکتري
محسن ذوالقدر ۱۵۰۱۹۲۰۰۲
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر جعفر حيدري
دکتر جعفر رزمي
دکتر محمدصادق سنگري
ارائه مدلي جهت مسأله مكان يابي- موجودي در زنجيره تأمين سامانه آماد و پشتيباني در حالت پويـا با رويكرد عدم قطعيت
مهندسي صنايع - دکتري
اميد ويسي تپه گلي ۱۵۰۴۹۱۱۰۴
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر محسن ابراهيمي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثير توسعه مالي و ساختار سرمايه بر وضعيت تامين مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت مالي - کارشناسي ارشد
رقيه رضايي ۱۵۰۲۹۴۹۸۷
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر مهدي شريفي
دکتر عباس نرگسيان
طراحي مدل شايستگي مديران صنايع خلاق؛ مطالعه موردي خبرگزاري هاي ايران
مديريت رسانه - کارشناسي ارشد
مهدي رجب بلوكات ۱۵۰۲۹۴۹۶۶
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر كرامت اله زياري
دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر احمد پوراحمد
برنامه‌ريزي تامين مسكن گروه‌هاي آسيب پذير(مطالعه موردي شهر خرم‌آياد)
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - دکتري
مصطفي حيدري مقدم ۱۵۰۲۹۳۰۰۱۱
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر صادق سپندارند
تاثير طراحي آيكون اپليكيشن موبايل بر روي تمايل به دانلود آن
مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيك - کارشناسي ارشد
رامين هجري ۱۵۰۲۹۵۳۰۶
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر سيد حسين صفايي
دکتر محمود كاظمي
دکتر باقر ساروخاني
مباني تحول حقوق خانواده در زمينه ي طلاق و راه كارهاي ايجاد تعادل با تاكيد برقانون جديد حمايت خانواده و آراي قضايي
حقوق خصوصي - دکتري
علي فلاح ۱۵۰۳۹۴۰۲۵
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر محمدمهدي ذوالفقارزاده كرماني
دکتر مهدي شريفي
واكاوي دلالتهاي قرآن براي مديريت انتقال پيام با تأكيد بر «نگرش آياتي»
مديريت رسانه - کارشناسي ارشد
ميثم محمدي ۱۵۰۲۹۴۰۱۸۵
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر سيروس چوبينه
دکتر رحمان سوري
تاثير يك دوره تمرينات تناوبي شديد بر بيان ژن Nrf۲ در رت هاي مبتلا به ديابت نوع ۲
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
مجيد يزداني ۱۵۰۲۹۴۰۲۷۶
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر روزا هنديجاني
بررسي عوامل موثر بر رشد كسب و كارهاي نوپا در شهر تهران
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
سروش آذرنيا ۱۵۰۲۹۵۰۰۶
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر داتيس خواجه ئيان
دکتر سياوش صلواتيان
شناسايي عوامل موثر بر برندسازي برنامه هاي راديو
مديريت رسانه - کارشناسي ارشد
حامد تقي زاده بهجتي ۱۵۰۲۹۴۲۱۵
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مسعود كيماسي
بررسي مديريت تعامل مشتري در نمايشگاه تجاري (مورد مطالعه: نمايشگاه صنعت ساختمان تهران سال ۹۷)
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
سيدمحمد موسوي نظري ۱۵۰۲۹۵۲۷۴
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر محمدحسين نوروزي
تاثيرات اگاهي متاپراگماتيكي بر روي عملكرد انتقادي زبان اموزان
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
فرزانه سادات حسيني ۱۵۰۳۹۵۰۳۶
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر بابك اميدوار
دکتر اسماعيل صالحي
مدل سازي گردباد آتش دريك محيط شهري پس از زلزله و ارائه راهكارهاي مديريتي، پيشگيري و مقابله
مديريت در‌ سوانح طبيعي‌ - کارشناسي ارشد
رامين سمواتي ۱۵۰۴۹۵۰۹۹
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر محمد مرادي
دکتر ساسان مهراني
دکتر علي محقر
ارائه چارچوب جامع افشا اطلاعات در موسسات اعتباري ايران با توجه به قانون عمليات بانكي بدون ربا
حسابداري - دکتري
راضيه بردبار ۱۵۰۲۹۳۰۱۴
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر احمد اختيار زاده
دکتر شهامت حسينيان
طراحي نظام توسعه محصول جديد بر مبناي مدل Stage-Gate (مطالعه موردي: شركت داروسازي جابر ابن حيان)
مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات - کارشناسي ارشد
مهديه حسينيان ۱۵۰۲۹۵۰۸۷
۱۳۹۸/۷/۳۰ دکتر علي بزرگي اميري تبيين اثر مولفه هاي تاب آوري و پايداري در زنجيره تامين با استفاده از رويكرد مدل ساختاري و تصميم گيري چند شاخصه
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
متين شفيعي ۱۵۰۴۹۵۱۱۲
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر مجيد بني اسدي
دکتر عليرضا صادقي
ساخت ميكرو لوله هاي زيست تخريب پذيري كامپوزيتي از جنس پلي لاكتيك اسيد(PLA) با ذرات استحكام بخش منيزيوم
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
محمدرضا درعلي بني ۱۵۰۴۹۵۲۷۲
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر علي اكبرنژاد قره لو
دکتر رحمان سوري
اثر تعاملي ۱۲ هفته تمرين هوازي و مصرف خوراكي زعفران بر مقادير هموسيستئين وفيبرينوژن ، كنترل گلايسميك و برخي ريسك فاكتورهاي قلبي و عروقي در زنان چاق ديابتي نوع ۲
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
ارش باقرزاده ۱۵۰۲۹۴۸۵۵
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر محمدرضا كردي
دکتر سيروس چوبينه
مقايسه پاسخ بيان ژن مايونكتين و FNDC-5 در عضله پهن جانبي انسان به يك جلسه فعاليت خالص و جداگانه اكسنتريك و كانسنتريك
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
حامد جعفري ۱۵۰۲۹۵۴۲۰
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر فاطمه كريمي جعفري
بررسي تاثير روش هاي مديريت منابع انساني سبز بر عملكرد كاركنان (مورد مطالعه : شركت گاز استان تهران)
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
مهديه توران پشتي ۱۵۰۲۹۶۲۶۰
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر يوسف مقدس تبريزي
دکتر هومن مينونژاد
دکتر سيد مسعود نبوي
مقايسه اثر دو برنامه تمرينات ثبات عملكردي با تحريك الكتريكي مغز با جريان مستقيم بر تعادل، اسپاسم عضلاني توانايي راه رفتن و كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
سيما محمدخان بيگي ۱۵۰۲۹۴۰۱۷۶
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر فريبرز جولاي بهينه سازي سيستم طراحي شبكه زنجيره تامين توسط الگوريتم جستجوي همسايگي
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
سيدعلي موسوي خرم ۱۵۰۴۹۵۲۰۰
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر وحيد محمودي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي بازدهي سهام هاي داراي چولگي مثبت در بورس اوراق بهادار تهران
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
مائده آروند ۱۵۰۲۹۶۱۱۸
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدابوالقاسم ميرا
دکتر طهمورث حسنقلي پور
بررسي تاثير جهت گيري شركتهاي كوچك و متوسط به بازارهاي بين المللي و گرايش آنها به كارآفريني بر روي عملكرد اين شركتهاي از طريق اثر قابليت شبكه
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
سهيلا حميدي ۱۵۰۲۹۶۳۴۲
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدحامد وارث
دکتر ناصر غلامي
همسويي مسئوليت اجتماعي شركتي و مدل كسب و‌كار : مطالعه موردي بانك‌هاي تجاري در ايران
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
سوگند اكبري طاري ۱۵۰۲۹۶۱۴۸
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر اعظم نوفرستي
دکتر فاطمه دهقاني آراني
مقايسه اختلالات شناختي در بيماران با نقص شنوايي و افراد سالم
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
ليلا نوروزي رنگير ۱۵۰۲۹۲۶۹۱
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر جواد حاتمي
دکتر اميرحسين بتولي
دکتر تارا رضاپور
مقايسه عملكرد تفكر آينده نگر رويدادي در افراد سالم و مصرف كنندگان كانابيس: مطالعه اي با استفاده از تصويربرداري تشديد مغناطيسي مغز
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
پرنيان رافعي ۱۵۰۲۹۶۴۰۰
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر رضا رستمي
دکتر رضا كاظمي
اثربخشي تحريك مغناطيسي فراجمجمه اي مكرر بر بهبود علائم اضطرابي در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
زهرا كازرونيان ۱۵۰۲۹۶۶۷۰
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر رضا رستمي
دکتر رضا كاظمي
تحريك مغناطيسي فراجمجمه اي مكرر بر بهبود علائم شناختي بيماران مبتلا به افسردگي
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
سپيده گشاني ۱۵۰۲۹۶۷۰۶
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر عسگر نوربخش بررسي تاثير عوامل تعيين كننده در سطح شركت و صنعت بر ساختارسرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
احمد فاروقي ۱۵۰۲۹۶۶۱۱
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر علي سوري
دکتر محسن ابراهيمي
پيش بيني شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رويكرد تركيبي مبتني بر الگوهاي شبكه‌هاي عصبي
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
محمد نوروزي منش ۱۵۰۲۹۶۸۴۶
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر رضا پورحسين
دکتر اعظم نوفرستي
رابطه استحكام من با جرأت‌مندي: نقش تعديل كننده توجه آگاهي
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
مهدي شمسي جي ۱۵۰۲۹۶۵۰۳
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر سوگند قاسم زاده
دکتر علي اكبر ارجمندنيا
تاثير بازي درماني شناختي-رفتاري بر تنظيم هيجانات و سازگاري اجتماعي كودكان داراي مشكلات هيجاني-رفتاري
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي - کارشناسي ارشد
شيدا شاهراه نجيب ۱۵۰۲۹۶۴۸۵
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم عليدوست
شناسايي و اولويت‌بندي شاخص‌هاي توسعه پايدار در ورزش قهرماني و ارائه مدل
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي - کارشناسي ارشد
ياسمن خسرويان چم پيري ۱۵۰۲۹۶۳۵۹
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدرضا دشتستاني
دکتر حسين كرمي
تاثير تماشاي كارتون هاي انگليسي بر يادگيري بدون برنامه ريزي و اتفاقي لغات و نگرش زبان آموزان جوان ايراني
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
شميمه حجت پناه ۱۵۰۳۹۶۱۳۴
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر وحيد محمودي
مولفه نقدي درآمدها براي تداوم سود و بازده هاي سهام
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
سعيد كريم زاده ۱۵۰۲۹۶۶۸۷
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر محمدرضا كردي
دکتر فاطمه شب خيز
اثر روزه داري بر عوامل خطرزاي ترومبوز متعاقب يك جلسه بازي فوتبال
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
فاطمه كامي ۱۵۰۲۹۶۶۷۸
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر رضا رستمي
دکتر مهدي رضا سرافراز
نقش پيش بين تجربه سوءرفتارهاي اوليه و روابط موضوعي درتمييز افراد واجد صفت مرزي از افراد غير مرزي
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
شبنم بهراميان ۱۵۰۲۹۶۲۰۹
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر حسين كرمي
دکتر سيدمحمد علوي
تاثيرات انواع تسك و ميزان درگيري ذهني بر يادگيري بدون برنامه ريزي و اتفاقي لغات در ميان زبان آموزان جوان زبان انگليسي
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
صديقه كردزنگنه ۱۵۰۳۹۶۲۷۹
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدحامد وارث
دکتر رضا تهراني
بررسي رابطه بين سرمايه گذاري آگاهانه در خلاف روند و بازده مازاد سهام - مورد مطالعه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
مهسا دري ۱۵۰۲۹۶۳۸۰
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر محمود مشهدي احمد
دکتر محسن مهرآرا
بررسي فرار مالياتي از منظر اقتصاد رفتاري
علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي - کارشناسي ارشد
فهيمه پناهي ۱۵۰۲۹۶۲۳۲
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدحامد وارث
دکتر مسعود كيماسي
عوامل موثر بر ارزش ويژه برند و پاسخ هاي مصرف كننده
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
نيكي رنجبران ۱۵۰۲۹۶۴۳۰
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدحامد وارث
دکتر رضا تهراني
بررسي تجربي استراتژي سرمايه گذاري ارزشي در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
مرجان ضيائي ۱۵۰۲۹۶۵۳۲
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر حسين كرمي
دکتر اسحق اكبريان
مقايسه قدرت پيشگويي فرضيه ميزان درگيري و تحليل ويژگي تكنيك بر يادگيري بدون برنامه ريزي و اتفاقي لغات
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
مريم قديرلي ۱۵۰۳۹۶۲۶۵
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدرضا دشتستاني
دکتر مجيد نعمتي
در راستاي طراحي دوره تربيت مدرس آموزش زبان انگليسي با كمك فناوري در مقطع كارشناسي ارشد رشته اموزش زبان انگليسي
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
مونا ظهرابي ۱۵۰۳۹۶۲۲۲
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدرضا دشتستاني
دکتر سيدمحمد علوي
در راستاي طراحي اپليكيشن آموزش زبان انگليسي مختص دانشجويان رشتهي مهندسي كامپيوتر: پژوهشي نيازمحور
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
حانيه اصغري اسكوئي ۱۵۰۳۹۶۰۶۴
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر رضا پورحسين
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
دکتر مريم تشويقي
بررسي رابطه تصوير كودك از خدا و تصوير كودك از والدين در كودكان سرطاني و عادي
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
فرزانه بياتي ۱۵۰۲۹۶۲۱۷
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر آرش تحريري ارتباط بين چرخه عمر شركت و تمايل به اجتناب مالياتي
حسابداري - کارشناسي ارشد
محمدرضا شمس بيدهندي ۱۵۰۲۹۶۵۰۲
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر رضا پورحسين
دکتر منيژه فيروزي
نقش واسطه اي تحول من در رابطه بين عزت نفس و تصوير بدني
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
سارا مقدسي ۱۵۰۲۹۶۷۶۸
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر هومن مينونژاد
دکتر شهرزاد زندي
بررسي اثر آموزش با و بدون آيينه بر تعادل ايستا و پويا بر زنان بزرگسال ورزشكار آماتور
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي - کارشناسي ارشد
پريسا عبدالعظيمي ۱۵۰۲۹۵۱۷۱
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر رضا رستمي
دکتر مهدي رضا سرافراز
نقش واسطه اي تنظيم هيجان در رابطه بين بهشياري و پرخوري هيجاني
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
شميم عباسي ۱۵۰۲۹۶۵۵۵
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر محمدرضا مثنوي
دکتر محسن كافي
طراحي پارك جنگلي شهري در شرايط تنش آبي، با رويكرد طراحي محيطي حساس به آب نمونه موري(پارك جنگلي تلو واقع در منطقه ۴ تهران)
مهندسي طراحي محيط زيست - کارشناسي ارشد
زهرا كياني ۱۵۰۴۹۶۲۳۷
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر مريم خليلي
دکتر ابراهيم باقري طالقاني
طراحي سامانه اي تعاملي براي آسوده خوابي
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
مينا كياني نژاد ۱۵۰۵۹۵۰۳۴
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدمحمد فدوي كاربردهاي گرافيك ديجيتال در سينما و ويدئو
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
خشايار رحيمي ۱۵۰۵۹۶۰۶۳
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر محمدرضا فراهاني شناسايي عيوب در پوسته هاي كامپوزيتي به روش همبستگي تصاوير ديجيتالي
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
محمدجواد پاكروان ۱۵۰۴۹۵۰۲۷
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر عليرضا بديعي
دکتر عليمراد رشيدي
دکتر سعيد خواجه مندلي
ساخت و ارزيابي نانو كاتاليست فلزي با كنترل مورفولوژي بر پايه گرافن داپ شده جهت هيدروژناسيون انتخابي استيلن در حضور اتيلن
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
فيروزه منصورخاني ۱۵۰۱۹۲۰۳۲
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
دکتر نسرين طباطبائي
قواعد عمومي حاكم بر سپرده گذاري در بازار سرمايه
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
بهاره فدوي ۱۵۰۳۹۵۰۸۰
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر محسن صادقي
دکتر عباس ميرشكاري
نظام حقوقي حاكم بر حفظ و بهره‌برداري از كلان‌داده‌ها توسط اپراتورهاي تلفن همراه
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
روشنك شهبازي ۱۵۰۳۹۵۰۶۳
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر فرشيد نجفي طراحي،ساخت وارزيابي يك ربات كرم الهام گرفته از طبيعت بر مبناي ساختارهاي اريگامي
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
محمد قزويني نژاد ۱۵۰۴۹۵۱۵۳
۱۳۹۸/۶/۳۱ دکتر مجتبي حقيقي يزدي مدل‌سازي عددي رشد ترك ماتريس در چندلايه‌هاي كامپوزيتي تحت تنش‌هاي رطوبتي صفحه‌اي
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
سهيل لايزالي ۱۵۰۴۹۵۱۶۹
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر عليرضا بديعي
دکتر عليمراد رشيدي
بررسي تاثير نانو ذرات سيليسي بر عملكرد قير و مخلوط هاي آسفالتي
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
عليرضا معيني ۱۵۰۱۹۲۰۰۹
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمود فيروزيان
تبيين ارتباط بين تسهيم دانش . نو آوري .سرمايه اجتماعي وعملكرد سازماني (مورد مطالعه شعب بانك سپه تهران)
مديريت دولتي - مديريت رفتار سازماني - کارشناسي ارشد
حسن صفري ۱۵۰۲۹۵۴۹۷
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر مجيد نعمتي
بررسي مقايسه اي تمرين هاي صحيح/غلط، تكميل جمله به ترتيب درآوردن جمله بر يادگيري لغات فراگيران ايراني
آموزش زبان انگليسي - دکتري
حسين علي نژاد ۱۵۰۳۹۳۰۲۳
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر رضا پورحسين
طراحي الگوي سياستگذاري برنامه سازي علمي در سيماي جمهوري اسلامي ايران با هدف ترويج علم در كشور
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
ميترا افضلي فاروجي ۱۵۰۲۹۳۰۰۵
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر محمدحسين عليزاده
دکتر مهدي شهبازي
دکتر هومن مينونژاد
مقايسه سه روش تمريني تصويرسازي ذهني، تمرينات اصلاحي و تركيبي بر هايپرلوردوز كمري و فعاليت الكترومايوگرافي، عضلات كمربند كمري لگني
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي - دکتري
مريم قرباني ۱۵۰۲۹۳۰۰۲۲
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر مسعود كيماسي
تاثير شبكه هاي اجتماعي و شبكه هاي كسب و كار بر شناسايي فرصت هاي بين المللي شدن
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
علي حسيني فرزاد ۱۵۰۲۹۴۹۳۲
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر منوچهر انصاري
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر نوآوري در شركت هاي صنعتي دانش بنيان(مورد مطالعه: شركت هاي صنعتي دانش بنيان شهر تهران)
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
ايمان پورمقرري ۱۵۰۲۹۵۰۵۴
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر ابوالقاسم توحيدي نيا بررسي ماهيت رمزينه پول‌ها و موضوع‌شناسي آن از منظر اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامي
علوم اقتصادي - کارشناسي ارشد
حمزه قطبي نژاد ۱۵۰۲۹۵۲۱۹
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر مسعود كيماسي
دکتر امير خانلري
بررسي پاسخ مصرف كنندگان به هداياي تشويقي
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
بهاره ترك زبان ۱۵۰۲۹۵۰۵۹
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر محمود محمدطاهري
دکتر وحيد شاه منصوري
انتخاب تكنولوژي دسترسي راديويي در شبكه هاي ناهمگن نسل پنجم
مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم - کارشناسي ارشد
معصومه سادات شكراللهي ۱۵۰۴۹۵۱۱۳
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر رضا تهراني سنجش ميزان ارزش آفريني در شركت هاي هلدينگ صنعتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت مالي - کارشناسي ارشد
مهران كرامتي ۱۵۰۲۹۴۰۱۴۲
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثير مديريت برند بر روابط شبكه اي دركسب و كار هاي كوچك و متوسط با رويكرد بازاريابي تجاري-صنعتي
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
فرهاد فراهاني نيا ۱۵۰۲۹۵۱۹۹
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
طراحي مدل نوآوري باز در كسب و كارهاي كوچك و متوسط (مورد مطالعه: صنايع شوينده و بهداشتي)
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
اميرعلي تصرفي ۱۵۰۲۹۵۰۶۰
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
تاثير وبگردي بر خريد آني آنلاين در صنعت غذا
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
دانا داريوندزاده ۱۵۰۲۹۵۱۰۸
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر رضا توكلي مقدم
دکتر علي بزرگي اميري
مدل‌سازي رياضي چندهدفه براي برنامه ريزي زنجيره تامين در حوزه سلامت با ملاحضه تاب آوري
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
ثمره عباسي ۱۵۰۴۹۵۲۳۲
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر سعيد حسن زاده
دکتر سوگند قاسم زاده
بررسي و مقايسه برتري طرفي در دانش آموزان با اختلال كاستي توجه-بيش فعالي و همسالان عادي
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي - کارشناسي ارشد
نيوشا اصلاني مقدم ۱۵۰۲۹۶۱۲۹
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر هومن فتوره چي
دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر محمد فروغي دهر
كنترل فرآيند توليد پني‌سيلين با استفاده از شبكه‌هاي عصبي فازي
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
عبدالله خضري ۱۵۰۴۹۶۱۰۷
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر رضا پورحسين
دکتر شاهين سخي
دکتر مهدي رضا سرافراز
بررسي پديدارشناسانه علل سازگاري زوجين با قدمت بيش از پنج سال
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
شهريار برقعي ۱۵۰۲۹۶۱۹۸
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر محسن نظري
دکتر منوچهر انصاري
اثر ترفيع قيمت بر خريد اجباري
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
فرناز نوري ۱۵۰۲۹۶۸۴۷
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر امير خانلري
دکتر محسن نظري
ارزيابي مدل توسعه يافته رفتار مصرف كننده در زمينه جوامع برند مبتني بر رسانه هاي اجتماعي
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
عرفان فرشچي ۱۵۰۲۹۶۶۲۵
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر احمد باقري
دکتر محمد اسحاقي
آسيب شناسي احكام فقهي حقوقي حضانت (با رويكرد ارائه راهكارهاي رفع چالش هاي آن)
فقه و مباني حقوق اسلامي - کارشناسي ارشد
متينه حاجي آقاشريفي ۱۵۰۳۹۶۱۲۸
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر رضا پورحسين
دکتر مهدي رضا سرافراز
دکتر شاهين سخي
بررسي پديدارگرايانه تجربه زيسته دختران بازمانده از زلزله بم: پژوهش كيفي
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
ريحانه جعفري زاده ۱۵۰۲۹۶۲۷۹
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر سيدحامد وارث
تاثير جامعه آنلاين طرفداران برند بر وفاداري به برند
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
مريم جمشيدي ۱۵۰۲۹۶۲۸۸
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر محسن مهرآرا
دکتر قهرمان عبدلي
رانت منابع طبيعي، نهاد ها و فساد در كشورهاي در حال توسعه
علوم اقتصادي - کارشناسي ارشد
فاطمه نوبخت ۱۵۰۲۹۵۵۷۶
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر محمد يكرنگي سياست كيفري ايران در خصوص استفاده غير مجاز از منابع زيرزميني به وسيله حفر چاه با تاكيد بر رويه قضايي استان كرمان
حقوق جزا و جرم شناسي - کارشناسي ارشد
اعظم سلاجقه تذرجي ۱۵۰۳۹۶۱۸۷
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر علي خالقي مقابله با قاچاق اعضاي بدن انسان در اسناد بين المللي و حقوق ايران
حقوق جزا و جرم شناسي - کارشناسي ارشد
سروناز صدرزاده ۱۵۰۳۹۶۲۱۳
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي طراحي شهري با استفاده از عناصر فرهنگي-هنري به منظور ارتقائ هويت مكان
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
امير درخور ۱۵۰۵۹۵۰۵۵
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر حسين مصباحيان پديدارشناسي هويت ايراني در داستانهاي كوتاه جنگ به قلم زنان
ايرانشناسي گرايش ايرانشناسي عمومي - کارشناسي ارشد
زهرا زواريان ۱۵۰۳۹۶۱۸۱
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر علي بزرگ
دکتر احمد توسلي
كوپيروليز كاتاليستي كاه برنج با ماكروجلبك كلادوفورا با استفاده از كاتاليست هاي اكسيدفلزات دو لايه اي آهن و نيكل
شيمي گرايش شيمي كاربردي - کارشناسي ارشد
پريسا آدمي ۱۵۰۱۹۵۰۳۲
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر محمدرضا مثنوي  طراحي منظر شهري تاب آوردربرابرتغييرات اقليمي بارويكرد خدمات اكوسيستم نمونه موردي منطقه 5 تهران
مهندسي طراحي محيط زيست - کارشناسي ارشد
بنفشه محمودي مي ابادي ۱۵۰۴۹۵۱۸۵
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر منوچهر اكبري
دکتر عليرضا حاجيان نژاد
دکتر روح اله هادي
بازتاب آثار و افكار شيخ سعدي در صحيفه ي نور امام خميني
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
عباس فاضلي ۱۵۰۳۹۲۳۵۷
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر رحيم پيلوار
دکتر محسن صادقي
قابليت حمايت از پول (فيزيكي و مجازي) در قانون مالكيت فكري
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
علي پيراسته ۱۵۰۳۹۵۰۲۴
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر محمود كاظمي
دکتر حسن باديني
دکتر محسن ايزانلو
مباني قائم مقامي ورثه واحكام آن
حقوق خصوصي - دکتري
جمشيد عسگررمكي ۱۵۰۳۹۱۱۳۰
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
دکتر محمود باقري
دکتر محمود كاظمي
نظام حقوقي جبران خسارت ناشي از نقض قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي در حوزه عمليات بالادستي نفت و گاز
حقوق خصوصي - دکتري
محمد جواد داودي ديوكلائي ۱۵۰۳۹۱۱۲۲
۱۳۹۸/۶/۳۰ دکتر ميثم بصيرت تبيين مفهوم شهر هوشمند در منطقه 12شهر تهران و برنامه ريزي جهت تحقق پذيري آن
برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
تارا ساوجبلاغي ۱۵۰۵۹۶۰۷۳
۱۳۹۸/۶/۲۷ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي سپرده گذاران شبكه بانكي با تغيير عوامل اقتصادي
مديريت مالي - کارشناسي ارشد
عماد سعيدي ۱۵۰۲۹۵۱۴۳
۱۳۹۸/۶/۲۷ دکتر رحمان سوري
دکتر فاطمه شب خيز
دکتر سيروس چوبينه
بررسي اثر 6 هفته تمرينات تداومي و تناوبي شدت بالا بر ميزان تغييرات بيان ژن هاي فاكتور تغيير رشد بتا (TGF-β ) ، ماتريكس متالوپروتئيناز-2 (MMP-2) و مهاركننده بافتي متالوپروتئيناز-1 (TIMP-1) بافت ريه در رت هاي مسن و جوان
فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس - دکتري
شادي فهام ۱۵۰۲۹۳۰۴۴
۱۳۹۸/۶/۲۷ دکتر علي محقر
دکتر مسعود كيماسي
دکتر فريبرز جولاي
طراحي و تبيين مدل پايداري زنجيره تأمين خدمات بانكي
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
حميد عباسي ۱۵۰۲۹۲۳۹۶
۱۳۹۸/۶/۲۷ دکتر محمدرضا عارف
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر رضا بندريان
طراحي چارچوب ارزيابي آمادگي پذيرش انقلاب صنعتي چهارم(شاخص هاي تركيبي) براي شهرك هاي صنعتي ايران( مطالعه 700 شهرك صنعتي به روش كلان داده BIG DATA
مديريت تكنولوژي - دکتري
ابوالفضل كياني بختياري ۱۵۰۲۹۱۴۰۲
۱۳۹۸/۶/۲۷ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد صفري
تبيين چارچوب مفهومي سرمايه گذاري جمعي كسب و كارهاي نوين در ايران
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
بهنود اناري ۱۵۰۲۹۴۸۴۳
۱۳۹۸/۶/۲۷ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
مدل سازي و بهينه سازي سيستم سرمايش تبخيري با هدف كاهش مصرف انرژي و هزينه سيستم
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
اشكان حلمي تبريزي ۱۵۰۴۹۶۰۹۷
۱۳۹۸/۶/۲۷ دکتر احمد باقري
دکتر حسين داورزني
اخلاق قضا در فقه اماميه
فقه و مباني حقوق اسلامي - کارشناسي ارشد
محمدعلي حسيني ۱۵۰۳۹۶۱۳۹
۱۳۹۸/۶/۲۷ دکتر خيرالله پروين ديدگاه هاي نوين اسلامي شيعي در خصوص نقش مردم در تحقق و استقرار حكومت
حقوق عمومي - کارشناسي ارشد
علي اكبر حاجي حسن ۱۵۰۳۹۶۲۳۷
۱۳۹۸/۶/۲۷ دکتر احمد باقري
دکتر عليرضا هدائي
نقد شبهه هاي ناظر به مسأله طلاق در فقه اماميه و حقوق ايران
فقه و مباني حقوق اسلامي - کارشناسي ارشد
ندا پورجم ۱۵۰۳۹۶۱۰۲
۱۳۹۸/۶/۲۷ دکتر امين دهقان قهفرخي
دکتر ابراهيم عليدوست
وضعيت مشتري مداري در مراكز ماساژ ورزشي شهر تهران
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي - کارشناسي ارشد
عليرضا عبداللهي ۱۵۰۲۹۶۵۶۳
۱۳۹۸/۶/۲۷ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر حسين عبده تبريزي
بررسي رابطه پايه سهام داري با نوسان بازده در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
جواد محمدبيگي ۱۵۰۲۹۶۷۳۲
۱۳۹۸/۶/۲۷ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي اثرات شوك قيمت نفت بر نقدشوندگي بازار سهام ايران
مديريت مالي - کارشناسي ارشد
مريم محمدي ۱۵۰۲۹۵۲۵۲
۱۳۹۸/۶/۲۷ دکتر بهروز محمودي بختياري
دکتر سوسن پورصنعتي
خوانش شيزوآنالتيك درام مارتين مكدانا: خوانشي بر غرب غمزده،مرد بالشي و يك ماده خيلي خيلي خيلي تاريك
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
ميثم اسلامي ۱۵۰۳۹۶۰۶۰
۱۳۹۸/۶/۲۷ دکتر مهران فاطمي نيا
دکتر مريم خليلي
طراحي محصول هوشمند مديريت استرس با رويكرد ترغيبي
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
كيارش قمري مود ۱۵۰۵۹۶۱۰۲
۱۳۹۸/۶/۲۷ دکتر عليرضا اژدري
دکتر ابراهيم باقري طالقاني
تببين تفكّر شهود در فرايند طرّاحي؛ مطالعه موردي: ايستگاه كاري طرّاح
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
كاوه تبياني ۱۵۰۵۹۵۰۰۷
۱۳۹۸/۶/۲۶ دکتر عليرضا حاجيان نژاد
دکتر روح اله هادي
دکتر حسن جعفري تبار
بررسي تطبيقي مباني نظري حقوق بشرمعاصر با ادبيات عرفاني تا قرن هفتم
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
سيدمهدي رضوي فرد ۱۵۰۳۹۳۰۰۹
۱۳۹۸/۶/۲۶ دکتر سهيلا بورقاني فراهاني
دکتر مهدي شريفي
دکتر طاهر روشندل اربطاني
طراحي مدل توليد محتواي آموزشي براي كودكان با رويكرد شناختي در تلويزيون
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
محمد صادق دهنادي ۱۵۰۲۹۲۹۳۳
۱۳۹۸/۶/۲۶ دکتر محمدرضا نيكبخت
دکتر غلامرضا كرمي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
ارائه مدل چسبندگي هزينه ها بر اساس سرمايه فكري
حسابداري - دکتري
عليرضا پورباقريان ۱۵۰۲۹۲۳۶۶
۱۳۹۸/۶/۲۶ دکتر محمود گودرزي
دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
طراحي الگوي تفريح در محل كار با روش مردم نگاري در سازمان تربيت بدني ارتش
مديريت ورزشي - دکتري
ابراهيم محمدزاده ۱۵۰۲۹۴۰۳۵
۱۳۹۸/۶/۲۶ دکتر علي سوري
دکتر قهرمان عبدلي
تحليل عملكرد فين تكهاي اعتباري وچگونگي تطبيق اجرايي آن در ايران
علوم اقتصادي - دکتري
حسين كورش پسنديده ۱۵۰۲۹۳۶۷۴
۱۳۹۸/۶/۲۶ دکتر رضا توكلي مقدم بهينه سازي نمايش تبليغات درون برنامه اي بر اساس تحليل رفتار كاربران با استفاده از داده كاوي
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
مهران رضواني ممان ۱۵۰۴۹۵۰۸۹
۱۳۹۸/۶/۲۶ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر عباس نرگسيان
تدوين مدل شايستگي استاد مديريت دولتي
مديريت دولتي گرايش مديريت تحول - کارشناسي ارشد
حسن چراغي ۱۵۰۲۹۶۲۹۷
۱۳۹۸/۶/۲۶ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر عباس نرگسيان
شناسايي موانع كار تيمي در بين افراد دانشگاهي در ايران (مورد مطالعه: دانشكده مديريت دانشگاه تهران)
مديريت دولتي گرايش مديريت تحول - کارشناسي ارشد
ترگل زين العابديني ۱۵۰۲۹۶۴۵۱
۱۳۹۸/۶/۲۶ دکتر مجيد غمامي
دکتر حسن محسني
دکتر رضا شكوهي زاده
نقش زمان در تحقق دادرسي عادلانه مدني
حقوق خصوصي - دکتري
مهدي سيف الهي ۱۵۰۳۹۲۱۶۱
۱۳۹۸/۶/۲۶ دکتر مهدي پيري
دکتر تورج تقي زاده
قابليت حمايت حقوقي از ايده در قراردادهاي سرمايه گذاري كسب و كارهاي اينترنتي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
اميرحسين اسحاقي ۱۵۰۳۹۵۰۰۶
۱۳۹۸/۶/۲۶ دکتر رضا محمدكاظمي
دکتر سيدرضا حجازي
تاثير گرايش كارآفرينانه بر شدت صادرات با نقش ميانجي يادگيري سازماني، مزيت رقابتي و عملكرد نوآوري(مورد مطالعه: صادر كنندگان تجهيزات ورزشي)
كارآفريني گرايش سازماني - کارشناسي ارشد
پروانه محمدي ۱۵۰۲۹۵۲۵۰
۱۳۹۸/۶/۲۶ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر كامبيز طالبي
مدلسازي و ارزيابي فرايندهاي توسعه محصول جديد در زنجيرههاي تامين كارآفرينانه
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
محمدامين منصورخاكي ۱۵۰۲۹۵۲۶۸
۱۳۹۸/۶/۲۶ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر غلامرضا عباسيان
نقش ويژگي هاي شناختي اجتماعي در نگارش آكادميك
آموزش زبان انگليسي - دکتري
نعيمه بكشيري ۱۵۰۳۹۳۰۰۳
۱۳۹۸/۶/۲۵ دکتر فاطمه ثقفي
دکتر محمدرضا جليلوند
تحليل شبكه گردشگري صنعتي با استفاده از رويكرد شبكه اجتماعي (مورد مطالعه استان اصفهان)
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
اسرافيل احمديه خانه سر ۱۵۰۲۹۶۱۰۵
۱۳۹۸/۶/۲۵ دکتر رضا پورحسين
دکتر منيژه فيروزي
رابطه ميان سطوح ادراك خود با سن كودك، شاغل يا غير شاغل بودن و تحصيلات مادر در كودكان پسر
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
زهرا علي پناهلو ۱۵۰۲۹۶۵۸۲
۱۳۹۸/۶/۲۵ دکتر منصور مومني
دکتر مهناز حسين زاده
شناسائي و خوشه بندي تيوب هاي شيشه اي بروسيليكاتي براي ساخت ظروف شيشه اي داروهاي تزريقي
مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات - کارشناسي ارشد
ابوالفضل جليله وند ۱۵۰۲۹۶۲۸۵
۱۳۹۸/۶/۲۴ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد صفري
آسيب شناسي نظام آموزش بانك ملي ايران و ارايه الگوي بهينه براي آن
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
اكرم احمدي ۱۵۰۲۹۶۰۹۸
۱۳۹۸/۶/۲۴ دکتر مجيد بني اسدي
دکتر قادر فرجي
ساخت كامپوزيت چوب – پلاستيك مقاوم در مقابل آب و آتش
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
مهدي محلوجي ۱۵۰۴۹۵۱۷۷
۱۳۹۸/۶/۲۴ دکتر بيژن عباسي روندپژوهي و تحليل حقوقي وضعيت عملكرد مقابله با فساد در جمهوري اسلامي ايران براساس شاخص‌هاي حكمراني بانك جهاني از ابتداي شكل‌گيري شاخص (1996) تاكنون
حقوق عمومي - کارشناسي ارشد
آمنه كاشاني موحد ۱۵۰۳۹۶۲۷۴
۱۳۹۸/۶/۲۴ دکتر پارسا ارباب برنامه ريزي شهري به منظور كاربست سرمايه اجتماعي در بازآفريني مشاركتي (مورد مطالعه: محله شيشه گرخانه اروميه)
برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
علي صمدي ۱۵۰۵۹۶۰۸۵
۱۳۹۸/۶/۲۴ دکتر محسن ابراهيمي
دکتر رضا تهراني
بررسي عوامل موثر بر بازده صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در بازار بورس اوراق بهادار تهران
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
محمدعلي ملكي ۱۵۰۲۹۶۷۷۸
۱۳۹۸/۶/۲۴ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر محسن ابراهيمي
رابطه بين مديريت ريسك وتغييرات سودآوري درشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
مرتضي بري جانيان ۱۵۰۲۹۶۲۰۳
۱۳۹۸/۶/۲۳ دکتر احمدعلي فرزين طراحي هتل-باغ در محله جمال آباد نياوران با رويكرد حفظ بافت سبز منطقه
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
طيبه قرباني اصل ۱۵۰۵۹۶۱۰۰
۱۳۹۸/۶/۲۴ دکتر رضا تهراني
دکتر سيدحامد وارث
بررسي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد سنجش ثبات رفتار
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
سمانه نورافكن ۱۵۰۲۹۶۸۴۲
۱۳۹۸/۶/۲۴ دکتر قاسم مطلبي طراحي فضاي گردهمايي با تاكيد بر تعاملات اجتماعي و دلبستگي مكاني
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
سيده ترانه رياضي ۱۵۰۵۹۶۰۶۷
۱۳۹۸/۶/۲۴ دکتر آيت الله مميز
دکتر سيد مجتبي سجادي
طراحي مدل كسب وكار در پلتفرم‌هاي چندوجهي گردشگري
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
نيما حق شناس ۱۵۰۲۹۵۰۸۹
۱۳۹۸/۶/۲۴ دکتر كارن ابري نيا بررسي تجربي تغيير شكل پلاستيك شديد پيوسته براي توليد سيم يا فيلامنت فلزي
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
شاهين كيانفر ۱۵۰۴۹۵۱۶۱
۱۳۹۸/۶/۲۴ دکتر حميد پاداش زيوه
دکتر مهران رضواني
تاثير نوسانات نرخ ارز بر چرخه كسب و كارها (مورد مطالعه: توليد كنندگان طلا و جواهر در شهر تهران )
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
اميررضا اذين ۱۵۰۲۹۵۰۰۷
۱۳۹۸/۶/۲۳ دکتر سيد يحيي اسلامي طراحي مسكن انعطاف پذير با رويكرد آينده نگري
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
حسام شكيب نيا ۱۵۰۵۹۵۰۱۹
۱۳۹۸/۶/۲۳ دکتر سيدغلامرضا اسلامي مسكن مشاركتي براي اقشار كم درآمد
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
امين سبحاني ۱۵۰۵۹۵۰۱۵
۱۳۹۸/۶/۲۳ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر حنان عموزاد مهديرجي
دکتر قهرمان عبدلي
هماهنگي زنجيره تامين دوسطحي نامحدود با رويكرد تئوري بازي ها و تاكيد بر مسئوليت اجتماعي
مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات - دکتري
علي رضايار ۱۵۰۲۹۵۳۲۹
۱۳۹۸/۶/۲۳ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمد حقيقي
شفافيت خودپنداره و بررسي نقش آن در رفتارمصرف كننده (مطالعه موردي: بانك سامان)
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
گارينه زقوپورميرشكارلو ۱۵۰۲۹۵۴۷۲
۱۳۹۸/۶/۲۳ دکتر غلام رضا اكرمي طراحي مركز نگهداري كودكان بي سرپرست با رويكرد روانشناسي محيط
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
نيوشا ابراهيمي ۱۵۰۵۹۶۰۰۱
۱۳۹۸/۶/۲۳ دکتر اميرسعيد محمودي طراحي مركز فرهنگي-گردشگري با رويكرد معماري سبز
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
صدف باغ دوست ۱۵۰۵۹۶۰۱۸
۱۳۹۸/۶/۲۰ دکتر شيوا كيوان پناه تاثير آموزش پردازشي، برجسته سازي متني و ويرايش متن بر استفاده از ساختارهاي وارونگي توسط يادگيرنده هاي ايراني
آموزش زبان انگليسي - دکتري
سارا رفسنجاني ن‍ژاد ۱۵۰۳۹۱۱۲۵
۱۳۹۸/۶/۲۰ دکتر سيدمحمدعلي توكل كوثري
دکتر سيد ضياء هاشمي
بازي هاي رايانه اي و پيشرفت تحصيلي: مطالعه اي جامعه شناختي
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - کارشناسي ارشد
سيمين درويش نوري كلاكي ۱۵۰۲۹۶۳۸۴
۱۳۹۸/۶/۱۷ دکتر علي مبيني دهكردي
دکتر بابك ضياء
مدل ارزيابي فرصت هاي كارآفريني اينترنت اشيا صنعتي
كارآفريني گرايش سازماني - کارشناسي ارشد
محمدامين فرخ ۱۵۰۲۹۶۶۲۲
۱۳۹۸/۶/۱۷ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر هومن فتوره چي
مطالعه و بررسي پايداري پماد ‌سوختگي هاني درم شركت داروسازي دارو درمان سلفچگان
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
عاصفه پشت چي اسكوئي ۱۵۰۴۹۵۲۵۳
۱۳۹۸/۶/۱۷ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر ناهيد مژگاني
دکتر محمد رضا سنجابي
بررسي اثر درماني باكتريهاي اسيد لاكتيكي پروبيوتيكي جدا شده از ميكروبيم پوست عليه پروپيوني باكتريوم آكنه در شرايط آزمايشگاهي
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
حانيه سنجابي ۱۵۰۴۹۵۳۵۱
۱۳۹۸/۶/۱۶ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر احمد مومني راد
دکتر محمدجواد جاويد
مسئوليت بين المللي دولتها ناشي از نقض فاحش زيست محيطي در مخاصمات مسلحانه بين المللي
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
محمدرضا رضائي ۱۵۰۳۹۱۱۲۴
۱۳۹۸/۶/۱۶ دکتر فريبرز جولاي
دکتر محمدمهدي نصيري خونساري
مديريت اختلال در شبكه هاي راه آهن مبتني بر تلفيق رويكرد ظرفيت سنجي و زمانبندي مجدد قطار
مهندسي صنايع - دکتري
عباس ازادي مقدم اراني ۱۵۰۴۹۲۳۷۹
۱۳۹۸/۶/۱۶ دکتر نسرين طباطبائي
دکتر علي اسلامي پناه
مطالعه تطبيقي مفهوم و ويژگي هاي‌ حق مالكيت در حقوق ايران و انگلستان و تاثير آن بر ماهيت و آثار نهادهاي حقوقي
حقوق خصوصي - کارشناسي ارشد
فاطمه شهابي ۱۵۰۳۹۶۲۰۴
۱۳۹۸/۶/۱۲ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر احمد مومني راد
دکتر حسين نواده توپچي
آسيب شناسي صور نوين تاسيس كشور در حقوق بين الملل
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
زينب صيقلاني ۱۵۰۳۹۱۱۲۷
۱۳۹۸/۶/۱۲ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
تاثير اعتماد به برند و هويت برند بر بشارت نام تجاري مشتريان محصولات خانگي در شهر تهران
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
اميرپويا حاتمي ۱۵۰۲۹۶۳۰۲
۱۳۹۸/۶/۱۲ دکتر مهدي خادمي گراشي
دکتر محسن نظري
بررسي تاثير ادراك از استقلال، شايستگي و ارتباط برند بر تعهد به هم آفريني و نيات رفتاري مشتريان
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
محمد نديمي ۱۵۰۲۹۶۸۳۰
۱۳۹۸/۶/۱۲ دکتر محسن نظري
دکتر مسعود كيماسي
تاثير بخش بندي قيمتي بر اساس ويژگيهاي مشتري، ويژگيهاي محصول يا سبد محصول پويا بر روي انصاف قيمتي ادارك شده
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
سيدپرهام شيخ الاسلامي ۱۵۰۲۹۶۵۰۵
۱۳۹۸/۶/۱۱ دکتر سيدعباس احمدي كرچ
دکتر محمود واثق
دکتر ياشار ذكي
دکتر حسين مختاري هشي
تبيين اهميت نقش آسيا ي جنوب غربي و فعال سازي ايكيو مني هاي آن در انسجام سيستم جهاني در قرن ۲۱ ميلادي
جغرافياي سياسي - دکتري
محمدعلي محمدي ۱۵۰۲۹۴۰۳۶
۱۳۹۸/۶/۱۰ دکتر احمد باقري
دکتر حسين داورزني
جايگاه و كاربرد نظم عمومي و اخلاق حسنه در فقه اماميه
فقه و مباني حقوق اسلامي - دکتري
محمدرضا شجاعي ۱۵۰۳۹۳۰۱۶
۱۳۹۸/۶/۹ دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
دکتر حسن باديني
دکتر نسرين طباطبائي
دکتر عباس ميرشكاري
حق بر شهرت
حقوق خصوصي - دکتري
پگاه سرمدي ۱۵۰۳۹۳۰۱۲
۱۳۹۸/۶/۶ دکتر سيدمحمدعلي توكل كوثري
دکتر عبدالحسين كلانتري
دکتر عليرضا محسني تبريزي
دکتر هوشنگ نايبي
بررسي تاثير انواع سرمايه بر رفتارهاي مسئولانه زيست محيطي با تاكيد بر توسعه پايدار(مطالعه موردي استان گلستان)
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - دکتري
محمد صادقي ۱۵۰۲۹۲۳۸۶
۱۳۹۸/۶/۶ دکتر عليرضا آرايي ساخت المنت‌هاي آنودي – كاتدي باكتري‌زدايي و بررسي تاثير دما بر نرخ خوردگي در حالت دايره‌اي و شش ضلعي
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
سيدكاظم حسيني ۱۵۰۴۹۵۰۵۷
۱۳۹۸/۶/۵ دکتر عطاالله طالعي زاده
دکتر علي بزرگي اميري
تصميمات قيمت گذاري و سطح خدمت در زنجيره تأمين حلقه بسته
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
سعيد دلبري ۱۵۰۴۹۴۰۹۹
۱۳۹۸/۶/۵ دکتر عطاالله طالعي زاده زنجيره تامين حلقه بسته با دو كانال معكوس و سياست بازپرداخت تحت شرايط رقابتي
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
زهرا اكرمي ۱۵۰۴۹۵۲۴۱
۱۳۹۸/۶/۵ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر مهشيد توتونچي
بررسي نقش مداخله گر ظرفيت جذب بر اثر جمع سپاري بر روي عملكرد استراتژي نوآوري باز.
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
علي باقري ۱۵۰۲۹۶۱۷۹
۱۳۹۸/۵/۲۸ دکتر محمد خبيري
دکتر سيدنصراله سجادي
طراحي مدل آميخته بازاريابي ليگ برتر فوتبال ايران
تربيت بدني و علوم ورزشي - برنامه ريزي و مديريت ورزشي - دکتري
نسترن سليمي وربن ۱۵۰۲۹۲۸۹۵
۱۳۹۸/۵/۲۸ دکتر منوچهر انصاري بررسي تاثير مهارتهاي كليدي بر مدل كسب و كار فردي
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
الهه چارلنگ ۱۵۰۲۹۵۰۷۶
۱۳۹۸/۵/۲۷ دکتر حميد ابريشمي
دکتر رسول بيدرام
دکتر وحيد ماجد
ارائه الگوي توسعه پايدار اقتصادي روستا بر مبناي اقتصاد خلاق(نمونه موردي: توسعه صنايع دستي منتخب روستاهاي استان اصفهان)
علوم اقتصادي - دکتري
الهام بخشايش ۱۵۰۲۹۳۰۱۳
۱۳۹۸/۵/۲۲ دکتر مهدي خادمي گراشي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
تاثير مديريت استراتژيك توسعه محصول و توسعه برند بر عملكرد شركت در بازارهاي b۲b و b۲c
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
غلامرضا عباسي ۱۵۰۲۹۶۵۵۶
۱۳۹۸/۵/۲۰ دکتر سيدابوالقاسم ميرا
دکتر مسعود كيماسي
بررسي تاثيرات شخصيت برند روي رفتار مصرف‌كننده با تاكيد ويژه بر روي سازه عشق به برند در ميان زنان و مردان خريدار گوشي تلفن همراه
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
تارا جواهري ۱۵۰۲۹۴۲۵۰
۱۳۹۸/۵/۲۰ دکتر آيت الله مميز
دکتر سيدرضا حجازي
ارائه چارچوب مفهومي طراحي بسته بندي براي محصولات كشاورزي (مبتني بر پلتفرم ميوه)
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
محمد عبدالوند ۱۵۰۲۹۵۱۷۵
۱۳۹۸/۵/۱۹ دکتر سيدعلي ترابي
دکتر داود گل محمدي
برنامه‌ريزي وقت ملاقات بيماران سرپايي با استفاده از مشخصات بيماران
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
اميرحسين يعقوبي ۱۵۰۴۹۵۲۱۸
۱۳۹۸/۵/۱۴ دکتر محسن مهرآرا
دکتر قهرمان عبدلي
رابطه ميان رانت نفتي و حكمراني خوب و درآمد مالياتي در كشورهاي وابسته به نفت
علوم اقتصادي - کارشناسي ارشد
راضيه بنايي بروجني ۱۵۰۲۹۵۴۰۵
۱۳۹۸/۵/۱۳ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد صفري
بررسي عوامل سازماني و فردي موثر بر فرآيند جانشين پروري در شركت نفتيران اينترتريد(نيكو) و شركتهاي تابعه آن
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
عطيه كاظمي ۱۵۰۲۹۶۶۷۴
۱۳۹۸/۵/۸ دکتر مهدي شهبازي
دکتر شهزاد طهماسبي بروجني
دکتر افخم دانشفر
تاثير سازماندهي تمرين چشم آرام بر ويژگي هاي بينايي و يادگيري سرويس بك هند بدمينتون در شرايط تحت فشار
رفتار حركتي - يادگيري حركتي - دکتري
نسترن پرويزي ۱۵۰۲۹۳۶۴۸
۱۳۹۸/۵/۸ دکتر احمد مومني راد بررسي ابعاد حقوقي حاكم بر ايمني در هوانوردي با محوريت كنوانسيون شيكاگو و ضمايم آن
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
سيدعليرضا بقايي اقدم اسكويي ۱۵۰۳۹۴۳۲۶
۱۳۹۸/۵/۵ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر هومن فتوره چي
دکتر محمد فروغي دهر
سنتز يك مدل رياضي كلاسيك و شبكه عصبي پيشگو براي تعيين غلظت مواد دارويي پساب‌ها در خروجي بستر جذب سطحي
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
كريم نجفي ۱۵۰۴۹۶۲۹۹
۱۳۹۸/۵/۱ دکتر محسن مهرآرا
دکتر قهرمان عبدلي
معرفي مدلي براي تعيين ريسك‌اعتباري مشتريان موسسات بيمه اعتبار صادراتي در صندوق ضمانت صادرات ايران
علوم اقتصادي - دکتري
مهرداد پارسامنش ۱۵۰۲۹۳۶۴۶
۱۳۹۸/۴/۳۱ دکتر محسن اسماعيلي
دکتر علي اسلامي پناه
دکتر نسرين طباطبائي
دکتر روشنعلي شكاري
ماهيت ابراز اراده وآثار و احكام آن در اعمال حقوقي
حقوق خصوصي - دکتري
محمدعلي مهدي زاده ۱۵۰۳۹۱۱۳۹
۱۳۹۸/۴/۳۰ دکتر عليرضا شاكري
دکتر محمدجلال الدين ظهوريان مهر
دکتر كوروش كبيري بامراديان
تهيه و بررسي خواص رزين هاي اپوكسي اصلاح شده بر پايه ليگنين.
شيمي كاربردي - دکتري
گيتي يميني ۱۵۰۱۹۲۰۳۴
۱۳۹۸/۴/۳۰ دکتر احمد پوراحمد
دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر مهدي مديري
تحليل الگوي بهسازي بافت هاي تاريخي شهري در مقابله با مخاطرات انساني (مطالعه موردي: منطقه 12 شهر تهران)
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - دکتري
اشرف عظيم زاده ايراني ۱۵۰۲۹۳۶۶۹
۱۳۹۸/۴/۳۰ دکتر منصور صمدي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
نقش جهت گيري برند در بازاريابي B2B در بهبود عملكرد شركت (مطالعه موردي: شركت اينترنتي مبين نت)
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
محمدرضا معالج ۱۵۰۲۹۶۷۶۳
۱۳۹۸/۴/۳۰ دکتر ناصر سلطاني مطالعه تجربي تاثير روش انتقال فاز بر روي نتايج تكنيك برشنگاري
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
علي شيوائي كجوري ۱۵۰۴۹۴۳۴۹
۱۳۹۸/۴/۳۰ دکتر احمد پوراحمد
دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر كرامت اله زياري
تبيين الگوي زيست پذيري شهري تهران مطالعه موردي: منطقه ۲۲
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - دکتري
سعيده علي جاني ۱۵۰۲۹۲۸۲۷
۱۳۹۸/۴/۲۶ دکتر مجيد نعمتي
دکتر شيوا كيوان پناه
تحليل نگارش انگليسي زبانان و غير انگليسي زبانان در مقالات علمي: بخش بحث و نتيجه‌گيري توسط دانشجويان دكتري
آموزش زبان انگليسي - دکتري
مهسا محمدي قاسم ابادي ۱۵۰۳۹۱۱۳۶
۱۳۹۸/۴/۲۵ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر رضا تهراني
ارائه مدل پنج عاملي تعديل شده تبيين بازده مازاد سهام
مديريت - مديريت مالي - دکتري
مجتبي پاكدين اميري ۱۵۰۲۹۲۸۷۵
۱۳۹۸/۴/۲۵ دکتر مسعود كيماسي
دکتر نسترن حاجي حيدري
بررسي تأثير نام تجاري شناخته شده پوشاك و ترويج فروش بر تمايل به خريد مورد مطالعه پوشاك در فضاي اينستاگرام
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
گلنار فراهاني ۱۵۰۲۹۵۱۹۸
۱۳۹۸/۴/۲۳ دکتر يوسف مقدس تبريزي
دکتر هومن مينونژاد
مقايسه اثر وزن هاي مختلف كوله پشتي بر شاخص هاي اثر پا در دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي - کارشناسي ارشد
سمانه اميراني ۱۵۰۲۹۵۳۸۸
۱۳۹۸/۴/۲۳ دکتر يعقوب آژند
دکتر مصطفي گودرزي
پژوهشي در تأثيرات عكاسي تبليغاتي در پوسترهاي تبليغاتي شكلات (مقايسه يك محصول در ايران بلژيك، فرانسه و آمريكا)
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
شيما احمديان ۱۵۰۵۹۵۰۴۶
۱۳۹۸/۴/۲۳ دکتر سيدمحمد فدوي بررسي شكل تصويري اساطير در شاهنامه ي فردوسي
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
صدف بهمرام رضايي ۱۵۰۵۹۵۰۰۵
۱۳۹۸/۴/۱۸ دکتر حسن سرشتي
دکتر سپيده خويي
استخراج و اندازه‌گيري‌‌ آنتي‌بيوتيك‌هاي تتراسايكلين و سفالوسپورين با استفاده از نانوكامپوزيت‌هاي پليمري الكتروريسي-شده و روش‌هاي كروماتوگرافي و اسپكتروفتومتري
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
بتول عرب سرخي ميشابي ۱۵۰۱۹۳۰۰۹
۱۳۹۸/۴/۱۶ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر مريم خليلي
طراحي سلاح سبك شهري با رويكرد آينده پژوهي
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
حسين بيادي ۱۵۰۵۹۴۰۲۱
۱۳۹۸/۴/۱۶ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي تاثير رابطه ويژگيهاي شركت با استفاده از اطلاعات بازاريابي در رشد بنگاههاي كوچك و متوسط
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
رقيه جوادي نوده ۱۵۰۲۹۵۴۲۶
۱۳۹۸/۴/۱۶ دکتر وحيد چوپانكاره طراحي مبلمان محيطي پايانه ي غرب تهران با رويكرد فراگير
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
ركسانا بكتاش ۱۵۰۵۹۶۰۲۱
۱۳۹۸/۴/۱۲ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر حنان عموزاد مهديرجي
دکتر سيد حسين رضوي حاجي آقا
ارائه يك مدل چند هدفه به منظور بازطراحي شبكه زنجيره تامين معكوس استوار - مطالعه موردي شركت فولاد خراسان
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
امير كارگر سلطان آباد ۱۵۰۲۹۳۹۹۸
۱۳۹۸/۴/۵ دکتر سپيده خويي
دکتر محسن لطفي
سنتز نانولوله هاي دي اكسيد تيتانيوم با درپوشي از پليمر حساس به نور كيتوزان /دي آزوبنزن جهت حمل وآزادسايي هدفمند دارو
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
مينو حيدري خويي ۱۵۰۱۹۲۰۲۸
۱۳۹۸/۴/۴ دکتر زهره رامين
دکتر فاضل اسدي امجد
پژوهشي بر صداي مخالف در «مارش» داكترو، «چشمهاي آنها داشتند خدارا نگاه ميكردند» زورا نيل هرستون،«مردنامريي» رالف اليسون و «مردي در يونيفرم فلانل خاكستري» اسلوان ويلسون
زبان و ادبيات انگليسي - دکتري
سجاد قنبري ۱۵۰۳۹۲۳۶۲
۱۳۹۸/۴/۴ دکتر وحيد شاه منصوري الگوريتم تقريبي زمان بندي براي مراكز داده توزيع شده مبتني بر نرم افزار
مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم - کارشناسي ارشد
مهسا گلچيان ۱۵۰۴۹۵۱۶۴
۱۳۹۸/۴/۲ دکتر كيوان صادقي بررسي عددي اثر خواص ويسكوپلاستيك سيال پيرامون حباب گازي بر فركانس طبيعي آن در ميدان آكوستيك
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
علي رفيعي ۱۵۰۴۹۶۱۳۳
۱۳۹۸/۴/۲ دکتر منوچهر انصاري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي رفتار سالمندان متناسب با مدل رفتاري آندرسون براي ارائه خدمات سلامت.
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
نفيسه محمدي ۱۵۰۲۹۵۲۵۳
۱۳۹۸/۴/۲ دکتر كيوان صادقي بررسي عددي اثر خواص رئوپكتيك سيال پيرامون حباب گازي بر فركانس طبيعي آن در ميدان آكوستيك
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
عليرضا عبدالهي ۱۵۰۴۹۶۱۹۰
۱۳۹۸/۴/۱ دکتر كيوان صادقي بررسي عددي اثر خواص ويسكوالاستيك يك سيال بر ديناميك آكوستيك حباب هاي گازي تحت اثر ميدان مغناطيسي
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
عليرضا معتمدي ۱۵۰۴۹۶۲۶۸
۱۳۹۸/۳/۲۸ دکتر احمد مومني راد آثار حقوقي الحاق به منشور انرژي بر ترانزيت انرژي
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
عليرضا مظلومي ۱۵۰۳۹۵۱۱۰
۱۳۹۸/۳/۲۸ دکتر رضا رجبي
دکتر فواد صيدي
پايايي آزمون تعادل واي : با تاكيد بر جنسيت و ميزان سطح فعاليت بدني افراد 1۶ تا40 ساله
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي - کارشناسي ارشد
مريم صادق پور ۱۵۰۲۹۵۱۶۶
۱۳۹۸/۳/۲۸ دکتر فواد صيدي
دکتر رضا رجبي
تكرارپذيري آزمون تعادل واي با تاكيد بر جنسيت و ميزان سطح فعاليت بدني درافراد 41 تا 65 ساله
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي - کارشناسي ارشد
ايوا فلاح اسدي ۱۵۰۲۹۵۲۰۴
۱۳۹۸/۳/۲۷ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر شيوا كيوان پناه
بررسي مقايسه اي آزمون نگارش در مدل آزموني بر مبناي نظريه فعاليت و روش سنتي
آموزش زبان انگليسي - دکتري
فاطمه دانش ۱۵۰۳۹۲۳۲۴
۱۳۹۸/۳/۲۶ دکتر فرشيد نجفي طراحي و ساخت پنجه رباتيك هپتيك
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
وحيد محمدي ۱۵۰۴۹۶۲۵۲
۱۳۹۸/۳/۲۰ دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
دکتر مجيد غمامي
نقش حقوق مالكيت فكري در ترويج فناوري هاي سبز
حقوق مالكيت فكري - کارشناسي ارشد
الهام بخشنده ۱۵۰۳۹۴۳۲۴
۱۳۹۸/۳/۱۱ دکتر روزا هنديجاني
دکتر سعيد عربلويي مقدم
تأثير يكپارچگي زنجيره تأمين بر عملكرد بنگاه، با در نظر گرفتن نقش تعديل‌كننده استراتژي‌هاي رقابتي و عدم قطعيت تقاضا
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
رضا سعيدي ساعي ۱۵۰۲۹۶۴۶۹
۱۳۹۸/۳/۴ دکتر فواد صيدي
دکتر رضا رجبي
تأثير تمرينات اصلاحي با و بدون استفاده از تي آر ايكس بر راستا و عملكرد زنان مبتلا به ناهنجاري لوردوز افزايش يافته كمري
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي - کارشناسي ارشد
نفيسه رحمانلو ۱۵۰۲۹۵۱۱۹
۱۳۹۸/۳/۱ دکتر سيدمحمد مقيمي
دکتر مهدي شريفي
دکتر حسين خنيفر
ارائه مدل كارآفريني رسانه اي براي كسب و كارهاي مبتني بر آموزش هاي مهارتي
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
محمد مهدي اردي بهشت ۱۵۰۲۹۲۹۲۰
۱۳۹۸/۲/۱۸ دکتر احمد باقري
دکتر حسين داورزني
جايگاه عدالت در استنباط احكام
فقه و مباني حقوق اسلامي - دکتري
محمد مهريزي ثاني ۱۵۰۳۹۲۳۷۰
۱۳۹۸/۲/۱۸ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر منصور مومني
دکتر سيد حسين رضوي حاجي آقا
ارائه مدل تاب‌آوري زنجيره تأمين تجهيزات پزشكي
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
مريم فريدي خورشيدي ۱۵۰۲۹۲۸۹۹
۱۳۹۸/۲/۱۷ دکتر قادر فرجي بررسي خواص مكانيكي و متالورژيكي ميله هاي تيتانيمي فوق ريزدانه و نانو ساختار با طول بلند به روش تغيير شكل پلاستيك شديد و نورد
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
مهدي محمدي ۱۵۰۴۹۴۲۲۰
۱۳۹۸/۲/۱۶ دکتر عباسعلي كدخدايي اليادراني
دکتر حميد الهوئي نظري
دکتر سيد باقر ميرعباسي
رويه ديوان بين المللي دادگستري در حفظ و اعاده صلح و امنيت بين المللي
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
علي اكبر كريمي پناهان ۱۵۰۳۹۲۳۳۹
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر فريبرز جولاي
مدلسازي و ارائه روش حل تلفيقي تحليل پوششي داده ها و شبيه سازي براي مساله مكانيابي-تخصيص پايگاه هاي اورژانس
مهندسي صنايع - دکتري
احمد كمالي ۱۵۰۴۹۳۰۰۵
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ دکتر هوشنگ نايبي
دکتر يونس نوربخش
دکتر حامد حاج حيدري
دکتر عليرضا محسني تبريزي
تبيين جامعه شناختي عوامل فرهنگي مؤثر بر آرزوهاي تحصيلي دانش آموزان با تاكيد بر عامليت دين
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - دکتري
عباسعلي زارعي سوركي ۱۵۰۲۹۲۸۵۲
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ دکتر محمد حسين رمضان كيايي
دکتر سوسن پورصنعتي
مطالعه ي نشانگان ضربه اي پسا جنگي در شخصيت هاي داستاني كتاب "نه داستان" جي. دي. سلينجر
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
پدرام رشيديون ۱۵۰۳۹۴۱۳۴
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ دکتر تقي آزاد ارمكي
دکتر عليرضا محسني تبريزي
دکتر سيدحسن حسيني
بررسي جامعه شناختي عملكرد سازمان هاي مردم نهاد در حوزه درمان سوء مصرف مواد مخدر
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - دکتري
فاطمه صرامي فروشاني ۱۵۰۲۹۲۴۳۳
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ دکتر سارا مزيناني شريعتي
دکتر محمد رضا جوادي يگانه
دکتر مهدي اعتمادي فرد
زندگينامه ها در جامعه شناسي: مطروحه‌ها و مغفوله‌هاي اجتماعي در زندگينامه‌هاي حوزويان
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - دکتري
مهدي سليمانيه ۱۵۰۲۹۳۶۶۴
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ دکتر كاوه مهراني
دکتر آرش تحريري
دکتر غلامحسن تقي نتاج ملك شاه
چالشهاي بكارگيري سنجه ارزش منصفانه در نظام بانكداري ايران در راستاي پياده سازي استاندارد هاي بين المللي گزارشگري مالي
حسابداري - دکتري
شهرام عين قلائي ۱۵۰۲۹۳۰۰۲۰
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر منصور مومني
ارزيابي عوامل موثر بر ارتقاي عملكرد لجستيك از منظر خبرگان صنعت پست
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
روح اله سلحشوري ۱۵۰۲۹۳۹۹۶
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ دکتر رضا رجبي
دکتر شهرزاد زندي
ارتباط ريسك اختلالات اسكلتي عضلاني مرتبط با كار با نا هنجاري هاي پوسچرال در نوازندگان حرفه اي سنتور و ويولن
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي - کارشناسي ارشد
حميدرضا شكيبائي ثابت لنگرودي ۱۵۰۲۹۵۴۸۸
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ دکتر مجتبي اميري تعيين مولفه هاي شايستگي شهردار در كلانشهرها( مطالعه موردي شهر كرج)
مديريت امور شهري - کارشناسي ارشد
مژگان قاسمي توران پشتي ۱۵۰۲۹۴۰۱۲۳
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر كامبيز طالبي
طراحي مدل كسب و كار با تاكيد بر ارزش پيشنهادي و بخش بندي مشتريان مبتني بر زنجيره تامين كارآفرينانه : مطالعه موردي صنعت ادويه در شهر تهران
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
علي عندليب ۱۵۰۲۹۴۰۱۰۱
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ دکتر بابك ضياء
دکتر ابوالقاسم عربيون
شناسايي عوامل موثر بر موفقيت بلاكچين در بازار سرمايه ايران (مطالعه موردي: شركت‌هاي كارگزاري)
كارآفريني گرايش سازماني - کارشناسي ارشد
محمدحسين اكرمي ۱۵۰۲۹۵۰۲۲
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر مجتبي اميري
دکتر احمدعلي يزدان پناه
ارائه مدل چابكي رهبري منابع انساني
مديريت دولتي - مديريت منابع انساني - دکتري
آناهيتا اميني حاجي باشي ۱۵۰۲۹۳۶۴۱
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ دکتر هما ايراني بهبهاني طراحي منظر با حفظ و بهره‌برداري از منابع طبيعي بومي در بازسازي بافت فرسوده شهري
مهندسي طراحي محيط زيست - کارشناسي ارشد
مهرداد بهزاد ۱۵۰۴۹۴۲۹۳
۱۳۹۷/۷/۷ دکتر حميد راشدي
دکتر فاطمه محمدي پناه
دکتر سيد مجتبي دقيقي
سنتز و پوشش دهي نانو سطوح عامل دار شده گرافن نشان دار شده با نانو ذرات Au به عنوان پوشش ضد ميكروبي براي جلوگيري از عفونت مرتبط با ايمپلانت ها
مهندسي داروسازي - کارشناسي ارشد
سمانه طلايي ۱۵۰۴۹۴۳۵۸
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ دکتر محسن مهرآرا
دکتر حميد ابريشمي
ارتباط رشد اقتصادي با كيفيت نهادها و ICT
علوم اقتصادي - کارشناسي ارشد
ناهيد عابدي ۱۵۰۲۹۵۱۶۹
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر آرش تحريري
بررسي ارتباط ارزشي اطلاعات و جريان هاي وجوه نقد عملياتي بانك ها
حسابداري - کارشناسي ارشد
الهه كيوان فر ۱۵۰۲۹۵۲۳۳
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر آرش تحريري
تاثير فناوري اطلاعات مشتري بر قيمت گذاري حسابرسي
حسابداري - کارشناسي ارشد
مژگان پورحسني ۱۵۰۲۹۵۰۵۰
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر علي صالحي
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركت ها بر رفتار خريد مصرف كنندگان
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
فرشيد خلجزاده ۱۵۰۲۹۵۰۹۸
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ دکتر مريم پازكي
دکتر مسعود دهقاني صوفي
بهينه سازي پارامترهاي عملكردي در فرايند شدت بخشي توليد بيو روانكار از پسماند روغن خوراكي
مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست - کارشناسي ارشد
مرتضي شرفي ۱۵۰۴۹۵۱۰۸
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ دکتر محمد رضا مهرگان
دکتر مهناز حسين زاده
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
"توسعه مدل مطلوبيت جمع پذير( UTA ) در شرايط عدم اطمينان
مديريت - تحقيق در عمليات - دکتري
ليلي آقائي ميبدي ۱۵۰۲۹۳۰۰۷
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ دکتر ناصر يزداني كيفيت خدمات در شبكه هاي نسل پنجم
مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم - کارشناسي ارشد
زهرا رفيعي دهاقاني ۱۵۰۴۹۴۱۱۹
۱۳۹۷/۱۲/۸ دکتر علي اصغر فاني
دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر طهمورث حسنقلي پور
طراحي و تبيين الگوي تأمين، تربيت ، به كارگيري و نگهداشت مدير مدرسه با رويكرد مدرسه محوري
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
حجت اله بنيادي ۱۵۰۲۹۲۹۲۳
۱۳۹۷/۱۲/۸ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر دلارام درود
دکتر سيد نظام‌الدين حسيني
طراحي و بهينه سازي فرايند توليد و خالص سازي مانان از مخمر (كلويورومايسس ماركسيانوس) به منظور استفاده به عنوان ادجوانت واكسن
مهندسي داروسازي - کارشناسي ارشد
حامد آقازاده ۱۵۰۴۹۴۲۷۸
۱۳۹۷/۱۲/۸ دکتر محمدرضا فراهاني بررسي تجربي تنش زدايي ارتعاشي در اتصال جوشي لب به لب ورق فولادي
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
نويد وفا ۱۵۰۴۹۵۳۴۵
۱۳۹۷/۱۲/۸ دکتر محمدرضا فراهاني تشخيص عيب خوردگي در ورق هاي فلزي با استفاده از ترموگرافي فعال
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
عليرضا احمدي ۱۵۰۴۹۴۲۷۲
۱۳۹۷/۱۲/۸ دکتر مهري بهار
دکتر هادي خانيكي
نقش مطبوعات محلي(استاني) در توسعه اجتماعي شهر كرج
علوم ارتباطات اجتماعي - کارشناسي ارشد
حسن عسگري ۱۵۰۲۹۳۵۴۸
۱۳۹۷/۱۲/۷ دکتر رضا بندريان
دکتر علي ملكي
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
طراحي نظام نوآوري در صنايع بالغ: بخش بالادستي صنعت نفت و گاز ايران
مديريت تكنولوژي - دکتري
محمد حاجعلي ۱۵۰۲۹۱۳۶۴
۱۳۹۷/۱۲/۷ دکتر محسن حامدي
دکتر رضا بندريان
دکتر مهدي محمدي
تبيين الگوي توسعه شايستگي هاي رده دوم در شركتهاي موخر با تاكيد بر محصولات پيچيده
مديريت تكنولوژي - دکتري
زهرا گمار ۱۵۰۲۹۲۴۰۳
۱۳۹۷/۱۲/۷ دکتر منوچهر منطقي
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر مهدي الياسي
ارائه مدل توسعه توانمندي هاي فناورانه فضايي كشور با توجه به سند جامع هوافضا
مديريت تكنولوژي - دکتري
شاپور كرامت ۱۵۰۲۹۱۴۰۰
۱۳۹۷/۱۲/۷ دکتر حميد راشدي
دکتر اسماعيل حريريان
دکتر سيد مجتبي دقيقي
دکتر فاطمه محمدي پناه
سنتز و پوشش دهي نانو سطوح عامل دار شده گرافن نشان دار شده با نانو ذرات SrTiO3 به عنوان پوشش ضد ميكروبي براي جلوگيري از عفونت مرتبط با ايمپلانت ها
مهندسي داروسازي - کارشناسي ارشد
عباس سليمي ۱۵۰۴۹۴۳۴۰
۱۳۹۷/۱۲/۷ دکتر مصطفي باغاني بررسي تجربي رفتار مكانيكي هيدروژل دو لايه هوشمند حساس به دما پلي ايزوآكريلاميد برپايه ي سلولز
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
اميرحسين نوريان ۱۵۰۴۹۵۲۱۲
۱۳۹۷/۱۲/۸ دکتر مهدي شريفي
دکتر مهرداد استيري
آسيب‌شناسي نظام توسعة مسير شغلي كاركنان صنايع خلاق (مطالعه موردي خبر تلويزيون)
مديريت رسانه - کارشناسي ارشد
مهتاب برگريزان ۱۵۰۲۹۴۸۶۸
۱۳۹۷/۱۲/۶ دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
دکتر مجيد غمامي
دکتر محسن ايزانلو
نقش ديوان عالي كشور در تأمين وحدت رويه قضايي در امور حقوقي
حقوق خصوصي - دکتري
ابراهيم حسين زاده ۱۵۰۳۹۳۰۰۷
۱۳۹۷/۱۲/۶ دکتر عليرضا نورپور بررسي اقتصادي- زيست محيطي تاثير سيال و منبع خورشيدي بر روي راندمان سيكل رانكين آلي
مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست - کارشناسي ارشد
سيدمحمدعلي موسوي ۱۵۰۴۹۴۴۰۲
۱۳۹۷/۱۲/۶ دکتر رضا پورحسين
دکتر نيما قرباني
خود نظم بخشي در كودكان كار و كودكان عادي: يك مطالعه تحولي مقطعي
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
محمدرضا محسني راد ۱۵۰۲۹۵۲۴۳
۱۳۹۷/۱۲/۶ دکتر سيامك حاجي يخچالي سنجش موفقيت پروژه بر مبناي رهنمود پروژه النا
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
كاوه رسولي اسگويي ۱۵۰۴۹۴۱۱۵
۱۳۹۷/۱۲/۵ دکتر هومن مينونژاد
دکتر رضا رجبي
دکتر كامران يزدان بخش
مقايسه اثر بخشي ۱۰ هفته تمرينات ثبات مركزي، نوروفيدبك و تركيبي بر درد و ناتواني مبتلايان به كمر درد غير مزمن اختصاصي
تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - دکتري
مصطفي اكبري ۱۵۰۲۹۲۹۲۲
۱۳۹۷/۱۲/۵ دکتر رضا بندريان
دکتر مهدي محمدي
دکتر شعبان الهي
طراحي و تبيين چارچوب مفهومي تجاري‌سازي در شركت‌هاي كوچك نرم‌افزاري ايران- مورد مطالعه: شركت‌هاي حوزه نرم‌افزار كاربردي گوشي‌هاي هوشمند تلفن همراه
مديريت تكنولوژي - دکتري
شهاب اشراقي ۱۵۰۲۹۲۸۷۰
۱۳۹۷/۱۲/۵ دکتر عليرضا نورپور تحليل اگزرژي محيط زيستي-اقتصادي و مقايسه فناوري هاي گازي سازي و زباله سوز به هدف توليد همزمان حرارت و توان از زباله هاي شهري (مطالعه موردي شهر تهران)
مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست - کارشناسي ارشد
سينا منادي زاده ۱۵۰۴۹۴۴۰۰
۱۳۹۷/۱۲/۵ دکتر عليرضا نورپور تحليل ترموديناميكي و اقتصادي استفاده از حرارت مازاد برج تقطير اتمسفريك نفت خام پالايشگاه تهران بمنظور توليد هيدروژن و ارزيابي اثرات زيست محيطي آن
مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست - کارشناسي ارشد
سيدرضا خوانساري ۱۵۰۴۹۴۳۲۲
۱۳۹۷/۱۲/۵ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر حيدر احمدي
تاثير تجارت الكترونيك بر تجارت بين الملل و اشتغال
مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيك - کارشناسي ارشد
بتول سلطان زاده ۱۵۰۲۹۵۴۸۰
۱۳۹۷/۱۲/۵ دکتر صادق سپندارند
دکتر حيدر احمدي
بررسي تاثيرگذاري آميخته بازاريابي ، ارزش درك شده بر وفاداري مشتريان در شبكه هاي اجتماعي (مورد مطاله : برندهاي ساعت هاي سوئيسي رولكس و سوآچ)
مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيك - کارشناسي ارشد
محسن سالاري شهربابكي ۱۵۰۲۹۵۴۷۵
۱۳۹۷/۱۲/۵ دکتر كاوه مهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
ساختار مالكيت،كيفيت حسابرسي،ساختار هيئت مديره و ريسك سقوط قيمت سهام
حسابداري - کارشناسي ارشد
كيان نظري عامله ۱۵۰۲۹۵۲۹۱
۱۳۹۷/۱۲/۱ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر مهدي شريفي
دکتر وجه الله قرباني زاده
طراحي و تبيين مدل خط مشي گذاري توسعه صنايع خلاق در ايران ( مورد مطالعه: صنعت كتاب الكترونيك)
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
قاسم صفائي نژاد ۱۵۰۲۹۲۳۹۱
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ دکتر الهه عرب عامري
دکتر مهدي شهبازي
دکتر شهزاد طهماسبي بروجني
تاثير روش هاي آموزشي مبتني بر دستورالعمل، الگوسازي و اجرا بر سرعت و دقت تصميم گيري در تاكتيك هاي انفرادي زنان بسكتباليست.
رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ - دکتري
فرناز زاهدمنش ۱۵۰۲۹۲۸۹۰
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دکتر مهدي شهبازي
دکتر الهه عرب عامري
دکتر مهران شاهين طبع
تأثير تصويرسازي، الگوسازي ويديويي و اجرا بر حافظه و يادگيري بازي هاي تنظيم شده در بازيكنان نخبه بسكتبال
رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ - دکتري
اميرمحمد بهروزعابديني ۱۵۰۲۹۲۸۷۳
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دکتر الهام شيرزاد عراقي
دکتر محمدحسين عليزاده
دکتر اميرحسين براتي
تاثير 6 هفته تمرينات ثبات مركزي بر عوامل خطرزاي بيومكانيكي مچ پا حين تكليف پرش-فرود در بازيكنان ۱۲-۱۰سال
تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - دکتري
ندا رضوان خواه گلسفيدي ۱۵۰۲۹۲۳۷۸
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دکتر موسي آيتي ساخت نمونه آزمايشگاهي وطراحي كنترل كننده هواپيمايي با قابليت برخاستن و فرود عمودي
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
محمد به پسند ۱۵۰۴۹۴۲۹۱
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دکتر مژگان طاهري تفتي بازطراحي خيابان شهري با رويكرد خيابان كامل مبتني بر مشاركت شهروندي مجازي(نمونه موردي:محور كريمخان زند شيراز)
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
عليرضا سقائي طلب ۱۵۰۵۹۴۱۵۵
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دکتر رضا پورحسين
دکتر الهه حجازي موغاري
نقش واسط سبك هاي دلبستگي بين متغييرهاي بحران هويت وجهت گيري مذهبي در نوجوانان دختر پسر
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
جابر ميري ۱۵۰۲۹۴۰۲۲۹
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دکتر موسي آيتي طراحي و ساخت ربات متحرك يخ زدا بر روي خطوط انتقال برق فشار قوي سرد
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
احسان مهري ۱۵۰۴۹۴۲۳۶
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دکتر مهناز حسين زاده
دکتر سيدحامد وارث
ارايه مدل پويايي امدادرساني در شرايط بحران پس از وقوع زلزله با استفاده از رويكرد پويايي شناسي سيستم
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
علي احمدي ۱۵۰۲۹۴۸۰۷
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر علي دريابيگي زند
طراحي محيطي منطقه درياچه چيتگر با ادغام رويكرد اكولوژيك و پالايش فيزيكي- شيميايي
مهندسي طراحي محيط زيست - کارشناسي ارشد
زهرا سليميان ريزي ۱۵۰۴۹۴۳۴۱
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دکتر يوسف علي اباذري
دکتر سهيلا صادقي فسايي
"بررسي شخصيت زن در رمان هاي فهيمه رحيمي»
علوم اجتماعي - جامعه شناسي (خاتمه يافته) - کارشناسي ارشد
يوسف ذاكري تازه كند ۱۵۰۲۹۴۳۳۴
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دکتر روح اله هادي
دکتر سيدمصطفي موسوي راد
دکتر حسن حضرتي
شخصيت‎هاي تاريخي، گفتمان غالب و مغلوب و تعامل آن با قدرت در ابومسلم‎نامه طرسوسي با رويكرد تاريخ‎گرايي نو
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
زبيده سورتيچي ۱۵۰۳۹۲۱۶۰
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مهدي خادمي گراشي
بررسي نقش هويت سني در رفتار خريد نوستالژيك
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
سيما حسامي ۱۵۰۲۹۵۰۸۰
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دکتر هومن مينونژاد
دکتر رضا رجبي
بررسي رابطه وضعيت بدني بالا تنه در بروز درد شانه ي ورزشكاران بالاي سر
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي - کارشناسي ارشد
الميرا عربي ۱۵۰۲۹۵۱۷۸
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دکتر جواد حاتمي
دکتر تارا رضاپور
رابطه ميان فاكتورهاي خوني و هورمون هاي جنسي و عملكرد حافظه رويدادي و معنايي در سالمندان
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
شقايق رشيدشبگاهي ۱۵۰۲۹۵۱۲۳
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دکتر عليرضا اژدري
دکتر مهران فاطمي نيا
طراحي گلدان براي نگهداري خودكار گياه با رويكرد ucd
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
اميد عزتيان پارسا ۱۵۰۵۹۴۰۷۸
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دکتر حسن دارابي
دکتر هما ايراني بهبهاني
طراحي محيطي منظر حاشيه شهر با تاكيد بر ادراك،(نمونه موردي محدوده اتوبان خليج فارس، تهران)
مهندسي طراحي محيط زيست - کارشناسي ارشد
مهسا قلي زاده ۱۵۰۴۹۴۳۸۱
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر بهرنگ سجادي
بررسي تجربي انتقال حرارت در چگالش اجباري مبرد R1234yf در لوله هاي تخت شده
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
محمد ودودي ۱۵۰۴۹۵۲۱۵
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر بهرنگ سجادي
بررسي تجربي انتقال حرارت در جوشش اجباري مبرد R-1234yf در لوله هاي تخت
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
عرفان مرادي ۱۵۰۴۹۵۱۸۶
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر بهرنگ سجادي
بررسي تجربي افت فشار جوشش اجباري مبرد R-1234yf در لوله هاي تخت شده
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
روزبه حدائق ۱۵۰۴۹۵۰۵۳
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر بهرنگ سجادي
بررسي تجربي افت فشار چگالش اجباري مبرد R-1234yf در لوله هاي تخت شده
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
فراز تحويلداري ۱۵۰۴۹۵۰۳۳
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دکتر صداقت جباري كلخوران مطالعه بصري خط و نقش در مسجد جامع عتيق شيراز
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
سيده مرجان قرشي نژاد ۱۵۰۵۹۵۰۳۰
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دکتر صداقت جباري كلخوران
دکتر مصطفي اسدالهي
عنوان نظري: پژوهشي در روند تحولات آگهي‌هاي تبليغاتي مجلات قبل از انقلاب در ايران با تمركز بر آگهي‌هاي مجلات : "سپيد و سياه"، "كاوش"، "نگين" و "تماشا"
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
مهشيد اسماعيل پورخامنه ۱۵۰۵۹۵۰۴۹
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
دکتر رحيم پيلوار
فرسايش حق در حقوق مالكيت فكري
حقوق مالكيت فكري - کارشناسي ارشد
عميد صالحي راد ۱۵۰۳۹۵۰۶۴
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دکتر كرامت اله زياري
دکتر سعيد زنگنه شهركي
بررسي ارزيابي كاركرد شهرهاي جديد مطالعه موردي پرديس
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
راضيه جمالي هنجني ۱۵۰۲۹۵۰۷۲
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دکتر قادر فرجي بررسي اثر اصلاح سطح بر عمر خستگي ايمپلنت تيتانيومي نانو ساختار
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
محمدحسين يوسفي ۱۵۰۴۹۵۲۲۰
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دکتر عبدالرضا سيف
دکتر سيدمحمد منصور
دکتر عليرضا حاجيان نژاد
بررسي مختصات سبكي نسخه مثنوي فرهاد و شيرين از كوثري همداني و معرفي اين اثر
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
محمد حسين نژاد ۱۵۰۳۹۲۳۲۳
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ دکتر نسرين طباطبائي
دکتر علي اسلامي پناه
حمايت از تصرف در املاك در حقوق ايران و انگلستان
حقوق خصوصي - کارشناسي ارشد
محمد محمدي ۱۵۰۳۹۴۲۴۲
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ دکتر كيومرث يزدان پناه درو
دکتر سيد يحيي صفوي
دکتر محمد باقر قاليباف
دکتر زهرا پيشگاهي فرد
تبيين نقش منطقه مكران در قدرت ملي جمهوري اسلامي ايران
جغرافياي سياسي - دکتري
ياسر شاماني ۱۵۰۲۹۲۸۱۲
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ دکتر منوچهر انصاري
دکتر نسترن حاجي حيدري
بررسي ارزش مشتري در كسب و كارهاي نوپا ديجيتال مبتني بر اقتصاد اشتراكي
مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي - کارشناسي ارشد
مصطفي محمدحسيني ۱۵۰۲۹۴۰۱۷۴
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ دکتر شيوا كيوان پناه
دکتر سيدمحمد علوي
مشاهده، آموزش و ارزيابي مدرسان زبان انگليسي
آموزش زبان انگليسي - دکتري
علي حامدبرقي ۱۵۰۳۹۲۳۲۲
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ دکتر محمدرضا صادقي مقدم
دکتر حسين صفري
دکتر طاها منصوري
ارائه مدل بلوغ مديريت فرآيندهاي كسب و كار : مفهوم سازي، اندازه گيري و سناريوسازي بهبود
مديريت - تحقيق در عمليات - دکتري
علي صفري ۱۵۰۲۹۳۶۶۷
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ دکتر محسن نظري
دکتر محمد حقيقي
بررسي اثر قيمت واحد بر روي ابعاد تصوير قيمت فروشگاه و قصد خريد مشتريان در فروشگاه خرده فروشي
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
سيدمحسن ميري ۱۵۰۲۹۴۰۲۳۰
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ دکتر محمود موسوي مشهدي تحليل عددي توزيع تنش-كرنش در كامپوزيت هاي پليمري تقويت شده توسط ذرات نانو تا ميكرو با هندسه هاي متفاوت
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
آرين امان ۱۵۰۴۹۵۰۱۰
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر سيدرضا دشتستاني
بررسي رابطه ميان مقابله با استرس معلمان و خودكارآيي و يادگيري دانشجويان زبان انگليسي
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
ارش همتي ۱۵۰۳۹۴۲۹۳
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ دکتر محمد صفري
دکتر محمد حقيقي
تبيين نقش مسكات بر رفتار خريد آني مصرف‌كننده با ميانجي‌گري ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري؛ مطالعه موردي: نمايندگي‌هاي آديداس در شهر تهران
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
مهدي قاسمي والا ۱۵۰۲۹۴۰۱۲۴
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ دکتر ساسان مهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي كاربردي قدرت پيش بيني الگوهاي ورشكستگي آلتمن ، تافلر و فيلسوفو در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حسابداري - کارشناسي ارشد
مسعود سلطانلو ۱۵۰۲۹۵۱۴۶
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ دکتر حسن كامران دستجردي
دکتر مرجان بديعي ازنداهي
دکتر ياشار ذكي
دکتر سيدعباس احمدي كرچ
تبيين پديدۀ شهر در جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك
جغرافياي سياسي - دکتري
نرجس سادات حسيني نصرآبادي ۱۵۰۲۹۳۰۲۰
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ دکتر عباس اسدي
دکتر فاطمه ثقفي
دکتر طاهر روشندل اربطاني
تدوين راهبردهاي تجاري‌سازي پيام‌رسان‌هاي ايراني
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
داود مومني ۱۵۰۲۹۲۴۱۱
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ دکتر سيدرضا حجازي
دکتر آيت الله مميز
شناسايي تاثير كلان داده در موفقيت استارت آپ هاي فناوري محور
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
مهشاد درستي نادعلي ۱۵۰۲۹۵۱۱۰
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دکتر امير خانلري
دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمدصالح تركستاني
ارائه مدل رفتار انتخابي مصرف كننده كالاي لوكس در بازار لوازم آرايشي ايران
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
ايمان يعقوبيان ۱۵۰۲۹۲۴۱۷
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دکتر حشمت اله متدين طراحي مركز فرهنگي- اجتماعي شهر تهران با تاكيد بر ارتقا حس مكان
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
بهاره تبريزي ۱۵۰۵۹۵۰۰۶
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دکتر سعيد حقير طراحي ساختمان بلند پايدار مسكوني و هتل با تاكيد بر توليد انرژي قابل فروش و آب شيرين در جزيره قشم
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
حميدرضا زرين كفش ۱۵۰۵۹۵۰۱۴
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دکتر كامبيز طالبي
دکتر سيد مجتبي سجادي
شناسايي و تحليل عوامل موثر (عوامل رفتاري و مديريتي) در اتخاذ استراتژي كارآفرينانه جهت ورود و توسعه تجارت بين المللي توسط شركت هاي كوچك و متوسط
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
ابراهيم هدايت ۱۵۰۲۹۴۰۲۶۸
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دکتر فرحناز خليقي سيگارودي
دکتر پريسا خديوپارسي
فرمولاسيون قرص شنبليله به عنوان درمان كمكي در ديابت
مهندسي داروسازي - کارشناسي ارشد
سينا سركاني ۱۵۰۴۹۴۳۳۷
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دکتر عليرضا عيني فر طراحي هتل ۵ ستاره با رويكرد ارائه الگوي فضايي با هويت ايراني
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
نونامعصومه منوچهري ۱۵۰۵۹۵۰۳۶
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دکتر محسن نظري
دکتر سعيد صحت
بررسي رابطه مديريت ارتباط با مشتري (CRM) و وفاداري مشتريان در صنعت بيمه
مديريت بازرگاني - مديريت بيمه - کارشناسي ارشد
اشين باقراطوني ۱۵۰۲۹۴۸۵۴
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد صفري
بررسي و مدل‌يابي تأثير ابعاد مديريت دانش بر ابعاد ريسك منابع انساني؛ (مطالعه موردي بانك گردشگري)
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
فرناز برات پور ۱۵۰۲۹۵۰۳۹
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دکتر غلامعلي افروز
دکتر فاطمه نصرتي
بررسي مقايسه رضامندي زوجيت و نشاط معنوي در والدين دانش آموزان آهسته گام و عادي
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي - کارشناسي ارشد
گيتي دبيري ۱۵۰۲۹۴۹۵۵
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دکتر محمود باقري
دکتر حسن باديني
تنظيم بازار حسابداري و حسابرسي: مقررات قانوني مقابله با كاستي بازار در توليد، ارائه و تاييد گزارشات مالي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
اهورا قهاري ۱۵۰۳۹۵۰۸۹
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دکتر محمود موسوي مشهدي
دکتر قادر فرجي
بررسي شكل‌پذيري لوله‌هاي فلزي فوق ريزدانه و نانوساختار
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
سيدمعين فارغ ۱۵۰۴۹۵۱۳۹
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ دکتر محمد حامد جعفرزاده
دکتر مسعود كيماسي
مكانيسم هاي ارائه ي اطلاعات بر بازاريابي و متقاعد سازي آنلاين بر اساس حلقه ي طلايي سايمون سينك
مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي - کارشناسي ارشد
سينا جعفري ۱۵۰۲۹۴۹۰۴
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ دکتر مسعود كيماسي
دکتر روزا هنديجاني
بررسي تاثير طرح بسته بندي بر جلب توجه ديداري مشتريان با استفاده از تكنيك رديابي چشم
مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي - کارشناسي ارشد
اشكان شهامت منش ۱۵۰۲۹۴۰۰۴۴
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ دکتر احمد به پژوه
دکتر ساحل همتي گركاني
اثر بخشي آموزش جنسي بر دانش و نگرش دختران نوجوان با نشانگان داون
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي - کارشناسي ارشد
شاهده غندالي ۱۵۰۲۹۵۱۹۳
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ دکتر ابراهيم موسي زاده
دکتر احمد مومني راد
اصول و مباني حقوق عمومي در عهدنامه مالك اشتر و تطبيق آن با سياست نامه
حقوق عمومي - کارشناسي ارشد
زهرا عنايتي اصل ۱۵۰۳۹۵۲۵۳
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ دکتر حميد بهره‌مند سياست جنايي تقنيني جمهوري اسلامي ايران در خصوص اعلام دارايي هاي كارگزاران حكومتي
حقوق جزا و جرم شناسي - کارشناسي ارشد
مليكا شكرالله ميرزايي ۱۵۰۳۹۵۰۶۲
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ دکتر رضا رستمي
دکتر نيما قرباني
طراحي و اعتباريابي پرسشنامه سبك زندگي: يك مطالعه‌ ي مقايسه‌اي سبك زندگي در دو گروه باليني و غير باليني
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
فهيمه اسدي ۱۵۰۲۹۵۳۸۰
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ دکتر مصطفي باغاني ساخت پليمر حافظه دار با استفاده از فرآيند ساخت افزايشي و بررسي خواص حافظه شكلي آن
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
نيما رودباريان ۱۵۰۴۹۵۰۹۱
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ دکتر عليرضا عباسي
دکتر عليرضا شاكري
تهيه و شناسايي هيبريد MOF-5 با نانوذرات مغناطيسي Fe3O4 و كاربرد آن براي حذف تركيبات آلي از آب
علوم و فناوري نانو - نانو شيمي - کارشناسي ارشد
نهال شايگان ۱۵۰۱۹۴۰۳۵
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ دکتر محمد مرادي
دکتر آرش تحريري
محدوديت هاي مالي بر ريسك سقوط آتي قيمت سهام
حسابداري - کارشناسي ارشد
محمدرضا فتحي ۱۵۰۲۹۵۵۲۱
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ دکتر مهدي شهبازي
دکتر الهه عرب عامري
دکتر الهام شيرزاد عراقي
تاثير بازي واقعيت مجازي و تمرين واقعي بر يادگيري، اجرا و ويژگي هاي كينماتيكي پرتاب دارت تحت شرايط قيود فردي
رفتار حركتي - يادگيري حركتي - دکتري
سيداحمد موسوي ۱۵۰۲۹۳۰۵۶
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ دکتر امين جعفري
دکتر محمود باقري
ماهيت قرارداد خريد اعتباري سهام و آثار آن در بازار سرمايه
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
سعيده دشتي ۱۵۰۳۹۴۳۷۹
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ دکتر حسين نواده توپچي جايگاه حقوق بشردوستانه در نبردهاي هوايي
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
جعفر فيض پور ۱۵۰۳۹۴۴۵۴
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ دکتر موسي آيتي طراحي وساخت ربات كروي با ارتباط بي سيم و قابليت كنترل موقعيت
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
مهدي خداوردلو ۱۵۰۴۹۵۰۶۸
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ دکتر سعيد حسن زاده
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
بررسي كارآمدي ويرايش سوم پرسشنامه هاي سنين و مراحل (ASQ-۳ TM) در تشخيص اختلالات طيف اتيسم
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي - کارشناسي ارشد
زهرا بخشي ۱۵۰۲۹۵۰۳۸
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر شيوا كيوان پناه
ارزيابي يادگيري محور مهارت خواندن در بافت انگليسي به عنوان زبان خارجي در ايران: مطالعه ي تركيبي
آموزش زبان انگليسي - دکتري
مريم بيك محمدي ۱۵۰۳۹۲۳۴۷
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ دکتر احمد باقري
دکتر عليرضا هدائي
جرائم عليه حقوق خانواده در فضاي مجازي
فقه و مباني حقوق اسلامي - دکتري
بتول گرگين ۱۵۰۳۹۲۱۶۷
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
دکتر منصور مومني
دکتر سيد مجتبي سجادي
ارايه مدل چابكي زنجيره تأمين پايدار در صنعت آجر استان اصفهان
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
فرهاد فرهادي ۱۵۰۲۹۲۸۹۸
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ دکتر جعفر نوري يوشانلوئي بررسي اعمال قاعده دپاساژ در قراردادهاي بالادستي نفت و گاز
حقوق نفت و گاز - کارشناسي ارشد
نيما كمالي روستا ۱۵۰۳۹۵۰۹۲
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ دکتر عليرضا محسني تبريزي
دکتر غلامرضا غفاري
دکتر هوشنگ نايبي
تبيين جامعه شناسي مشاركت زنان در معيشت جامعه روستايي
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - دکتري
محمد عفتي ۱۵۰۲۹۱۳۹۵
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ دکتر محمد خبيري
دکتر هميلا تكلي
بررسي رابطه بازاريابي تجربي با قصد خريد مشتريان باشگاه هاي بدنسازي تهران
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش - کارشناسي ارشد
شكوه محقق ۱۵۰۲۹۵۲۴۵
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر امين دهقان قهفرخي
مقايسه مسئوليت پذيري و سلامت عمومي دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش - کارشناسي ارشد
منيژه عيسائي ۱۵۰۲۹۵۵۱۵
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ دکتر احمد مومني راد آثار حقوقي مقررات بين المللي آزادسازي تجارت انرژي بر تجارت نفت و گاز ايران
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
محمد عظيمي ۱۵۰۳۹۵۰۷۵
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
مطالعه عددي تاثير استفاده از روش هاي فعال بر عملكرد ساختمان هاي با مصرف انرژي نزديك صفر
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
سينا بهرامي ۱۵۰۴۹۵۰۲۵
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ دکتر سعيد زنگنه شهركي
دکتر احمد پوراحمد
امكان سنجي اجراي زندگي شبانه شهري در منطقه 6 ناحيه 2 تهران
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
ارزو منيري ۱۵۰۲۹۵۲۷۱
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ دکتر محمد خبيري
دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
ارائه مدل عوامل موثر در بروز رفتارهاي انحرافي بازيكنان ليگ برتر فوتبال ايران
برنامه ريزي و مديريت ورزشي - دکتري
بهزاد پورفرهمند ۱۵۰۲۹۲۴۲۳
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ دکتر سعيد زنگنه شهركي
دکتر احمد پوراحمد
دکتر كرامت اله زياري
تبيين و ارائه الگوي تاب‌آوري شهري در برابر زلزله (نمونه موردي: شهر تهران)
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - دکتري
فاطمه شريف نيا ۱۵۰۲۹۲۸۵۳
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ دکتر سيدحامد وارث
دکتر منوچهر انصاري
بررسي روند توسعه مدل كسب و كار در چارچوب مدل RCOV
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
طاهره محمدحسني ۱۵۰۲۹۵۲۴۸
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ دکتر مهناز حسين زاده
دکتر سيدحامد وارث
شناسايي و ارزيابي راهكارهاي كاهش بهاي تمام شده محصولات شركت پتروشيمي تخت جمشيد با رويكرد پويايي شناسي سيستم
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
سيدنيكان شهيدي نيا ۱۵۰۲۹۵۱۶۳
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر داتيس خواجه ئيان
تدوين استراتژي رسانه اي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در مواجهه با بحران هاي اجتماعي
مديريت رسانه - کارشناسي ارشد
محمد كوثري ۱۵۰۲۹۵۵۴۰
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر عباس نرگسيان
ارزيابي خط مشي دولت در حمايت از صنعت خودروسازي داخلي از نگاه خبرگان صنعت و دانشگاه
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي - کارشناسي ارشد
سروش ستوده ۱۵۰۲۹۵۴۷۸
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
" شناسايي و اولويت‌بندي چالش‌هاي استخدام قراردادي كوتاه مدت يكساله: مطالعه موردي شركت نفت پتروپارس
مديريت امور شهري - کارشناسي ارشد
ريحانه توحيدي وحدت ۱۵۰۲۹۳۱۳۵
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ دکتر مجتبي اميري
دکتر محسن قدمي
دکتر رابرت مك شري
دکتر علي محمد مصدق راد
ارائه الگوي بيمارستاني دوستدار كودك در كشور با رويكرد بومي
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
زهرا ايمانيان ۱۵۰۲۹۳۰۱۲
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ دکتر فواد صيدي
دکتر الهام شيرزاد عراقي
دکتر يحيي سخنگويي
مقايسه تاثير تمرينات اصلاحي سيز و اومينوف بر ناهنجاري اسكوليوز غير ساختاري
تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - دکتري
رضوان اله مهرپرور ۱۵۰۲۹۲۴۳۱
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ دکتر فواد صيدي
دکتر هومن مينونژاد
دکتر شهناز شهربانيان
مقايسه تاثير دو برنامه تركيبي تمرين- بانداژ و تمرين- اسپلينت در زنان مبتلا به ناهنجاري شست پاي كج
تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - دکتري
بيره ور خنداني ۱۵۰۲۹۲۴۲۵
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ دکتر ميرمسعود سيدفخرآبادي طراحي و ساخت سنسور اندازه‌گيري جريان سيال با استفاده از فناوري MEMS
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
هديه صامتي ۱۵۰۴۹۴۳۵۱
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ دکتر مهدي عروجي
دکتر مهدي تيموري
توصيف ويژگي‌هاي تصاوير رگ‌هاي خوني شبكه‌ي چشم براي تشخيص بيماري ديابت
مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم - کارشناسي ارشد
ياسمن عبدالهيان ۱۵۰۴۹۵۱۳۴
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ دکتر هادي بهرامي احسان
دکتر عباس رمضاني فراني
مؤلفه هاي تعيين كننده ي تعارض در روابط زناشويي زوجين شهر تهران
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
حميده هاديان قزويني ۱۵۰۲۹۵۳۰۴
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ دکتر كرامت اله زياري
دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر احمد پوراحمد
الگوي شبكه شهري كشور در فرايند جهاني شدن ( مطالعه موردي متروپل ها و مراكز استان ها)
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - دکتري
مريم احمدپور ۱۵۰۲۹۳۶۳۵
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ دکتر بيتا مشايخي
دکتر كاوه مهراني
بررسي تاثير ويژگي هاي كميته حسابرسي بر درمانده مالي
حسابداري - کارشناسي ارشد
مسعود اله وردي ۱۵۰۲۹۵۰۲۳
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ دکتر بيژن عباسي
دکتر ابراهيم موسي زاده
دکتر سيدناصر سلطاني
بررسي مفهوم قانون از آغاز سلطنت ناصري تا انقلاب مشروطه (۱۲۲۷-۱۲۸۵ش)
حقوق عمومي - دکتري
رضا يعقوبي ۱۵۰۳۹۲۳۴۳
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ دکتر فرشاد نوريان طراحي مركز محله اسلام آباد تهران با تاكيد بر اصول دهكده شهري
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
سحر حمزه ۱۵۰۵۹۵۰۰۹
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ دکتر احمد مومني راد بررسي الزامات حقوقي انتقال دانش فني به دولت ميزبان در قراردادهاي نفت و گاز
حقوق نفت و گاز - کارشناسي ارشد
محمدرضا ناصح ۱۵۰۳۹۵۱۲۰
۱۳۹۷/۱۱/۹ دکتر محمد جواد جاويد
دکتر حميد الهوئي نظري
دکتر احمد مومني راد
تاثير كدهاي رفتاري - اخلاقي شركت هاي چند مليتي بر رفتار قراردادي آنها در عرصه حقوق بين الملل
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
آرزو رنگچيان ۱۵۰۳۹۲۱۵۷
۱۳۹۷/۱۱/۹ دکتر مجتبي اميري
دکتر علي اكبر فرهنگي
بررسي ساز و كار هاي متناسب سازي فضاهاي شهري دوستداركودك با رويكرد يادگيري اجتماعي
مديريت امور شهري - کارشناسي ارشد
زهرا پاليزدار ۱۵۰۲۹۴۱۹۰
۱۳۹۷/۱۱/۹ دکتر احمد مومني راد بررسي نحوه جبران خسارت ناشي از بيع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي كالا
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
سكينه عسكري جيرهنده ۱۵۰۳۹۵۰۷۴
۱۳۹۷/۱۱/۷ دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
بهينه‌‏سازي پرتفوليو با مدل ميانگين-نيم‏‌واريانس به‏‌كمك تركيب الگوريتم‏‌هاي تكاملي چندهدفه و قوانين تحليل تكنيكال در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت مالي - کارشناسي ارشد
ميثم خدابخش ننه كران ۱۵۰۲۹۵۰۹۴
۱۳۹۷/۱۱/۷ دکتر عسگر نوربخش
دکتر رضا تهراني
حل مساله بهينه‏ سازي سبد سهام با افزودن چند محدوديت اضافي به مدل كلاسيك ميانگين- واريانس به ‏كمك الگوريتم فرا‌ابتكاري جديد آتش ‏بازي
مديريت مالي - کارشناسي ارشد
روزيتا جعفروند ۱۵۰۲۹۵۰۶۸
۱۳۹۷/۱۱/۳ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر وحيد محمودي
دکتر محمد قاسمي ششده
بازنگري خط مشي هاي مالي و تنظيمي برق براي توليد انرژي سبز
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
نرگس صالحي شهرابي ۱۵۰۲۹۲۳۸۸
۱۳۹۷/۱۱/۳ دکتر هومن فتوره چي
دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر خسرو عبدي
مدل‌سازي رياضي نرخ انحلال‌پذيري داروهاي گوارشي
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
فاطمه نيكو ۱۵۰۴۹۵۲۱۴
۱۳۹۷/۱۱/۱ دکتر فواد صيدي
دکتر هومن مينونژاد
ارتباط قدرت عضلات پروگزيمال و ديستال اندام تحتاني با ميزان قوس طولي داخلي كف پا در مردان ۱۶-۱۸ سال
تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - دکتري
مهدي شيري ۱۵۰۲۹۲۹۴۴
۱۳۹۷/۱۱/۱ دکتر محمود موسوي مشهدي
دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني
بررسي عددي رفتار خستگي و ارتعاشي تير يكسرگيردار حاوي ترك زاويه دار
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
ابراهيم محمدي ده چشمه ۱۵۰۴۹۵۱۸۳
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دکتر ناصر شريفي سنجاني
دکتر سامان احمد نصرالهي
دکتر رضا فريدي مجيدي
سنتز داربست‌هاي نانو الياف پلي وينيل پيروليدون به همراه پليمرطبيعي نظير آلوئه ورا به روش الكتروريسي و كاربرد آن در درمان بيماريهاي پوستي
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
نرگس آقامحمدي ۱۵۰۱۹۲۰۲۶
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر محمد مرادي
دکتر رضوان حجازي
تدوين مدل پذيرش و بكارگيري زبان گزارشگري تجاري توسعه پذير (XBRL) در ايران
حسابداري - دکتري
روح الله توكلي زاده ۱۵۰۲۹۲۸۸۰
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دکتر محمدجواد رضايي زاده
دکتر بيژن عباسي
دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
بررسي راهكارهاي حقوقي مقابله با فساد در نظام مالياتي كشور
حقوق عمومي - دکتري
مجيد اميني طامه ۱۵۰۳۹۱۱۱۱
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر احمد مومني راد
دکتر حسين نواده توپچي
شيوه هاي حل و فصل اختلاف در حقوق بين المللي درياها با تاكيد بر ارائه شيوه مناسب براي جمهوري اسلامي ايران
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
سيدمصطفي هاشمي ۱۵۰۳۹۲۱۷۵
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ دکتر رضا توكلي مقدم
دکتر فريبرز جولاي
زمانبندي نگهداري و تعميرات هواپيما با در نظر گرفتن نيروي كار چند مهارته
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
سيدمحمدمهدي تقوي ۱۵۰۴۹۴۰۶۳
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ دکتر كاوه مهراني
دکتر بيتا مشايخي
دکتر قاسم بولو
تدوين چارچوب گزارشگري پايداري شركتي
حسابداري - دکتري
سيد حسين شاكر طاهري ۱۵۰۲۹۱۳۸۴
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ دکتر پدرام حنفي زاده
دکتر مهدي اشجعي
دکتر آزاده كبريايي
بررسي عددي تأثير قرار دادن شيار روي استوانه‌ي داخلي دوار بر انتقال حرارت در كانال حلقوي باز با نرم‌افزار OPENFOAM
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
علي كوثري نژاد ۱۵۰۴۹۵۱۶۰
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ دکتر پدرام حنفي زاده
دکتر مهدي اشجعي
دکتر آزاده كبريايي
بررسي عددي انتقال حرارت در جريان حلقوي با استوانه‌ي داخلي چرخان و خارجي شياردار
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
نويد تقوي ۱۵۰۴۹۵۰۳۴
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ دکتر علي نعمتي خراط غازياني ساخت كاتاليست ايزومريزاسيون هيدرو كربن ها در مقياس پايلوت
شيمي كاربردي - دکتري
عليرضا محمدرضائي طالخونچه ۱۵۰۱۹۲۰۳۱
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ دکتر زهره رامين
دکتر مهدي صداقت پيام
خوانش ماده گرايي فرهنگي داستان كوتاه هاي منتخب راديارد كيپلينگ بر مبناي تئوري هاي ريموند ويليامز
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
الهه كمالي ۱۵۰۳۹۴۲۲۷
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر محمد حسين رمضان كيايي
رويكرد اسطوره شناسي بر روي كتاب دراكولا از برام استوكر و كتاب دراكولا:مرده متحرك از داكره استوكر از منظر ادوارد برنت تيلور
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
الهام فلاح نصرت ابادي ۱۵۰۳۹۳۱۸۷
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي ميزان تاثير هوشمند سازي شهر وفن آوري اينترنت اشيا بر صنعت گردشگري ( مورد مطالعه : جزيره كيش )
مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيك - کارشناسي ارشد
مهرناز شاه حسيني ۱۵۰۲۹۵۱۵۳
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر اسداله كردنائيج
ارائه مدل سياستگذاري براي توسعه بازار خدمات بيمه كشور بر اساس رويكرد منبع بنيان(RBV)
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
محمد آيتي مهر ۱۵۰۲۹۱۳۴۷
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ دکتر حسين مهدوي
دکتر فرهود نجفي اخيجهاني
بهبود خواص فيزيكي و ضدخوردگي پوشش هاي نانوكامپوزيت بر پايه اپوكسي با استفاده از نانوذرات سيليكاي اصلاح شده
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
جواد خدابخشي ۱۵۰۱۹۳۰۰۶
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر حسن دارابي
طراحي محيطي يكپارچه شيكه اكولوژي گردشگري وزيارتي منظر شهري(نمونه موردي :شهر ري)
مهندسي طراحي محيط زيست - کارشناسي ارشد
هاجر حسنلو ۱۵۰۴۹۴۰۷۹
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ دکتر سعيد شيركوند
دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
ارائه مدلي جهت رتبه بندي داخلي و خارجي بانكهاي كشور
مديريت - مديريت مالي - دکتري
محمدرضا پارسافرد ۱۵۰۲۹۲۳۶۵
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ دکتر رضا تهراني
دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
شناسايي عوامل موثر، پيش‌بيني و آناليز سيستماتيك قيمت گاز طبيعي با استفاده از كريجينگ متامدل استوار و فرآيند بهينه‌يابي جانشين
مديريت - مديريت مالي - دکتري
ابراهيم مشرقي ۱۵۰۲۹۲۴۰۹
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر سيروس اميري
واژه‌هاي بدون مرز: سياست و بوطيقاي آثار ترجمه‌زاد رمان‌نويسان خاورميانه
زبان و ادبيات انگليسي - دکتري
سميه قرباني ۱۵۰۳۹۳۰۲۷
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمدصالح تركستاني
ارائه الگويي براي تقويت برند ملي ايران در راستاي ارتقاي هويت رقابتي
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
حامد بزرگ خو ۱۵۰۲۹۲۴۲۲
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ دکتر مهدي شهبازي
دکتر الهه عرب عامري
دکتر شهزاد طهماسبي بروجني
دکتر حسام رمضان زاده
تاثير تداخل زمينه اي در شرايط يادگيري آشكار و پنهان بر عملكرد حركتي كودكان ديرآموز
رفتار حركتي - يادگيري حركتي - دکتري
حيدر مهرابي ۱۵۰۲۹۳۰۰۲۹
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
: مطالعه عددي تاثير استفاده از روش هاي غير فعال بر عملكرد ساختمان هاي با مصرف انرژي نزديك صفر
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
امير ورزنده ۱۵۰۴۹۵۲۱۶
۱۳۹۷/۱۰/۹ دکتر آرين قلي پور
دکتر ندا محمداسمعيلي
بررسي چالش هاي مسير حرفه اي و ارائه راهكار در شركت طراحي و مهندسي صنايع انرژيEIED
مديريت دولتي - مديريت نيروي انساني - کارشناسي ارشد
رضيه كاشفي وحدتي ۱۵۰۲۹۴۰۱۳۳
۱۳۹۷/۱۰/۲ دکتر رسول افضلي
دکتر بهادر زارعي
دکتر سيدعباس احمدي كرچ
تبيين اثرات شكاف نسلي بر هويت اجتماعي سياسي دانش آموزان شهر تهران از منظر جغرافياي سياسي ( مظالعه موردي دانش آموزان مناطق ۱ و ۶ و ۱۵ شهر تهران)
جغرافياي سياسي - دکتري
سيد ضياء محسني سهي ۱۵۰۲۹۲۸۲۸
۱۳۹۷/۹/۲۸ دکتر رسول حمايت طلب
دکتر محمود شيخ
دکتر فضل اله باقرزاده
تأثير خودمختاري و عدم خودمختاري در تمرين بر انگيزش خودمختاري و حمايت خودمختاري ادراك شده در تربيت بدني
رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ - دکتري
جواد نورعلي ۱۵۰۲۹۲۴۱۴
۱۳۹۷/۹/۲۶ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر شيوا كيوان پناه
بحث اعتبار مهارت شنيداري آزمون بين المللي آيلتس
آموزش زبان انگليسي - دکتري
علي پناهي مسجدلو ۱۵۰۳۹۲۳۲۰
۱۳۹۷/۹/۲۵ دکتر احمد توسلي
دکتر يداله مرتضوي
دکتر مرتضي امروني حسيني
ساخت و به كارگيري نانو كاتاليست مناسب براي خودروهاي بنزيني
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
اكرم قنبري خوش ۱۵۰۱۹۲۰۰۷
۱۳۹۷/۹/۱۷ دکتر محمدمهدي نصيري خونساري
دکتر جعفر حيدري
طراحي شبكه لجستيك معكوس پايدار تحت شرايط عدم قطعيت
مهندسي صنايع - دکتري
شيوا زندكريمخاني ۱۵۰۴۹۲۱۹۳
۱۳۹۷/۹/۱۳ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر ترانه بوربور
دکتر سيدعلي اصغر سلطاني
منازعات گفتماني جهت پايه گذاري قدرت و هويت در رمان هاي منتخب آندره برين