جلسات دفاع
نمايش ۱۰۰ مورد اخير    نمايش همه موارد گروه:
دفاع راهنما / مشاور عنوان دانشجو ش.د
۱۴۰۰/۶/۳۱ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر محمدجواد رضايي زاده
دکتر بيژن عباسي
دکتر رضا طجرلو
نقش دادرس اداري در صيانت از قانون اساسي با تأكيد بر رويه ديوان عدالت اداري
حقوق عمومي - دکتري
وحيد ملكي ۱۵۰۳۹۳۰۳۰
۱۴۰۰/۶/۳۱ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر مراد كريم پور
دکتر سيد محمود طاهري
بررسي تاثير تخلخل در ايمپلنت‌هاي تيتانيومي بر رشد و ترميم استخوان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
غزاله كراني اله مرادخاني ۱۵۰۴۹۷۱۳۱
۱۴۰۰/۶/۳۱ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر منوچهر مرادي
دکتر عقيل يوسفي كماء
طراحي و نمونه سازي ربات شستشوي ساختمان هاي نما شيشه اي
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
عليرضا كارگر ۱۵۰۴۹۶۲۲۴
۱۴۰۰/۶/۳۱ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر محسن نظري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي اثر ابعاد اجتماعي و محيط زيستي مسئوليت اجتماعي شركت ها بر انصاف قيمتي ادراك شده توسط مشتريان
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
مونا جمشيدي ۱۵۰۲۹۶۲۸۹
۱۴۰۰/۶/۳۱ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر صادق سپندارند
بررسي اثرات انعطاف پذيري توليد بر رضايت مشتري با تاكيد بر نقش ميانجي پويايي محصول
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
ميثم درويش ۱۵۰۲۹۶۸۰۸
۱۴۰۰/۶/۳۱ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر سيروس چوبينه
دکتر رحمان سوري
تاثير مكمل ياري كوتاه مدت بي كربنات سديم بر پاسخهاي متابوليكي و عملكرد زنان تمرين كرده جوان حين فعاليت ورزشي
فيزيولوژي ورزشي - بيوشيمي و متابوليسم ورزشي - دکتري
فاطمه مهدي ۱۵۰۲۹۶۹۳۲
۱۴۰۰/۶/۳۱ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر علي اكبرنژاد قره لو
دکتر رحمان سوري
دکتر علي رجبي
بررسي اثرات درماني و بهبود دهنده مصرف خوراكي عصاره هسته انگور (Viis vinifera) با و بدون تمرين هوازي بر سطوح برخي از مهمترين شاخص‌هاي قلبي-عروقي و متابوليكي در زنان ميانسال چاق مبتلا به ديابت نوع دو
فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس - دکتري
سيدمجتبي صيد ۱۵۰۲۹۶۹۲۱
۱۴۰۰/۶/۳۱ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر رحيم پيلوار
دکتر زهرا شاكري
تحليل اصالت در دعاوي نقض آثار ادبي شعر و ترانه
حقوق مالكيت فكري - کارشناسي ارشد
علي عابدي ۱۵۰۳۹۶۲۲۳
۱۴۰۰/۶/۳۱ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر مجيد سعيدي
دکتر علي طاهري نجف آبادي
سنتز اكسيد روي با سطح بالا از طريق بازيافت كاتاليست مستعمل فرآيند سولفورزدايي
شيمي گرايش نانو شيمي - کارشناسي ارشد
سيدمحمد طباطبائيان يزدي ۱۵۰۱۹۶۰۴۲
۱۴۰۰/۶/۳۰ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر منوچهر طبيبيان طراحي شهري بندر در جهت ساماندهي مناطق ويژه اقتصادي با رويكرد اكولوژيكي( نمونه موردي:بندر نخل تقي،منطقه ويژه اقتصادي عسلويه)
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
سپيده اسلامي ۱۵۰۵۹۶۰۰۷
۱۴۰۰/۶/۳۰ ساعت ۱۷:۰۰ دکتر منوچهر مرادي
دکتر فريبا بهرامي بوده لالو
بازطراحي ، ساخت و بازيگون سازي يك سيستم توان بخشي يك درجه آزادي
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
پيمان شرفيان اردكاني ۱۵۰۴۹۶۱۶۲
۱۴۰۰/۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر سيدحامد وارث
سبك زندگي مصرف كننده و ارزش ويژه برند
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
هدي اديب مقدم ۱۵۰۲۹۶۱۱۰
۱۴۰۰/۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر تورج عباسيان نجف آبادي طراحي سيستم هشدار دهنده تشخيص لبه دوم استخوان در جراحي ارتوپدي
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
داود دانيالي ۱۵۰۴۹۶۱۱۲
۱۴۰۰/۶/۳۰ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر محمدرضا ذاكر زاده
دکتر مصطفي باغاني
بهينه سازي و ساخت يك نمونه استنت با آلياژهاي حافظه‌دار
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
علي فرزانه ۱۵۰۴۹۶۲۰۹
۱۴۰۰/۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر محمدرضا ذاكرزاده
دکتر مصطفي باغاني
بهينه سازي و ساخت سازه موج دار هوشمند با مواد پليمر حافظه‌دار
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
شايان شكروي ۱۵۰۴۹۶۱۶۵
۱۴۰۰/۶/۳۰ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر حسين منصوريان
دکتر حسين حاتمي نژاد
تحليل فضايي عدالت زيست‌محيطي و كيفيت زندگي در شهر تهران
جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش آمايش شهري - کارشناسي ارشد
پرهام پوراللهيارخانشير ۱۵۰۲۹۷۱۱۲
۱۴۰۰/۶/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر رضا محمدكاظمي
دکتر حسين صادقي
شناسايي عوامل كليدي در جذب مشتريان حوزه گردشگري سلامت مطالعه موردي هتل هاي پنج ستاره بندر عباس
كارآفريني گرايش سازماني - کارشناسي ارشد
مهتاب سادات مشكات ۱۵۰۲۹۷۳۴۹
۱۴۰۰/۶/۳۰ ساعت ۸:۳۰ دکتر سعيد حقير مركز رشد خلاقيت كودك با رويكرد افزايش و ايجاد تعامل كودك با محيط و ديگران
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
صدف مستجابيان ۱۵۰۵۹۸۱۲۷
۱۴۰۰/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر محمدرضا نيكبخت
دکتر نظام الدين رحيميان
نقش اجتناب از ماليات بر رابطه ميان سود تقسيمي سهام و مديريت سود در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حسابداري - کارشناسي ارشد
غزاله محبوبي نيا ۱۵۰۲۹۸۵۵۶
۱۴۰۰/۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر سيدپندار توفيقي
شناسايي و اولويتبندي عوامل موثر بر كسب مزيت رقابتي با رويكرد مبتني بر منبع در موسسات آموزش عالي آزاد رشته مديريت
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
سيدحامد احمدي ۱۵۰۲۹۸۰۵۴
۱۴۰۰/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر مريم دلفان
مقايسه دو مدل تمرين تناوبي شديد بر بيان ژن هاي آديپونكتين، رزيستين و ويسفاتين در رتهاي چاق مبتلا به ديابت
فيزيولوژي ورزشي - بيوشيمي و متابوليسم ورزشي - دکتري
زينب عزيزي قوچان ۱۵۰۲۹۶۹۲۴
۱۴۰۰/۶/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر سيروس چوبينه
دکتر مريم دلفان
تاثير يك دوره تمرين هوازي به همراه مكمل ياري پروبيوتيك بر بيان ژن هاي pGc۱ a ,سيرتويين ۱, fndc۵ , در بطن چپ رت هاي مبتلا به ديابت نوع ۲
فيزيولوژي ورزشي - بيوشيمي و متابوليسم ورزشي - دکتري
سيده سميه سمايي ۱۵۰۲۹۶۹۱۸
۱۴۰۰/۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۰ دکتر فرشاد نوريان برنامه ريزي براي افزايش هويت شهر با روش برندسازي شهري(نمونه موردي شهر سبزوار)
برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
علي فرامرزي راد ۱۵۰۵۹۷۰۵۲
۱۴۰۰/۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر احمد باقري
دکتر محمد اسحاقي
تأسيس و تحليل قاعده حمايت از زنان در نظام كيفري اسلام و حقوق ايران
فقه و مباني حقوق اسلامي - دکتري
سيدمحمدحسن طاهايي ۱۵۰۳۹۵۱۵۰
۱۴۰۰/۶/۲۹ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر منوچهر مرادي طراحي و ساخت و كنترل كمر نرم فعال براي ربات كرم ابريشم
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
فرزام معصومي ۱۵۰۴۹۶۲۶۹
۱۴۰۰/۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۰ دکتر داتيس خواجه ئيان شناسايي عوامل حياتي موفقيت در مديريت تماشاي سينماي ايران بر مبناي نظريه اقتصاد تجربه
مديريت رسانه - کارشناسي ارشد
محمد حمزه زاده ۱۵۰۲۹۷۳۹۰
۱۴۰۰/۶/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر محسن نظري
دکتر سعيد باجلان
بررسي ابعاد تصوير قيمت و تاثير آن بر قصد خريد در شركت هاي بيمه خصوصي و دولتي
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
فاطمه حيدرنيا ۱۵۰۲۹۷۱۴۷
۱۴۰۰/۶/۲۹ ساعت ۹:۰۰ دکتر روزا هنديجاني
دکتر محمدعلي شاه حسيني
بررسي تاثير تناسب تنظيمي بر روي توجه به آگهي هاي شغلي با استفاده از ردياب چشم
مديريت كسب و كار گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
صبا رحيميان ۱۵۰۲۹۷۱۸۳
۱۴۰۰/۶/۲۹ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر آيدين سلام زاده
دکتر منوچهر انصاري
شناسايي فرصت هاي كارآفريني در صنعت IPTV: مطالعه موردي تلوبيون
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
محمد باريكاني ۱۵۰۲۹۷۰۸۹
۱۴۰۰/۶/۲۹ ساعت ۱۶:۳۰ دکتر مجيد سعيدي
دکتر علي طاهري نجف آبادي
توليد بيوديزل از ميكروجلبك نانوكلروپسيس به روش استريفيكاسيون حرارتي و كاتاليستي
شيمي گرايش شيمي كاربردي - کارشناسي ارشد
كيميا كريمي ۱۵۰۱۹۸۰۵۲
۱۴۰۰/۶/۲۹ ساعت ۸:۳۰ دکتر احمد توسلي توليد سوخت زيستي با استفاده از پيروليزهمزمان كاتاليزوري پالونيا و ضايعات پلي پروپيلنتوليد سوخت زيستي با استفاده از پيروليزهمزمان كاتاليزوري پالونيا و ضايعات پلي پروپيلن
شيمي كاربردي - دکتري
اسمعيل بلاغي اينالو ۱۵۰۱۹۷۰۰۲
۱۴۰۰/۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر مجتبي اميري
دکتر ناصر عسگري
«طراحي الگوي سلامت سازماني در راستاي سياست‌هاي تحول اداري سازمان امور مالياتي»
مديريت دولتي - مديريت منابع انساني - دکتري
احسان سريخاني ۱۵۰۲۹۶۹۱۶
۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت ۸:۰۰ دکتر فرشيد نجفي طراحي و پياده سازي سيستم ناوبري خودكار ربات هاي پايه متحرك چرخدار بر روي سطوح يكنواخت, با استفاده از روش سنسور فيوژن
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
وحيد جورابچي ۱۵۰۴۹۶۰۷۹
۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر كيوان صادقي بررسي عددي اثر خواص ويسكوالاستيك سيال عامل بر عملكرد ميكروپمپ لزج در سيستمهاي ميكروسيالاتي
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
محمدرضا غرقي ۱۵۰۴۹۷۱۷۵
۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت ۰۸:۳۰ دکتر حميدرضا انصاري طراحي كتابخانه چند عملكردي قيطريه تهران
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
اناهيتا جم ۱۵۰۵۹۷۰۲۲
۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰ دکتر سعيد خاقاني موزه سنگ ايران
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
ارمان جعفري ۱۵۰۵۹۷۰۲۱
۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت ۸:۰۰ دکتر محمدرضا حايري يزدي
دکتر فرزاد آيت اله زاده شيرازي
طراحي، توسعه و ساخت يك ربات پوشيدني براي مفصل زانو
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
محمد تاج داني ۱۵۰۴۹۶۰۶۹
۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰ دکتر عليرضا بديعي
دکتر احمد اميري
دکتر جهانبخش قاسمي
نانو‌كامپوزيت بور فسفات/يوروپيم اكسيد: سنتز و كاربرد آن به عنوان سنسور نوري
شيمي گرايش نانو شيمي - کارشناسي ارشد
مانا عياري ۱۵۰۱۹۷۰۲۱
۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر خيرالله پروين نقش نظارت مجلس شوراي اسلامي در مقابله با بحران هاي اقتصادي با تاكيد بر كارآمدي
حقوق عمومي - کارشناسي ارشد
محمد خنياگر ۱۵۰۳۹۸۱۵۷
۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر قادر فرجي بررسي تجربي فرآيند ساخت كامپوزيت پايه آلومينيوم با استفاده از اكستروژن
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
عباس كربلايي علي گل ۱۵۰۴۹۷۱۳۲
۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر احسان رسولي نژاد تاثير توسعه مالي بر توسعه پايدار اقتصادي: مطالعه موردي كشورهاي منتخب آسيا
علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي - کارشناسي ارشد
نادر مستقيمي قمي ۱۵۰۲۹۷۳۴۷
۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت ۹:۰۰ دکتر مريم خليلي
دکتر احمد رحمانيان
دکتر جمشيد امامي
طراحي بسته آموزشي آشنايي با بازيافت براي كودكان دبستاني مبتني بر رويكرد بازي وار سازي
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
ندا برومندي ۱۵۰۵۹۸۰۱۵
۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر عليرضا بديعي
دکتر جهانبخش قاسمي
دکتر احمد اميري
اصلاح سطح مواد نانو متخلخل با مشتقات 4- آمينو آنتي پيرن بعنوان حسگر نوري
شيمي گرايش نانو شيمي - کارشناسي ارشد
شهرزاد عبدشاهزاده ۱۵۰۱۹۸۰۴۰
۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر قهرمان عبدلي بهينه سازي سبد سرمايه گذاري بر اساس مدل ماركو ويتز در بازار بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۹۹
علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي - کارشناسي ارشد
علي ذاكري فردي ۱۵۰۲۹۸۲۷۷
۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر منوچهر انصاري
بررسي تأثير به‌كارگيري استراتژي بازاريابي محتوايي بر موفقيت استارت‌آپ‌هاي ايراني
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
احمد فضلوي ۱۵۰۲۹۶۶۳۳
۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
دکتر سيد مجتبي سجادي
مديريت انرژي منابع توليد ريز شبكه به صورت هاب انرژي با در نظر گرفتن عدم قطعيت توليد
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - دکتري
عبدالحميد هادي پورمطلق ۱۵۰۲۹۶۰۷۶
۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت ۱۶:۳۰ دکتر محمدرضا فراهاني استفاده از ترموگرافي فازي پالسي براي عيب يابي كامپوزيت‌هاي تقويت شده با فيبر
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
محمد پورقاسمي مقدم ۱۵۰۴۹۷۰۵۲
۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر حسنعلي فرجي سبكبار
ژئوماركتينگ مطالعه موردي شعب بانك رفاه شهر تهران
جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش آمايش شهري - کارشناسي ارشد
مهرداد محمدي يل سوئي ۱۵۰۲۹۸۵۷۸
۱۴۰۰/۶/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر مهدي پيري احداث و گسترش سد كجكي بر حفاظت از تنوع زيستي تالاب هامون در پرتو حقوق بين الملل.
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
محمدحسن خباز ۱۵۰۳۹۷۰۷۵
۱۴۰۰/۶/۲۷ ساعت ۸:۳۰ دکتر بهرنگ سجادي مطالعه عددي تاثير استفاده از پوسته بيوراكتور بر مصرف انرژي و آسايش حرارتي و بصري ساختمان
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
شبر علي زاده نادري ۱۵۰۴۹۷۱۱۴
۱۴۰۰/۶/۲۷ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر ايوب محمديان
دکتر جليل حيدري دهويي
شناسايي و اولويت بندي كاربردهاي تحليل كلان داده بر نوآوري در مدل كسب و كار: مورد مطالعه صنعت بانكداري در ايران
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
الهام حسني ۱۵۰۲۹۷۱۳۸
۱۴۰۰/۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر سيدمهدي گنجياني
دکتر قادر فرجي
تحليل تئوري و تجربي اثر ناهمسانگردي در شكل پذيري تيتانيوم Tix64
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
سينا قبادي ۱۵۰۴۹۷۱۲۶
۱۴۰۰/۶/۲۷ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر عزت الله اصغري زاده انتخاب تامين كننده پايدار و تاب ‏آور در زنجيره تامين صنايع معدني تحت شرايط عدم قطعيت
مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين - کارشناسي ارشد
وحيد كياني ۱۵۰۷۹۸۰۵۸
۱۴۰۰/۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر عليرضا شاكري
دکتر حسين مهدوي
استفاده از لايه مياني بر پايه كيتوسان و آلژينات به منظور افزايش عملكرد غشاهاي كامپوزيت لايه نازك اسمز مستقيم
شيمي كاربردي - دکتري
حميدرضا رفيعي طاري ۱۵۰۱۹۴۰۰۴
۱۴۰۰/۶/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر ولي رستمي
دکتر رضا طجرلو
دکتر بيژن عباسي
اصول مباني و ساز و كارهاي حقوقي تمركززدايي مالي در دولت كشورهاي غيرمتمركز
حقوق عمومي - دکتري
مهدي بهرامي ۱۵۰۳۹۴۰۰۲
۱۴۰۰/۶/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر عباس ميرشكاري
دکتر علي اسلامي پناه
ارث حساب هاي مجازي
حقوق خصوصي - کارشناسي ارشد
سعيد عليزاده ازبري ۱۵۰۳۹۷۱۲۵
۱۴۰۰/۶/۲۴ ساعت ۱۰:۳۰ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي بررسي تجربي انتقال حرارت در چگالش جابجايي مبرد R-۱۳۴a در لوله‌هاي افقي‌ با شيارهاي مورب
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
فراز فاضل حسن ابادي ۱۵۰۴۹۷۱۱۷
۱۴۰۰/۶/۲۴ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي انتقال حرارت و افت فشار چگالشي جابجائي در لوله با شيارهاي مورب در شيب‌هاي متفاوت
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
ملينا خليلي ۱۵۰۴۹۷۰۷۱
۱۴۰۰/۶/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر سيدعلي ترابي مدل برنامه‌ريزي فازي براي انتخاب بهينه‌ي تأمين‌كننده‌ي پايدار در حوزه‌ي تداركات پروژه‌هاي سازماني
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
عليرضا اديبي ۱۵۰۴۹۸۰۱۸
۱۴۰۰/۶/۲۴ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر سيدمهدي گنجياني
دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني
بهبود خواص مكانيكي آلياژ منيزيم AZ91 توسط نانوذرات اكسيد ايتريوم
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
علي سلطاني ۱۵۰۴۹۶۱۵۳
۱۴۰۰/۶/۲۴ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر سيدعلي ترابي مديريت تبليغات با استفاده از تحليل شبكه هاي اجتماعي و روش هاي يادگيري ماشين
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
طاها ذي قيمت ۱۵۰۴۹۷۰۷۷
۱۴۰۰/۶/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر زهره رامين خوانش ماده گرايي فرهنگي بر داستان هاي برگزيده از مك ايون
زبان و ادبيات انگليسي - دکتري
عليرضا نظري ۱۵۰۳۹۷۰۳۲
۱۴۰۰/۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر محمد خوش چهره جمالي
دکتر عباس منوريان
دکتر محمد رضا حميدي زاده
طراحي مدل خط مشي گذاري توسعه صادرات غير نفتي در مناطق آزاد
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
يعقوب پناهي فر ۱۵۰۲۹۲۹۲۵
۱۴۰۰/۶/۲۳ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر منوچهر مرادي بازطراحي و بهبود سيستم جامع غربالگري اتيسم
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
بيژن مهرعلي زاده ۱۵۰۴۹۶۲۸۸
۱۴۰۰/۶/۲۳ ساعت ۱۷:۰۰ دکتر محمود باقري
دکتر حسن باديني
مباني و حدود صدور مجوز توسط نهادهاي ناظر در بازارهاي مالي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
اميرمهدي علاالديني ۱۵۰۳۹۶۲۳۴
۱۴۰۰/۶/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر غلامحسين نيكوكار
تاثير به كارگيري بازاريابي الكترونيكي بر عملكرد كسب و كارهاي ورزشي( مطالعه موردي: مجموعه ورزشي انقلاب )
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
زهرا فراهاني ۱۵۰۲۹۷۲۷۷
۱۴۰۰/۶/۲۳ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر رضا زهروي خودزني در حقوق كيفري ايران و فقه اماميه
حقوق جزا و جرم شناسي - کارشناسي ارشد
علي كريمي ۱۵۰۳۹۵۲۶۷
۱۴۰۰/۶/۲۳ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر جعفر حيدري
دکتر ليلا علي پور
تأثير شاخص هاي طبيعي ارگونومي با رويكرد طراحي بيوفيليك بر بهبود عملكرد كاركنان: (مطالعه موردي كاركنان وزارت نيرو)
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
مريم خرميان ۱۵۰۴۹۸۰۹۲
۱۴۰۰/۶/۲۳ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر محمود شيخ
دکتر فضل اله باقرزاده
دکتر محبوبه غيور نجف آبادي
دکتر داود حومينيان شريف آبادي
تاثير يك دوره تمرينات هوازي با حجم متفاوت بر كاركردهاي اجرايي و BDNF كودكان اوتيسم
رفتار حركتي گرايش رشد حركتي - دکتري
امين جلالي ۱۵۰۲۹۷۰۱۸
۱۴۰۰/۶/۲۲ ساعت ۸:۰۰ دکتر زهره رامين
دکتر سوسن پورصنعتي
زمان بندي ذهن: زمان روائي از ديدگاه پل ريكور در نمايشنامه هاي منتخب تام استوپارد
زبان و ادبيات انگليسي - دکتري
پريسا پوينده ۱۵۰۳۹۶۰۰۷
۱۴۰۰/۶/۲۲ ساعت ۹:۰۰ دکتر محمدحسين عليزاده
دکتر عباسعلي گائيني
آيا بار تمرين داخلي و خارجي يك عامل پيش بين در بروز آسيب هاي بازيكنان نخبه فوتبال است؟
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - دکتري
اميرحسين تلواري ۱۵۰۲۹۶۰۱۹
۱۴۰۰/۶/۲۱ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر مهدي پيري آثار حقوقي الحاق دولت ايران به پروتكل ارزيابي اثرات زيست محيطي كنوانسيون تهران۲۰۰۳
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
ايلا مقتدري القلنديس ۱۵۰۳۹۷۱۵۴
۱۴۰۰/۶/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر احمد پوراحمد
دکتر حسين حاتمي نژاد
نقش پياده مداري بر سرزندگي شهري. نمونه موردي: منطقه 3 كلانشهر اصفهان (خيابان سپه و نقش جهان)
جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش آمايش شهري - کارشناسي ارشد
فاطمه كاملي خوزاني ۱۵۰۲۹۸۵۰۲
۱۴۰۰/۶/۲۱ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر احمد نوحه گر
دکتر اسماعيل صالحي
تحليل نقش برنامه‌ريزي مشاركتي در مديريت سيلاب‌ها در سكونتگاه هاي انساني (مورد مطالعه:حوضه آبريز سد لتيان)
محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست - دکتري
علي علوي ناييني ۱۵۰۶۹۷۰۰۲
۱۴۰۰/۶/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي تاثير عضويت در شبكه هاي اجتماعي بر قصد خريد مصرف كننده بادر نظر گرفتن نقش ميانجي نگرش برند(مورد مطالعه اينستاگرام)
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
فاطمه محمدپور ۱۵۰۲۹۷۳۳۳
۱۴۰۰/۶/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر روح اله هادي
دکتر سيدمصطفي موسوي راد
دکتر محمدرضا تركي
بررسي متون آموزش زبان فارسي در شبه قاره
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
احسان الله شكراللهي ۱۵۰۳۹۳۲۳۳
۱۴۰۰/۶/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر احمد باقري
دکتر عليرضا هدائي
نگاهي انتقادي به رويه قضايي در ايران با تكيه بر اصل انصاف
فقه و مباني حقوق اسلامي - دکتري
معين غلامعلي پور ۱۵۰۳۹۶۰۳۳
۱۴۰۰/۶/۲۰ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر سيدمحمدحسن رضوي اثر تحريم هاي اقتصادي آمريكا عليه ايران بر شركت هاي نفتي چيني
حقوق نفت و گاز - کارشناسي ارشد
مائده اسمعيل زاده رستمي ۱۵۰۳۹۷۰۳۹
۱۴۰۰/۶/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي بررسي تاثير ريسك زنجيره تامين بر عملكرد چابكي با توجه به نقش ميانجي يكپارچگي زنجيره تامين
مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات - کارشناسي ارشد
وحيد قايميان ۱۵۰۲۹۵۵۲۷
۱۴۰۰/۶/۱۷ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر محمد مرادي
دکتر عباس نرگسيان
نقش زبان در مشروعيت بخشيدن به اصلاحات قوانين و مقررات مالي بخش عمومي
حسابداري - دکتري
رضا پوراحمد ۱۵۰۲۹۶۰۱۴
۱۴۰۰/۶/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر زهره رامين
دکتر سيدمحمد مرندي
ملودي ادبيات صلح در ژئوپلتيك آشوب: بررسي آثار منتخب خالد حسيني و اليف شافاك
زبان و ادبيات انگليسي - دکتري
فضه خاتمي نيا ۱۵۰۳۹۶۰۱۴
۱۴۰۰/۶/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر احسان رسولي نژاد اثر فناوري اطلاعات بر توسعه پايدار روستايي ايران
علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي - کارشناسي ارشد
محبوبه مهدوي ۱۵۰۲۹۸۶۲۳
۱۴۰۰/۶/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر عباس نرگسيان
دکتر مجتبي اميري
ارائه مدل توسعه منابع انساني شايسته محور در صنعت خودرو سازي ايران (مطالعه موردي ايران خودرو)
مديريت دولتي - مديريت منابع انساني - دکتري
قدرت اله طلايي ۱۵۰۲۹۵۳۳۹
۱۴۰۰/۶/۱۴ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر رضا محمدكاظمي طراحي مدل كسب و كار اشتراك منابع بيمارستاني با تاكيد بر بلوك ارزش پيشنهادي,(مطالعه موردي: تجهيزات اتاق عمل)
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
جميل علايي فر ۱۵۰۲۹۷۲۶۶
۱۴۰۰/۶/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر كرامت اله زياري
دکتر حسين حاتمي نژاد
پيدايش و تحولات شكل گيري و كالبدي فرودگاه مهرآباد از ابتدا تاكنون
جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش آمايش شهري - کارشناسي ارشد
محدثه اقامحمدي ۱۵۰۲۹۸۰۹۰
۱۴۰۰/۶/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر سپيده نصيري
تاثير تبليغات دهان به دهان الكترونيكي ( EWOM ) بر هرم ارزش ويژه برند
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
مريم الف پورتراكمه ۱۵۰۲۹۸۰۹۸
۱۴۰۰/۶/۱۴ ساعت ۸:۰۰ دکتر محمدرضا فراهاني
دکتر عليرضا ابريشم چيان
بررسي خواص سطحي و مكانيكي پوشش هيدروكسي آپاتيت بر روي پلي اتر اتر كتون
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
سروش افشاري اسفيدواجاني ۱۵۰۴۹۷۰۲۵
۱۴۰۰/۶/۱۰ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد تابان
ارائه چارچوب اخلاقي كاركردهاي مديريت منابع انساني با تاكيد بر الگوي ايراني-اسلامي پيشرفت( جذب - بكارگيري-توسعه و نگهداشت )
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
فرزام پور رمضان رودپشت ۱۵۰۲۹۳۰۰۰۳
۱۴۰۰/۶/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر صادق سپندارند
بررسي تأثير قابليت هاي بازاريابي و عملكرد فعلي بر نيات استراتژيك در بازارهاي بين المللي
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
صالح حاجي حسيني ۱۵۰۲۹۶۳۰۶
۱۴۰۰/۶/۱۰ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر عزت الله اصغري زاده
بررسي فرصت هاي توسعه بازرگاني بين المللي بين ايران، عراق، سوريه، تركيه و لبنان در آغاز دهه‌ي ۲۰۲۰
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
شهريار شكروي ۱۵۰۲۹۷۲۲۱
۱۴۰۰/۶/۸ ساعت ۸:۳۰ دکتر محمدرضا نيكبخت
دکتر كاوه مهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
شناسايي نقش هاي كارآمد حسابرسان داخلي در نهادهاي عمومي غير دولتي
حسابداري - دکتري
مهدي فرقاني ۱۵۰۲۹۵۳۴۷
۱۴۰۰/۶/۷ ساعت ۱۲:۳۰ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي مقايسه پيش‌بيني شاخص سهام با استفاده از شبكه‌هاي عصبي و رگرسيون بردار پشتيبان ( srv)
مديريت مالي - کارشناسي ارشد
علي بختياري ۱۵۰۲۹۵۳۹۹
۱۴۰۰/۶/۷ ساعت ۱۳:۳۰ دکتر عسگر نوربخش تاثير انواع مالكيت و بازدهي در ايجاد اثر تمايلي در صندوق سرمايه گذاري مشترك بورس اوراق بهادر تهران
مديريت مالي - کارشناسي ارشد
مصطفي قرايي ۱۵۰۲۹۵۵۲۹
۱۴۰۰/۶/۲ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر فاطمه ثقفي
دکتر محمد موسي خاني
طراحي مدل انگيزشي نوآوري براي دانشكاران شركت هاي مبتني بر ارتباطات و فناوري اطلاعات (مورد مطالعه: مركز تحقيقات مخابرات)
مديريت تكنولوژي - دکتري
عليا دانشور ۱۵۰۲۹۲۳۷۳
۱۴۰۰/۶/۱ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر محسن نظري
دکتر محمدعلي شاه حسيني
طراحي مدل بومي عوامل موثر بر پياده سازي بيمه سايبري در كشور
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
بهزاد اسماعيلي فر ۱۵۰۲۹۷۰۰۵
۱۴۰۰/۶/۱ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر شهرام رايگان
دکتر احمد علي آماده
توليد هيدروژن از آب بوسيله مخلوط آلومينيم و مس آسياب كاري شده و بررسي تأثيرنمك هاي كلريدي بر آن
مهندسي مواد و متالورژي - دکتري
ابوالفضل خضري ۱۵۰۴۹۶۳۲۳
۱۴۰۰/۶/۱ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر علي محمد موذني
دکتر عليرضا حاجيان نژاد
دکتر عبدالرضا سيف
بررسي تطبيقي مكتب رمانتيسم در ادبيات فارسي و كردي با تكيه بر سه شاعر فارسي (دكتر شفيعي كدكني ، محمد علي بهمني ، نادر نادر پور)و سه شاعر كردي (محمد سعيد نجاري، امين گه رديگلاني، هيمن
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
كولباخ نيرنجي ۱۵۰۳۹۷۱۷۹
۱۴۰۰/۵/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر تورج تقي زاده
دکتر محسن صادقي
چالش هاي حقوقي استارتاپ ها
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
طيبه بهشتي معز ۱۵۰۳۹۶۰۹۴
۱۴۰۰/۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر احمد باقري
دکتر عليرضا هدائي
اركان حكم قضايي از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق موضوعه
فقه و مباني حقوق اسلامي - دکتري
سيدمحمدمحسن حسيني منش ۱۵۰۳۹۳۲۲۵
۱۴۰۰/۵/۱۹ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر محمد اسحاقي
دکتر فريبا حاجيعلي
دکتر احمد باقري
مباني و آثار انصاف در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران
فقه و مباني حقوق اسلامي - دکتري
زينب نفر ۱۵۰۳۹۵۱۶۷
جستجو در پايان نامه‌ها

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.