جلسات دفاع
نمايش ۱۰۰ مورد اخير    نمايش همه موارد گروه:
تاريخ اساتيد دفاع راهنما / مشاور عنوان دانشجو ش.د
۱۴۰۱/۶/۳۱ ساعت ۱۱:۰۰ احمد مومني راد
نگين شفيعي
دکتر ساسان صيرفي جايگاه منافع ملي دولت ها در حقوق بين الملل
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
مهدي شمسعلي ۱۵۰۳۹۲۲۴۳
۱۴۰۱/۶/۳۱ ساعت ۹:۰۰ حسن جعفري تبار
رسول ملكوتي
دکتر عباس ميرشكاري
دکتر محسن ايزانلو
مسئوليت مدني اشخاص مشهور ناشي از تاييد كالا و خدمات
حقوق خصوصي - کارشناسي ارشد
سياوش مام الي ۱۵۰۳۹۸۳۳۵
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۳۰ محمد اسحاقي
حميد مسجدسرايي
احمد مومني راد
حامد رستمي نجف آبادي
دکتر عابدين مومني مسئله تظاهر از نظر فقه و حقوق
فقه و مباني حقوق اسلامي - دکتري
حميد كاظمي مطلق ۱۵۰۳۹۳۲۳۸
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۰ سيدمحمد حسيني
محمدرضا رضوان طلب
حامد رستمي نجف آبادي
ابوالقاسم نقيبي
دکتر محمد اسحاقي
دکتر عابدين مومني
«وضعيت فقهي-حقوقي نكاح در فرض اثبات امر خلاف واقع »
فقه و مباني حقوق اسلامي - دکتري
زهرا غلامي ۱۵۰۳۹۴۰۲۳
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۳۰ محمود فضيلت
علي اصغر باباسالار
سيدموسي ديباج
نرگس محمدي بدر
دکتر عبدالرضا سيف
دکتر علي محمد موذني
دکتر عليرضا حاجيان نژاد
تصحيح ديوان مرتضي قلي خان شاملو
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
ليلا ممي پوركلخوران ۱۵۰۳۹۳۰۳۱
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰ ميرحسين ايرانمنش
علي قدرت نما
دکتر رضا توكلي مقدم
دکتر علي بزرگي اميري
يك روش تلفيقي بر اساس الگوريتمهاي فراابتكاري و يادگيري عميق براي بهينه سازي، پيشگويي و كنترل ازدحام ترافيك
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
محمد طالوني ۱۵۰۴۹۸۱۵۸
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۸:۰۰ سيدمهدي گنجياني
رضا سلماني
دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني بررسي تجربي رفتار نانو كامپوزيت هاي پليمري در معرض تابش اشعه فرابنفش
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
مصطفي لطفي نژاد ۱۵۰۴۹۷۱۴۲
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۸:۰۰ حميد راشدي
بيتا ضميري
دکتر هومن فتوره چي
دکتر سهرابعلي قربانيان
مدلسازي وشبيه سازي فرايند توليد داروي ايبوپروفن
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
سيدشايان سيدزاده اقدم ۱۵۰۴۹۸۱۳۲
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰ رضا توكلي مقدم
علي قدرت نما
دکتر علي بزرگي اميري
دکتر سيدعلي ترابي
توسعه مدلي براي ارزيابي و مديريت ريسك هاي زنجيره تامين با كمك تكنيك هاي داده كاوي
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
اشكان بايرام نژاد ۱۵۰۴۹۸۰۴۶
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰ ليلا علي پور
حميدرضا ابراهيمي
دکتر عليرضا عيني فر طراحي يك مجتمع چندعملكردي به منظوره افزايش امنيت اجتماعي محله هرندي تهران
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
عليرضا واحدي باويل عليايي ۱۵۰۵۹۸۱۴۵
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰ محمد شيخعليشاهي
عمران محمدي كليدسر
دکتر علي بزرگي اميري
دکتر عطاالله طالعي زاده
بهينه سازي شبيه سازي برنامه توليد مونتاژ بوستر ترمز
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
علي ياراحمدي ۱۵۰۴۹۸۲۹۴
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰ علي بزرگي اميري
محمدجواد ميرزاپور
دکتر رضا توكلي مقدم
دکتر محمد سميع توتوني
پيش‌بيني دوز آنتي‌بيوتيك در بخش مراقبت‌هاي ويژه با استفاده از روش‌هاي يادگيري ماشين
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
متينه قاسملو ۱۵۰۴۹۸۱۹۳
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۱۴:۱۵ زينب سازور
عبدالحسين وهابي
دکتر احسان چيت ساز پيش بيني قيمت توكن تأمين مالي جمعي پس از عرضه در بازار«
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
هانيه صادقي ۱۵۰۲۹۷۲۲۸
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۰ احمد مومني راد
اسماعيل رجبي
دکتر حسن مرادي بررسي نقش سازمان ملل متحد در مناقشه قره باغ از سال 1988 تا پايان سال 2020
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
پرهام پويا ۱۵۰۳۹۸۱۰۰
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰ علي طيب نيا
سجاد برخوداري دورباش
رضا راعي
ميثم اميري
دکتر فرهاد رهبر
دکتر محسن مهرآرا
الگوي تدوين آيين رفتار حرفه‌اي موسسات رتبه بندي اعتباري در بازار سرمايه كشور
علوم اقتصادي - دکتري
امير هاموني ۱۵۰۲۹۵۳۶۷
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۱۷:۰۰ رضا شكوهي زاده
مرتضي شهبازي نيا
دکتر مجيد غمامي
دکتر حسن محسني
تاثيرات متقابل داوري معاهده محور و داوري تجاري بين المللي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
عليرضا حاجعلي ۱۵۰۳۹۸۱۲۵
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۷:۰۰ آيدين سلام زاده
سميه لبافي پژوه
دکتر داتيس خواجه ئيان مزايا و معايب رسانه هاي اجتماعي شركتي بعنوان روان كننده اجتماعي در ميان زنان شاغل وزارت نفت ايران
مديريت رسانه - کارشناسي ارشد
سميه عرب ۱۵۰۲۹۸۴۲۷
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۸:۳۰ سيروس چوبينه
پريسا پورنعمتي
محمدجواد پوروقار
مهتاب معظمي
دکتر علي اصغر رواسي
دکتر مريم دلفان
مقايسه دو مدل تمرين تناوبي شديد بر بيان ژن هاي آديپونكتين، رزيستين و ويسفاتين در رتهاي چاق مبتلا به ديابت
فيزيولوژي ورزشي - بيوشيمي و متابوليسم ورزشي - دکتري
زينب عزيزي قوچان ۱۵۰۲۹۶۹۲۴
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰ حميد الهوئي نظري
حسن مرادي
دکتر احمد مومني راد ارزيابي نظريه دفاع پيشگيرانه با تاكيد بر ادعاي امريكا در شهادت سپهبد قاسم سليماني و ابومهدي المهندس
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
برزويه صدري ۱۵۰۳۹۸۲۴۳
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۹:۰۰ احمد مومني راد
حميد الهوئي نظري
دکتر مهدي پيري حمايت حقوق نسل هاي اينده در خصوص خسارات ناشي از تغيير اقليم
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
مهديه السادات نواب ۱۵۰۳۹۸۳۹۸
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰ حسين صادقي
نادر سيداميري
دکتر احسان چيت ساز شناسايي استراتژيهاي كسب مشروعيت اجتماعي و شناختي پلتفرمهاي تكنولوژي محور مبتني بر اقتصاد اشتراكي در بازارهاي مرزي جدا شده– مورد مطالعاتي تاكسيهاي آنلاين در ايران
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
حسن صادق مقدسي ۱۵۰۲۹۷۲۲۷
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۹:۳۰ عابدين مومني
سعيد نظري توكلي
عزت السادات ميرخاني
افتخار دانشپور
دکتر محمد اسحاقي
دکتر مريم مهاجري
گستره مشاركت زنان در عرصه هاي اجتماعي و سياسي از منظر فقه اماميه و حقوق ايران
فقه و مباني حقوق اسلامي - دکتري
اكرم برجيان ۱۵۰۳۹۶۰۰۶
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۱۷:۰۰ علي محقر
منصور مومني
سيد حسين رضوي حاجي آقا
امير حسن زاده
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
دکتر سيد مجتبي سجادي
ارائه يك مدل برنامه ريزي دو سطحي براي زنجيره تامين سه مرحله اي با فرض بوجود امدن اختلال و شرايط عدم قطعيت تقاضا(موردمطالعه:شركت ملي پخش وپالايش فراورده هاي نفتي ايران)
مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات - دکتري
پيام قنبري باورصاد ۱۵۰۲۹۸۰۳۲
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰ احمد مومني راد
رضا طجرلو
دکتر حسن مرادي حمايت از حقوق نسل هاي آينده در رابطه با خسارات ناشي از تغيير‌اقليم
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
عليرضا كشاورز ۱۵۰۳۹۸۳۲۰
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰ جعفر نوري يوشانلوئي
محمدجعفر قنبري جهرمي
دکتر مجيد غمامي
دکتر محسن صادقي
مفهوم شناسي قاعده استاندارد رفتار عادلانه و منصفانه و تقابل آن با استاندارد رفتار ملي در حقوق سرمايه گذاري بين المللي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
مرواريد اخوان راد ۱۵۰۳۹۸۰۵۱
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۱۴:۳۰ مجتبي حقيقي يزدي
مجيد جمال اميدي
دکتر رهام رفيعي بررسي تخريب در اتصال پيچ/مهرهاي پروفيلهاي كامپوزيت پالترود شده
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
اميرارسلان حاجي علي ۱۵۰۴۹۸۰۷۷
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰ عليرضا محمدزاده وادقاني
تورج تقي زاده
دکتر رحيم پيلوار
دکتر روشنعلي شكاري
ابطال گواهينامه علامت تجاري به دليل تعارض با حقوق اشخاص مشهور
حقوق مالكيت فكري - کارشناسي ارشد
مرتضي رياضتي كشه ۱۵۰۳۹۸۱۹۳
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۰ علي بزرگي اميري
محمدمهدي نصيري خونساري
بختيار استادي
سيد كمال چهارسوقي
دکتر جعفر حيدري
دکتر احسان نيك بخش
مدل‌سازي تخصيص ، زمان‌بندي، توالي و مسيريابي انتقال كالا از طريق حمل و نقل دريايي و خشكي كشور ايران تحت شرايط عدم قطعيت با درنظرگرفتن سرعت
مهندسي صنايع - دکتري
منير محمودي ۱۵۰۴۹۷۰۰۸
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۰ منوچهر انصاري
محمد رحيم اسفيداني
دکتر امير خانلري بررسي احساسات مشتري با استفاده از تحليل نظرات در سايت ديجي كالا
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
سروش شهرياري طالخونچه ۱۵۰۲۹۸۳۷۷
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۰ شهرزاد فريادي
علي دريابيگي زند
هومان لياقتي
مهدي جليلي قاضي زاده
دکتر اسماعيل صالحي
دکتر احمد نوحه گر
دکتر رضوان حكيم زاده
دکتر عليرضا بازارگان
طراحي چارچوب آموزش مديريت بهينه پسماند و ارز يابي اثر بخشي ان در تغيير رفتار
محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست - دکتري
مريم حيدري ۱۵۰۶۹۸۰۲۴
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰ محسن ايزانلو
رحيم پيلوار
دکتر عباس ميرشكاري
دکتر محسن برهاني
امكان سنجي استيفاي طلب طلبكاران مقتول از حقوق اولياي دم(ققصاص،ديه وعفو)
حقوق خصوصي - کارشناسي ارشد
محمود كاكاوند ۱۵۰۳۹۸۳۱۰
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۰ مهدي پيري
تورج تقي زاده
دکتر رضا طجرلو تحليل حقوقي شرط مذاكره مجدد در قراردادهاي بين المللي فروش گاز
حقوق نفت و گاز - کارشناسي ارشد
بهنيا سيدي ۱۵۰۳۹۸۲۱۸
۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰ منيژه فيروزي
منصوره حاج حسيني
دکتر زهرا طاهري فر
دکتر حجت الله فراهاني
رابطه بين ذهن‌آگاهي و نشانه‌هاي اضطرابي:نقش واسطه‌اي فاصله‌گرفتن و پذيرش خود در دانشجويان
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
ساره رضابيك ۱۵۰۲۹۸۳۰۳
۱۴۰۱/۶/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ عليرضا حاجيان نژاد
محمود فضيلت
احمد ذاكري
حسينعلي افخمي
دکتر اميد مجد
دکتر علي محمد موذني
دکتر عبدالرضا سيف
سير تحول طنز مطبوعاتي در يكصد سال اخير ايران از ديدگاه ادبي
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
فرحناز محمدي ۱۵۰۳۹۴۰۲۸
۱۴۰۱/۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۰ رضا زهروي
سيدعلي كاظمي
دکتر محمود مهدوي
دکتر مهرنوش ابوذري
مطالعه حقوقي- جرم شناختي حق تأديب والدين از منظر جرم شناسي رشدمدار
حقوق جزا و جرم شناسي - کارشناسي ارشد
عليرضا گنج خانلو ۱۵۰۳۹۸۳۳۲
۱۴۰۱/۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۰ رضا رجبي
محمد كريمي زاده اردكاني
شهرام آهنجان
مصطفي زارعي
دکتر محمدحسين عليزاده
دکتر هومن مينونژاد
دکتر آذين موحد
اثربخشي تكنيك الكساندر بر وضعيت بدني، تعادل و كيفيت زندگي در مردان جوان داراي سندرم متقاطع فوقاني.
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي - دکتري
حميد بابايي ۱۵۰۲۹۴۰۰۶
۱۴۰۱/۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ زينب سازور
مهدي پايدار
دکتر رضا توكلي مقدم
دکتر مريم اقبالي
پيش بيني اثر بخشي داروهاي ديابت نوع 2 با استفاده از روش هاي ياديگري ماشين و تصميم گيري چند معياره
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
افروز محمدي پورتازيان ۱۵۰۴۹۸۲۲۸
۱۴۰۱/۶/۲۹ ساعت ۹:۰۰ غلامرضا نبي بيدهندي
سيد بهشيد حسيني
دکتر بابك اميدوار ارزيابي روش هاي كاهش مصرف و اتلاف انرژي در ساختمان (مطالعه موردي: يك ساختمان اداري واقع در شهر زاهدان)
مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست - کارشناسي ارشد
شادناز شريف مقدم ۱۵۰۴۹۸۱۳۵
۱۴۰۱/۶/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ عباس جواهري محمدي
محمد جوادي پور
دکتر حسين كشاورز افشار
دکتر كيوان صالحي
اسيب شناسي عملكرد هنرستان هاي كار و دانش پسرانه (مطالعه پديدارشناسي)
مشاوره گرايش مشاوره مدرسه - کارشناسي ارشد
مجيد مجيدي ۱۵۰۷۹۸۰۵۹
۱۴۰۱/۶/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ منيژه فيروزي
منصوره حاج حسيني
دکتر زهرا طاهري فر
دکتر حجت الله فراهاني
واكاوي پرخاشگري بر اساس انگيزه‌هاي زيربنايي و سازوكارهاي شخصيتي در دانشجويان پرخاشگر ايراني: يك مطالعه كيفي
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
منيره اكبري ۱۵۰۲۹۸۰۹۳
۱۴۰۱/۶/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ ياسر مدني
سميه شاهمرادي
دکتر اعظم نوفرستي
دکتر زهرا نقش
نقش تعديل‌كننده جنسيت و شفقت خود در رابطه بين استرس‌هاي زندگي و علائم اضطراب و افسردگي
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
محمدجواد الداغي ۱۵۰۲۹۸۰۹۷
۱۴۰۱/۶/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ افشين اخوندزاده بستي
رامك يحيي رعيت
دکتر علي خنجري
دکتر نگين نوري
دکتر حسن گندمي نصرآبادي
ارزيابي اثر پري بيوتيكي و ضد باكتريايي ريز جليك اسپيرولينا پيلاتنسيس در بستني پروبيوتيك
بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي - کارشناسي ارشد
سحر رفان ۱۵۰۶۹۸۰۱۳
۱۴۰۱/۶/۲۹ ساعت ۸:۳۰ پارسا ارباب
ندا معيريان
دکتر محمدمهدي عزيزي ارزيابي نقش مديريت شهري در هوشمندسازي شهر به منظور ارائه راهكارهاي برنامه ريزي شهري (مطالعه موردي شهر شيراز)
برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
معصومه منفردپورقصرالدشتي ۱۵۰۵۹۸۱۳۶
۱۴۰۱/۶/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ پارسا ارباب
ندا معيريان
دکتر مهرداد رحماني تحليل مديريت تقاضاي سفر ميتني بر حملو نقل پايدار به منظور ارائه راهكارهاي برنامه ريزي شهري (مطالعه موردي: مجموعه ايران مال شهر تهران)
برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
عرفان اشتهارديها ۱۵۰۵۹۸۰۰۶
۱۴۰۱/۶/۲۹ ساعت ۸:۰۰ غلامرضا نبي بيدهندي
تورج نصرآبادي
دکتر بابك اميدوار
دکتر عبدالرضا كرباسي
ارزيابي چرخه حيات پنل‌هاي خورشيدي و مقايسه آن با هزينه‌هاي اجتماعي نيروگاه فسيلي، (مطالعه موردي: نيروگاه خليج فارس)
مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست - کارشناسي ارشد
سيدكيان حسينيان ۱۵۰۴۹۸۰۸۴
۱۴۰۱/۶/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ اعظم نوفرستي
محمد حسن آسايش زارچي
دکتر زهرا نقش
دکتر سميه شاهمرادي
نقش واسطه‌اي ترس از ارزيابي ديگران در رابطه بين سبك‌هاي فرزند پروري و اضطراب اجتماعي
مشاوره گرايش مشاوره مدرسه - کارشناسي ارشد
فاطمه السادات ابوالمعالي ۱۵۰۷۹۸۰۰۴
۱۴۰۱/۶/۲۹ ساعت ۷:۳۰ رضا تهراني
سعيد شيركوند
دکتر علي نمكي
دکتر حسين بياني
بررسي اثر افشاي داوطبانه اطلاعات و ميزان شفافيت اطلاعات بر موفقيت عرضه اوليه سكه مجازي (ICO)
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
علي عبدي ۱۵۰۲۹۸۴۲۳
۱۴۰۱/۶/۲۹ ساعت ۱۱:۴۵ طيبه نيك رفتار
علي داوري
دکتر مرتضي اكبري تاثير ظرفيت جذب بر نوآوري تكنولوژيك. نقش ميانجي تحقبق و توسعه داخلي و تعديلگر دوسو تواني (مورد مطالعه: كسب و كارهاي تثبيت شده در شهر تهران)
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
متين هرندي زاده ۱۵۰۲۹۷۳۸۳
۱۴۰۱/۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ محمد كريمي زاده اردكاني
هومن مينونژاد
فرزانه ساكي
علي يلفاني
دکتر محمدحسين عليزاده
دکتر الهام شيرزاد عراقي
مقايسه اثر شش هفته تمرينات فراخواني پاسچرال و پايدارسازي عصبي عضلاني پويا بر گردش ديافراگم، درد و جابجايي مركز فشار بانوان مبتلا به كمردرد غيراختصاصي مزمن
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي - دکتري
مائده ياري ۱۵۰۲۹۶۰۷۸
۱۴۰۱/۶/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰ رحمت اله اللهياري
فاطمه نصرتي
دکتر فاطمه نارنجي ثاني
دکتر جواد پوركريمي
شناسايي شايستگي هاي حرفه ايي مشاوران تحصيليمدارس اسلامي شهر تهران
مديريت آموزشي - کارشناسي ارشد
نرگس داستاني حسين آبادي ۱۵۰۲۹۶۳۷۱
۱۴۰۱/۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰ مهدي اعتمادي فرد
باقر ساروخاني
محمود عباسي
منصوره اعظم آزاده
دکتر تقي آزاد ارمكي
دکتر هوشنگ نايبي
دکتر سيدحسن حسيني
دکتر علي اصغر سعيدي
تبيين تاريخي تحول ارث در ايران و رابطه آن بر تغييرات خانواده
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - دکتري
سجاد ياهك ۱۵۰۲۹۴۰۴۸
۱۴۰۱/۶/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰ ولي رستمي
بابك درويشي
عبدالرضا برزگر
الهه مرندي
دکتر بيژن عباسي
دکتر محمدجواد جاويد
دکتر ايرج حسيني صدرآبادي
نقش مردم سالاري در تحقيق قوه قضاييه مطلوب با تاكيد بر جمهوري اسلامي ايران
حقوق عمومي - دکتري
شهاب تجري ۱۵۰۳۹۲۳۳۵
۱۴۰۱/۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰ علي بزرگي اميري
احمد كلهر
محمدجواد شريف زاده
عباس كاظمي نجف آبادي
دکتر فريبرز جولاي
دکتر ميرحسين ايرانمنش
ارائه مدل بهينه‌سازي براي افزايش قدرت چانه زني در قراردادهاي نفتي ايران(ipc) به كمك شبكه هاي عصبي بارگيري عميق
مهندسي صنايع - دکتري
فاطمه زماني ۱۵۰۴۹۳۲۱۰
۱۴۰۱/۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰ پارسا ارباب
نعيمه رضايي
دکتر مژگان طاهري تفتي بازطراحي محدوده ميدان امام حسين(ع) و بازار شهرستاني‌ها با رويكرد همه‌شمولي و تمركز بر چندفرهنگي
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
فربد شفا ۱۵۰۵۹۷۰۷۳
۱۴۰۱/۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰ حسين حاتمي نژاد
علي حسيني
ابوالفضل مشكيني
لطفعلي كوزه گركالجي
دکتر كرامت اله زياري
دکتر احمد پوراحمد
دکتر عباس رجائي
الگوي ارتقاي امنيت اجتماعي شهري (مطالعه موردي شهر رامهرمز)
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - دکتري
نورالله بيگدلي ۱۵۰۲۹۶۸۹۸
۱۴۰۱/۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰ سيدرضا سيدجوادين
غلامرضا طالقاني
دکتر منوچهر انصاري
دکتر غلامحسين نيكوكار
بررسي تاثير روش‌هاي مديريت كيفيت بر عملكرد هتل با نقش ميانجي اقدامات پيشگيرانه زيست محيطي
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
سيديوسف حسيني نيا ۱۵۰۲۹۸۲۱۷
۱۴۰۱/۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰ يوسف مقدس تبريزي
پريسا پورنعمتي
دکتر محمد كريمي زاده اردكاني
دکتر محمدرضا محمودخاني
بررسي نيم رخ عملكردي، فيزيولوژيك و پاسچرال در ورزشكاران مرد واليبال نشسته تيم ملي ايران
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش تربيت بدني ويژه - کارشناسي ارشد
نرگس عهدنو ۱۵۰۲۹۸۴۵۰
۱۴۰۱/۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۰ منوچهر انصاري
آيدين سلام زاده
دکتر امير خانلري اثر بسته‌بندي پنير پيتزا بر قصد خريد مشتري در نقطه خريد (مورد مطالعه: مشتريان فروشگاه افق كوروش)
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
جواد مجيديان ۱۵۰۲۹۸۵۵۲
۱۴۰۱/۶/۲۸ ساعت ۱۳:۰۰ عزت‌اله‌ عباسيان‌
علي نمكي
دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
اصلاحات مالي و آسيب پذيري سيستم بانكي نقش چارچوب هاي نظارتي
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
امير حيدري ۱۵۰۲۹۸۲۲۵
۱۴۰۱/۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰ سيدمحمدحسن رضوي
بابك درويشي
دکتر سيدنصراله ابراهيمي
دکتر محمد ساردوئي نسب
تحليل تفسلي حقوق مالكانه معادن نفتي از طريق زنجيره قراردادهاي سرمايه گذاري
حقوق نفت و گاز - کارشناسي ارشد
محمدرضا نظرنژاد ۱۵۰۳۹۸۳۹۵
۱۴۰۱/۶/۲۸ ساعت ۷:۳۰ رضا تهراني
سعيد شيركوند
دکتر علي نمكي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
رابطه ي ساختار سرمايه بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازدهي آن ها در دوران آشفتگي و آرامش
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
علي حدادي ۱۵۰۲۹۸۲۰۲
۱۴۰۱/۶/۲۷ ساعت ۱۶:۰۰ عليرضا شاكري
عليرضا عباسي
عليرضا محجوب
سعيد رعيتي
دکتر احمد اميري
دکتر عليرضا بديعي
دکتر طاهر عليزاده
واكنش هاي توليد هيدروژن با استفاده از كمپلكس هاي فلزي كربوكساميدي و ايميني جهت دستيابي به منابع انرژي تجديد پذير
شيمي كاربردي - دکتري
علي خادمي ۱۵۰۱۹۳۰۰۵
۱۴۰۱/۶/۲۷ ساعت ۱۶:۰۰ مسعود شريعت پناهي
مجيد ساده دل
دکتر فرشيد نجفي طراحي و ساخت ربات (دوبات) و پياده سازي الگوريتم هاي طراحي مسير
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
ارش ناصري نرج اباد ۱۵۰۴۹۷۱۶۳
۱۴۰۱/۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۰ سعيد زنگنه شهركي
علي حسيني
جميله توكلي نيا
زهره فني
دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر احمد پوراحمد
دکتر عباس رجائي
تبيين و ارائه الگوي گردشگري شهري با تاكيد بر فضاي ميراثي (حوزه مركزي شهر مشهد)
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - دکتري
نيكناز كچوئي ۱۵۰۲۹۷۳۹۶
۱۴۰۱/۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۰ محسن نظري
عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر محمد رحيم اسفيداني داستان سرايي برند
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
محمدسجاد يزدان پناه ۱۵۰۲۹۸۶۸۸
۱۴۰۱/۶/۲۷ ساعت ۹:۳۰ مسعود غلامعلي لواساني
عباس جواهري محمدي
دکتر زهرا نقش
دکتر سميه شاهمرادي
دلبستگي نوجوان و اضطراب اجتماعي: نقش واسطه اي راهبرد هاي تنظيم هيجان
مشاوره گرايش مشاوره مدرسه - کارشناسي ارشد
سيده سارا شهابي ۱۵۰۷۹۸۰۳۸
۱۴۰۱/۶/۲۷ ساعت ۱۶:۰۰ منوچهر انصاري
سيدپندار توفيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ شناسايي و ارزيابي ريسك‌هاي پروژة حفاري يك حلقه چاه با سكوي Jack Up در خليج‌فارس بر اساس استاندارد PMBOK
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
سامان عباس زاده بقالي ۱۵۰۲۹۸۴۱۹
۱۴۰۱/۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۰ حميد الهوئي نظري
الهه مرندي
دکتر خيرالله پروين زنان چگونه عدالت انتقالي را شكل مي دهند.(تحليل نقادانه از رويكردهاي عدالت پس از كنفرانس بن ۲۰۰۱)
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
طاهره حسني ۱۵۰۳۹۸۴۲۱
۱۴۰۱/۶/۲۷ ساعت ۹:۰۰ هادي آذري ازغندي
روح اله موحدي
دکتر مهيار اسدي مطالعه تحليلي بازنمايي جنسيت در سه انيميشن معاصر عروس مردگان، شجاع و غول‌هاي جعبه
تصوير متحرك (انيميشن) (خاتمه يافته) - کارشناسي ارشد
مژده عشقي ۱۵۰۵۹۸۰۹۹
۱۴۰۱/۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۰ منوچهر انصاري
محسن نظري
دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر ايوب محمديان
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
كيانا صالحي ۱۵۰۲۹۸۳۸۸
۱۴۰۱/۶/۲۷ ساعت ۱۳:۳۰ مجيد بني اسدي
داود اكبري
دکتر محمدرضا فراهاني بهينه سازي خواص عملكردي كامپوزيت هاي سيماني - اليافي با بكارگيري ذرات نانو سيليكا
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
علي اسدي ۱۵۰۴۹۷۰۲۱
۱۴۰۱/۶/۲۷ ساعت ۱۰:۳۰ محمدحسين نوروزي
محمدحسين كوهپائي نژاد
دکتر سيدرضا دشتستاني
دکتر مجيد نعمتي
نيازمندي ها و چالش هاي دانش اموختگان نابينا و كم بينا براي يادگيري زبان انگليسي
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
پريسا كبيري كناري ۱۵۰۳۹۸۳۱۵
۱۴۰۱/۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۰ امير مانيان
سمانه باقري
دکتر سعيد روحاني
دکتر منوچهر انصاري
بررسي نقش خصيصه هاي بصري در عملكرد داشبوردهاي مديريتي
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
سعيده پيرزاده ۱۵۰۲۹۶۲۴۵
۱۴۰۱/۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۰ جمشيد امامي
عليرضا اژدري
دکتر نسرين مقدم
دکتر علي فرجي
طراحي دستگاه كمك تنفس مصنوعي شخصي همراه مبتني بر تجربه كاربري
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
رايان شجاعي ۱۵۰۵۹۸۰۸۱
۱۴۰۱/۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۰ احمد رحمانيان
مهران فاطمي نيا
دکتر علي فرجي
دکتر عليرضا اژدري
طراحي يخچال خانگي واحد بنيان (مدولار) و محتوانماي تعاملي
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
مصطفي كماسي ۱۵۰۵۹۸۱۱۴
۱۴۰۱/۶/۲۷ ساعت ۱۰:۳۰ عليرضا اژدري
محسن صفاردزفولي
دکتر مهران فاطمي نيا تأثير متقابل سبك و هويت محصول در طراحي اتومبيل هاي ميكرو خودران
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
كيانوش اياسي ۱۵۰۵۹۷۰۱۰
۱۴۰۱/۶/۲۳ ساعت ۱۷:۰۰ علي محقر
فاطمه ثقفي
امير ناظمي
حسام زندحسامي
دکتر مهدي محمدي
دکتر محمدرضا صادقي مقدم
الگوي گذار در صنعت بانكداري از طريق فينتك با رويكرد تغيير تحول گرايانه
مديريت تكنولوژي - مديريت نوآوري - دکتري
صابر خسروي ۱۵۰۲۹۵۳۲۵
۱۴۰۱/۶/۲۳ ساعت ۱۴:۰۰ منوچهر انصاري
عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر سعيد روحاني
ارائه استراتژي‌هاي قيمت‌گذاري بر مبناي تحليل عظيم داده‌هاي صنعت ساختمان
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
فرزانه نامداري ۱۵۰۲۹۸۶۴۳
۱۴۰۱/۶/۲۳ ساعت ۸:۰۰ سعيده علي كائي
پارسا ارباب
دکتر نعيمه رضايي طراحي شهري به منظور بهبود زيست پذيري شهرك هاي محصور ( نمونه موردي:شهرك آپادانا تهران )
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
سيدرامتين ملجايي الحسيني ۱۵۰۵۹۸۱۳۲
۱۴۰۱/۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۰ سيدمحمدحسن رضوي
جعفر نوري يوشانلوئي
دکتر مهدي پيري ابزار حقوقي مديريت ريسك هاي سياسي در تأمين مالي پروژه هاي بالادستي نفت و گاز
حقوق نفت و گاز - کارشناسي ارشد
هرمز انوري ۱۵۰۳۹۸۰۷۳
۱۴۰۱/۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۰ پارسا ارباب
مژگان طاهري تفتي
دکتر شهاب الدين كرمانشاهي بكارگيري سامانه هاي حمل ونقل هوشمند در برنامه‌ريزي شهري براي افزايش دسترس پذيري شهري براي افراد كهنسال (نمونه موردي: برنامه ريزي شهري براي كلانشهر تهرا ن)
برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
محمد عسگرزاده ۱۵۰۵۹۸۰۹۸
۱۴۰۱/۶/۲۲ ساعت ۱۳:۰۰ غلامرضا طالقاني
محمدرضا اسمعيلي گيوي
علي فرهي
ناصر عسگري
دکتر مجتبي اميري
دکتر حسين علايي
دکتر عباس نرگسيان
طراحي مدل اجراي خط مشي هاي صنعت نظامي در وزارت دفاع و پشتيباني نيروي مسلح
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
زهره فلاح ۱۵۰۲۹۵۳۴۸
۱۴۰۱/۶/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰ طهمورث حسنقلي پور
عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر محمد رحيم اسفيداني بررسي تاثير استفاده از فناوري پوشيدني تناسب اندام بر تجربه ورزشي مصرف كنندگان
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
مازيار نوري خانقاه ۱۵۰۲۹۸۶۶۶
۱۴۰۱/۶/۲۲ ساعت ۱۷:۰۰ فاطمه محمدي پناه
اشرف سادات حاتميان
دکتر حميد مقيمي بررسي اثر هم افزايي پلي ساكاريدهاي خالص شده از Ganoderma lucidum به همراه عصاره كشت باكتري هاي پروبيوتيك به عنوان نگهدارنده‌هاي طبيعي در صنايع غذايي
ميكروبيولوژي گرايش محيطي - کارشناسي ارشد
فاطمه كاظمي افراكتي ۱۵۰۱۹۸۰۵۰
۱۴۰۱/۶/۲۲ ساعت ۱۳:۰۰ سيدپندار توفيقي
عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر منوچهر انصاري بهبود سنجه‌هاي تأثيرگذار در تجربه مشتري با استفاده از داده كاوي : مطالعه موردي شركت ديجي
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
زهرا كشاورزي ۱۵۰۲۹۸۵۱۸
۱۴۰۱/۶/۲۲ ساعت ۱۲:۰۰ حميد الهوئي نظري
حسن مرادي
دکتر ساسان صيرفي اجراي دريايي تحريم هاي اقتصادي شوراي امنيت سازمان ملل متحد
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
مريم قاسمي ۱۵۰۳۹۸۲۹۵
۱۴۰۱/۶/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰ محمد رحيم اسفيداني
سيدرضا سيدجوادين
دکتر مسعود كيماسي ارزيابي ارتباط متقابل رنگ ها و مزه هاي اصلي
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
مينا شاه سواري ۱۵۰۲۹۸۳۶۱
۱۴۰۱/۶/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰ پارسا ارباب
مژگان طاهري تفتي
دکتر شهاب الدين كرمانشاهي بكارگيري خدمات حمل و نقل هوشمند در برنامه‌ريزي شهري براي كاهش مشكلات پاركينگ ساكنان يافت هاي ناكارآمد (نمونه موردي: برنامه‌ريزي شهري براي محله تجريش شهر تهران)
برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
فربد نقدينا ۱۵۰۵۹۸۱۴۲
۱۴۰۱/۶/۲۲ ساعت ۱۲:۳۰ فرحناز اميرشقاقي
شهزاد طهماسبي بروجني
دکتر علي اصغر رواسي
دکتر سيروس چوبينه
تاثير تمرين در خانه بر سايتوكاين‌هاي عامل نكروز تومور آلفا (TNF-?)، اينترلوكين 10 (IL-10) و نسبت IL-10/TNF-? در بيماران نجات يافته از COVID-19
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
نگين برناثون ۱۵۰۲۹۸۱۳۴
۱۴۰۱/۶/۲۱ ساعت ۱۰:۳۰ مراد كريم پور
فرزام فرهمند
دکتر محسن حامدي بررسي تاثير تغييرات ضخامت لايه بر استحكام و زمان ساخت يك بيوسراميك در فرآيند ليتوگرافي سه‌بعدي
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
ماندانا رحماني ۱۵۰۴۹۷۰۸۳
۱۴۰۱/۶/۲۱ ساعت ۱۴:۰۰ حسين صادقي
هستي چيت سازان
دکتر احسان چيت ساز رويكردي مشروعيت مدار به موفقيت عرضه اوليه بهامهر كسب و كارهاي بلاكچيني
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
حسام الدين جلادتي ۱۵۰۲۹۷۱۲۲
۱۴۰۱/۶/۲۱ ساعت ۱۵:۰۰ سيدپندار توفيقي
محمد آقايي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر منوچهر انصاري
بررسي عوامل تاثيرگذار در تصميم‌گيري براي اهداي عضو در ايران با استفاده از رويكرد‌هاي اقتصاد رفتاري
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
محمد رزاقي كاشاني ۱۵۰۲۹۸۲۹۳
۱۴۰۱/۶/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ نسرين معتمد
آفاق علوي
دکتر كلثوم اينانلو يافتن مسيرهاي مولكولي مرتبط با اختلال ناتواني ذهني در خانوادهاي با جهش در ژن EZH1
ژنتيك - کارشناسي ارشد
نگين محمدي ۱۵۰۱۹۸۰۵۶
۱۴۰۱/۶/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ فرخنده جبل عاملي
هما اصفهانيان
دکتر سجاد برخوداري دورباش ثبات رشد اقتصادي، توزيع درآمد و فقر در كشورهاي منتخب در حال توسعه
علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي - کارشناسي ارشد
عليرضا كريمي ۱۵۰۲۹۸۵۰۹
۱۴۰۱/۶/۲۱ ساعت ۱۵:۰۰ داتيس خواجه ئيان
محمد آقايي
دکتر آيدين سلام زاده
دکتر حميدرضا كه كه آبادي
بررسي الگوي رفتاري نسل هاي ايكس و واي و زد در مواجهه با محتواي كرونا در شبكه اجتماعي توئيتر
مديريت رسانه - کارشناسي ارشد
صادق شكري ۱۵۰۲۹۸۳۷۲
۱۴۰۱/۶/۲۱ ساعت ۱۴:۳۰ غلامرضا طالقاني
منوچهر انصاري
دکتر فرشته امين يكبرسي رابطه جهت گيري كارافريني و يادگيري و عملكرد فروشگاه :نقش ميانجي قابليت هاي پويا مبتني بر دانش (مورد مطالعه : اتحاديه هتلداران در تهران )
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
ابوالفضل جوادزاده ۱۵۰۲۹۸۱۸۸
۱۴۰۱/۶/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ فريبرز جولاي
مسعود رباني
ميرسامان پيشوايي
اكبر اصفهاني پور
دکتر سيدعلي ترابي طراحي و برنامه ريزي شبكه زنجيره ي تامين مصالح ساختماني تحت اصول اقتصاد چرخشي
مهندسي صنايع - دکتري
نيلوفر مرادحاصلي ۱۵۰۴۹۶۳۳۰
۱۴۰۱/۶/۲۱ ساعت ۱۴:۰۰ علي حسيني
حسين حاتمي نژاد
محسن كلانتري
مجتبي جاودان
دکتر احمد پوراحمد
دکتر حسنعلي فرجي سبكبار
دکتر سعيد زنگنه شهركي
ارائه مدل ژئوماركتينگ مقاصد گردشگري شهري(نمونه:شهر تهران)
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - دکتري
اطهره عياشي ۱۵۰۲۹۸۰۲۶
۱۴۰۱/۶/۲۱ ساعت ۱۴:۰۰ سيدپندار توفيقي
محمد آقايي
دکتر منوچهر انصاري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
تاثير استراتژي بازاريابي داخلي بر فرهنگ سازماني با نقش ميانجي گري اموزش الكترونيكي در شركت ايران خودرو
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
سيدعليرضا موسوي بهرام ابادي ۱۵۰۲۹۸۶۱۲
۱۴۰۱/۶/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ مهدي تيموري
غلامرضا مرادي
دکتر محمود محمدطاهري بهينه سازي خطاي فازي لنز هاي روتمن با استفاده از الگوريتم PSO
مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم - کارشناسي ارشد
محمدصالح همت پناه ۱۵۰۴۹۸۲۸۴
جستجو در پايان نامه‌ها

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.