جلسات دفاع
نمايش ۱۰۰ مورد اخير    نمايش همه موارد گروه:
دفاع راهنما / مشاور عنوان دانشجو ش.د
۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر محمود مهدوي تحليل جرم شناختي فرار مالياتي در ايران « علل و راهكارهاي پيشگيرانه »
حقوق جزا و جرم شناسي - کارشناسي ارشد
اميرحسين كشت كاري ۱۵۰۳۹۷۱۴۳
۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۸:۳۰ دکتر فريبرز جولاي
دکتر محمدمهدي نصيري خوانساري
ارايه رويكرد شبيه سازي-بهينه سازي براي يك مركز فيزيوتراپي با استفاده از MODM
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
اميد بر آهوئي ۱۵۰۴۹۷۰۴۲
۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر روح اله هادي
دکتر سيدمصطفي موسوي راد
دکتر عليرضا حاجيان نژاد
نقش بلاغت در جريان هاي شعر معاصر ايران
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
مهرنوش قربانعلي ۱۵۰۳۹۵۱۵۷
۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر رسول افضلي
دکتر ياشار ذكي
دکتر كيومرث يزدان پناه درو
تحليل گفتمانهاي قدرت سياسي در منطقه خليج فارس
جغرافياي سياسي - دکتري
سيد يعقوب محمد نيا ۱۵۰۲۹۳۰۰۲۶
۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر عباس ميرشكاري
دکتر رحيم پيلوار
حق تصوير كودكان
حقوق خصوصي - کارشناسي ارشد
فاطمه تندسه ۱۵۰۳۹۷۰۵۷
۹۹/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر محمد عزيزي
دکتر سيد مجتبي سجادي
شناسايي راهبردهاي سرمايه انساني در شركت هاي دانش بنيان در محيط هاي ناپايدار با ميانجي گري گرايش كارآفرينانه
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
سحر علي پوردستجرداني ۱۵۰۲۹۶۵۸۳
۹۹/۱۲/۹ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مهدي شريفي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
شناسايي استراتژي‌هاي بازاريابي از طريق رسانه‌هاي اجتماعي در سازمان‌هاي رسانه‌اي ايران
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
وحيد اقامحسني ۱۵۰۲۹۳۶۴۰
۹۹/۱۲/۹ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
كنترل پارامترهاي عملكردي ساختمان با استفاده از روش مدل كنترل پيش‌بين (MPC) با هدف كاهش مصرف انرژي و بهبود آسايش حرارتي
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
بهرام گل آرا ۱۵۰۴۹۶۲۴۰
۹۹/۱۲/۹ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر عباس ميرشكاري
دکتر محمود كاظمي
تقليد از شخصيت ديگري
حقوق خصوصي - کارشناسي ارشد
مهدي فضلي ۱۵۰۳۹۷۱۳۴
۹۹/۱۲/۹ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي نقش عملكرد شركت در رابطه بين مسئوليت اجتماعي شركتي و ريسك مالياتي
حسابداري - کارشناسي ارشد
هانا عبداله پور ۱۵۰۲۹۷۲۵۵
۹۹/۱۲/۶ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر حميدرضا بهاروندي
دکتر احمد علي آماده
سنتز و مشخصه‌‌يابي ساختاري و مكانيكي مكس ‌فاز نانولايه پايه زيركونيم به روش رخنه دهي مذاب آلومينيم
مهندسي مواد و متالورژي - دکتري
مرتضي قديمي ۱۵۰۴۹۲۳۸۳
۹۹/۱۲/۶ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر مهران فاطمي نيا
دکتر وحيد چوپانكاره
طراحي سامانه خدمت_ محصول براي توليد بيوگاز در مناطق روستايي با رويكرد طراحي پايدار
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
محمدجواد احسانيان مفرد ۱۵۰۵۹۷۰۰۲
۹۹/۱۲/۶ ساعت ۸:۰۰ دکتر نسرين مقدم
دکتر وحيد چوپانكاره
طراحي مبلمان محيطي پرديس هنرهاي زيبا با رويكرد هويت بنيان
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
يگانه ايزدي فر ۱۵۰۵۹۷۰۱۱
۹۹/۱۲/۶ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر فرشته امين
دکتر علي فرهي
ارائه مدلي براي توسعه مديريت الكترونيك سيستمهاي جبران خدمات مورد بررسي سازمان همياري شهرداريهاي استان گيلان
مديريت دولتي - مديريت منابع انساني - دکتري
رويا محمودزاده ۱۵۰۲۹۵۳۵۷
۹۹/۱۲/۵ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مهرزاد حميدي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
طراحي مدل شايستگي رياست فدارسيون هاي ورزشي جمهوري اسلامي ايران
مديريت ورزشي - دکتري
فرشاد دادفر ۱۵۰۲۹۴۰۱۴
۹۹/۱۲/۵ ساعت ۸:۰۰ دکتر محمدعلي انصاري پور
دکتر محسن ايزانلو
دکتر حسن باديني
دکتر نسرين طباطبائي
« قرارداد قابل ابطال، مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، فرانسه و انگلستان »
حقوق خصوصي - دکتري
مجيد سوهاني ۱۵۰۳۹۳۲۳۲
۹۹/۱۲/۴ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر محمدرضا فراهاني بررسي اثر ضربه روي پوسته هاي كامپوزيتي به روش همبستگي تصاوير ديجيتال
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
مهدي محمودي ۱۵۰۴۹۶۲۶۰
۹۹/۱۲/۳ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر محمد عزيزي
دکتر كمال سخدري
ارايه مدل توانمند سازي كارافرينانه ي زنان سرپرست خانوار در موسسات خيريه
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
سميه محجوب ۱۵۰۲۹۶۷۲۶
۹۹/۱۲/۲ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
دکتر سيدحميد خداداد حسيني
ارائه الگوي كسب مزيتهاي رقابتي براي شركتهاي دانش بنيان بر اساس قابليت هاي پويا با رويكرد متمايزسازي
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
عليرضا عبدالحسيني خليق ۱۵۰۲۹۱۳۹۳
۹۹/۱۲/۲ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر مهدي محمدي
دکتر هادي نيلفروشان
تبيين چارچوبي براي خلق مزيت مادري در حوزۀ توسعه محصول جديد
مديريت تكنولوژي - دکتري
مهدي اوجاقلو ۱۵۰۲۹۲۸۷۱
۹۹/۱۲/۲ ساعت ۹:۰۰ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر عنايت اله شعباني
تاثير زيرنويس فارسي و انگليسي بر درك شنيداري فراگيران زبان انگليسي
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
حسنا زنگنه ۱۵۰۳۹۷۰۹۲
۹۹/۱۲/۲ ساعت ۱۷:۰۰ دکتر عليرضا شاكري
دکتر محمد مهدوي
ساخت جاذب هاي مواد نفتي با استفاده از آيروژل هاي بر پايه گرافن اكسيد بهبود يافته با پلي وينيل الكل و نانوذرات معدني
شيمي گرايش نانو شيمي - کارشناسي ارشد
علي شاه آبادي ۱۵۰۱۹۶۰۳۶
۹۹/۱۲/۲ ساعت ۱۷:۰۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر منوچهر انصاري
طراحي اكوسيستم بازاريابي ديجيتال در صنعت بانكداري ايران (مورد مطالعه: بانك ملت)
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
سارا رمضاني ۱۵۰۲۹۷۰۲۹
۹۹/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر فرهاد رهبر
دکتر محسن مهرآرا
الگوي تدوين آيين رفتار حرفه‌اي موسسات رتبه بندي اعتباري در بازار سرمايه كشور
علوم اقتصادي - دکتري
امير هاموني ۱۵۰۲۹۵۳۶۷
۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۴۵ دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي وجود رفتار توده‌وار سرمايه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران و تاثير نوسانات بازار سهام و متغيرهاي برونزاي اقتصادي بر آن پديده
مديريت - مديريت مالي - دکتري
فرزاد جعفري ۱۵۰۲۹۳۶۵۱
۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر ياشار ذكي
دکتر رسول افضلي
دکتر زهرا پيشگاهي فرد
دکتر جعفر حق پناه
تحليل رقابت هاي ژئوپلتيكي ايران و عربستان در خاورميانه عربي و پيامدهاي آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
جغرافياي سياسي - دکتري
سعيد رمضاني ۱۵۰۲۹۳۰۰۱۶
۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر مجيد جلالي فراهاني
مدل بخش‌بندي بازار ورزش همگاني ايران
تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي - دکتري
رضا محمدزاده ۱۵۰۲۹۳۶۷۷
۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر عباس كريمي
دکتر حسن محسني
دکتر حسن باديني
نظام حقوقي حاكم بر رسيدگي به دعاوي فردي كارگر و كارفرما
حقوق خصوصي - دکتري
فاطمه رحمتي ۱۵۰۳۹۲۳۸۳
۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر مژگان طاهري تفتي طراحي براي ارتقاء كيفيت زندگي و ادغام روستاهاي درون شهري با شهر با رويكرد مشاركتي )مورد مطالعه: محله فرحزاد(
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
سيدعلي فاضلي ۱۵۰۵۹۶۰۹۳
۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۰۰ دکتر فريبرز جولاي
دکتر محمدمهدي نصيري خوانساري
ارائه مدلي به منظور زمانبندي پرستاران، مسيريابي و موجودي استوار براي خدمات سلامت در منزل بيماران دياليزي
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
پويا كيائي ۱۵۰۴۹۶۲۳۸
۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر سيدحامد وارث
تاثير بازي سازي بر رفتار مصرف كننده
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
فتانه كيشاني فراهاني ۱۵۰۲۹۶۷۰۴
۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۰۰ دکتر محسن صادقي مديريت حقوقي ريسك هاي قرارداد انتقال فناوري
حقوق مالكيت فكري - کارشناسي ارشد
نفيسه رهامي ۱۵۰۳۹۶۱۷۸
۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر محمدمهدي عزيزي برنامه‌ريزي فضاهاي شهري با رويكرد حيات شبانه(مطالعه موردي:پهنه ميدان تجريش)
برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
اميرحسام زبان دان ۱۵۰۵۹۶۰۷۰
۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر مهدي محمدي
دکتر فاطمه ثقفي
دکتر سحر كوثري
دکتر اميد پورنيك
ارائه الگوي سياستگذاري نوآوري پابرجا مبتني بر سناريوهاي آينده هوش مصنوعي در حوزه سلامت
مديريت تكنولوژي - مديريت نوآوري - دکتري
نبي مطلبي ۱۵۰۲۹۵۳۵۸
۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر جمشيد امامي
دکتر نسرين مقدم
طراحي واحدهاي مدولار مديريتي براي ارائه خدمات در بحران هاي طبيعي
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
بهنام خورسنديان ۱۵۰۵۹۷۰۲۷
۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر كيوان صالحي
دکتر هولگركرامر
تبيين فرآيند استفاده از يوگا به مثابه رواندرماني: يك مطالعه مبتني بر نظريه داده بنياد
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
نفيسه افشاري ۱۵۰۲۹۶۱۳۷
۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي طراحي شهري اكولوژيك شهر باغ بهادران با تاكيد بر اكوتوريسم
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
شميسا خسروي فولادي ۱۵۰۵۹۷۰۲۶
۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر مهدي شريفي
استخراج چارچوب اثرگذاري رسانه‌اي گروه داعش جهت جذب جوانان اروپايي
مديريت رسانه اي - دکتري
هومن قاپچي ۱۵۰۲۹۴۰۲۹
۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۰۰ دکتر رضا توكلي مقدم بهينه‌سازي چندهدفه مسئله زمان‌بندي اتاق عمل براي بيماران انتخابي در يك سيستم خدمات درماني
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
ايدا راستخواه ۱۵۰۴۹۷۰۷۸
۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۰۰ دکتر اعظم نوفرستي
دکتر مهري نجات
اثربخشي درمان پارادوكسي(PTC)بر درمان بيماران مبتلا به اختلال نعوظ از نوع اضطراب عملكردي
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
سجاد قلي نيافشالمي ۱۵۰۲۹۶۶۶۱
۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۰۰ دکتر بيژن عباسي حقوق اقوام ايراني در پرتو قانون اساسي' منشور حقوق شهروندي و اسناد بين‌المللي حقوق بشر
حقوق عمومي - دکتري
فرمان فرضي مولان ۱۵۰۳۹۶۰۳۴
۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۰۰ دکتر مهدي محمدي
دکتر مهناز حسين زاده
دکتر علي محمد سلطاني گردفرامرزي
ارائه الگوي شبكه‌سازي ميان زيست‎بوم‌هاي دانش، نوآوري و كسب‌وكار؛ مطالعه مورد فناوري نانو در ايران
مديريت تكنولوژي - مديريت نوآوري - دکتري
مجيد صاحبي نژاد ۱۵۰۲۹۵۳۳۷
۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر حسن هويدي ارائه الگوي ارزيابي فضاي سبز شهري با استفاده از مفهوم تاب آوري خدمات اكوسيستم شهري
محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست - دکتري
شادي حسيني ۱۵۰۶۹۶۰۰۲
۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر سيدفرشيد كاشاني بزرگ
دکتر محمود سركاري خرمي
دکتر رضا ميراسمعيلي
استانداردسازي اندازه‌گيري تنش پسماند در جوشكاري فولاد ساده كربني چند پاسه با استفاده از روش امواج اولتراسونيك
مهندسي مواد و متالورژي - دکتري
امير دادخواه ۱۵۰۴۹۶۰۰۳
۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر مهدي ملكان
دکتر مسعود امامي
بررسي تاثير ذرات نانولوله هاي كربني بر رفتار انجمادي وخواص مكانيكي كامپوزيت هيبريدي آلياژ پايه منيزيم تقويت شده با ذرات كاربيد سيليسيم وكاربيد بر
مهندسي مواد و متالورژي - دکتري
محمد گودرزي ۱۵۰۴۹۵۲۲۷
۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر محمد مرادي
دکتر ايوب محمديان
حسابداري و حسابرسي بهنگام مبتني بر فناوري دفتركل توزيعي و زنجيره بلوكي
حسابداري - دکتري
عباس دادرس ۱۵۰۲۹۷۰۲۴
۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر زهرا شاكري
دکتر نسرين طباطبائي
نظام حقوقي حاكم بر توسعه و ارتقا اموال فكري
حقوق مالكيت فكري - کارشناسي ارشد
شاهين شفاف ۱۵۰۳۹۶۱۹۹
۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر مسعود امامي
دکتر زهره همنبرد
فرآوري كامپوزيت زمينه منيزيمي، تقويت شده با ذرات B4C و بررسي خواص كششي آن
مهندسي مواد و متالورژي - دکتري
هادي محمدي ۱۵۰۴۹۲۱۹۵
۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر مسعود كيماسي
دکتر امير خانلري
شناسايي واولويت بندي معيارهاي ارزيابي آژانس هاي تبليغاتي
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
فاطمه انتظاري ۱۵۰۲۹۶۱۶۴
۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۷:۰۰ دکتر ميترا عزتي
دکتر صمد برزويان شيروان
شناسايي عوامل موثر بر رضايت شغلي در سازمان گلديران
مديريت آموزشي - کارشناسي ارشد
صديقه بني مصطفي ۱۵۰۲۹۶۲۰۷
۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر ميترا عزتي
دکتر كيوان صالحي
بررسي رابطه مديريت دانش و عملكرد كاركنان مناطق آموزش و پرورش شهر تهران
مديريت آموزشي - کارشناسي ارشد
سيده ليلا نصيري پوركماچالي ۱۵۰۲۹۶۸۳۴
۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۸:۰۰ دکتر كيوان صادقي
دکتر عليرضا رياسي
شبيه سازي عددي اثر تنش تسليم سيال عامل بر عملكرد پمپ الكترومغناطيسي
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
بابك جلالي ۱۵۰۴۹۵۲۶۳
۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر حامد مظاهريان طراحي بنايي ميان افزا در خرمشهر( پلتفرم شهري)
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
مريم پاوپر ۱۵۰۵۹۶۰۲۷
۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۸:۰۰ دکتر حميد بهره‌مند رويكرد حقوق كيفري و جرم شناسي در ارتباط با ارزهاي رمزنگاري شده
حقوق جزا و جرم شناسي - کارشناسي ارشد
سجاد نظم ده ۱۵۰۳۹۶۳۳۱
۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر سعيد حقير
دکتر محمدرضا متيني
طراحي غرفه ايران در نمايشگاه جهاني اكسپو ۲۰۲۰ دبي با رويكرد معماري تعاملي
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
فائزه منصورخاكي ۱۵۰۵۹۶۱۲۲
۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر حامد مظاهريان سازماندهي بافت جزيره هرمز با رويكرد زمينه گرايي براي ايجاد محركي بر توسعه اقتصادي
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
نيما قانعي ۱۵۰۵۹۶۰۹۸
۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر حسن محسني
دکتر مجيد غمامي
دکتر حسن جعفري تبار
انتقال دعوا
حقوق خصوصي - دکتري
فيض اله قايدي ۱۵۰۳۹۲۳۶۱
۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر سعيد حقير طراحي مجتمع تحقيق و توسعه تجهيزات پزشكي با رويكرد معماري پايدار در پارك علم و فناوري تهران
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
مهدي ردادي ۱۵۰۵۹۷۰۳۰
۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۰ دکتر احمدعلي فرزين طراحي اسايشگاه رواني با رويكرد كاهش رفتارهاي تهاجمي
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
زهرا سميعي فراهاني ۱۵۰۵۹۷۰۳۲
۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۸:۳۰ دکتر عليرضا عيني فر طراحي واحد همسايگي با تاكيد بر گروه هاي ويژه معيشتي جامعه معاصر تهران
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
عطيه فتاحي زفرقندي ۱۵۰۵۹۷۰۵۱
۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۰:۳۰ دکتر قاسم مطلبي فراسوي خشت، طراحي مركز فن آوري و كارآفريني (استارت آپ) با رويكرد دلبستگي به مكان
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
امير گلشني ۱۵۰۵۹۷۰۵۹
۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۰۰ دکتر بابك اميدوار بررسي اثربخشي سيستم آب بندي عايق سقف شناور مخازن نفت خام پالايشگاه بر كاهش عواقب محيط زيستي برخورد صاعقه
مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست - کارشناسي ارشد
حسين كهريزي ۱۵۰۴۹۷۱۳۸
۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۰۰ دکتر هومن مينونژاد
دکتر محمد كريمي زاده اردكاني
همه گير شناسي آسيب هاي ورزشي اسكي بازان آلپاين و اسنوبرد حرفه اي و مبتدي در پيست اسكي دربندسر در سال 1398
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
ماتيلدا مردروسيان ۱۵۰۲۹۷۳۴۶
۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر فاطمه ثقفي
دکتر منصور مومني
چارچوبي جهت تدوين برنامه استراتژيك در شركت مهندسي بين‌المللي فولاد تكنيك با رويكرد QFD
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
مهدي كيوان ارا ۱۵۰۲۹۷۳۲۰
۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر سيروس چوبينه
دکتر رحمان سوري
تاثير يك دوره تمرين تركيبي و مكمل تورين بر برخي پروتئين هاي مسير سيگنالينگ مرتبط با آتروفي قلب رت هاي ديابتي
فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس - دکتري
سيده الهام حسيني ۱۵۰۲۹۵۳۲۴
۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر محمود مشهدي احمد
دکتر محسن مهرآرا
اثر اعتماد به نفس بيش از حد مديران بر هزينه بدهي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي - کارشناسي ارشد
آروين پارسا ۱۵۰۲۹۶۲۲۳
۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر سيدمهدي گنجياني بررسي تجربي و عددي تاثير سه محورگي تنش بر رشد آسيب و محاسبه زاويه لود در فولاد نرم
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
محمدرضا گوديني ۱۵۰۴۹۵۳۲۲
۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر سيدمهدي گنجياني بررسي رفتار كرنش شكست و آسيب نمونه هاي ناچدار با تصوير برداري SEM
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
دانيال پاشا ۱۵۰۴۹۶۰۶۵
۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر عباسعلي رضايي
دکتر شيوا كيوان پناه
طراحي نرم افزار آموزشي كامپيوتر جهت افزايش آگاهي دانشجويان مهندسي نسبت به نحوه نگارش مقالات تخصصي
آموزش زبان انگليسي - دکتري
ارزو قبادي ۱۵۰۳۹۳۲۳۷
۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر سعيد خاقاني طراحي مجموعه ي مسكوني در اقليم گرم و خشك با رويكرد احياي فضاي باز در خانه
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
هومن پرهام ۱۵۰۵۹۵۰۴۳
۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر سعيد روحاني
دکتر سيدحامد وارث
ارائه مدل خوشه بندي و دسته بندي رستوران ها مبتني بر داده كاوي مورد مطالعه (استارتاپ مياره)
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
هنگامه ملكي ۱۵۰۲۹۶۷۷۹
۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر سعيد خاقاني طراحي مركز فرهنگي-ورزشي افراد داراي معلوليت كارخانه فيروز استان قزوين با رويكرد استقلال فضايي( يا الگوي دسترسي پذيري فضاهاي معماري)
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
فرشته طارميان ۱۵۰۵۹۵۰۶۱
۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۰ دکتر سعيد خاقاني مسكن جمعي آينده
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
سروش رياضي اصفهاني ۱۵۰۵۹۶۰۶۸
۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر سعيد خاقاني طراحي كتابخانه هنر تهران با تاكيد بر تكنولوژي
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
محمد فراهاني ۱۵۰۵۹۶۰۹۵
۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۸:۳۰ دکتر سعيد خاقاني معماري و هويت بخشي هندسه تزئيني: طراحي مركز اسلامي فينيكس، آريزونا
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
مريم محموديان مهر ۱۵۰۵۹۷۰۷۴
۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر محمدمهدي ذوالفقارزاده كرماني
دکتر علي كرمي
طراحي خط مشي مناسب براي توسعه امنيت غذايي ۱۴۰۰ _۱۴۱۰(مطالعه موردي: كشت و واردات محصولات ارگانيك و غير تراريخته)
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
معصومه يوسفي راد ۱۵۰۲۹۶۰۸۰
۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۹:۳۰ دکتر سعيد خاقاني طراحي خانه با رويكرد روانشناسي محيطي
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
سيدآرام قريشي ۱۵۰۵۹۶۱۰۱
۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۱۵ دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر محمدمهدي ذوالفقارزاده كرماني
دکتر علي اكبر فرهنگي
آينده نگاري شبكه هاي اجتماعي همراه؛ اكتشاف سناريوهاي جهاني در محدوده ۲۰۳۰
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
علي اعتمادالاسلامي بختياري ۱۵۰۲۹۲۸۳۸
۹۹/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
بررسي تاثير انواع طنز بر ويروسي شدن تبليغات با توجه به سبك طنز و پيوندهاي اجتماعي مصرف كنندگان در شبكه هاي اجتماعي
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
نيما برمر ۱۵۰۲۹۶۲۰۱
۹۹/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر رضا تهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مقايسه عملكرد روش هاي الگوريتم ژنتيك و جست و جوي شكار در بهينه سازي پرتفوي با استفاده از مدل ميانگين – واريانس بر اساس منطق فازي در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت - مديريت مالي - دکتري
علي جابري زاده ۱۵۰۲۹۲۸۸۱
۹۹/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر علي ديواندري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر عليرضا حداديان
تدوين وتبيين مدل كسب وكاربرمحورمشتري به منظورحفظ وجلوگيري ازفرآيندجابجايي مشتريان درنظام بانكداري خرد دولتي ايران – موردمطالعه بانك كشاورزي ايران
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
اميراحمد اشورزاده ۱۵۰۲۹۳۶۳۸
۹۹/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر فرشاد كوثري يكنواخت سازي انتقال حرارت با جت نانوسيال روي قطعه در حضور ميدان مغناطيسي دو قطبي
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
رضا رحماني ۱۵۰۴۹۵۲۸۱
۹۹/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰ دکتر محمدعلي انصاري پور
دکتر رحيم پيلوار
آثار حقوقي ادعاي حق نسبت به اموال فكري واقع شده در قلمرو عمومي
حقوق مالكيت فكري - کارشناسي ارشد
محدثه عابدي كوپائي ۱۵۰۳۹۶۲۲۴
۹۹/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر منصور مومني
دکتر فاطمه ثقفي
بررسي كارايي پروژه هاي عمراني با تحليل پوششي داده هاي پنجره اي
مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات - کارشناسي ارشد
محمدجعفر نيكي ملكي برچلوئي ۱۵۰۲۹۶۸۵۴
۹۹/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر ساسان صيرفي عبور بي ضرر ناوهاي جنگي از درياي سرزميني در حقوق كنوني درياها
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
سيده زهرا احمدپناه ۱۵۰۳۹۷۰۳۶
۹۹/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر غلامحسين نيكوكار
ارزيابي عملكرد هيئت امناء مساجد
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
اميرحسين حسيني پورفتمه سري ۱۵۰۲۹۷۱۴۴
۹۹/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر محمدجواد اميري
دکتر حميدرضا جعفري
تدوين سند سياستگذاري و برنامه ريزي محيطزيست براي وزارت راه و شهرسازي
محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست - دکتري
سارا قمبري محمدي ۱۵۰۶۹۶۰۰۴
۹۹/۱۱/۲۶ ساعت ۰۹:۳۰ دکتر علي محمد موذني
دکتر احمد ذاكري
دکتر محمود فضيلت
شرح و تحليل بوطيقاي بلاغت در مثنوي مولوي
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
مينو مجدزنگنه ۱۵۰۳۹۵۱۶۱
۹۹/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۳۰ دکتر محمدمهدي عزيزي ارزيابي نقش مترو در توسعه شهرهاي جديد و برنامه ريزي متناسب با آن ؛ مطالعه موردي : شهرجديد هشتگرد
برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
عليرضا صادقي زاده ۱۵۰۵۹۷۰۴۰
۹۹/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر عطاالله طالعي زاده
دکتر فريبرز جولاي
قيمت گذاري سياستهاي استرداد و رزرو بسته اي در يك زنجيره تامين دو سطحي
مهندسي صنايع - دکتري
مويد معيني ۱۵۰۴۹۴۰۰۹
۹۹/۱۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
تاثير طنز و سبك طنز بر رابطه مصرف كننده و برند در اينستاگرام
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
مجيد كريميان ۱۵۰۲۹۶۶۹۱
۹۹/۱۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۰ دکتر محسن نظري
دکتر محمدعلي شاه حسيني
تاثير قالب (فريم) تخفيف بر قصد خريد افراد
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
مهدي جمالي ۱۵۰۲۹۷۱۲۶
۹۹/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر رضا تهراني
دکتر سيدحامد وارث
مقايسه ي نتايج بهينه سازي دو الگوريتم فراابتكاري در سبد سهام در بورس اواراق بهادار تهران
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
مسعود طالبي ۱۵۰۲۹۷۲۴۲
۹۹/۱۱/۲۵ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر محمود شيخ
دکتر داود حومينيان شريف آبادي
دکتر معصومه شجاعي
دکتر الهام شيرزاد عراقي
بررسي اثر آموزش خطي و غيرخطي بر كنترل پاسچر، شاخصهاي كينماتيكي راه رفتن و انگيزش دروني زنان سالمند
رفتار حركتي گرايش رشد حركتي - دکتري
سميرا سليماني ۱۵۰۲۹۶۹۱۷
۹۹/۱۱/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر محمود گودرزي
دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مهرزاد حميدي
ارتباط بين رهبري اصيل با حكمراني خوب و سرمايه اجتماعي در دانشكده‌هاي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه‌هاي دولتي ايران
مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمان ها و رويداد هاي ورزشي - دکتري
سارا هنرمندراد ۱۵۰۲۹۶۰۷۷
۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر غلامعلي افروز
دکتر علي اكبر ارجمندنيا
بررسي تحليلي ويژگيهاي زيستي،شناختي و رواني و اجتماعي والدين بابيش از يك فرزند استثنايي در اقليم كردستان عراق ،سليمانيه
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي - کارشناسي ارشد
ادريس عبدالله ۱۵۰۲۹۷۴۰۰
۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر محمود گودرزي
دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر افسر جعفري حجين
مدل روندگذار ورزشكاران ايراني از حرفه ورزشي به زندگي اجتماعي
مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمان ها و رويداد هاي ورزشي - دکتري
ناهيد كريمي ۱۵۰۲۹۶۰۵۵
۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر رضا رجبي
دکتر هومن مينونژاد
دکتر علي غلامي
اثر هشت هفته تمرين TRXبر عملكرد كمري (تيلت لگن،) لوردوز كمري و حس عمقي در زنان نخست زا
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
هانيه سادات دررودي ۱۵۰۲۹۶۳۷۶
۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر بهادر زارعي
دکتر سيدعباس احمدي كرچ
دکتر زهرا پيشگاهي فرد
دکتر علي اصغر پورعزت
الگويابي حكمراني مطلوب به منظور ارتقاء اقتدار ملي جمهوري اسلامي ايران
جغرافياي سياسي - سازمان سياسي فضا - دکتري
محسن عابدي درچه ۱۵۰۲۹۵۳۴۰
۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر محسن نظري
دکتر داتيس خواجه ئيان
بررسي تاثير نوع كالاي موجود و پلتفرم شبكه اجتماعي بر روي خرده فروشي هاي آنلاين در ايران
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
عليرضا باوفا ۱۵۰۲۹۷۰۹۵
جستجو در پايان نامه‌ها

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.