جلسات دفاع
نمايش ۱۰۰ مورد اخير    نمايش همه موارد گروه:
دفاع راهنما / مشاور عنوان دانشجو ش.د
۹۹/۱۱/۷ ساعت ۱۰:۳۰ دکتر سيدرضا دشتستاني
دکتر عباسعلي رضايي
توليد محتواي آموزشي با بهره گيري از فن آوري در بافت آموزش زبان انگليسي ايران فرصت ها، چالش ها وفعاليتهاي كنوني
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
مينا ظهرابي ۱۵۰۳۹۶۳۹۲
۹۹/۱۱/۶ ساعت ۹:۰۰ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر مجتبي اميري
طراحي مدل شايستگي هاي مديران عالي از منظر قرآن كريم
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
محمدحسين سعادت نهاد ۱۵۰۲۹۴۰۲۱
۹۹/۱۱/۴ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر سوسن پورصنعتي
رشد رواني در آثار منتخب آن تايلر: بررسي هرم سلسله مراتب نيازهاي آبراهام مازلو
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
گلناز محمدي ۱۵۰۳۹۷۱۴۹
۹۹/۱۱/۱ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر احمد پوراحمد
دکتر عباس رجائي
تبيين و ارائه الگوي گردشگري شهري با تاكيد بر فضاي ميراثي (حوزه مركزي شهر مشهد)
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - دکتري
نيكناز كچوئي ۱۵۰۲۹۷۳۹۶
۹۹/۱۱/۱ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر سعيد حسن زاده
دکتر فاطمه نصرتي
مقايسه نيمرخ هاي تحولي در حيطه هاي ارتباطي، شناختي ، اجتماعي -هيجاني و حركتي در خردسالان ناشنواي ارثي و اكتسابي
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي - کارشناسي ارشد
نرگس صدري ۱۵۰۲۹۷۲۳۴
۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر آرين قلي پور
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر حسن قاليباف اصل
ارائه مدل ريسك منابع انساني واستراتژي هاي مواجهه با آن (مورد مطالعه:دانشگاه فني و حرفه اي)
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
سلطنت روايي ۱۵۰۲۹۲۹۴۰
۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۰۰ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مدلسازي قيمتگذاري خدمات بنادر با استفاده از توابع كاپولا
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
محسن نوروزي ۱۵۰۲۹۳۶۸۶
۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر مجتبي اميري
شناسايي ويژگي هاي مدل شايستگي مديران شركت هاي دولتي ايران(مورد مطالعه:مدير عامل راه آهن جمهوري اسلامي ايران)
مديريت دولتي گرايش مديريت تحول - کارشناسي ارشد
امير ذاكرتبريزي ۱۵۰۲۹۶۳۹۲
۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر علي سوري
دکتر عسگر نوربخش
بهينه سازي پرتفوي با برآورد ارزش در معرض ريسك تفاضلي (IVaR) بر اساس رويكرد پيشين و پسين در محاسبه ريسك
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
يحيي قنبري ۱۵۰۲۹۶۶۶۴
۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر علي سوري
دکتر محمدرضا رنجبر فلاح
بررسي رابطه همبستگي ارزش افزوده اقتصادي،ارزش افزوده اقتصادي استاندارد شده،ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده و ارزش افزوده اقتصادي مومنتوم با بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
سيدمحمدمهدي امامي پورمطلقيان ۱۵۰۲۹۶۱۵۴
۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۰ دکتر علي خنجري
دکتر افشين اخوندزاده بستي
دکتر اميرعلي انوار
بررسي اثر پلاسماي سرد اتمسفري بر جمعيت باكتريايي استافيلوكوكوس اورئوس، سالمونلا تايفي موريوم و اشرشياكلاي در سينه مرغ خام
بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي - کارشناسي ارشد
الهام طاهري باورساد ۱۵۰۶۹۷۰۱۰
۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر خيرالله پروين نقض حق بر بهداشت و سلامت زنان در ايران بر اثر تحريم هاي اقتصادي
حقوق عمومي - کارشناسي ارشد
مهشيد تيزهوش ۱۵۰۳۹۷۰۶۰
۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر تيمور مالمير
دکتر علي محمد موذني
دکتر عليرضا حاجيان نژاد
تحليل ساختارروايت هاي خاندان گشتاسب
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
پروين حسيني ۱۵۰۳۹۶۰۱۳
۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر عباس نرگسيان
دکتر مجتبي اميري
دکتر محمود صفارزاده
ارائه مدل اجراي خط مشي عمومي در خصوص ايمن سازي حمل و نقل جاده اي با رويكرد عقلانيت محدود
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
حسام لطيفي ۱۵۰۲۹۶۰۵۹
۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر احمد مومني راد
دکتر ساسان صيرفي
بررسي داوري در پرتو كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها با تأكيد بر رأي صلاحيتي در قضيه چين و فيليپين
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
معصومه عباسي ۱۵۰۳۹۷۰۲۱
۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر مصطفي گودرزي پژوهشي پيرامون مباني و اصول طراحي گرافيك در بسته بندي
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
النر تشخيصي كليمي ۱۵۰۵۹۶۰۳۲
۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر عزت الله اصغري زاده
بررسي تأثير صفات شخصيت بر عملكرد فروش در بازار سرمايه
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
شروين صفائي ۱۵۰۲۹۶۵۲۴
۹۹/۱۰/۲۳ ساعت ۱۲:۳۰ دکتر مصطفي گودرزي استفاده از اصول گرافيك ديزاين در طراحي و دكوراسيون داخلي
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
ويدا جهان گرد ۱۵۰۵۹۶۰۴۱
۹۹/۱۰/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر زهرا نقش
دکتر عباس جواهري محمدي
بررسي پديدارشناسانه گرايش دانشجويان با رشته هاي غيرمرتبط به تحصيل در رشته هاي روانشناسي و مشاوره
مشاوره گرايش مشاوره مدرسه - کارشناسي ارشد
ميلاد توپ شكن ۱۵۰۷۹۷۰۰۸
۹۹/۱۰/۲۳ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر محمود گودرزي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم علي دوست قهفرخي
طراحي مدل مولفه ها و موانع موثر در شتابگيري دانشكده هاي تربيت بدني دانشگاه هاي سطح يك كشور به سوي دانشگاه هاي نسل چهار
مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمان ها و رويداد هاي ورزشي - دکتري
مهريه پناهي ۱۵۰۲۹۶۸۹۹
۹۹/۱۰/۲۳ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر محمود گودرزي
دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر امين دهقان قهفرخي
بررسي و طراحي مدل مديريت آشوب گونه در دانشكده هاي تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي شهر تهران
مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمان ها و رويداد هاي ورزشي - دکتري
سيدسعيد حسيني ۱۵۰۲۹۶۹۰۳
۹۹/۱۰/۲۲ ساعت ۱۲:۳۰ دکتر سعيد شيركوند
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر رضا تهراني
طراحي الگوي غير خطي براي پيش بيني اثر توامان كفايت سرمايه و بنگاه داري بر اعطاي تسهيلات بانك ها
مديريت - مديريت مالي - دکتري
الهام عليمرداني ۱۵۰۲۹۴۰۲۷
۹۹/۱۰/۲۱ ساعت ۹:۰۰ دکتر زهرا آراستي
دکتر مرتضي اكبري
شناسايي عوامل موثر بر رشد كسب و كارهاي فناورانه توسط زنان خود سرپرست
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
زهرا توكلي يركي ۱۵۰۲۹۶۲۶۵
۹۹/۱۰/۲۰ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر كرامت اله زياري
دکتر احمد پوراحمد
دکتر عباس رجائي
الگوي ارتقاي امنيت اجتماعي شهري (مطالعه موردي شهر رامهرمز)
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - دکتري
نورالله بيگدلي ۱۵۰۲۹۶۸۹۸
۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
دکتر جليل حيدري دهويي
ارائه مدل يكپارچه زنجيره تامين سبز گردآوري و مديريت پسماندهاي صنعتي با رويكرد صنعت4 (مطالعه موردي:خودروهاي فرسوده)
مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات - دکتري
آرش اسلام پناه ۱۵۰۲۹۶۰۰۴
۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر امين دهقان قهفرخي
دکتر ابراهيم علي دوست قهفرخي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
طراحي الگوي مطلوب مديريت استعداد داوطلبان ورزش دانشگاهي
مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمان ها و رويداد هاي ورزشي - دکتري
حميدرضا يارقلي ۱۵۰۲۹۵۳۶۸
۹۹/۱۰/۱۶ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر سيده زهرا اجاق
دکتر سهيلا بورقاني فراهاني
تحليل مختصات مفهومي برند در اذهان سردبيران نشريات تخصصي بخش خصوصي در ايران
مديريت رسانه - کارشناسي ارشد
حسن عليزاده ۱۵۰۲۹۴۵۱۳
۹۹/۱۰/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰ دکتر علي سوري
دکتر سيدحامد وارث
تاثير تورم هاي شديد بر شاخص قيمت كل بورس اوراق بهادار تهران
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
سيدوحيد غيبي ۱۵۰۲۹۶۶۰۷
۹۹/۱۰/۱۴ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر عباس ميرشكاري
دکتر حسن باديني
بهره برداري از شخصيت و اطلاعات اشخاص مشهور در بازي هاي رايانه اي
حقوق خصوصي - کارشناسي ارشد
علي نظري ۱۵۰۳۹۶۳۳۰
۹۹/۱۰/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر مرتضي حيدري
دکتر محمدرضا دوست محمدي
بررسي چگونگي تصويرسازي مبتني بر نگره قرآني با تاكيد بر آيات « الم تري»
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
عاطفه نظري گل گاني ۱۵۰۵۹۴۱۱۵
۹۹/۱۰/۱۴ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر مهدي شهبازي
دکتر شهزاد طهماسبي بروجني
دکتر فضل اله باقرزاده
تاثير بازي هاي حركتي و رايانه اي بر مهارت هاي ادراكي-حركتي،توجه و روابط اجتماعي دانش آموزان بيش فعال پسر۱۲-۱۰سال
رفتار حركتي - يادگيري حركتي - دکتري
سيد حسن حسيني كل كو ۱۵۰۲۹۳۰۰۱۰
۹۹/۱۰/۱۰ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر مهدي شريفي
دکتر آيدين سلام زاده
سنجش تاثير شيوه هاي تبلغاتي اثربخش تاثيرگذاران در شبكه اي اجتماعي بر تصوير برند مطالعه موردي اينفلوئنسرهاي اينستاگرام
مديريت رسانه - کارشناسي ارشد
معصومه بني صفار ۱۵۰۲۹۷۱۰۳
۹۹/۱۰/۹ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر ابولفضل كامكار
دکتر علي ميثاقي
مطالعه اثر پودر ميوه گياه باميه( هيبيسكوآس اسكولنتوس ) بر خصوصيات آنتي اكسيداني، حسي و فيزيكوشيميايي ماست
بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي - کارشناسي ارشد
ليلا عباسي ۱۵۰۶۹۷۰۱۱
۹۹/۱۰/۸ ساعت ۹:۰۰ دکتر سيدمحمدعلي توكل كوثري
دکتر حسين راغفر
دکتر فرامرز اختراعي
مطالعه جامعه شناختي تجاري سازي داروهاي هورموني در ايران
جامعه شناسي - جامعه شناسي اقتصادي و توسعه - دکتري
ايدا نوابي ۱۵۰۲۹۵۳۶۳
۹۹/۱۰/۸ ساعت ۱۶:۳۰ دکتر محمدرضا حايري يزدي مدل‌سازي و شبيه‌سازي تجمع گروهي از نانوذرات مغناطيسي با استفاده از ميدان مغناطيسي متناوب
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
كيانا ابوالفتحي ۱۵۰۴۹۷۰۱۴
۹۹/۱۰/۸ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر سيدعباس احمدي كرچ
دکتر بهادر زارعي
دکتر محمدرئوف حيدري فر
عنوان بررسي عوامل توسعه نيافتگي مناطق مرزي(مطالعه موردي: شهرستان هاي مرزي استان كرمانشاه)
جغرافياي سياسي - دکتري
سيروس فهيمي ۱۵۰۲۹۷۰۴۳
۹۹/۱۰/۳ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر پارسا ارباب تحليل تأثير پروژه هاي بزرگ مقياس بر ارزش زمين و املاك به منظور ارائه راهكارهاي برنامه ريزي شهري (مطالعه موردي: بزرگراه امام علي (ع) در منطقه 14 شهرداري تهران)
برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
سيدعمادالدين هاشمي ۱۵۰۵۹۶۱۳۳
۹۹/۱۰/۳ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر پارسا ارباب تبيين مكانيزم برنامه ريزي شهري جهت بازآفريني مشاركتي محله هاي فرسوده (مطالعه موردي: محله ابوذر شرقي منطقه 17 تهران)
برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
اميرحسين اسكندري ۱۵۰۵۹۶۰۰۶
۹۹/۱۰/۱ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر رضا طجرلو اصول حاكم بر تصميم گيري مقامات عمومي و چالش هاي حقوقي ان
حقوق عمومي - دکتري
خديجه سادات قرشي آقچاي ۱۵۰۳۹۶۰۳۵
۹۹/۹/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر علي داوري
بررسي تاثير سرمايه كارآفرينانه بر گرايش كارآفرينانه با نقش متغيير تعديل گر يادگيري سازماني (مورد مطالعه :صاحبان و سرمايه گذاران كسب و كارهاي نوآفرين (استارتاپ ها))
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
احسان اقاسيان ۱۵۰۲۹۷۰۷۶
۹۹/۹/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر مهران فاطمي نيا طراحي روشنايي داخلي مبتني بر رويكرد نشاط شناسي
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
گل ناز محرر ۱۵۰۵۹۶۱۱۵
۹۹/۹/۲۳ ساعت ۹:۰۰ دکتر محمد يكرنگي بزه ترور در حقوق ايران و حقوق بين الملل
حقوق جزا و جرم شناسي - کارشناسي ارشد
مجيد پاياب ۱۵۰۳۹۶۰۹۸
۹۹/۹/۱۷ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر سيدفضل اله موسوي
دکتر امير ساعد وكيل
دکتر حميد الهوئي نظري
تحول مفهوم حاكميت ناشي از سازكارهاي نهادهاي قضايي منطقه اي حقوق بشر
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
حميدرضا اورعي ۱۵۰۳۹۵۱۳۴
۹۹/۹/۱۲ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر محبوبه غيور نجف آبادي
دکتر حسن غراياق زندي
تاثيرتمرينات آبي بر مهارت حركتي و عملكرد اجرايي كودكان اتيسم: رويكرد درمان پاسخ
رفتار حركتي گرايش رشد حركتي - دکتري
ساناز فرجي ۱۵۰۲۹۶۹۲۵
۹۹/۹/۱۰ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر محمود گودرزي
دکتر ابراهيم علي دوست قهفرخي
دکتر امين دهقان قهفرخي
تحليل جايگاه زنان در ورزش ايران و ارائه مدل
مديريت ورزشي - دکتري
گلرخ عيوضي كلش ۱۵۰۲۹۷۰۴۲
۹۹/۹/۱۰ ساعت ۱۱:۴۵ دکتر محمود گودرزي
دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر امين دهقان قهفرخي
طراحي الگوي سازگاري با بازنشستگي ورزشي در بين قهرمانان تيم ملي
مديريت ورزشي - دکتري
معصومه دلكش ۱۵۰۲۹۷۰۲۵
۹۹/۹/۹ ساعت ۱۲:۳۰ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر احسان چيت ساز
ارائه بديل ها در مدل كسب و كار اپراتورهاي تلفن همراه در ايران با ورود نسل هاي جديد تكنولوژي شبكه ي همراه
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
شاهين آرپناهي ايستادگي ۱۵۰۲۹۶۰۰۳
۹۹/۹/۹ ساعت ۸:۰۰ دکتر محمود گودرزي
دکتر امين دهقان قهفرخي
دکتر ابراهيم علي دوست قهفرخي
گونه شناسي مسئوليت هاي اجتماعي ورزشكاران مشهور
مديريت ورزشي - دکتري
مرتضي كابلي ۱۵۰۲۹۷۰۴۶
۹۹/۹/۳ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر حجت الله فراهاني
سنجش اثر بخشي يوگا بر سلامت رواني و خلاقيت كودكان
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
كمند كياني ۱۵۰۲۹۶۷۰۲
۹۹/۹/۲ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر علي نعمتي خراط غازياني
دکتر مهران رضايي
ساخت و ارزيابي عملكرد كاتاليستهاي مزو حفره نانو ساختار مبتني بر فلز فعال مس در واكنش اكسيداسيون ترجيحي گاز مونوكسيد كربن
شيمي كاربردي - دکتري
محمود انداچه ۱۵۰۱۹۴۰۰۱
۹۹/۸/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر فاطمه ثقفي
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
بررسي رابطه ي عوامل محيطي، سازماني و تكنولوژي با فرآيندهاي پنج گانه ي زنجيره ي تامين مواد غذايي زود فاسد شدني مبتني بر اينترنت اشيا ابر محور
مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات - کارشناسي ارشد
بنفشه خاني اوشاني ۱۵۰۲۹۶۳۴۸
۹۹/۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر مهدي اديب
دکتر محمد مهدوي
سنتز برخي مشتقات α-آمينوفسفونات ها و بررسي اثر مهاركنندگي آنزيم كربنيك انهيدراز آنها ب) سنتز پانتوتنيك اسيد به صورت آزمايشگاهي و نيمه صنعتي
شيمي كاربردي - دکتري
سميرا زارعي ۱۵۰۱۹۶۰۰۴
۹۹/۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر هومن مينونژاد
دکتر فواد صيدي
دکتر يوسف مقدس تبريزي
مقايسه اثر و ماندگاري تمرينات ثباتي كمر و بازآموزي يكپارچه پوسچر بر درد،كنترل حركت،عملكرد و انعطاف پذيري اندام تحتاني مردان مبتلا به كمردرد داراي اختلال كنترل حركتي كمر
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي - دکتري
ابوالفضل رحماني ۱۵۰۲۹۴۰۱۶
۹۹/۷/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر رحمت اله قلي پورسوته
دکتر محمد مرادي
دکتر مهدي گودرزي
طراحي و تبيين مدل تصميم گيري استراتژيك تامين مالي پروژه هاي تحقيقاتي دانشگاهها
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
محمود عباسي ۱۵۰۲۹۳۶۶۸
۹۹/۷/۳۰ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر جعفر حيدري
دکتر سيدعلي ترابي
هماهنگ‌سازي تصميمات اعضاء در زنجيره تامين با طرح بازاريابي خيرخواهانه
مهندسي صنايع - دکتري
زينب مثني ۱۵۰۴۹۳۰۰۶
۹۹/۷/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر محمدحسن صادقي مقدم
دکتر محمدعلي انصاري پور
دکتر رحيم پيلوار
رهن منفعت
حقوق خصوصي - دکتري
حجت الله مرادي ۱۵۰۳۹۲۱۷۰
۹۹/۷/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر مريم كرمي
دکتر شهرام دلفاني
مطالعه عددي عملكرد پمپ هاي گرمايي خورشيدي در اقليم هاي آب و هوايي مختلف
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
بهاره علي پور ۱۵۰۴۹۶۱۹۳
۹۹/۷/۳۰ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر غلامرضا كرمي رابطه بين ساختار مالكيت و سرمايه فكري
حسابداري - کارشناسي ارشد
مهدي فرهادي ۱۵۰۲۹۶۶۲۹
۹۹/۷/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر سيروس چوبينه
دکتر علي اصغر رواسي
اثر تعاملي مصرف مكمل تورين و تمرين تركيبي بر آپوپتوز بافت قلبي رت هاي ديابتي
فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس - دکتري
مهسا صداقت ۱۵۰۲۹۴۰۲۵
۹۹/۷/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر شمين گلرخ نودهي طراحي عرصه عمومي بافت فرسوده با رويكرد مداخله خرد مقياس. مورد مطالعاتي: محله شاهد شهر اصفهان
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
فرينوش طباطبائي ۱۵۰۵۹۶۰۸۸
۹۹/۷/۳۰ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر مرجان فياضي
دکتر محمد صفري
تاثير سياست هاي منابع انساني دوست‌دار خانواده بر نگرش كاركنان (مورد مطالعه: كاركنان ايرانسل)
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
مريم عظيم زاده كوچه ۱۵۰۲۹۶۵۷۷
۹۹/۷/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر محسن ابراهيمي
دکتر عسگر نوربخش
بررسي تاثير «سيستم مالي» بر «توانايي نوآوري» با تأكيد بر الگوي رقابت پذيري جهاني
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
حنانه حاجي ولي زاده شبستري ۱۵۰۲۹۶۳۰۹
۹۹/۷/۳۰ ساعت ۸:۳۰ دکتر جعفر حيدري
دکتر فريبرز جولاي
هماهنگي زنجيره تامين چهارسطحي چندكاناله (امني-كانال) براي محصول فصلي تحت تقاضاي تصادفي
مهندسي صنايع - دکتري
فاطمه محقر ۱۵۰۴۹۳۰۰۷
۹۹/۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر محمدعلي انصاري پور
دکتر علي اسلامي پناه
خسارت معنوي ناشي از نقض قرارداد در حقوق انگليس و ايران
حقوق خصوصي - کارشناسي ارشد
رحيمه دهواري ۱۵۰۳۹۶۱۶۲
۹۹/۷/۳۰ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر سيدمحمدعلي توكل كوثري
دکتر عليرضا محسني تبريزي
تحليل جامعه شناختي سرخوردگي تغيير رشته دهندگان رشته هاي علوم و مهندسي به رشته هاي شاخه علوم اجتماعي در مقطع كارشناسي ارشد
پژوهش علوم اجتماعي‌ - کارشناسي ارشد
فرزين نصراصفهاني ۱۵۰۲۹۶۸۳۳
۹۹/۷/۳۰ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر اعظم نوفرستي رابطه خود شفقت ورزي با اضطراب و افسردگي:نقش واسطه اي نشخوار فكري و نگراني
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
نگار جعفري ۱۵۰۲۹۶۲۷۸
۹۹/۷/۳۰ ساعت ۸:۰۰ دکتر فرشاد كوثري كنواخت سازي شار حرارتي روي صفحه تخت قائم با استفاده از آرايش بهينه مولدهاي گردابه
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
پرهام تقي پور ۱۵۰۴۹۵۰۳۵
۹۹/۷/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
دکتر داوود فتعلي بيگي
حمايت حقوقي از نمايشهاي آييني و سنتي
حقوق مالكيت فكري - کارشناسي ارشد
نرگس حيدري ۱۵۰۳۹۷۰۷۳
۹۹/۷/۳۰ ساعت ۸:۰۰ دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
دکتر نسرين طباطبائي
دکتر محسن ايزانلو
دکتر مجتبي اشراقي آراني
دعوي استرداد در ورشكستگي
حقوق خصوصي - دکتري
علي كاظمي ۱۵۰۳۹۲۳۶۵
۹۹/۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر احسان چيت ساز
دکتر رضا زعفريان
طراحي مدل كسب وكار براي مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي در ايران در بستر فناوري بلاك چين
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
امير عابدپور ۱۵۰۲۹۶۵۴۶
۹۹/۷/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر صداقت جباري كلخوران تحليلي بر كاربرد موشن در طراحي پوستر جهت انتشار در شبكه هاي اجتماعي
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
احمد جمال پورمطلق ۱۵۰۵۹۶۰۴۰
۹۹/۷/۲۹ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر رحمت اله قلي پورسوته
دکتر فرشته امين
دکتر مير علي سيد نقوي
طراحي الگوي توسعه كاركنان زن بيش شايسته در سازمانهاي دولتي در ايران
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
مريم السادات موسوي ۱۵۰۲۹۲۴۱۰
۹۹/۷/۲۹ ساعت ۸:۰۰ دکتر حسين علايي
دکتر مجتبي اميري
دکتر اميرحسين تكيان
تحليل خط مشي براي اجراي موفق برنامه هاي اصلاح نظام سلامت ايران
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
نيلوفر اميري قلعه رشيدي ۱۵۰۲۹۲۳۶۲
۹۹/۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر خيرالله پروين ساز وكارهاي حقوقي مديريت بحران در جمهوري اسلامي ايران
حقوق عمومي - کارشناسي ارشد
كورش سيفي ۱۵۰۳۹۳۲۹۱
۹۹/۷/۲۹ ساعت ۹:۰۰ دکتر علي بزرگي اميري
دکتر محمدمهدي نصيري خوانساري
طراحي شبكه زنجيره تأمين محصولات كشاورزي پايدار تحت عدم قطعيت
مهندسي صنايع - دکتري
مسعود مهربان فر ۱۵۰۴۹۳۰۰۹
۹۹/۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۰ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر مجيد مختاريان پور
دکتر عباس منوريان
دکتر داود عباسي
تصوير پردازي از حكومت تعالي گرا در پرتو نهج البلاغه امام علي (ع)
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
فاطمه تابان ۱۵۰۲۹۳۰۱۵
۹۹/۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۰ دکتر فرشيد نجفي "طراحي و پياده‌سازي الگوريتم‌هاي پردازش‌تصوير براي برقراري تعاملات اجتماعي ربات انسان‌نما"
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
ماهرخ صحرايي ۱۵۰۴۹۵۲۳۱
۹۹/۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۰ دکتر احسان هوشفر طراحي، ساخت و بهينه سازي يك هاضم بي هوازي با تنوع در پسماند ورودي
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
فرشاد جباري فرد ۱۵۰۴۹۶۰۷۴
۹۹/۷/۲۹ ساعت ۷:۳۰ دکتر محسن ميرمحمدي
دکتر رودابه سميعي زفرقندي
طراحي فرآيند گازي سازي آب فوق بحراني زيست توده به منظور توليد گاز هيدروژن
مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست - کارشناسي ارشد
عارف جهاني ۱۵۰۴۹۶۰۸۱
۹۹/۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر محمد ابويي اردكان
دکتر منصور شيرزاد
دکتر مجتبي كياني
شناخت اسراتژيك: رابطه ي بين عملكردهاي شناختي مغز و تفكر استراتژيك مديران
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
آرمين بلوري ۱۵۰۲۹۶۲۰۶
۹۹/۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر محمد حسين رمضان كيايي
دکتر علي سلامي
بررسي روانشناسي شخصيت در دو اثر از موزلي
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
الهام جعفري راد ۱۵۰۳۹۴۳۵۱
۹۹/۷/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر علي شهيدي
دکتر محمود جعفري دهقي
واژه‌نامه توصيفي_موضوعي‌گويش‌گرمه
ايرانشناسي گرايش ايرانشناسي عمومي - کارشناسي ارشد
مائده شيباني ۱۵۰۳۹۶۲۰۵
۹۹/۷/۲۹ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر غلامحسين الهام
دکتر محمود مهدوي
آسيب شناسي تقنيني و اجرايي نظام تعيين كيفر در تَكرار جرم
حقوق جزا و جرم شناسي - کارشناسي ارشد
خرم محمودي ۱۵۰۳۹۵۱۰۵
۹۹/۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر زهرا نقش
دکتر الهه حجازي موغاري
تحليل چند سطحي رابطه جهت‌گيري هدف دانش‌آموزان و والدين آن‌ها با كمك‌طلبي تحصيلي
مشاوره گرايش مشاوره مدرسه - کارشناسي ارشد
مريم زارع ۱۵۰۷۹۷۰۱۵
۹۹/۷/۲۸ ساعت ۱۲:۳۰ دکتر سيدمحمد مقيمي
دکتر محمدمهدي ذوالفقارزاده كرماني
دکتر ميثم لطيفي
طراحي الگوي اجراي خط مشي عمومي مبتني بر تجربه زيسته مديران ارشد دولتي موفق در نظام مديريت دولتي ايران
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
ميثم قراباغي ۱۵۰۲۹۴۰۳۰
۹۹/۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر ساسان صيرفي آثارحقوقي الحاق ايران به كنوانسيون هاي 1952و1999 توقيف كشتي
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
صديقه علياري ۱۵۰۳۹۶۲۳۹
۹۹/۷/۲۸ ساعت ۸:۰۰ دکتر علي صادقي
دکتر عباس نرگسيان
دکتر عباس منوچهري
تبيين الگوي بوروكراسي در سازمان‌هاي دولتي ايران با تأكيد بر كنترل فساد اداري
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
حسين اسحاقي ۱۵۰۲۹۲۹۲۱
۹۹/۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر مهدي شريفي
دکتر سهيلا بورقاني فراهاني
دکتر مليحه شياني
تدوين الگويي جهت ارتقاي كاركرد شبكه هاي اجتماعي مجازي در راستاي بهبود وضعيت سلامت زنان
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
مهدخت شريفي دربرزي ۱۵۰۲۹۲۸۹۶
۹۹/۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر عادل آذر
دکتر مجتبي اميري
دکتر حسين صفري
طراحي مدل برآورد ميزان مصرف زنجيره فولاد با رويكرد مدلسازي عامل بنيان - مورد مطالعه صنعت فولاد ايران
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
مهدي مشايخي ۱۵۰۲۹۳۶۸۰
۹۹/۷/۲۷ ساعت ۸:۰۰ دکتر رحمان سوري
دکتر سيروس چوبينه
دکتر شهرام رباني
تاثير نوع تمرين بر هايپرتروفي پاتولوژيكو عملكرد قلبي و شاخص هاي مرتبط با آن (FGF23, &Klotho ) در رت هاي نر مبتلا به نارسايي كليه (CKD)
فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس - دکتري
زهرا شهسواري ۱۵۰۲۹۴۰۲۴
۹۹/۷/۲۷ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر مجيد بني اسدي مدل سازي ميكرومكانيكي داربست براي پوست مصنوعي
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
عليرضا مهديان اميرآبادي ۱۵۰۴۹۶۲۸۶
۹۹/۷/۲۳ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر رحمان سوري
دکتر فاطمه شب خيز
دکتر شهرام رباني
تاثير تمرينات تناوبي و تداومي بر فيبريلاسيون دهليزي و شاخص هاي ايجادكننده آن (فاكتور رشدي فيبروبلاستي 23 و پروتئين Klotho) دررت هاي نر مبتلا به نارسائي كليوي
فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس - دکتري
سينا رخصتي ۱۵۰۲۹۴۰۱۸
۹۹/۷/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر قاسم عموعابديني
دکتر افسانه اديب فر
مطالعات سينتيك تأثير نانوسامانه ليپوزومي حامل دارو در يك مدل تومور استخوان در يك بيوراكتور
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
حانيه عبداله زاده ۱۵۰۴۹۶۱۸۸
۹۹/۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۰ دکتر عباس ميرشكاري
دکتر حسن جعفري تبار
حريم خصوصي اشخاص مشهور
حقوق خصوصي - کارشناسي ارشد
هادي عباسي شايان ۱۵۰۳۹۷۱۱۶
۹۹/۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر علي اكبر ارجمندنيا
دکتر سوگند قاسم زاده
بررسي تاثير حافظه فعال آينده نگر بر حافظه فعال هيجاني دانش آموزان داراي اختلال كاستي توجه و بيش فعالي
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي - کارشناسي ارشد
شيدا خدابخش ۱۵۰۲۹۶۳۵۰
۹۹/۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر محسن نظري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
تحليل رفتار پيش از خريد مصرف كنندگان در شرايط ركود تورمي
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
اشكان دهقان ۱۵۰۲۹۶۱۲۴
۹۹/۷/۲۱ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر محمد حسين رمضان كيايي
آسيب رواني و اختلال استرسي پس از آسيب رواني: مطالعه تطبيقي كهن الگوها در رمان وداع با اسلحه همينگوي و زمين سوخته احمد محمود
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
ارژنگ وطن خواه احمدآبادي ۱۵۰۳۹۶۳۳۴
۹۹/۷/۲۰ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر محسن نظري
دکتر آمنه خديور
طراحي سيستم توصيه گر در خصوص قيمت گذاري بر اساس ارزش مشتري با متد تحليل احساسات
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
سارا اقابابايي ۱۵۰۲۹۳۰۰۶
۹۹/۷/۱۹ ساعت ۸:۰۰ دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر كرامت اله زياري
دکتر احمد پوراحمد
تدوين الگوي گردشگري پايدار شهري رشت با رويكرد حفظ محيط زيست
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - دکتري
طيبه قايمي راد ۱۵۰۲۹۳۰۴۵
۹۹/۷/۱۹ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر كرامت اله زياري
دکتر احمد پوراحمد
دکتر حسين حاتمي نژاد
الگوي مناسب سازي فضاهاي گردشگري ويژه معلولين و جانبازان (مطالعه موردي شهر يزد)
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - دکتري
شهاب نارگاني ۱۵۰۲۹۳۰۰۳۰
جستجو در پايان نامه‌ها

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.