پايان نامه‌هاي دفاع شده
نمايش ۱۰۰ مورد اخير    نمايش همه موارد گروه:
دفاع راهنما / مشاور عنوان دانشجو ش.د
۹۹/۷/۳۰ دکتر ابوالحسن امين مقدسي
دکتر محمدعلي آذرشب
دکتر مسعود فكري
بررسي تطبيقي عوامل هويت ساز درشعر معاصر عربي وفارسي با تكيه بر اشعار محمد رضا الشبيبي وملك الشعراء بهار
زبان و ادبيات عرب - دکتري
تغريد زعيميان ۱۵۰۳۹۴۰۱۶
۹۹/۷/۳۰ دکتر علي محمد موذني
دکتر روح اله هادي
دکتر محمدباقر نجفي
تبيين ظرفيت هاي زبان و ادبيات فارسي در راستاي توسعه ي اقتصادي -فرهنگي در عصر دانش بنيان.
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
مريم رحماني ۱۵۰۳۹۴۰۱۳
۹۹/۷/۳۰ دکتر عليرضا دهقان نيري
دکتر احسان شاه قاسمي
مطالعه ي تطبيقي عنصر اعتماد در شبكه خبر صدا و سيما با شبكه خبري بي بي سي فارسي
علوم ارتباطات اجتماعي - کارشناسي ارشد
آرزو اصلاحي ۱۵۰۲۹۶۱۲۸
۹۹/۷/۳۰ دکتر مهري بهار
دکتر علي اصغر سعيدي
نقش شبكه هاي مجازي در ايجاد فرصت هاي شغلي زنانه( جامعه مورد مطالعه: زنان )
علوم ارتباطات اجتماعي - کارشناسي ارشد
بيتا كاشاني ۱۵۰۲۹۶۶۷۱
۹۹/۷/۳۰ دکتر طاهر عليزاده
دکتر عليرضا شاكري
سنتز پليمر هاي قالب دار شده يوني براي گونه شناسي، اندازه گيري و حذف برخي فلزات سنگين مانند يون قلع
شيمي كاربردي - دکتري
امير شفيعي كيسمي ۱۵۰۱۹۳۰۰۸
۹۹/۷/۲۹ دکتر فرزانه شميراني سنتز و كاربرد هاي جاذب هاي نانو كامپوزيتي مگنتيت- پليمر
شيمي كاربردي - دکتري
فاطمه شيركوند ۱۵۰۱۹۲۰۰۵
۹۹/۷/۲۸ دکتر امير ساعد وكيل همه پرسي استقلال در حقوق بين الملل: مطالعه موردي همه پرسي اقليم كردستان عراق
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
ميران رستم ۱۵۰۳۹۷۱۷۷
۹۹/۷/۲۸ دکتر احمد توسلي سنتز و بكارگيري گرافن اكسيد مغناطيسي عاملدار شده با آمين در بهبود عملكرد محلول آبي متيل دي اتانول آمين در جذب دي اكسيد كربن
شيمي گرايش شيمي كاربردي - کارشناسي ارشد
آناهيتا لشگري نژاد ۱۵۰۱۹۶۰۵۸
۹۹/۷/۲۱ دکتر عليرضا رياسي تاثير ايجاد شيار مارپيچي بر روي مخروطي چرخ توربين فرانسيس-۹۹ بر الگوي جريان در لوله مكش: مطالعه عددي
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
علي محمدي اردبيلي ۱۵۰۴۹۶۲۵۳
۹۹/۷/۲۰ دکتر احمد مومني راد
دکتر حسين نواده توپچي
دکتر سيد باقر ميرعباسي
حقوق اشخاص ثالث در وقايع هوايي از منظر حقوق بين الملل
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
طه پوستين دوز ۱۵۰۳۹۲۳۷۷
۹۹/۷/۱۹ دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
دکتر احمد مومني راد
ماهيت و آثار حقوقي بازگشت آني تحريم ها بر قرارداد هاي نفتي
حقوق نفت و گاز - کارشناسي ارشد
علي اكبري ۱۵۰۳۹۶۰۶۸
۹۹/۷/۱۵ دکتر عليرضا عيني فر طراحي اقامتگاه براي زنان و كودكان قرباني خشونت خانگي با رويكرد روانشناسي محيط(تكيه بر روشهاي عملي براي حفظ استقلال و افزايش اميد در قربانيان)
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
اليكا طوسي ۱۵۰۵۹۷۰۴۴
۹۹/۷/۱۲ دکتر مسعود فكري
دکتر سعداله همايوني
دکتر عبدالحسين فقهي
تحليل محتواي كتاب «عربي زبان قرآن» متوسطه دوم (عمومي) براساس برنامه درسي و رويكرد ارتباطي آموزش زبان
زبان و ادبيات عرب - دکتري
اعظم خواجه تاج يزدي ۱۵۰۳۹۴۰۱۰
۹۹/۷/۹ دکتر سعيد خاقاني معماري دست ورز؛ طراحي مركز آموزش فني حرفه اي در سايت كارخانجات شيشه ايران
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
فربد حميديان ۱۵۰۵۹۵۰۵۳
۹۹/۷/۸ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
رابطه ترس از صميميت و اهمال كاري با مشكلات جنسي: مقايسه قدرت پيش بيني
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
شكيباالسادات طباطبائي ۱۵۰۲۹۶۵۴۱
۹۹/۷/۷ دکتر محمد كريمي زاده اردكاني
دکتر هومن مينونژاد
بررسي اثر و ماندگاري شش هفته تمرينات تخته تعادلي بر روي عملكرد و كنترل پاسچر دختران ورزشكار داراي بي ثباتي مزمن مچ پا
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
ترگل خدابخشي ۱۵۰۲۹۷۱۵۴
۹۹/۷/۲ دکتر بيژن عباسي
دکتر محمدجواد جاويد
دکتر ايرج حسيني صدرآبادي
بررسي مسئوليت دولت در آموزش حقوق شهروندي با تاكيد بر نقش رساله
حقوق عمومي - دکتري
عيسي دانشپوربخشايش ۱۵۰۳۹۳۲۲۸
۹۹/۶/۳۱ دکتر علي اكبرنژاد قره لو
دکتر سيروس چوبينه
مطالعه تأثير حفاظتي 9 هفته تمرين هوازي با و بدون مصرف مكمل زعفران بر برخي شاخص‌هاي فعاليت اندوتليال عروق (sICAM-1، VCAM-1)؛ و HOMA-IR در بيماران زن چاق مبتلا به ديابت نوع ۲
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
حسين محتشمي امند ۱۵۰۲۹۷۳۳۲
۹۹/۶/۳۰ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر عباسعلي رستگار
دکتر فرشته امين
توسعه مدل جامعه پذيري سازماني در نظام بانكي ايران
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
سعيد رئوفي ۱۵۰۲۹۲۹۳۴
۹۹/۶/۳۰ دکتر محمدرضا فراهاني بهينه سازي فرايند اصطكاكي اغتشاشي ساخت كامپوزيت هاي PEEK تقويت شده با نانو لوله هاي كربني
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
شايان بازرگاني ۱۵۰۴۹۵۰۲۰
۹۹/۶/۲۹ دکتر احسان احمدي نقش طراحي شهري در ميزان و كيفيت حضور زنان در فضاهاي شهري(مطالعه موردي:محله فاطمي تهران)
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
فرناز لطفي ۱۵۰۵۹۶۱۱۰
۹۹/۶/۲۹ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر سوسن پورصنعتي
تئوري‌هاي فلسفي جان لاك در پاملا ١، پاملا ٢ آثار ساموئل ريچاردسون و رابينسون كروزوئه اثر دانيل دفو
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
شاهد ولدبيگي ۱۵۰۳۹۶۳۳۵
۹۹/۶/۲۹ دکتر مهرداد استيري
دکتر جليل حيدري دهويي
شناسايي و اولويت ‌بندي عوامل موثر بر موفقيت يك بازيگر با بهره‌گيري از تكنيك‌هاي داده‌كاوي
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
كامو ابراهيمي ۱۵۰۲۹۶۰۸۸
۹۹/۶/۲۶ دکتر مجتبي اميري
دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي فرهي
ارائه مدل سرمايه معنوي در سازمان هاي مردم نهاد شهر تهران
مديريت دولتي - مديريت منابع انساني - دکتري
بهمن غلامي ۱۵۰۲۹۵۳۴۵
۹۹/۶/۲۶ دکتر بهروز محمودي بختياري
دکتر مريم سلطان بياد
از نمايش مايمتيك به روايت دايجتيك: خوانش انتقادي از نخستين ترجمه هاي فارسي از نمايشنامه هاي شكسپير در ايران
زبان و ادبيات انگليسي - دکتري
مهسا معنوي ۱۵۰۳۹۵۱۶۳
۹۹/۶/۲۴ دکتر عليرضا محسني تبريزي
دکتر غلامرضا غفاري
دکتر حميدرضا جلايي پور
دکتر هوشنگ نايبي
يك مطالعه كيفي در باب برداشت مطلعين از ادراك شهرنشينان از ريسك هاي محيطي شهر تهران
جامعه شناسي - دکتري
حميد رزاقي ۱۵۰۲۹۳۰۲۴
۹۹/۶/۲۴ دکتر علي سلامي
دکتر مريم سلطان بياد
بازنگري شخصيت‌هاي آلوده‌انگاشته در نمايشنامه‌هاي منتخب مارتين مك‌دانا
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
پرنيان شهبازيان ۱۵۰۳۹۷۱۰۷
۹۹/۶/۲۴ دکتر علي سلامي
دکتر مريم سلطان بياد
تحليل فمينيستي روان شناختي شخصيت هاي زنان قرباني در رمان هاي "دختر گمشده" و "اجسام تيز" گيليان فلين
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
پرديس رضاپور ۱۵۰۳۹۷۰۸۷
۹۹/۶/۲۲ دکتر مجتبي اشراقي آراني
دکتر فرهاد ايرانپور
وحدت يا تعدد نظام حقوقي حاكم بر سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
فرشاد قاسمي ۱۵۰۳۹۶۲۶۳
۹۹/۶/۱۹ دکتر عليرضا شاكري
دکتر ميرمحمد علوي نيكجه
تهيه وبررسي خواص پوشش هاي نانوكامپوزيتي اپوكسي/ آكريلاتي پايه آبي تقويت شده با نانوذرات گرافن عاملدار شده
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
مهدي اماني ۱۵۰۱۹۳۰۰۲
۹۹/۶/۱۹ دکتر فاطمه ثقفي
دکتر علي محقر
دکتر نسترن دسترنج
تبيين مدل مفهومي گذار فناورانه از مرحله همپايي به پساهمپايي (مورد مطالعاتي: شركت توربوكمپرسور نفت)
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
منيره كاشي ها ۱۵۰۲۹۲۴۰۰
۹۹/۶/۱۹ دکتر هاشم آقا زاده
دکتر جليل حيدري دهويي
شناسايي عوامل كليدي موثر بر انتخاب بازار هدف و صادرات گاز طبيعي مايع و نفتا
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
اميراحسان بايندريان ۱۵۰۲۹۶۱۸۸
۹۹/۶/۱۸ دکتر سيدابوالقاسم ميرا
دکتر محمدعلي شاه حسيني
بررسي تاثير استراتژي بازاريابي و كسب و كار بر عملكرد شركت از طريق نقش ميانجي سياست هاي مديريت منابع انساني(مورد مطالعه:شركت گلرنگ)
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
محمد پشام ۱۵۰۲۹۵۰۴۹
۹۹/۶/۱۸ دکتر احمد باقري
دکتر عليرضا هدائي
بررسي تطبيقي ديدگاه امام خميني(ره)، مشهور فقهاي اماميه و قانون مجازات اسلامي در مورد ديه منافع حواس پنجگانه
فقه و مباني حقوق اسلامي - دکتري
مريم مظفري ۱۵۰۳۹۵۲۹۶
۹۹/۶/۱۷ دکتر حسين نواده توپچي
دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر احمد مومني راد
تاثير كنوانسيون مبارزه با فساد(۲۰۰۳) بر امنيت انساني
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
ايمان ميرزازاده ۱۵۰۳۹۳۰۳۲
۹۹/۶/۱۷ دکتر محسن برهاني بررسي تطبيقي افترا و نشراكاذيب در نظام كيفري ايران و انگلستان
حقوق جزا و جرم شناسي - کارشناسي ارشد
پارسا فرخوي ۱۵۰۳۹۴۴۵۱
۹۹/۶/۱۵ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر رضا عيوضلو
تعيين رابطه ميان همزماني قيمت سهام و اندازه شركت در بورس اوراق بهادار تهران
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
سيدكاظم احسانيان سرخي ۱۵۰۲۹۶۰۹۴
۹۹/۶/۱۰ دکتر بابك ضياء
دکتر كمال سخدري
شناسايي عوامل موثر بر نوسازي استراتژيك در صنعت تجهيزات پزشكي در ايران
كارآفريني گرايش سازماني - کارشناسي ارشد
فريدحسين فيروز ۱۵۰۲۹۵۲۰۸
۹۹/۵/۲۸ دکتر منوچهر انصاري
دکتر فرزاد عظيمي
بررسي تأثير تفكر استراتژيك و تعهد مديريت بر عملكرد سازمان
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
سردار فتوره بنابي ۱۵۰۲۹۶۶۱۷
۹۹/۵/۲۷ دکتر ابوالقاسم عربيون
دکتر بابك ضياء
تاثير نوآوري باز بر عملكرد كسب و كار ها با نقش تعديلگر عدم اطمينان محيطي(مورد مطالعه:صنعت روشنايي)
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
سينا دهقان ۱۵۰۲۹۶۳۹۰
۹۹/۵/۲۲ دکتر علي اكبرنژاد قره لو
دکتر سيروس چوبينه
بررسي تاثير محافظتي ۹هفته تمرين هوازي با و بدون مصرف مكمل زعفران بر برخي از مهمترين فاكتورهاي موثر در بيماران زن چاق مبتلا به ديابت نوع دو
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض - کارشناسي ارشد
پريسا حسيني ۱۵۰۲۹۶۳۲۵
۹۹/۵/۲۰ دکتر سجاد برخوداري دورباش
دکتر فرخنده جبل عاملي
آثار نوسانات نرخ ارز بر واردات دارو و تجهيزات پزشكي
علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي - کارشناسي ارشد
اشكان خوز ۱۵۰۲۹۶۳۶۹
۹۹/۵/۲۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر آيدين سلام زاده
تاثير شخصيت برند بر ايجاد تعهد در مشتريان با بررسي نقش ميانجي ارزش ويژه برند در شركت‎هاي نوپا. ( مورد مطالعه: تاكسي‎هاي آنلاين)
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
سارا نظري ۱۵۰۲۹۷۳۷۲
۹۹/۵/۱۳ دکتر بهادر زارعي
دکتر ياشار ذكي
بررسي تاثير ژئوپلتيك شيعه بر گفتمان هاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران
جغرافياي سياسي - کارشناسي ارشد
حسين عسكري ۱۵۰۲۹۶۵۷۵
۹۹/۴/۳۰ دکتر امير ساعد وكيل جايگاه حقوقي اصل توسعه پايدار در رژيم حقوقي سازمان جهاني تجارت
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
شرميلا خسروي نژادطهراني ۱۵۰۳۹۵۲۱۵
۹۹/۴/۳۰ دکتر علي نعمتي خراط غازياني
دکتر عليرضا شاكري
بررسي پارامترهاي موثر در سنتز منيزيم اتوكسيد نانو متخلخل كروي و كاربرد آن در پليمريزاسيون با كاتاليست هاي زيگلرناتا.
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
مينا بهروزي فردمقدم ۱۵۰۱۹۳۰۰۳
۹۹/۴/۲۱ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر علي اصغر فاني
ارائه مدل ارتقاء مديريت عملكرد مبتني بر شايستگي معلمان دبيرستان در وزارت آموزش و پرورش
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
سيدمحمد حسيني تقرتپه ۱۵۰۲۹۳۰۱۹
۹۹/۴/۱۵ دکتر عبدالحسين كلانتري
دکتر سيدمحمدعلي توكل كوثري
دکتر غلامرضا غفاري
دکتر سيدحسن حسيني
شركت‌شهرهاي نفتي و مسأله پايداري شهري (مطالعه تجربه آبادان)
جامعه شناسي - دکتري
ايمان ممبني ۱۵۰۲۹۳۰۵۵
۹۹/۴/۱۵ دکتر سعيد حقير خانه تعامل پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
مهرنوش سادات طباطبائي سامني ۱۵۰۵۹۶۰۸۷
۹۹/۴/۱۴ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر عطاالله طالعي زاده
دکتر حسن هويدي
ارائه الگو مناسب براي انتخاب تامين كنندگان تاب اور صنعت خودرو با تاكيد بر مديريت HSE
محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست - دکتري
سعيد مداح ۱۵۰۶۹۴۰۰۳
۹۹/۴/۹ دکتر احمد مومني راد
دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر ساسان صيرفي
سازوكارهاي حقوقي همكاري تابعان حقوق بين الملل در زمينه بهره برداري از فضا ماوراء جو با تاكيد بر فعاليت هاي فضايي ايران
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
سيده ساناز ذبيحي شهري ۱۵۰۳۹۵۱۴۲
۹۹/۴/۸ دکتر سيدرضا حجازي
دکتر مرتضي اكبري
بررسي تاثير عوامل مديريتي و محيطي مؤثر بر بقاي استارتاپ‌هاي فناور
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
عليرضا محمداسمعيل ۱۵۰۲۹۶۷۳۱
۹۹/۴/۲ دکتر خيرالله پروين
دکتر حميد الهوئي نظري
دکتر احمد مومني راد
بررسي تطبيقي نظام حقوقي حمايت از زنان معلول در حقوق بين الملل و حقوق ايران
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
سمانه شعباني ۱۵۰۳۹۴۰۱۸
۹۹/۳/۳۱ دکتر منوچهر انصاري
دکتر رضا بندريان
دکتر علي ملكي
تدوين الگوي توانمنديهاي موردنياز براي اجراي پروژه‌هاي محصولات پيچيده در دانشگاهها
مديريت تكنولوژي - دکتري
مريم دهقاني محمدابادي ۱۵۰۲۹۳۰۲۳
۹۹/۳/۳۱ دکتر ساسان مهراني
دکتر محمد مرادي
دکتر سعيد ده يادگاري
ارائه مدل گزارشگري مالي مبتني بر الگوي كسب و كار(BM)
حسابداري - دکتري
مجتبي قنبر زاده آقاراني ۱۵۰۲۹۳۰۰۲۳
۹۹/۳/۲۷ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
دکتر حامد حاجي ملاميرزايي
ارائه مدل اجراي خط مشي هاي فضاي مجازي در ايران
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
عباس قربيان ۱۵۰۲۹۵۳۵۲
۹۹/۳/۲۷ دکتر سيد طه مرقاتي
دکتر محمدحسن صادقي مقدم
دکتر محسن صفري
توسعه مفهوم سببيت در ارث
حقوق خصوصي - دکتري
سميرا قاسم زاده ۱۵۰۳۹۱۱۳۲
۹۹/۳/۲۱ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر وحيد محمودي
تدوين مدل شبكه اي ريسك در بخش صادرات غير نفتي ايران
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
مهديه مختاري موغاري ۱۵۰۲۹۴۰۳۸
۹۹/۳/۱۸ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر مهشيد توتونچي
پيكربندي زنجيره تامين به منظور طراحي تئوري نقطه ي محدود كننده زيست محيطي(EHPP) براي توسعه ي محصول جديد با رويكرد شبيه سازي تركيبي
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
رضا بهنام فر ۱۵۰۲۹۶۲۱۵
۹۹/۳/۱۷ دکتر كيوان صادقي بررسي عددي اثر خواص رئولوژيك سيال پيرامون حباب گازي بر فركانس طبيعي آن در ميدان آكوستيك
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
روژان سياوش مقدم ۱۵۰۴۹۷۰۹۳
۹۹/۳/۱۲ دکتر محمدجواد جاويد
دکتر بيژن عباسي
دکتر خيرالله پروين
بررسي تحليلي وضعيت حقوق عمومي در مدينه فاضله افلاطون و فارابي
حقوق عمومي - دکتري
فريبا سنجري مقدم ۱۵۰۳۹۲۳۸۵
۹۹/۳/۷ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر امين دهقان قهفرخي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
تدوين برنامه راهبردي كميته داوران فدراسيون فوتبال جهوري اسلامي ايران با رويكرد BSC
مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمان ها و رويداد هاي ورزشي - دکتري
موعود بنيادي فرد ۱۵۰۲۹۵۳۱۶
۹۹/۲/۲۳ دکتر عباسعلي حاجي كريمي
دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر طهمورث حسنقلي پور
طراحي و تبيين مدل جامع چند سطحي توسعه رهبري اثربخش (مورد مطالعه: بانك رفاه كارگران)
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
يوسف رضايي ۱۵۰۲۹۲۸۴۹
۹۹/۲/۲۰ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر احمد مومني راد
دکتر حسين نواده توپچي
آثار كنوانسيون 1982 حقوق درياها بر حاكميت دولتها (با تاكيد بر جمهوري اسلامي ايران)
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
سيد حميد مجاب ۱۵۰۳۹۱۱۳۵
۹۹/۲/۱ دکتر سپيده خويي
دکتر شمسعلي رضا زاده
تهيه ،بهينه سازي و مشخصه يابي ريز ذرات پليمري حاوي داروي آبگريز بربرين به روش الكترواسپري و بررسي اثرات سلولي آن
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
رضا غفارزادگان ۱۵۰۱۹۴۰۰۵
۹۸/۱۲/۱۹ دکتر منصور مومني
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر ابراهيم تيموري
ارائه چارچوب شناسايي عوامل موثر بر عملكرد زنجيره تامين پايدار با رويكرد شهودي فازي
مديريت - تحقيق در عمليات - دکتري
مهدي وفائي ۱۵۰۲۹۳۶۸۸
۹۸/۱۲/۱۹ دکتر حميد ابريشمي
دکتر محسن مهرآرا
زيان هاي پيش بيني نشده ناشي از وام و سرمايه بانكها در قالب مدل DSGE
علوم اقتصادي - دکتري
امير شكري ۱۵۰۲۹۵۳۳۶
۹۸/۱۲/۱۹ دکتر غلامحسين الهام تحليل حوادث رانندگي ناشي از نقص خودرو بر مبناي مسووليت كيفري ناشي از فعل غير
حقوق جزا و جرم شناسي - کارشناسي ارشد
الناز حيدري ۱۵۰۳۹۵۲۱۰
۹۸/۱۲/۱۷ دکتر رحمان سوري
دکتر سيروس چوبينه
دکتر ابراهيم بني طالبي
تاثيرتمرينات مقاومتي با كش الاستيك بر برخي شاخص هاي پيري عروق در زنان سالمند چاق استئوساركوپنيك
فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس - دکتري
ايوب هاشمي ۱۵۰۲۹۳۰۰۳۲
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
ارائه الگوي انتخاب آميخته رسانه در كمپين تبليغاتي خاص صنعت بيمه با تلفيق مدل تصميم زباني فازي و الگوريتم ژنتيك (مورد مطالعه : شركت سهامي بيمه ايران)
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
احمد جوادي پور ۱۵۰۲۹۲۸۴۴
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر رضا رجبي
دکتر هومن مينونژاد
دکتر شهرزاد زندي
تحليل ارتباط شاخص توده بدني،سطح آمادگي جسماني و ناهنجاري هاي عضلاني اسكلتي دانش آموزان ايران
تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - دکتري
نرگس تقي زاده مقدم ۱۵۰۲۹۲۸۷۸
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر احمد باقري
دکتر حسين داورزني
دکتر محمدجواد ارسطا
ارتداد ارزيابي و شبهات پيرامون آن از منظر آزادي عقيده و حقوق بشر
فقه و مباني حقوق اسلامي - دکتري
مسعود مكارم ۱۵۰۳۹۳۳۵۹
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر محمد خبيري
دکتر افسر جعفري حجين
طراحي مدل ارتباطي ابعاد شخصيت برندهاي پوشاك ورزشي با ارزش ويژه برند
تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي - دکتري
مهدي نجاريان ۱۵۰۲۹۳۶۸۴
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر رضا بندريان
دکتر مهدي محمدي
دکتر مهدي الياسي
طرح‌ريزي استراتژي نوآوري فناورانه
مديريت تكنولوژي - دکتري
اصغر عقلائي ۱۵۰۲۹۲۹۴۷
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر رضا تهراني
دکتر منصور مومني
دکتر شهاب الدين شمس
بهينه سازي سبد سرمايه گذاري هاي خطر پذير با استفاده از رويكرد اختيار واقعي
مديريت - مديريت مالي - دکتري
فرشيد مرادي ۱۵۰۲۹۲۴۰۸
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر رضا تهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
ارائه مدلي براي تعيين اثر رفتار معاملاتي سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي و احساس سرمايه گذاران بر بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت - مديريت مالي - دکتري
حسن بياتي ۱۵۰۲۹۲۸۷۴
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر علي محمد موذني
دکتر عليرضا حاجيان نژاد
دکتر رسول جعفريان
بررسي شيوه هاي تاثيرپذيري از قرآن كريم در ديباچه هاي نثر عصرصفوي
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
طاهره حسيني موحد ۱۵۰۳۹۳۲۲۶
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر حميد ابريشمي
دکتر حسن سبحاني
دکتر وحيد ماجد
بررسي تاب آوري نظام بانكي در اقتصاد ايران و معرفي الگوي بانك تجاري متناسب با آن (بانك تجاري تاب آور)
علوم اقتصادي - دکتري
اكرم اقالوي اغميوني ۱۵۰۲۹۳۶۳۹
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر سيروس چوبينه
تاثير تمرينات هوازي و پرشدت تناوبي بر سطوح آيريزين و هورمون رشد پلاسما در زنان جوان فعال
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
نگار نادربيگي ۱۵۰۲۹۵۲۸۵
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر سيدعلي ترابي ارزيابي و بهبود سيستم لجستيك يك زنجيره سوپرماركت
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
حميدرضا ارنگ ۱۵۰۴۹۵۰۰۸
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر محمدمهدي نصيري خوانساري زمانبندي پروژه با محدوديت منابع با استفاده از رويكرد داده كاوي
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
فربد فلاحي ۱۵۰۴۹۵۳۱۲
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر فرشته امين
دکتر محمد تابان
طراحي الگوي توسعه تفكر سيستمي قضات دادگستري ايران
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
رسول رسايي فرد ۱۵۰۲۹۴۰۱۹
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
مطالعه عددي تاثير عايقهاي شفاف بر عملكرد حرارتي و بصري ساختمان
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
سيداميرمحمد سيدي ۱۵۰۴۹۶۱۵۹
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي بازطراحي ميدان امام حسين با تاكيد بر نشانه‌شناسي شهري
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
مهشيد صالح ۱۵۰۵۹۶۰۸۱
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي طراحي شهري جهت ارتقاي كيفيت فضاي شهري از طريق گسترش شبكه هاي پياده-محور تاريخي؛ مورد مطالعه حدفاصل ميدان بهارستان و ميدان امام خميني
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
شفا ثابتي مطلق ۱۵۰۵۹۶۰۳۷
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
مدل‌سازي عددي بام سبز و تأثير آن بر مصرف انرژي و آب ساختمان در اقليم ايران
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
عليرضا مومني ۱۵۰۴۹۶۲۸۴
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي بازطراحي پياده راه صف در شهر تهران با تاكيد بر ترجيحات زيبايي شناسي مردم
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
فاطمه مقيمي اسفندآبادي ۱۵۰۵۹۶۱۲۰
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر مهرداد استيري
دکتر نيره افتخار
بررسي رابطه بين ادراك كاركنان از تنوع نيروي انساني سازمان بر ادراك كاركنان از عملكرد سازمان با در نظر گرفتن نقش متغير ميانجي نوآوري سازماني، مورد مطالعه شركت دنون منطقه اسپامه (آسيا، اقيانوسيه و خاورميانه)
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
سارا رشيدي فر ۱۵۰۲۹۶۴۱۷
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر حميد راشدي
دکتر زهره باقر
دکتر فاطمه يزديان
دکتر محمد پزشكي مدرس
طراحي و ساخت نانوكامپوزيت PLGA _ آلژينات سولفات_فيبر حاوي داروي كارتوژنين در ترميم غضروف بيني
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
پريا زارع ۱۵۰۴۹۶۱۳۸
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر ميثم بصيرت تبيين ابعاد توسعه شهرهاي جديد دوستدار محيط زيست و ارائه برنامه راهبردي (مطالعه موردي:شهر جديد پرديس)
برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
مهدي صديقي اقدمي ۱۵۰۵۹۶۰۸۲
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر علي بزرگي اميري شناسايي و تجزيه و تحليل فرآيندهاي منابع انساني و ارائه راهكارهاي بهبود و بازمهندسي (مطالعه موردي: سازمان بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي)
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
فائزه كاظمي ۱۵۰۴۹۶۲۲۵
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر يونس نوربخش
دکتر عبدالحسين كلانتري
بررسي عوامل موثر بر فرهنگ كار در بين كاركنان بانك توسعه صادرات ايران
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - کارشناسي ارشد
جعفر طالع پيله رود ۱۵۰۲۹۶۵۳۵
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر علي بزرگي اميري
دکتر رضا توكلي مقدم
ارائه مدل تصميم گيري براي ارزيابي و اولويت بندي فرآيند هاي منابع انساني بر اساس چارچوب طبقه بندي فرآيند ها (مطالعه موردي)
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
پونه همراهي ۱۵۰۴۹۶۳۱۴
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر محمد رضا جوادي يگانه علل اجتماعي استقبال ادبي( مطالعه موردي : 5 رمان پرفروش سال هاي 1392- 97)
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - کارشناسي ارشد
مولود قضات ۱۵۰۲۹۶۶۵۸
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر حسين كرمي
دکتر مجيد نعمتي
بررسي رابطه خود كارامدي و استفاده از استراتژي هاي يادگيري خود تنظيمي در ميان دانشجويان زبان انگليسي
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
محمد غلامي رباطي ۱۵۰۳۹۶۲۴۵
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر رضا پورحسين
دکتر منيژه فيروزي
چگونگي فرافكني كودكان كار آسيب ديده جنسي در مقايسه با كودكان عادي: پژوهشي آميخته
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
ترانه احمددوست ۱۵۰۲۹۶۰۹۷
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر محمدرضا كردي
تاثير مصرف داروي سارم LGD-۴۰۳۳ به همراه تمرين مقاومتي بر روي سطح سرمي freePSA در موش هاي نر نژاد ويستار
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
آرسام بستاني ۱۵۰۲۹۶۲۰۴
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر امير خانلري
دکتر علي ديواندري
سنجش كيفيت خدمات بانكي با استفاده از روش متن كاوي مورد مطالعه بانك تجاري
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
پگاه عليجاني ۱۵۰۲۹۶۵۹۲
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر رضا رستمي
دکتر ساناز خمامي
بررسي مقايسه اي امواج مغزي بيماران مبتلا به وسواس فكري-عملي در سه نوع شستشو ، وارسي و ترديد
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
عسل ابراهيم ازناوي ۱۵۰۲۹۶۰۸۳
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر مجتبي اميري
تبيين تاثير سيستم هاي كاري با عملكرد بالا بر عملكرد سازماني مبتني بر كارت امتيازي متوازن (مورد مطالعه: شعب بانك اقتصاد نوين)
مديريت دولتي گرايش مديريت تحول - کارشناسي ارشد
غلامرضا اب دار ۱۵۰۲۹۶۰۸۱
جستجو در پايان نامه‌ها

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.