پايان نامه‌هاي دفاع شده
نمايش ۱۰۰ مورد اخير    نمايش همه موارد گروه:
دفاع راهنما / مشاور عنوان دانشجو ش.د
۹۹/۵/۲۲ دکتر علي اكبرنژاد قره لو
دکتر سيروس چوبينه
بررسي تاثير محافظتي ۹هفته تمرين هوازي با و بدون مصرف مكمل زعفران بر برخي از مهمترين فاكتورهاي موثر در بيماران زن چاق مبتلا به ديابت نوع دو
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض - کارشناسي ارشد
پريسا حسيني ۱۵۰۲۹۶۳۲۵
۹۹/۵/۲۰ دکتر سجاد برخوداري دورباش
دکتر فرخنده جبل عاملي
آثار نوسانات نرخ ارز بر واردات دارو و تجهيزات پزشكي
علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي - کارشناسي ارشد
اشكان خوز ۱۵۰۲۹۶۳۶۹
۹۹/۵/۲۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر آيدين سلام زاده
تاثير شخصيت برند بر ايجاد تعهد در مشتريان با بررسي نقش ميانجي ارزش ويژه برند در شركت‎هاي نوپا. ( مورد مطالعه: تاكسي‎هاي آنلاين)
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
سارا نظري ۱۵۰۲۹۷۳۷۲
۹۹/۵/۱۳ دکتر بهادر زارعي
دکتر ياشار ذكي
بررسي تاثير ژئوپلتيك شيعه بر گفتمان هاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران
جغرافياي سياسي - کارشناسي ارشد
حسين عسكري ۱۵۰۲۹۶۵۷۵
۹۹/۴/۳۰ دکتر امير ساعد وكيل جايگاه حقوقي اصل توسعه پايدار در رژيم حقوقي سازمان جهاني تجارت
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
شرميلا خسروي نژادطهراني ۱۵۰۳۹۵۲۱۵
۹۹/۴/۳۰ دکتر علي نعمتي خراط غازياني
دکتر عليرضا شاكري
بررسي پارامترهاي موثر در سنتز منيزيم اتوكسيد نانو متخلخل كروي و كاربرد آن در پليمريزاسيون با كاتاليست هاي زيگلرناتا.
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
مينا بهروزي فردمقدم ۱۵۰۱۹۳۰۰۳
۹۹/۴/۲۱ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر علي اصغر فاني
ارائه مدل ارتقاء مديريت عملكرد مبتني بر شايستگي معلمان دبيرستان در وزارت آموزش و پرورش
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
سيدمحمد حسيني تقرتپه ۱۵۰۲۹۳۰۱۹
۹۹/۴/۱۵ دکتر عبدالحسين كلانتري
دکتر سيدمحمدعلي توكل كوثري
دکتر غلامرضا غفاري
دکتر سيدحسن حسيني
شركت‌شهرهاي نفتي و مسأله پايداري شهري (مطالعه تجربه آبادان)
جامعه شناسي - دکتري
ايمان ممبني ۱۵۰۲۹۳۰۵۵
۹۹/۴/۱۵ دکتر سعيد حقير خانه تعامل پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
مهرنوش سادات طباطبائي سامني ۱۵۰۵۹۶۰۸۷
۹۹/۴/۹ دکتر احمد مومني راد
دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر ساسان صيرفي
سازوكارهاي حقوقي همكاري تابعان حقوق بين الملل در زمينه بهره برداري از فضا ماوراء جو با تاكيد بر فعاليت هاي فضايي ايران
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
سيده ساناز ذبيحي شهري ۱۵۰۳۹۵۱۴۲
۹۹/۴/۸ دکتر سيدرضا حجازي
دکتر مرتضي اكبري
بررسي تاثير عوامل مديريتي و محيطي مؤثر بر بقاي استارتاپ‌هاي فناور
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
عليرضا محمداسمعيل ۱۵۰۲۹۶۷۳۱
۹۹/۴/۲ دکتر خيرالله پروين
دکتر حميد الهوئي نظري
دکتر احمد مومني راد
بررسي تطبيقي نظام حقوقي حمايت از زنان معلول در حقوق بين الملل و حقوق ايران
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
سمانه شعباني ۱۵۰۳۹۴۰۱۸
۹۹/۳/۳۱ دکتر ساسان مهراني
دکتر محمد مرادي
دکتر سعيد ده يادگاري
ارائه مدل گزارشگري مالي مبتني بر الگوي كسب و كار(BM)
حسابداري - دکتري
مجتبي قنبر زاده آقاراني ۱۵۰۲۹۳۰۰۲۳
۹۹/۳/۲۷ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
دکتر حامد حاجي ملاميرزايي
ارائه مدل اجراي خط مشي هاي فضاي مجازي در ايران
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
عباس قربيان ۱۵۰۲۹۵۳۵۲
۹۹/۳/۲۷ دکتر سيد طه مرقاتي
دکتر محمدحسن صادقي مقدم
دکتر محسن صفري
توسعه مفهوم سببيت در ارث
حقوق خصوصي - دکتري
سميرا قاسم زاده ۱۵۰۳۹۱۱۳۲
۹۹/۳/۲۱ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر وحيد محمودي
تدوين مدل شبكه اي ريسك در بخش صادرات غير نفتي ايران
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
مهديه مختاري موغاري ۱۵۰۲۹۴۰۳۸
۹۹/۳/۱۸ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر مهشيد توتونچي
پيكربندي زنجيره تامين به منظور طراحي تئوري نقطه ي محدود كننده زيست محيطي(EHPP) براي توسعه ي محصول جديد با رويكرد شبيه سازي تركيبي
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
رضا بهنام فر ۱۵۰۲۹۶۲۱۵
۹۹/۳/۱۷ دکتر كيوان صادقي بررسي عددي اثر خواص رئولوژيك سيال پيرامون حباب گازي بر فركانس طبيعي آن در ميدان آكوستيك
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
روژان سياوش مقدم ۱۵۰۴۹۷۰۹۳
۹۹/۳/۱۲ دکتر محمدجواد جاويد
دکتر بيژن عباسي
دکتر خيرالله پروين
بررسي تحليلي وضعيت حقوق عمومي در مدينه فاضله افلاطون و فارابي
حقوق عمومي - دکتري
فريبا سنجري مقدم ۱۵۰۳۹۲۳۸۵
۹۹/۳/۷ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر امين دهقان قهفرخي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
تدوين برنامه راهبردي كميته داوران فدراسيون فوتبال جهوري اسلامي ايران با رويكرد BSC
مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمان ها و رويداد هاي ورزشي - دکتري
موعود بنيادي فرد ۱۵۰۲۹۵۳۱۶
۹۹/۲/۲۰ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر احمد مومني راد
دکتر حسين نواده توپچي
آثار كنوانسيون 1982 حقوق درياها بر حاكميت دولتها (با تاكيد بر جمهوري اسلامي ايران)
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
سيد حميد مجاب ۱۵۰۳۹۱۱۳۵
۹۹/۲/۱ دکتر سپيده خويي
دکتر شمسعلي رضا زاده
تهيه ،بهينه سازي و مشخصه يابي ريز ذرات پليمري حاوي داروي آبگريز بربرين به روش الكترواسپري و بررسي اثرات سلولي آن
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
رضا غفارزادگان ۱۵۰۱۹۴۰۰۵
۹۸/۱۲/۱۹ دکتر منصور مومني
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر ابراهيم تيموري
ارائه چارچوب شناسايي عوامل موثر بر عملكرد زنجيره تامين پايدار با رويكرد شهودي فازي
مديريت - تحقيق در عمليات - دکتري
مهدي وفائي ۱۵۰۲۹۳۶۸۸
۹۸/۱۲/۱۹ دکتر حميد ابريشمي
دکتر محسن مهرآرا
زيان هاي پيش بيني نشده ناشي از وام و سرمايه بانكها در قالب مدل DSGE
علوم اقتصادي - دکتري
امير شكري ۱۵۰۲۹۵۳۳۶
۹۸/۱۲/۱۹ دکتر غلامحسين الهام تحليل حوادث رانندگي ناشي از نقص خودرو بر مبناي مسووليت كيفري ناشي از فعل غير
حقوق جزا و جرم شناسي - کارشناسي ارشد
الناز حيدري ۱۵۰۳۹۵۲۱۰
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
ارائه الگوي انتخاب آميخته رسانه در كمپين تبليغاتي خاص صنعت بيمه با تلفيق مدل تصميم زباني فازي و الگوريتم ژنتيك (مورد مطالعه : شركت سهامي بيمه ايران)
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
احمد جوادي پور ۱۵۰۲۹۲۸۴۴
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر احمد باقري
دکتر حسين داورزني
دکتر محمدجواد ارسطا
ارتداد ارزيابي و شبهات پيرامون آن از منظر آزادي عقيده و حقوق بشر
فقه و مباني حقوق اسلامي - دکتري
مسعود مكارم ۱۵۰۳۹۳۳۵۹
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر محمد خبيري
دکتر افسر جعفري حجين
طراحي مدل ارتباطي ابعاد شخصيت برندهاي پوشاك ورزشي با ارزش ويژه برند
تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي - دکتري
مهدي نجاريان ۱۵۰۲۹۳۶۸۴
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر رضا بندريان
دکتر مهدي محمدي
دکتر مهدي الياسي
طرح‌ريزي استراتژي نوآوري فناورانه
مديريت تكنولوژي - دکتري
اصغر عقلائي ۱۵۰۲۹۲۹۴۷
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر رضا تهراني
دکتر منصور مومني
دکتر شهاب الدين شمس
بهينه سازي سبد سرمايه گذاري هاي خطر پذير با استفاده از رويكرد اختيار واقعي
مديريت - مديريت مالي - دکتري
فرشيد مرادي ۱۵۰۲۹۲۴۰۸
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر رضا تهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
ارائه مدلي براي تعيين اثر رفتار معاملاتي سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي و احساس سرمايه گذاران بر بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت - مديريت مالي - دکتري
حسن بياتي ۱۵۰۲۹۲۸۷۴
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر علي محمد موذني
دکتر عليرضا حاجيان نژاد
دکتر رسول جعفريان
بررسي شيوه هاي تاثيرپذيري از قرآن كريم در ديباچه هاي نثر عصرصفوي
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
طاهره حسيني موحد ۱۵۰۳۹۳۲۲۶
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر حميد ابريشمي
دکتر حسن سبحاني
دکتر وحيد ماجد
بررسي تاب آوري نظام بانكي در اقتصاد ايران و معرفي الگوي بانك تجاري متناسب با آن (بانك تجاري تاب آور)
علوم اقتصادي - دکتري
اكرم اقالوي اغميوني ۱۵۰۲۹۳۶۳۹
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر سيروس چوبينه
تاثير تمرينات هوازي و پرشدت تناوبي بر سطوح آيريزين و هورمون رشد پلاسما در زنان جوان فعال
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
نگار نادربيگي ۱۵۰۲۹۵۲۸۵
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر سيدعلي ترابي ارزيابي و بهبود سيستم لجستيك يك زنجيره سوپرماركت
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
حميدرضا ارنگ ۱۵۰۴۹۵۰۰۸
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر محمدمهدي نصيري خوانساري زمانبندي پروژه با محدوديت منابع با استفاده از رويكرد داده كاوي
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
فربد فلاحي ۱۵۰۴۹۵۳۱۲
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر فرشته امين
دکتر محمد تابان
طراحي الگوي توسعه تفكر سيستمي قضات دادگستري ايران
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
رسول رسايي فرد ۱۵۰۲۹۴۰۱۹
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
مطالعه عددي تاثير عايقهاي شفاف بر عملكرد حرارتي و بصري ساختمان
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
سيداميرمحمد سيدي ۱۵۰۴۹۶۱۵۹
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي بازطراحي ميدان امام حسين با تاكيد بر نشانه‌شناسي شهري
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
مهشيد صالح ۱۵۰۵۹۶۰۸۱
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي طراحي شهري جهت ارتقاي كيفيت فضاي شهري از طريق گسترش شبكه هاي پياده-محور تاريخي؛ مورد مطالعه حدفاصل ميدان بهارستان و ميدان امام خميني
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
شفا ثابتي مطلق ۱۵۰۵۹۶۰۳۷
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
مدل‌سازي عددي بام سبز و تأثير آن بر مصرف انرژي و آب ساختمان در اقليم ايران
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
عليرضا مومني ۱۵۰۴۹۶۲۸۴
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي بازطراحي پياده راه صف در شهر تهران با تاكيد بر ترجيحات زيبايي شناسي مردم
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
فاطمه مقيمي اسفندآبادي ۱۵۰۵۹۶۱۲۰
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر مهرداد استيري
دکتر نيره افتخار
بررسي رابطه بين ادراك كاركنان از تنوع نيروي انساني سازمان بر ادراك كاركنان از عملكرد سازمان با در نظر گرفتن نقش متغير ميانجي نوآوري سازماني، مورد مطالعه شركت دنون منطقه اسپامه (آسيا، اقيانوسيه و خاورميانه)
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
سارا رشيدي فر ۱۵۰۲۹۶۴۱۷
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر حميد راشدي
دکتر زهره باقر
دکتر فاطمه يزديان
دکتر محمد پزشكي مدرس
طراحي و ساخت نانوكامپوزيت PLGA _ آلژينات سولفات_فيبر حاوي داروي كارتوژنين در ترميم غضروف بيني
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
پريا زارع ۱۵۰۴۹۶۱۳۸
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر ميثم بصيرت تبيين ابعاد توسعه شهرهاي جديد دوستدار محيط زيست و ارائه برنامه راهبردي (مطالعه موردي:شهر جديد پرديس)
برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
مهدي صديقي اقدمي ۱۵۰۵۹۶۰۸۲
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر علي بزرگي اميري شناسايي و تجزيه و تحليل فرآيندهاي منابع انساني و ارائه راهكارهاي بهبود و بازمهندسي (مطالعه موردي: سازمان بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي)
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
فائزه كاظمي ۱۵۰۴۹۶۲۲۵
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر يونس نوربخش
دکتر عبدالحسين كلانتري
بررسي عوامل موثر بر فرهنگ كار در بين كاركنان بانك توسعه صادرات ايران
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - کارشناسي ارشد
جعفر طالع پيله رود ۱۵۰۲۹۶۵۳۵
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر علي بزرگي اميري
دکتر رضا توكلي مقدم
ارائه مدل تصميم گيري براي ارزيابي و اولويت بندي فرآيند هاي منابع انساني بر اساس چارچوب طبقه بندي فرآيند ها (مطالعه موردي)
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
پونه همراهي ۱۵۰۴۹۶۳۱۴
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر محمد رضا جوادي يگانه علل اجتماعي استقبال ادبي( مطالعه موردي : 5 رمان پرفروش سال هاي 1392- 97)
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - کارشناسي ارشد
مولود قضات ۱۵۰۲۹۶۶۵۸
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر حسين كرمي
دکتر مجيد نعمتي
بررسي رابطه خود كارامدي و استفاده از استراتژي هاي يادگيري خود تنظيمي در ميان دانشجويان زبان انگليسي
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
محمد غلامي رباطي ۱۵۰۳۹۶۲۴۵
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر رضا پورحسين
دکتر منيژه فيروزي
چگونگي فرافكني كودكان كار آسيب ديده جنسي در مقايسه با كودكان عادي: پژوهشي آميخته
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
ترانه احمددوست ۱۵۰۲۹۶۰۹۷
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر محمدرضا كردي
تاثير مصرف داروي سارم LGD-۴۰۳۳ به همراه تمرين مقاومتي بر روي سطح سرمي freePSA در موش هاي نر نژاد ويستار
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
آرسام بستاني ۱۵۰۲۹۶۲۰۴
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر امير خانلري
دکتر علي ديواندري
سنجش كيفيت خدمات بانكي با استفاده از روش متن كاوي مورد مطالعه بانك تجاري
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
پگاه عليجاني ۱۵۰۲۹۶۵۹۲
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر رضا رستمي
دکتر ساناز خمامي
بررسي مقايسه اي امواج مغزي بيماران مبتلا به وسواس فكري-عملي در سه نوع شستشو ، وارسي و ترديد
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
عسل ابراهيم ازناوي ۱۵۰۲۹۶۰۸۳
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر مجتبي اميري
تبيين تاثير سيستم هاي كاري با عملكرد بالا بر عملكرد سازماني مبتني بر كارت امتيازي متوازن (مورد مطالعه: شعب بانك اقتصاد نوين)
مديريت دولتي گرايش مديريت تحول - کارشناسي ارشد
غلامرضا اب دار ۱۵۰۲۹۶۰۸۱
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر مسعود كيماسي
دکتر سيدحامد وارث
بررسي تاثير استفاده از چهره هاي مشهور ورزشي در تبليغات بر نگرش مصرف كنندگان
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
دلارام شيرواني فر ۱۵۰۲۹۵۴۹۳
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر سيد ضياء هاشمي
دکتر تقي آزاد ارمكي
دکتر ابراهيم حاجياني
بررسي هويت جوان ايراني در جامعه شبكه اي
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - دکتري
مرجان نصيبي ۱۵۰۲۹۲۹۱۷
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر مونا هوروش
قدرت و ديگري: مطالعه تطبيقي جنون در آثار باكوسيان اوريپيد، شيخ صنعان عطار و مجوس فاولز
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
فريد كردبچه ۱۵۰۳۹۶۲۷۸
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر حسن باديني
دکتر محسن ايزانلو
نظام حقوقي حاكم بر جبران خسارت ناشي از وسايل نقيله موتوري زميني در اسناد بين المللي و اتحاديه اروپا
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
نازنين زماني ۱۵۰۳۹۴۴۰۱
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر محسن صادقي
دکتر مجيد غمامي
تخصيص و مديريت ريسك در قراردادهاي تأمين تجهيزات و ساخت در حقوق ايران و فيديك
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
ارغوان رادفر ۱۵۰۳۹۴۱۲۲
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي تأثير ساختار سرمايه بر عملكرد مالي شركت ها
مديريت مالي - کارشناسي ارشد
شهرام عبدالهي وقاصلو ۱۵۰۲۹۴۰۰۸۴
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر رحمان سوري
دکتر پريسا پورنعمتي
تاثير فعاليت بدني بر سطوح سرم آپلين و امنتين و ارتباط آن با تغييرات درصد چربي بدن در پسران چاق
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
زهرا نظري ۱۵۰۲۹۶۸۳۶
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر محمدجواد رضايي زاده
دکتر بيژن عباسي
دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
آسيب شناسي نظام حقوقي حاكم بر قراردادهاي اداري در جمهوري اسلامي ايران
حقوق عمومي - دکتري
ساسان امجديان ۱۵۰۳۹۲۳۳۱
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر مريم خليلي
دکتر عليرضا اژدري
طراحي سامانه خدمات توزيع و فروش در حيطه مد با رويكرد تجربه مشتري (مطالعه موردي:برند يونيتي )
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
بهار نجات ۱۵۰۵۹۶۱۲۸
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر مهران رضواني
دکتر علي مبيني دهكردي
ارائه مدل رقابت‌پذيري منطقه‌اي مبتني بر ساختار اكوسيستم كارآفريني دانش بنيان
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
علي ساساني ۱۵۰۲۹۱۳۷۸
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
تاثير ارزش ويژه برند بر قصد خريد مجدد مصرف كنندگان در تجارت الكترونيك C۲C
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
اميد عظيميان ۱۵۰۲۹۶۵۷۸
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر عليرضا بديعي
دکتر احمد اميري
دکتر مويد حسيني صدر
نقاط كوانتومي عاري از كادميوم با پوشش سيلاني : سنتز و كاربرد به عنوان سنسور
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
سارا صفري كيش ۱۵۰۱۹۲۰۳۵
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر مجتبي اميري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر نادر سيداميري
ارائه الگوي اكوسيستم منطقه هاي استقرار موفقيت آميز كسب و كارهاي اينترنتي با تأكيد بر افزايش احتمال شكل گيري
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
محبوبه فلاح ۱۵۰۲۹۳۰۴۳
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر رحيم پيلوار
دکتر سيدنصراله ابراهيمي
اقدامات تاميني درداوري هاي نفتي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
ساناز اكبرنوازفركوش ۱۵۰۳۹۴۰۴۹
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر سيد سروش قاضي نوري
دکتر محمد ابويي اردكان
تببين نقش قابليت‌هاي پويا در عملكرد شركت‌هاي كوچك و متوسط دانش بنيان موفق (فعال در حوزه فناوري ارتباطات و اطلاعات)
مديريت تكنولوژي - دکتري
متين رشيدي استانه ۱۵۰۲۹۳۰۲۶
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر سيدرضا حجازي تبيين فرآيند توسعه محصول جديد در حوزه مواد پيشرفته
كارآفريني گرايش سازماني - کارشناسي ارشد
فاطمه ناطقي ۱۵۰۲۹۵۲۸۷
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر محمدحسين عليزاده
دکتر هومن مينونژاد
بررسي و مقايسه اثر دو روش تمرينات حس عمقي و تمرينات تركيبي حس عمقي و تصويرسازي ذهني،بر درد،عملكرد و حس عمقي كمر در زنان داراي كمر درد مزمن غيراختصاصي
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
مهديه شيرواني ۱۵۰۲۹۶۵۰۹
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر منوچهر انصاري
دکتر محمد صفري
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر توسعه بازارخارجي صنعت سيمان (مطالعه موردي: شركت سيمان تهران)
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
محمدحسين زارع ۱۵۰۲۹۶۴۳۶
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر حميدرضا انصاري طراحي مدرسه سبز خانواده
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
عليرضا حداديان ۱۵۰۵۹۶۰۴۷
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر عليرضا شاكري حذف مواد آلاينده آلي از پساب با استفاده از غشا اصلاح شده با گرافن اكسيد- نانولوله كربني
شيمي گرايش شيمي كاربردي - کارشناسي ارشد
الهام ستوده حقيقي ۱۵۰۱۹۶۰۳۲
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر مهدي طالع ماسوله طراحي و نمونه سازي بازوي رباتيك پوشيدني براي توانبخشي افراد معلول بر اساس روش تعادل استاتيكيبراي وزن هاي متغير
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
مهدي اتشي گلستان ۱۵۰۴۹۵۰۰۲
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر ابوالقاسم توحيدي نيا بررسي نقش نوع نظام سياسي در رشد و توسعه اقتصادي
علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي - کارشناسي ارشد
پيام طهمورث پور ۱۵۰۲۹۶۵۴۲
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر مهرداد استيري
دکتر محمد صفري
نقش ويژگي‌هاي شخصيتي و فرسودگي شغلي پرستاران بر پيش بيني عملكرد آنها: مورد مطالعه بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
محيا عليمرادي ۱۵۰۲۹۶۵۹۵
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر احسان احمدي طراحي براي ارتقاي سطح پياده مداري خيابان شهري با رويكرد شهرسازي تاكتيكال. مطالعه موردي: خيابان رنجبر در منطقه ۱۰ تهران.
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
عماد نجفي ۱۵۰۵۹۶۱۲۹
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر فرشته امين
دکتر سيدرضا سيدجوادين
نقش موثر تبادل رهبر عضو در روابط بين كارهاي احساسي (عاطفي) و فرسودگي در كاركنان بانك ملت مديريت شعب استان البرز
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
رضا گودرزي ۱۵۰۲۹۶۷۱۱
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر احسان احمدي طراحي شهري در ارتقا كيفيت زندگي و سلامت شهروندان با رويكرد پياده مداري (مورد مطالعه : ساماندهي و باز طراحي محله گيشا، تهران)
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
شيدا فرخي ۱۵۰۵۹۶۰۹۶
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر هومن فتوره چي
دکتر سهرابعلي قربانيان
مدل‌سازي ديناميكي سيستم تصفيه پساب دارويي با استفاده از نرم افزار سيمولينك متلب به منظور كنترل فرآيند
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
رومينا رزمخواه ۱۵۰۴۹۶۱۲۹
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر وحيد محمودي
دکتر مسعود كيماسي
طراحي مدل اعتبار سنجي مشتريان حقوقي بانك تجاري
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
سنا فراهاني ۱۵۰۲۹۶۶۲۰
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر احسان احمدي بازشناسي عوامل محيطي موثر در ارتقا سطح كودك مداري اجتماعات محلي با تاكيد بر ملاحظات روانشناسي محيطي. مطالعه موردي : ساماندهي و بازطراحي محله باغ فيض تهران
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
زهرا حنفي اوچبلاغ ۱۵۰۵۹۶۰۵۳
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر احمد به پژوه
دکتر سوگند قاسم زاده
اثربخشي تئاتردرماني بر كاهش پرخاشگري و بهبود مهارت هاي اجتماعي افراد با ناتواني هوشي
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي - کارشناسي ارشد
مريم حداد ۱۵۰۲۹۵۰۷۹
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر منصور مومني
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
مدلي براي انتخاب پرتفوي از بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تئوري هاي تصميم گيري
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
مريم خسروي ۱۵۰۲۹۶۳۵۷
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر سيدحامد وارث
دکتر ايوب محمديان
دکتر ناصر غلامي
طراحي برنامه جامع و اقدام پژوهي براي بهبود عملكرد در آموزش و ذهنيت كارآفريني براي نوجوانان در مدارس ايران
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
پرهام جلالي چيمه ۱۵۰۲۹۶۲۸۰
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر رضا پورحسين
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
بررسي رابطه ميان سبك‌هاي دلبستگي و تنظيم هيجان با توجه به نقش تعديل كننده تصوير ذهني از خدا در كودكان دخترمقطع دبستان
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
هانيه موجي ۱۵۰۲۹۶۷۸۵
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر هومن مينونژاد
دکتر محمدحسين عليزاده
اپيدميولوژي آسيب هاي ورزشي كراسفيت در باشگاه هاي تهران در سال 97
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
غزل شايان آراني ۱۵۰۲۹۶۴۸۶
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر سيدحامد وارث
دکتر ايوب محمديان
ارائه مدل تاثير ارزش هاي سازماني بر عملكرد مالي با در نظر گرفتن متغير هاي ميانجي نوآوري و پايداري مدل كسب و كار (مورد مطالعه صنعت مد و لباس)
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
مهشاد كاوياني ۱۵۰۲۹۶۶۷۹
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر اميرسعيد محمودي طراحي پارامتريك پوسته ي هوشمند مركز مطالعات اقليمي با رويكرد استفاده بهينه از نيروي باد
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
مليكا متقي پور ۱۵۰۵۹۶۱۱۲
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر عليرضا عيني فر طراحي مدرسه فني حرفه اي تهران(با رويكرد تحول نيازها)
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
مريم داداشي سرج ۱۵۰۵۹۶۰۵۷
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر بيتا مشايخي تاثير حاكميت شركتي، عملكرد مالي و مديريت سود
حسابداري - کارشناسي ارشد
مهتاب زهره وند ۱۵۰۲۹۶۴۵۰
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر حشمت اله متدين طراحي موزه ارتباط با صنعت با رويكرد حس مكان / باز طراحي كارخانه ارج با ويژگي معماري پسا صنعتي
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
ساينا سيدقاسمي پور ۱۵۰۵۹۶۰۷۶
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر سارا اسدي اصل
دکتر شهيده اميني
مقايسه و آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري ﮐﻼس ﻫﺎي آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي و زﯾﺮ رده ﻫﺎيIgG و عوامل التهابي بين بيماران سندروم نفروتيك تحت درمان با داروي ريتوكسيماب يا كورتيكواستروييدها
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
بنفشه مشارموحد ۱۵۰۴۹۶۲۶۳
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر حشمت اله متدين طراحي ساختمان بلند مرتبه با رويكرد پايدار در ولنجك
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
محمد قرباني ۱۵۰۵۹۶۰۹۹
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر حسن باديني
دکتر علي اسلامي پناه
تخصيص حقوقي ريسك هاي پرداخت وجه نقد در قراردادهاي تجاري بين المللي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
شهرزاد ليلازمهرابادي ۱۵۰۳۹۵۰۹۹
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر سجاد برخوداري دورباش
دکتر قهرمان عبدلي
تأثير تحصيلات زنان بر رشد اقتصادي كشور
علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي - کارشناسي ارشد
فاطمه تفرشيان ۱۵۰۲۹۶۲۵۳
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر مهدي شريفي
دکتر سياوش صلواتيان
ارائه راهبردهاي تحولي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي بهره‌مندي از پتانسيل‌هاي هم‌گرايي رسانه‌اي (مطالعه موردي خبر سيماي جمهوري اسلامي)
مديريت رسانه - کارشناسي ارشد
محمد محسني تنكابني ۱۵۰۲۹۵۵۴۶
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر رحيم پيلوار
دکتر نسرين طباطبائي
تضامين در قراردادهاي طراحي ، تهيه تجهيزات و ساخت EPC
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
مژده سرچشمه پور ۱۵۰۳۹۴۴۰۶
جستجو در پايان نامه‌ها

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.