پايان نامه‌هاي دفاع شده
نمايش ۱۰۰ مورد اخير    نمايش همه موارد گروه:
دفاع راهنما / مشاور عنوان دانشجو ش.د
۱۴۰۰/۶/۲۳ دکتر مرضيه مهرابي بررسي دوره‌هاي آموزشي راهنمايان فرانسه‌زبان گردشگري در ايران: ارائه معيارهايي براي سنجش اين دوره‌ها
آموزش زبان فرانسه - کارشناسي ارشد
مرضيه پيك زاده ابيانه ۱۵۰۳۹۸۱۰۲
۱۴۰۰/۴/۲۹ دکتر ولي رستمي
دکتر فيروز اصلاني
دکتر بيژن عباسي
بررسي و نقد حقوقي ساز و كار هاي رفع حل اختلافات دستگاه هاي اجرايي با يكديگر و ارائه راه حل مناسب
حقوق عمومي - دکتري
سيدعلي اكبر منتظري ۱۵۰۳۹۳۲۴۱
۱۴۰۰/۴/۲۶ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
ارائه مدل سيستم اطلاعاتي بازاريابي هوشمند در ايران (مورد مطالعه: شركت گلرنگ)
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
سيداحمد قاسمي ۱۵۰۲۹۵۳۵۰
۱۴۰۰/۴/۲۲ دکتر رضا توكلي مقدم
دکتر علي بزرگي اميري
دکتر آرمان بابلي
طراحي شبكه زنجيره تامين پايدار رقابتي با درنظرگرفتن استراتژي هاي بازاريابي
مهندسي صنايع - دکتري
فرزانه سادات شاكوهي ۱۵۰۴۹۴۰۰۶
۱۴۰۰/۴/۲۲ دکتر علي محقر
دکتر محمد رضا حميدي زاده
دکتر مجتبي اميري
تبيين مدل پوياي تصميم در فرآيند رشد انسان
مديريت - تحقيق در عمليات - دکتري
عليرضا احمدي ۱۵۰۲۹۴۰۰۲
۱۴۰۰/۴/۸ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر ايوب محمديان
دکتر شهريار عزيزي
بررسي چگونگي تاثير كاوش اينترنتي مشاركتي بر ارزش اداركي در خريد آنلاين مشاركتي
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
بهنام ايزدي ۱۵۰۲۹۴۰۰۵
۱۴۰۰/۳/۴ دکتر جمشيد غلاملو
دکتر سيد مهدي صابري
تحليل جرم‏شناختي افراد مبتلا به اختلال پدوفيليا (موردهاي اجراع شده به سازمان پزشكي قانوني وكلينيك هاي پزشكي تهران)
حقوق جزا و جرم شناسي - کارشناسي ارشد
عليرضا فتحي ۱۵۰۳۹۵۲۵۶
۱۴۰۰/۳/۳ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر محمد آقايي
ارايه الگوي استراتژيك انتقال تكنولوژي در صنعت حفاري بر اساس استراتژي وزارت نفت و قراردادهاي نفتي
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
مريم رنجبري ۱۵۰۲۹۲۹۳۸
۱۴۰۰/۲/۲۹ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر مجتبي اميري
دکتر كاوه محمد سيروس
توسعه مدل نيازسنجي آموزشي شركت پالايش نفت آبادان با رويكرد تحقق استراتژي‌هاي سازمان
مديريت دولتي - مديريت منابع انساني - دکتري
قاسم خواجه وندي ۱۵۰۲۹۳۶۵۷
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ دکتر محمدمهدي ذوالفقارزاده كرماني
دکتر عباس نرگسيان
ارزيابي طرح‌هاي پژوهشي كاربردي علوم انساني - اجتماعي از منظر همكاري ميان سازماني بين دانشگاه و دولت
مديريت دولتي گرايش مديريت تحول - کارشناسي ارشد
علي اكبر گشايش ۱۵۰۲۹۶۷۰۷
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ دکتر محمدرضا صادقي مقدم
دکتر منصور مومني
ارايه نقشه علمي زنجيره تامين بشر دوستانه با رويكرد علم سنجي
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
شيما ده پناه ۱۵۰۲۹۷۱۷۲
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
نوع شناسي آرايه هاي ادبي در تبليغات چاپي براساس نظريه نشانه شناسي و تحليل اثرات آن بر ادراك مخاطبان
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
وحيده اسدزاده ۱۵۰۲۹۲۳۶۰
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر محمد حسين رمضان كيايي
دکتر حامد حبيب زاده
بررسي چهار تراژدي اصلي شكسپير در پرتو آراي اسلاوي ژيژك در خصوص مفهوم قهرمان والاي تراژيك
زبان و ادبيات انگليسي - دکتري
سجاد مطهرنيا ۱۵۰۳۹۲۱۷۱
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر مهدي طالع ماسوله طراحي و ساخت يك كفپوش منعطف كفش هوشمند به منظور آناليز حركت انسان به وسيله شبكه هاي حسگر فشاري
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
تريفه مرجاني ۱۵۰۴۹۵۱۸۸
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر لعيا الفت
دکتر عاليه كاظمي
طراحي مدل هماهنگ‏سازي زنجيره تأمين خدمات(مورد مطالعه: خدمات گردشگري استان كهكيلويه و بويراحمد)
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
رضا جليل ۱۵۰۲۹۳۶۵۳
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر سهيلا صادقي فسايي
دکتر فاطمه ترابي
صورت بندي انواع محروميت هاي منزلتي به روايت زنان
پژوهش علوم اجتماعي‌ - کارشناسي ارشد
نرگس آزادزماني ۱۵۰۲۹۶۱۲۰
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر مجتبي اشراقي آراني
دکتر عباس ميرشكاري
چارچوب حقوقي اوراق بدهي تحت پوشش با مطالعه تطبيقي حقوق ايران و اتحاديه اروپا
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
محمد مهرنور ۱۵۰۳۹۶۳۱۶
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر محسن صادقي
دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
تحليل حقوقي اقتصادي يكنواخت سازي قراردادهاي بانكي توسط بانك مركزي با نگاه تطبيقي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
اناشه ملكميان ۱۵۰۳۹۴۴۹۲
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر حسين نواده توپچي
دکتر سيد باقر ميرعباسي
بررسي آثار جنگ داخلي سوريه بر تحولات حقوق مخاصمات مسلحانه
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
مهدي رجبي شيزري ۱۵۰۳۹۴۱۲۷
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر سيد باقر ميرعباسي بررسي شرط انتقال دانش فني در قراردادهاي سرمايه گذاري نفت و گاز
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
حميدرضا ايلخاني سركندي ۱۵۰۳۹۴۳۲۳
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر منوچهر انصاري
دکتر عزت الله اصغري زاده
تأثير فناوري هاي پوشيدني بر اقدامات و كاركردهاي منابع انساني از ديدگاه مديران
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
محمدهادي عارف نظري ۱۵۰۲۹۷۲۵۰
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر آرش تحريري تاثير رونق و ركود اقتصادي و حاكميت شركتي بر محدوديت مالي شركت ها
حسابداري - کارشناسي ارشد
كيوان باطبي ۱۵۰۲۹۶۱۷۷
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر حميدرضا جلايي پور
دکتر علي اشرف نظري
توصيف و تببين حركت هاي جمعه زنان در دوره اعتدال
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - کارشناسي ارشد
حديث ميرزائي ۱۵۰۲۹۶۸۱۱
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر پرويز نوروزي اصلاح الكترود خمير كربن با نانو ذرات كربني و هيدروكسيد لانتانيدي جهت طراحي وساخت حسگر الكترو شيميايي داروي افلو كساسين
شيمي گرايش نانو شيمي - کارشناسي ارشد
محيا قرباني ۱۵۰۱۹۶۰۵۵
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر احمد باقري
دکتر حسن سبحاني
دکتر خالد غفوري الحسني
امكان‌سنجي فقه نظام اقتصاد
فقه و مباني حقوق اسلامي - دکتري
مصطفي غفوري ۱۵۰۳۹۶۰۳۲
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر منوچهر انصاري
تاثير تئوري حمايت اجتماعي و حريم شخصي بر اعتماد مشتريان در تجارت اجتماعي
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
پگاه باقري ۱۵۰۲۹۷۰۹۲
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر مسعود كيماسي
دکتر روزا هنديجاني
بررسي تاثير بسته بندي دوستدار محيط زيست ( سبز ) محصول بر تمايل به خريد مشتريان
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
محمدارسلان حسني صدر ۱۵۰۲۹۷۱۳۹
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر محمدحسين عليزاده
دکتر الهام شيرزاد عراقي
بررسي اثر شش هفته تمرينات يوگا، بر تعادل و حس وضعيت مفصل ورزشكاران دختر، مبتلا به بي‌ثباتي مفصل مچ پا
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
فاطمه محمدرحيمي ۱۵۰۲۹۷۳۹۲
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر كمال سخدري
دکتر علي داوري
شناسايي عوامل سازماني موثر بر دوسو تواني سازماني كسب و كارهاي خانوادگي در ايران - موردمطالعه صنايع منتخب
كارآفريني گرايش سازماني - کارشناسي ارشد
سهند صمدي ۱۵۰۲۹۶۵۲۹
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر رضا رجبي
دکتر هومن مينونژاد
اعتبار سنجش مقياس ارزيابي عملكردي آسيب حاد همسترينگ(FASH) در ورزشكاران حرفه اي فارسي زبان
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
عارف فرشادمهر ۱۵۰۲۹۷۲۸۳
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دکتر سهيلا صادقي فسايي
دکتر حسين كچوئيان
دکتر قاسم زائري
تحليل جامعه شناختي از تعارض هاي هنجاري به مثابه مانعي بر توسعه و مشاركت اجتماعي (مطالعه موردي گروه سني ۱۸ تا ۳۰ سال با خاستگاه مذهبي)
جامعه شناسي - جامعه شناسي اقتصادي و توسعه - دکتري
فاطمه سادات نواب كاشاني ۱۵۰۲۹۶۰۷۳
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ دکتر محمدرضا گنجعلي
دکتر فرنوش فريدبد
دکتر پرويز نوروزي
طراحي و ساخت الكترودهاي اصلاح شده با نانو قرريت هاي جديد بعنوان كاتد در باتريهاي ليتيوم-هوا
شيمي كاربردي - دکتري
سيداحمد موسوي فر ۱۵۰۱۹۳۰۱۰
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر باقر ساروخاني
دکتر يونس نوربخش
تبيين مباني فلسفي مديريت رسانه در چارچوب انديشه اسلامي
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
سلمان فرهمند ۱۵۰۲۹۳۰۴۱
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ دکتر مسعود امامي
دکتر احمد علي آماده
سنتز كامپوزيت AA5083-TiB2 به روش درجا و مشخصه‌يابي ساختاري، مكانيكي و خوردگي آن
مهندسي مواد و متالورژي - دکتري
عليرضا جعفري پيرلري ۱۵۰۴۹۳۰۰۱
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ دکتر عباس زارعي هنزكي
دکتر حميدرضا عابدي
دکتر ياسر وحيدشاد
تاثير ريزساختار اوليه بر رفتار شكل پذيري گرم آلياژ تيتانيم Ti-۶Al-۴V
مهندسي مواد و متالورژي - دکتري
معصومه پاغنده ۱۵۰۴۹۴۰۰۲
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
دکتر سيد حسين رضوي حاجي آقا
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر زنجيره تامين در صنعت كشت قارچ
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
سيدامير سيدميرزائي علي آبادي ۱۵۰۲۹۶۴۸۰
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ دکتر رضا تهراني بررسي معاملات الگوريتمي در بورس تهران
مديريت مالي - کارشناسي ارشد
مسعود صفروندجلاير ۱۵۰۲۹۵۱۶۷
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ دکتر آرش تحريري
دکتر رضوان حجازي
تاثير مديريت سود بر هزينه بدهي با تمركز برنقش كيفيت حسابرسي
حسابداري - کارشناسي ارشد
امين سلكي ۱۵۰۲۹۷۲۱۲
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ دکتر احمد الستي
دکتر بابك نكوئي
قابليتهاي ساختار غيرخطي در توليد انيميشن كوتاه
تصوير متحرك (انيميشن) (خاتمه يافته) - کارشناسي ارشد
الهه صابري ۱۵۰۵۹۷۰۳۸
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ دکتر قهرمان عبدلي بررسي انتخاب توام با ريسك بر مبناي تيپ هاي شخصيتي مبتني بر مدل (MBTI)
علوم اقتصادي - کارشناسي ارشد
امين محب دزفولي ۱۵۰۲۹۵۵۴۴
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ دکتر مسعود كيماسي پذيرش و موفقيت بازاريابي ديجيتال در كسب و كار هاي كوچك و متوسط
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
مهسا زينالي ۱۵۰۲۹۷۲۰۲
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ دکتر امين دهقان قهفرخي
دکتر ابراهيم علي دوست قهفرخي
عوامل موثر بر توسعه ورزش همگاني در خوابگاه هاي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي - کارشناسي ارشد
رضا برزگرراحتلو ۱۵۰۲۹۷۰۹۹
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ دکتر علي داوري
دکتر كامبيز طالبي
طراحي بلوك هاي ارزش پيشنهادي و بخش بندي مشتري در مدل كسب و كار به جهت آماده سازي استارت آپ ها براي رسيدن به مرحله ي رشد انفجاري (scale up) در صنعت ساختمان.
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
اميررضا فاضلي ۱۵۰۲۹۶۶۱۲
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مسعود كيماسي
دکتر پيام حنفي زاده
ارائه مدل كسب و كار بانك هاي تجاري با رويكرد بانكداري باز
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
سيدحسين اورعي ۱۵۰۲۹۳۰۱۱
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ دکتر مهدي پيري بررسي معيارهاي حاكم براعمال قاعده ي قايم مقامي بيمه گران درجبران خسارات ناشي ازآلودگيهاي نفتي
حقوق نفت و گاز - کارشناسي ارشد
اسماعيل سليمان دوست ۱۵۰۳۹۶۱۹۰
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ دکتر رضا رجبي
دکتر هومن مينونژاد
مقايسه تاثير 6هفته تمرينات تركيبي زنجيره حركتي بازو بسته زانو با و بدون EMSبر قدرت، درد و عملكرد زنان داراي سندرم كشكي راني
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
فاطمه سادات بالغ صفت ۱۵۰۲۹۶۱۸۴
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ دکتر رحيم پيلوار
دکتر زهرا شاكري
بررسي تعارض حق تعقيب پديدآورنده اثر با حق تسليط خريدار در حقوق ايران
حقوق مالكيت فكري - کارشناسي ارشد
فاطمه فرهيخته راد ۱۵۰۳۹۵۲۵۹
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ دکتر مرتضي يماني ن/ بازتاب تصوير زن در گرافيك دهه هاي 50 و 60ايران(با تاكيد بر پوسترهاي طراحي شده) . ع/ طراحي پوستر در برخورد جامعه با زن (با تمركز بر دستاوردهاي بخش نظري)
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
زينب اسدي صيفار ۱۵۰۵۹۷۰۰۴
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ دکتر مصطفي گودرزي اصول، فنون و روش هاي تبليغات تصويري . ع/ هويت بصري در يك شركت تجاري
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
فاطمه اعظمي ۱۵۰۵۹۷۰۰۶
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ دکتر رضا طجرلو
دکتر ولي رستمي
دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
بررسي مبا ني و اصول حاكم بر دادرسي ماليا تي در ايران و اتحاديه اروپا
حقوق عمومي - دکتري
رامين مرادي ۱۵۰۳۹۴۰۲۹
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ دکتر شهامت حسينيان
دکتر سيدكمال واعظي
دکتر داوود حسين پور
طراحي مدل توسعه منابع انساني سازمان هاي دانش محور بر مبناي سبك تفكر كاركنان دانشي
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
عليرضا مرادي ۱۵۰۲۹۲۸۶۴
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ دکتر شمين گلرخ نودهي طراحي پاتوق محله در بافت‌هاي فرسوده بر اساس رويكرد طراحي مبتني بر شواهد (مورد مطالعه محله امامزاده عبدالله در منطقه۹)
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
فرناز ساربانها ۱۵۰۵۹۶۰۷۲
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ دکتر منوچهر طبيبيان طراحي منظر در فضاي شهري با رويكرد گردشگري: (نمونه موردي مجموعه گردشگري كوه دراك شيراز)
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
سعيده ساختماني ۱۵۰۵۹۶۰۷۱
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر سعيد عربلويي مقدم
تاثير مشاركت جمعي بر تصميم گيري كاركنان و مشتريان در سازمان
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
سيدميثم طاهري ۱۵۰۲۹۶۵۳۸
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ دکتر محمدمهدي عزيزي برنامه‌ريزي فضاهاي شهري با رويكرد حيات شبانه(مطالعه موردي:پهنه ميدان تجريش)
برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
اميرحسام زبان دان ۱۵۰۵۹۶۰۷۰
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ دکتر حسن باديني
دکتر نسرين طباطبائي
نقش تنظيم سند رسمي دركاهش هزينه معاملات
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
هادي خورشيدي ۱۵۰۳۹۷۰۸۰
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ دکتر محمد رضا جوادي يگانه
دکتر مقصود فراستخواه
چانه‌زني اقشار فرودست با قدرت در دوران قاجار، با توجه به سفرنامه‌ها
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - کارشناسي ارشد
سيده روژين حسيني ۱۵۰۲۹۶۳۲۸
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ دکتر علي داوري
دکتر علي اصغر پورعزت
شناسائي عوامل اقتصادي موثر بر توسعه فعاليتهاي كارآفرينانه در صنعت پوشاك ايران
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
نسرين پزشكي ۱۵۰۲۹۶۲۳۰
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ دکتر نصرت الله محمودي بيو سنتز نانو ذره نقره و سلنيوم با استفاده از عصاره آبي گياه بومادران و اثرات آنتي باكتريال آن
شيمي گرايش نانو شيمي - کارشناسي ارشد
عليرضا نوحي كرارودي ۱۵۰۱۹۷۰۳۸
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ دکتر مهدي شريفي
دکتر عباس نرگسيان
دکتر مهران رضواني
ارائه مدل شهرت رسانه اي كانال هاي پيام رسان خبري
مديريت رسانه اي - دکتري
پريسا نظامي ۱۵۰۲۹۴۰۴۵
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ دکتر ياشار ذكي
دکتر زهرا پيشگاهي فرد
دکتر جلال ستاره
تحليلي بر اثرات فناوري هاي نوين بر الگوهاي مديريت مرزي با تاكيد بر مرزهاي ايران
جغرافياي سياسي - دکتري
محمد ابراهيميان خوشه مهر ۱۵۰۲۹۷۰۰۲
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ دکتر مهدي پيري
دکتر حميد الهوئي نظري
رژيم مسئوليت مدني براي آلودگي هاي نفتي در كنوانسيون جبران خسارت نشت نفت از نفت كش ها و مقايسه تطبيقي ان با حقوق ايران
حقوق نفت و گاز - کارشناسي ارشد
مريم ابراهيمي ديزآبادي ۱۵۰۳۹۶۰۴۵
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ دکتر احسان چيت ساز
دکتر بهنام بهرك
پيش بيني قيمت بهامهر(توكن) تامين مالي جمعي در بازه زماني كوتاه
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
سينا سعيدي ۱۵۰۲۹۷۲۱۰
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ دکتر محمد حسين رمضان كيايي
دکتر علي سلامي
فرديت و خواسته درآمدي بر آثار جنون ساعت 448 تباه شده ، عشق فايدرا ، سارا كين از ديدگاه تحليل گفتمان فوكو
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
شايان احمديان ۱۵۰۳۹۶۰۴۹
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ دکتر مسعود كيماسي
دکتر روزا هنديجاني
دکتر محمدصالح تركستاني
مدل ارزيابي و تحليل كاربردپذيري وب سايت بانكداري اينترنتي
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
ازاد شيباني ۱۵۰۲۹۳۶۶۶
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي تاثير درك مصرف كننده از بازاريابي رسانه هاي اجتماعي بر قصد خريد و ارزش ويژه برند(مورد مطالعه: رسانه: اينستاگرام / صنعت: مد و پوشاك)
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
نيلوفر سلطاني كاسب ۱۵۰۲۹۶۴۷۵
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ دکتر علي داوري
دکتر احسان چيت ساز
تاثير تصميم‌گيري كارآفرينانه مبتني بر رويكرد علي و اثرسازي، بر عملكرد كسب و كار. مورد مطالعه: شركت‌هاي حوزه IT
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
دانيال حسين زاده نيك ۱۵۰۲۹۶۳۲۳
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ دکتر محمود مهدوي تحليل جرم شناختي فرار مالياتي در ايران « علل و راهكارهاي پيشگيرانه »
حقوق جزا و جرم شناسي - کارشناسي ارشد
اميرحسين كشت كاري ۱۵۰۳۹۷۱۴۳
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ دکتر محسن صادقي
دکتر تورج تقي زاده
دکتر رحيم پيلوار
بررسي تطبيقي حمايت از نام دامنه با تاكيد بر رويه قضايي
حقوق خصوصي - دکتري
يوسف احدي ۱۵۰۳۹۲۳۷۲
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ دکتر فريبرز جولاي
دکتر محمدمهدي نصيري خونساري
ارايه رويكرد شبيه سازي-بهينه سازي براي يك مركز فيزيوتراپي با استفاده از MODM
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
اميد بر آهوئي ۱۵۰۴۹۷۰۴۲
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر حميد الهوئي نظري
دکتر احمد مومني راد
بررسي مشروعيت اخراج بيگانگان و محدوديتهاي حاكم برآن با نگاهي به قوانين جمهوري اسلامي ايران
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
آريا عسكري ۱۵۰۳۹۱۱۲۹
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ دکتر آرش تحريري
دکتر ايرج نوروش
دکتر سيداحمد خليفه سلطاني
تدوين و ارائه مدلي براي پذيرش و اشاعه استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي(IFRS) در ايران
حسابداري - دکتري
اسماعيل درگاهي ۱۵۰۲۹۳۰۰۱۴
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ دکتر سعيد روحاني
دکتر منوچهر انصاري
بررسي تاثير كيفيت واسط هاي كاربري بر عملكرد فين تك ها در بانك انصار
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
مهدي خاكي ۱۵۰۲۹۸۲۳۲
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ دکتر عباس ميرشكاري
دکتر محمود كاظمي
تزاحم حق آزادي بيان و حق بر شهرت
حقوق خصوصي - کارشناسي ارشد
سعيد كوهي اصفهاني ۱۵۰۳۹۶۲۸۷
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مهدي شريفي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
شناسايي استراتژي‌هاي بازاريابي از طريق رسانه‌هاي اجتماعي در سازمان‌هاي رسانه‌اي ايران
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
وحيد اقامحسني ۱۵۰۲۹۳۶۴۰
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ دکتر علي نعمتي خراط غازياني تهيه، خالص سازي و عاملدار كردن نانو الماس و لايه نشاني بر روي بستر شيشه با قابليت استفاده در پوشش هاي اپتيكي
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
مهديه بني سعيد ۱۵۰۱۹۲۰۰۱
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ دکتر محمد حقيقي
دکتر سيدابوالقاسم ميرا
بررسي راههاي افزايش درآمدزايي شركت مخابرات ايران در چارچوب استراتژي هاي رشد
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
مرتضي اكبري مغانلو ۱۵۰۲۹۵۳۸۴
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ دکتر رسول افضلي
دکتر ياشار ذكي
دکتر كيومرث يزدان پناه درو
تحليل گفتمانهاي قدرت سياسي در منطقه خليج فارس
جغرافياي سياسي - دکتري
سيد يعقوب محمد نيا ۱۵۰۲۹۳۰۰۲۶
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ دکتر عباس ميرشكاري
دکتر رحيم پيلوار
حق تصوير كودكان
حقوق خصوصي - کارشناسي ارشد
فاطمه تندسه ۱۵۰۳۹۷۰۵۷
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ دکتر زهرا پيشگاهي فرد
دکتر مرجان بديعي ازنداهي
دکتر محمدرضا جلوخاني نياركي
تحليل مكاني زماني جري ماندرينگ و تسهيم حوزه‌هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي
جغرافياي سياسي - سازمان سياسي فضا - دکتري
كرامت رنجبردستنايي ۱۵۰۲۹۵۳۳۱
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ دکتر داتيس خواجه ئيان شناسايي و ارزيابي عوامل حياتي موفقيت در عملكرد بازاريابي تاثيرگذاران رسانه اجتماعي در اينستاگرام
مديريت رسانه - کارشناسي ارشد
فاطمه كاظمي جوبني ۱۵۰۲۹۷۳۹۴
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ دکتر نسرين مقدم
دکتر عليرضا اژدري
طراحي سامانه ارتقاء عملكردهاي شناختي در آستانه سالمندي با رويكرد هنردرماني ديجيتال
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
مهرناز پرخو ۱۵۰۵۹۶۰۲۸
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ دکتر سهيلا صادقي فسايي
دکتر يونس نوربخش
مطالعه آسيب شناختي همگرايي و واگرايي در امر جامعه پذيري با توجه به تفاوت هاي جنسيتي
پژوهش علوم اجتماعي‌ - کارشناسي ارشد
زهير معمارزاده فرشچي ۱۵۰۲۹۶۷۶۶
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ دکتر محمد عزيزي
دکتر سيد مجتبي سجادي
شناسايي راهبردهاي سرمايه انساني در شركت هاي دانش بنيان در محيط هاي ناپايدار با ميانجي گري گرايش كارآفرينانه
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
سحر علي پوردستجرداني ۱۵۰۲۹۶۵۸۳
۱۳۹۹/۱۲/۹ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
كنترل پارامترهاي عملكردي ساختمان با استفاده از روش مدل كنترل پيش‌بين (MPC) با هدف كاهش مصرف انرژي و بهبود آسايش حرارتي
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
بهرام گل آرا ۱۵۰۴۹۶۲۴۰
۱۳۹۹/۱۲/۹ دکتر عباس ميرشكاري
دکتر محمود كاظمي
تقليد از شخصيت ديگري
حقوق خصوصي - کارشناسي ارشد
مهدي فضلي ۱۵۰۳۹۷۱۳۴
۱۳۹۹/۱۲/۹ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي نقش عملكرد شركت در رابطه بين مسئوليت اجتماعي شركتي و ريسك مالياتي
حسابداري - کارشناسي ارشد
هانا عبداله پور ۱۵۰۲۹۷۲۵۵
۱۳۹۹/۱۲/۶ دکتر حميدرضا بهاروندي
دکتر احمد علي آماده
سنتز و مشخصه‌‌يابي ساختاري و مكانيكي مكس ‌فاز نانولايه پايه زيركونيم به روش رخنه دهي مذاب آلومينيم
مهندسي مواد و متالورژي - دکتري
مرتضي قديمي ۱۵۰۴۹۲۳۸۳
۱۳۹۹/۱۲/۶ دکتر مهران فاطمي نيا
دکتر وحيد چوپانكاره
طراحي سامانه خدمت_ محصول براي توليد بيوگاز در مناطق روستايي با رويكرد طراحي پايدار
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
محمدجواد احسانيان مفرد ۱۵۰۵۹۷۰۰۲
۱۳۹۹/۱۲/۶ دکتر نسرين مقدم
دکتر وحيد چوپانكاره
طراحي مبلمان محيطي پرديس هنرهاي زيبا با رويكرد هويت بنيان
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
يگانه ايزدي فر ۱۵۰۵۹۷۰۱۱
۱۳۹۹/۱۲/۵ دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مهرزاد حميدي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
طراحي مدل شايستگي رياست فدارسيون هاي ورزشي جمهوري اسلامي ايران
مديريت ورزشي - دکتري
فرشاد دادفر ۱۵۰۲۹۴۰۱۴
۱۳۹۹/۱۲/۵ دکتر محمدعلي انصاري پور
دکتر محسن ايزانلو
دکتر حسن باديني
دکتر نسرين طباطبائي
« قرارداد قابل ابطال، مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، فرانسه و انگلستان »
حقوق خصوصي - دکتري
مجيد سوهاني ۱۵۰۳۹۳۲۳۲
۱۳۹۹/۱۲/۴ دکتر محمدرضا فراهاني بررسي اثر ضربه روي پوسته هاي كامپوزيتي به روش همبستگي تصاوير ديجيتال
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
مهدي محمودي ۱۵۰۴۹۶۲۶۰
۱۳۹۹/۱۲/۳ دکتر محمد عزيزي
دکتر كمال سخدري
ارايه مدل توانمند سازي كارافرينانه ي زنان سرپرست خانوار در موسسات خيريه
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
سميه محجوب ۱۵۰۲۹۶۷۲۶
۱۳۹۹/۱۲/۲ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
دکتر سيدحميد خداداد حسيني
ارائه الگوي كسب مزيتهاي رقابتي براي شركتهاي دانش بنيان بر اساس قابليت هاي پويا با رويكرد متمايزسازي
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
عليرضا عبدالحسيني خليق ۱۵۰۲۹۱۳۹۳
۱۳۹۹/۱۲/۲ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر مهدي محمدي
دکتر هادي نيلفروشان
تبيين چارچوبي براي خلق مزيت مادري در حوزۀ توسعه محصول جديد
مديريت تكنولوژي - دکتري
مهدي اوجاقلو ۱۵۰۲۹۲۸۷۱
۱۳۹۹/۱۲/۲ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر عنايت اله شعباني
تاثير زيرنويس فارسي و انگليسي بر درك شنيداري فراگيران زبان انگليسي
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
حسنا زنگنه ۱۵۰۳۹۷۰۹۲
۱۳۹۹/۱۲/۲ دکتر عليرضا شاكري
دکتر محمد مهدوي
ساخت جاذب هاي مواد نفتي با استفاده از آيروژل هاي بر پايه گرافن اكسيد بهبود يافته با پلي وينيل الكل و نانوذرات معدني
شيمي گرايش نانو شيمي - کارشناسي ارشد
علي شاه آبادي ۱۵۰۱۹۶۰۳۶
۱۳۹۹/۱۲/۲ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر منوچهر انصاري
طراحي اكوسيستم بازاريابي ديجيتال در صنعت بانكداري ايران (مورد مطالعه: بانك ملت)
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
سارا رمضاني ۱۵۰۲۹۷۰۲۹
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دکتر فرهاد رهبر
دکتر محسن مهرآرا
الگوي تدوين آيين رفتار حرفه‌اي موسسات رتبه بندي اعتباري در بازار سرمايه كشور
علوم اقتصادي - دکتري
امير هاموني ۱۵۰۲۹۵۳۶۷
جستجو در پايان نامه‌ها

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.