رشته‌هاي مقطع دکتري
رشته تحصيلي رديف
محيط زيست-برنامه ريزي ۱
مهندسي صنايع ۲
جغرافيا و برنامه ريزي شهري ۳
جغرافياي سياسي ۴
نانوشيمي ۵
شيمي كاربردي ۶
حقوق خصوصي ۷
حقوق عمومي ۸
حقوق بين الملل ۹
الهيات و معارف اسلامي فقه و مباني حقوق اسلامي
۱۰
جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي اقتصادي و توسعه ۱۱
مديريت تكنولوژي ۱۲
مديريت رسانه ۱۳
مديريت صنعتي-توليد و عمليات ۱۴
مديريت منابع انساني ۱۵
مديريت بازرگاني-مديريت بازاريابي ۱۶
مديريت دولتي-تصميم گيري و خط مشي گذاري ۱۷
حسابداري ۱۸
مديريت مالي ۱۹
زبان و ادبيات فارسي ۲۰
زبان و ادبيات انگليسي ۲۱
آموزش زبان انگليسي ۲۲
برنامه ريزي و مديريت ورزشي ۲۳
تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي ۲۴
تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي ۲۵
تربيت بدني و علوم ورزشي رفتار حركتي ۲۶
مهندسي متالوژي و مواد ۲۷
درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.