سوالات متداول

۱- شرايط عضويت كتابخانه چيست؟

براي دانشجويان پرديس يا دانشكده‎ها‏ي ديگر دانشگاه تهران(امانت بين كتابخانه اي) به طور خودكار اطلاعات آنها در سيستم وارد شده ودانشجويان با مراجعه حضوري به مسئول ميز امانت كارت عضويت آنها فعال مي شود.

۲- چگونه مي‎توانيم كتاب امانت بگيريم؟

براي امانت كتاب، كاربران كتابخانه با جستجوي كتاب مورد نظر شان در نرم افزار كتابخانه يا در سيستم قفسه باز كتابخانه در مخزن، منابع اطلاعاتي مورد نياز خود را با ارائه كارت دانشجويي امانت بگيرند.

۳- آيا امكان امانت يا رزرو كتب به صورت غيرحضوري وجود دارد؟

خير

۴- كتاب امانت گرفته شده چگونه تمديد مي‎شود؟

الف): مراجعه حضوري به ميزامانت كتابخانه وهمراه داشتن كتاب يا باركد كتاب

ب): تماس تلفني با ميز امانت ودادن شماره دانشجويي يا باركد عضويت و باركد كتاب به مسئول واحد امانت كتابخانه، درصورت عدم تاخير و يا عدم رزروكتاب، هرعضو مي‎تواند كتاب خود را تمديد كند.

۵- آيا با كارت غدير مي توانم از مجموعه كتابخانه كتاب به امانت بگيرم؟

در حال حاضر خير

۶- ميزان و نحوه جريمه تاخيردر بازگشت كتاب چگونه است؟

الف): جريمه نقدي براي اعضاي كتابخانه براي هرجلد كتاب براي هرروز تاخير ۵۰۰ ريال مي‎باشد كه بعد از گذشت ۵ روز ميزان جريمه دو برابر خواهد شد.

ب) : جريمه نقدي براي گم كردن كليد كمدهاي مخصوص كتابخانه در هرروز ۰۰۰/۱۰ريال مي‎باشد. 

۷- درصورت مفقودشدن يا ناقص شدن كتاب اماني چه بايد كرد؟

الف): در صورتي كه كتاب امانت گرفته شده مفقود يا اوراقي از آن بريده و يا به هر صورتي كتاب غيرقابل استفاده شود، بايد عين كتاب ويا آخرين چاپ آن راحداكثر ظرف مدت يك ماه با احتساب جريمه تهيه و تحويل كتابخانه شود. درصورتي كه كتاب ناياب باشد و به هر دليل امكان تهيه آن وجود نداشته باشد امانت گيرنده موظف به جبران خسارت مي‎باشد.

ب): چنانچه عضو نتواند عين مواد امانتي را عودت دهد موظف است عين كتاب را خريداري و به كتابخانه بازگرداند.و جريمه دير كرد را نيز بپردازد در صورتي كه كتاب ناياب باشد و امكان خريداري آن نباشد امانت گيرنده مكلف است از كتابخانه هاي ديگر كتاب را تهيه و پس از آماده نمودن (كپي و صحافي)آن را به كتابخانه تحويل نموده و علاوه بر پرداخت جريمه دير كرد با تشخيص مسئول كتابخانه مبلغي را نيز به عنوان مابهالتفاوت قيمت نسخه اصلي و كپي بپردازد . در نهايت چنانچه تهيه كتاب به هر دليلي مقدور نباشد بهاي كتاب تا دو برابر قيمت روز آن محاسبه و از امانت گيرنده دريافت مي شود .هزينه هاي مربوط به فهرست نويسي آماده سازي و غيره نيز حسب نظر كتابخانه از وي دريافت مي گردد.

ج): در صورتي كه عضو بدون اجازه و انجام تشريفات لازم منابع كتابخانه اي را به هر طريق يا عنوان از كتابخانه يا آرشيو خارج كند مراتب در پرونده اداري يا تحصيلي وي درج خواهد شد و كارت عضويت وي نيز باطل مي گردد. در موارد ضروري علاوه بر لغو عضويت اقدامات قانوني نيز به عمل خواهد آمد.

۸- چه مداركي از كتابخانه به امانت داده نمي‎شود؟

الف) : كتابهاي مرجع  

ب): نشريات ادواري ، پايان نامه‎ها‏، گزارشها، طرحهاي تحقيقاتي و اسناد

 ج): كتب تست و داراي نسخ محدود در كتابخانه با متقاضي زياد 

د): مواد غيرچاپي  مانند: ديسكهاي فشرده ، فيلم، اطلسها ، نقشه‎ها‏ و.... 

تبصره ۱: نسخه كپي موارد الكترونيكي در صورت عدم منع قانوني قابل امانت مي‎باشد.

تبصره ۲: تهيه زيراكس و يا نسخه مكرر( پايان نامه‎ها‏، طرحهاي تحقيقاتي وگزارشات و اسناد، مواد الكترونيكي) بارعايت مقررات

۹- دستيابي به پايان نامه‎ها‏ چه شرايطي دارد؟

اطلاعات كتابشناختي پايان نامه‎ها‏ از طريق پايگاه مربوط قابل دسترسي مي‎باشد و مراجعين با ارائه كارت عضويت مي‎توانند از مدارك موجود درمحل استفاده نمايند. اما دانشجويان غير پرديس بايد از سوي نظام آموزشي اشان معرفي نامه تهيه كنند.

۱۰- آيا ديسكهاي فشرده در كتابخانه وجود دارد؟ شرايط استفاده از آنها چگونه است؟

بله- بعضي از كتب لاتين و فارسي به همراه CD مي‎باشند كه دربخش فني كتابخانه نگهداري و قابل امانت هستند

۱۱- تسويه حساب با كتابخانه چگونه صورت مي‎گيرد؟

دانشجويان تحصيلات تكميلي علاوه بر تسويه حساب با ميز امانت كتابخانه با تحويل يك نسخه از پايان نامه خود به همراه يك عدد CD كه اطلاعات موجود در آن شامل ۳ فايل مي‎باشد كه عبارتند از:

۱. فايل كامل پايان نامه تحت نرم افزارWORD

۲. فايل كامل پايان نامه تحت نرم افزارPDF

 ۳. فايل PDF  از ۱۵ صفحه ابتدايي پايان نامه، به بخش مرجع كتابخانه و همچنين پركردن پرسشنامه الكترونيكي موجود در سامانه ديجيتال دانشگاه كه شامل اطلاعات پايان نامه دانشجو مي‎باشد برگه تسويه حساب خود را دريافت مي‎دارند.

تبصره: كليه دانشجويان موظف اند قبل ازانجام اين  تسويه حساب  كه تسويه نهايي محسوب مي‎شود با مراجع به ميز امانت و كسب اطلاع از اينكه در كتابخانه مركزي و ديگر كتابخانه‎ها‏ي دانشكده اي دانشگاه تهران جريمه اي ندارند به كتابخانه‎ها‏ي مذكور مراجعه و برگه تسويه حساب دريافت نمايند.

۱۲- نظام رده بندي كتابخانه چيست و شيوه استفاده از آن چگونه است؟

كتابخانه براي سازماندهي كتابها از نظام رده بندي كتابخانه كنگره استفاده مي كند و شيوه اداره مخزن كتابخانه به صورت قفسه باز است يعني كاربران مي توانند به مخزن كتابخانه مراجعه نمايند و كتابهاي مورد نياز خود را بيابند.

۱۳- چگونه مي‎توانم كتب اماني خود را مشاهده كنم؟

با مراجعه به سايت كتابخانه و انتخاب آيكن سابقه امانت عضو و وارد نمودن شماره دانشجويي و يا باركد عضويت مي‎توانيد كتب اماني خود را مشاهده نمائيد. 

۱۴- شرايط عضويت براي مراجعين خارج از دانشگاه چگونه است؟

۱- فتوكپي شناسنامه

۲- يك قطعه عكس

۳- معرفي نامه ازمحل كار يا تحصيل

۴- كپي از كارت دانشجويي يا كارت شناسايي

عضويت ۳ ماه

۷۱۰۰۰ ريال استفاده در محل
۱۴۱۰۰۰ريال استفاده خارج از محل

عضويت ۶ ماه

۱۱۱۰۰۰ ريال استفاده در محل
۲۲۰۰۰۰ريال استفاده خارج از محل

عضويت يكساله

۱۹۱۰۰۰ ريال استفاده در محل
۳۸۱۰۰۰ريال استفاده خارج از محل

توجه: عضويت موارد خاص روزانه ۲۰۰۰۰ ريال

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.