امور رفاهي دانشجويي

تسويه حساب و صدور دفترچه قسط

شرايط و ضوابط باز پرداخت وام

۱- دانشجوياني كه موفق به پايان دوره تحصيلي خود شده‌اند، پس از فراغت از تحصيل نسبت به پرداخت كل بدهي به حساب صندوق رفاه و يا اخذ دفترچه اقساط اقدام مي‌نمايند. زمان تعيين تكليف بدهي براي كليه دانشجويان (مشمول و غيرمشمول ) حداكثر ۹ ماه پس از فراغت از تحصيل مي‌باشد.در صورتي كه پس از ۹ ماه براي گرفتن دفترچه قسط مراجعه ننمايد، ديگر بدهي قابل تقسيط نبوده و دانشجو ميبايست كل بدهي را يكجا پرداخت نمايد.

۲- تعداد و مبلغ اقساط بهره‌مندان از تسهيلات وام توسط صندوق رفاه دانشجويان تعيين خواهدد شد.

۳- طول مدت بازپرداخت با توجه به ميزان بدهي حداكثر ۵سال مي‌باشد.

۴- مبلغ ۱۰%از كل بدهي قابل تقسيط هنگام فراغت از تحصيل و صدور دفترچه اقساط بايستي به طور يكجا توسط دانشجو واريز و اصل فيش واريزي تحويل شود.مانده بدهي تقسيط خواهد شد.

تذكر۱- بدهي دوران تحصيل دانش‌اموختگان فوت شده و جانباز و از كار افتاده كلي و شهدا بجز موارد غيرقابل تقسيط و با رعايت ضوابط و مقررات صندوق رفاه دانشجويان بخشوده مي‌گردد.

۵- فارغ التحصيلان مراكز آموزش عالي داخل كشور كه خدمت نظام وظيفه خود را فبل از شروع به تحصيل انجام داده يا به نوعي از انجام خدمت نظام ‌وظيفه معاف شده ويا ميشوند ملزم هستند حداكثر ۹ماه پس از فراغت ‌تحصيل با سپردن تعهد لازم به صندوق، ديون تحصيلي خود را براساس دفترچه، شخصا ويا از طريق محل اشتغال بازپرداخت نمايند، بدهي آنان به دين حال تبديل خواهد شد.

۶- تاريخ آغاز بازپرداخت بدهي فارغ‌التحصيلان مراكز آموزش عالي داخل كشور كه مشمول انجام خدمت نظام وظيفه مي‌باشند حداكثر به ۹ ماه بعد از انجام نظام وظيفه آنان موكول مي گردد.(با رعايت بند۱)

۷- بدهكاران داراي دفترچه اقساط مي‌بايست در تاريخ سررسيد هر يك از اقساط، به يكي از شعب بانك تجارت (ويا بانك ملي با توجه به شماره حساب مندرج در دفترچه اقساط صادر شده)در سراسر كشور مراجعه ومبلغ بدهي خود را به حساب مندرج در فيش واريز كرده و نسخه دوم (رسيد پرداخت كننده)را تا تسويه حساب نهايي نزد خود نگهداري نمايند.ضمنا در خصوص واريز مبالغ در بانك تجارت به شماره مشتري ۱۵رقمي قيد شده در فيش و پرفراژبانكي دقت شده و در صورت مغايرت توسط كاربر بانك، نسبت به رفع آن اقدام گردد.

۸- صدور و ارسال هر گونه تائيديه تحصيلي ويا ارسال ريزنمرات وهم چنين معرفي به حوزه نظام وظيفه منوط به صدور دفترچه اقساط مي باشد وتسليم اصل مدارك پس از استرداد كل بدهي وانجام تعهدات قانوني ديگر ميباشد.

۹- فارغ‌التحصيلان دارا ي دفترچه اقساط كه در مقاطع بالاتر تحصيلي در دانشگاه‌هاي وابسته به وزرات علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه‌هاي غيردولتي پذيرفته مي‌شوند( با حفظ وقفه تحصيلي حداكثر يكسال، حدفاصل دو مقطع)مي‌توانند با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل بعد از دريافت دفترچه اقساط المثني، بازپرداخت بدهي خود را به پس از فراغت از تحصيل در مقطع بالاتر انتقال دهند.(در صورت عدم مراجعه دانشجو بايستي طبق سررسيد دفترچه، اقساط خود را پرداخت نمايد)

۱۰- دانشجويان انصرافي، تارك تحصيل و اخراجي ملزم به بازپرداخت كامل و يكجاي كل وام‌هاي دريافتي و هزينه‌هاي مربوط به خوابگاه دانشجويي مي‌باشند.


وام دانشجويي

دانشجويان محترم جهت دريافت راهنماي وام دانشجويي خواهشمند است فايل پيوست ۱ در زير صفحه را دريافت نماييد.


خوابگاه

در حال ساخت


اخبار و اطلاعيه ها

در حال ساخت

پيوست‌ها:

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.