اهداف و رسالت

هدف اصلي كتابخانه‌هاي دانشگاهي حفظ، اشاعه، و ارتقاي دانش است اين نهاد ارتباط مستقيمي با نيازهاي آموزشي و پژوهشي استادان و دانشجويان دارد هدف عمده كتابخانه پرديس گردآوري منابع عملي و آموزشي و همچنين اشاعه­ ي اطلاعات در راستاي تقويت برنامه­ هاي آموزشي و پژوهشي است.

تشكيلات كتابخانه

 كتابخانه از نظر تشكيلات سازماني و وظايف به ۴ بخش تقسيم مي شود:


۱. مجموعه سازي منابع چاپي و غير چاپي و الكترونيكي (انتخاب و سفارش منابع)

اين بخش مسئول تهيه، خريد، سفارش، هديه و مبادله مواد كتابخانه و سفارش كتاب و مقالات خارجي براي اعضاء هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده است. مهمترين كارها كه در اين بخش انجام مي گيرد به شرح زير است:

- كسب اطلاع درباره كتاب هاي مورد نياز

- سفارش كتابهاي انتخاب شده

- نگهداري سوابق كتابهاي سفارش شده يا دريافت شده

- دريافت و بررسي كتابهاي سفارش شده

- كسب مجوز و اقدام براي پرداخت صورتحسابها

- پيگيري سفارشهاي انجام نشده

- لغو برخي از سفارشها در صورت لزوم

- بررسي و تجزيه و تحليل عملكرد واحد تهيه و سفارش مواد كتابخانه اي

۱.۱ انتخاب منابع

ابتدا نسبت به تهيه كاتالوگهاي مختلف موضوعي از ناشران معتبر ، همچنين تهيه فهرست ناشران و كتابفروشان،دريافت ليست موجودي اعم از كتب فارسي و لاتين از نمايندگان و كارگزاران ناشرين بين المللي، تهيه كتابشناسي ها، تماس با انجمنها و ناشران، از طريق اينترنت و غيره اقدام نموده و انتخاب كتب توسط مدير گروه ها صورت مي گيرد و با تاييد رئيس پرديس، معاون علمي و اجرايي خريداري مي شود.

۲.۱ سفارش منابع

كتابخانه كل سفارشات خود را به دو طريق انجام مي دهد.

۱- از طريق خريداري كتب خارجي و فارسي از نمايشگاههاي بين المللي كتاب تهران، نمايشگاههاي تخصصي وزارت علوم، كتابفروشان و انتشارات داخلي.

۲- از طريق كارگزاران و نمايندگان ناشرين معروف كتب خارجي در ايران


۲. سازماندهي منابع چاپي و غير چاپي و الكترونيكي ( فهرستنويسي، رده‌بندي و آماده سازي)

- فهرست‌نويسي بنيادي و متمركز

- فهرست‌نويسي توصيفي منابع اطلاعاتي فارسي و لاتين بر اساس استاندارد

- فهرست‌نويسي تحليلي كتابهاي فارسي و لاتين براساس سر عنوانهاي موضوعي فارسي و لاتين

جستجوي اطلاعات كتابشناختي از بانكهاي اطلاعاتي و پايگاههاي اطلاعات كتابشناختي موجود در اينترنت (كتابخانه ملي ايران، كتابخانه كنگره ، كتابخانه بريتانيا و ...)

- رده‌بندي كتابهاي فارسي و لاتين براساس رده‌بندي LC

-نرم افزار موجود در كتابخانه پرديس آذرخش و نرم افزار جامع كتابخانه مركزي

- ارتباط با ساير بخشها براي ايجاد هماهنگي بيشتر در كارها


۳.خدمات اطلاعات ( امانت ، مرجع ، نشريات، پايان نامه ها و مواد سمعي و بصري)

۱.۳ بخش امانت

  كتابهاي اين بخش تركيبي از منابع فارسي و لاتين است كه بيشتر آنها را كتابهاي لاتين تشكيل ميدهند.سيستم رده بندي اين كتابخانه، LC است.

     در اين بخش كارهاي زير انجام مي گيرد:

۱- ثبت عضويت و ورود اطلاعات دانشجويان و اساتيد

۲- امانت –تمديد – بازگشت و رزرو كتابها

۳- تسويه حساب اعضاء

۴- چيدن كتابها و مرتب كردن قفسه ها

۵- فايل كردن برگه هاي كتابهاي فارسي و لاتين

۶- آماده سازي منابع (ورودي اطلاعات در نرم افزار موجود كتابخانه و چاپ برچسب و باركد و الصاق آنها به منابع و ارسال بخش امانت)

۷- پيگيري ديركرد كتابهاي اعضاء دائم و اعضاي موقت

۸- وجين و ليست برداري كتب از طريق بررسي ميزان استفاده و ميزان امانت كتابها

۹- راهنمايي مراجعه كنندگان جهت جستجو در سايت كتابخانه و يافتن كتابها

۱۰- جدا كردن كتابهاي فرسوده براي صحافي و ليست برداري آنها و آماده سازي مجدد آنها

     عضويت

      عضويت در كتابخانه در حال حاضر شامل اساتيد، دانشجويان، كارمندان پرديس مي باشد.

      امانت بين كتابخانه اي

       دانشجويان دانشكده هاي وابسته به دانشگاه تهران امانت كتاب طبق آيين نامه با ارائه كارت دانشجويي امكان پذير است

        رزرو كتاب

      در صورتيكه كتاب مورد درخواست اعضاء در امانت باشد متقاضي ميتواند با ارائه شماره سريال كتاب و كارت عضويت خود نسبت به رزرو كتاب مورد نظر اقدام نمايد.

      تسويه حساب

۲.۳- بخش مراجع: منابع اين بخش امانت داده نمي شود شامل: دايره المعارفها، واژه‌نامه‌ها، كتابشناسي‌ها، نمايه‌ها، چكيده‌نامه‌ها، سالنامه‌ها، سرگذشتنامه‌هاي جمعي، منابع جغرافيايي، اسناد و مدارك

۳.۳- پايان نامه ها

۴.۳- بخش نشريات

۵.۳ -بخش مواد سمعي و بصري

 


۴. فناوري اطلاعات

- نظارت، كنترل و پشتيباني از نرم‌افزار كتابخانه ديجيتالي به منظور ارائه خدمات منابع اطلاعاتي موجود در كتابخانه به صورت الكترونيكي

- دسترسي به پايگاههاي اطلاعاتي و نشريات الكترونيكي معتبر علمي به صورت پيوسته

- برگزاري كارگاههاي آموزشي به منظور آموزش نحوه استفاده از بانكهاي اطلاعاتي و آشنايي با امكانات موجود در كتابخانه مطابق با نياز دانشجويان و اساتيد

-خدمات مرجع مجازي( از كتابدار بپرس)

 

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.