فرم هاي پژوهشي

لطفا فايل مورد نظر را از پيوست صفحه دريافت نماييد.

پيوست‌ها:

 • پيوست ۱: فرم انتخاب استاد راهنما
 • پيوست ۲: مجوز دفاع پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد
 • پيوست ۳: گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد
 • پيوست ۴: اعلام اصلاحات پايان نامه كارشناسي ارشد
 • پيوست ۵: فرم تحويل پايان نامه كارشناسي ارشد
 • پيوست ۶: مجوز دفاع پروپزوال دانشجويان د كتري
 • پيوست ۷: اعلام اصلاحات پروپوزال رساله دكتري
 • پيوست ۸: مجوز دفاع رساله دانشجويان دكتري
 • پيوست ۹: تاييد مقاله دانشجويان دكتري
 • پيوست ۱۰: گزارش پيشرفت رساله دانشجويان دكتري
 • پيوست ۱۱: اعلام اصلاحات رساله دكتري تخصصي
 • پيوست ۱۲: فرم تحويل رساله دكتري
 • پيوست ۱۳: دستورالعمل ساخت پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري
 • پيوست ۱۴: فرم اصالت اثر
 • پيوست ۱۵: مراحل بعد از دفاع و تسويه با كتابخانه پرديس البرز
 • پيوست ۱۶: فرم حمايت از فعاليت هاي پژوهشي دانشجويان
 • پيوست ۱۷: مراحل دفاع در نيمسال اول سال تحصيلي ۹8-99
 • پيوست ۱۸: فرم درخواست مجدد سامانه همانندجوي
درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.