معرفي پرديس البرز

معرفي و اهداف

درميان موسسات و سازمان هاي وابسته به آموزش عالي كشور، دانشگاه تهران از هرحيث در جايگاه رفيعي قرار گرفته است. در واقع اگرمتغيرهايي چون سابقه و قدمت، تدريس توسط استادان به نام و بلند مرتبه،  تحصيل دانشجويان ممتاز، كثرت دانشجويان و ارزش مدارك تحصيلي در كشور و خارج از آن را  ازمعيارهاي تعيين اعتبار و اهميت يك دانشگاه برشماريم، بيگمان دانشگاه تهران را بايد معتبرترين و مهم ترين دانشگاه كشور دانست. بي دليل و همواره از اين دانشگاه با تعبير «دانشگاه مادر» و «نمادآموزش عالي» ياد شده است.

 

در همين راستا، پرديس البرز دانشگاه تهران در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله كشور، نقشه جامع علمي كشور، برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ساير اسناد بالادستي حوزه نظام آموزشي عالي كشور و همچنين برنامه استراتژيك دانشگاه در زمينه گسترش آموزش عالي و با هدف پاسخگويي به تقاضاي داوطلبان ايراني و غير ايراني براي مشاركت در تربيت نيروي انساني متخصص به منظور رقابت در سطح منطقه و جهان در تاريخ 1390/06/26  تاسيس شدو اكنون با بهترين اعضاي هيات علمي و كادر اداري و آموزشي در خدمت علاقمندان است. 

 

 اهداف پرديس البرز

- گسترش آموزش عالي در كشور و ورود به عرصه رقابت ملي و بين المللي براي ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي و جذب دانشجويان ايراني و غير ايراني به منظور حداكثر بهره برداري از ظرفيت هاي ملي و بين المللي

- تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز كشور در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري مطابق معيارهاي ملي و بين المللي

- نهادينه كردن ارتباط پژوهش و صنعت بر اساس الگوهاي موفق جهاني و توجه به نوآوري هاي علمي

- همكاري با مراكز علمي، پژوهشي و دانشگاه هاي معتبر داخلي و خارجي در چارچوب ضوابط و مقررات عمومي كشور و دانشگاه و ارتقاي شاخص هاي علمي آن 

- فراهم سازي زمينه مناسب براي ايجاد دوره هاي مشترك آموزشي و برنامه هاي پژوهشي با دانشگاه هاي معتبر داخلي و خارجي در راستاي تبادل فناوري روز در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه

- تدوين برنامه هاي درسي جديد رشته هاي ميان رشته اي به منظور ايجاد زمينه هاي جديد علمي

 

آيين نامه هاي آموزشي

لطفا آيين نامه هاي آموزشي ملاحظه گردد.

 

پيوست‌ها:

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.