خبر شماره ۵۳۸۰

نشريه پژوهش هاي تغييرات آب و هوايي

بازديد: ۳۳     ۹۹/۴/۷


بازديد: ۵۰۶۶۵   ۹۸/۱۱/۲
بازديد: ۱۹۳۸۰   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۴۶۹۷   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۴۲۲۶   ۹۸/۱۰/۲
بازديد: ۱۰۹۸۸   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۱۰۱۲۳   ۹۸/۴/۱۵
seen: 9678   2018-12-03
بازديد: ۸۵۲۷   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۷۳۵۵   ۹۸/۳/۲۰
بازديد: ۷۲۵۵   ۹۸/۶/۲۰

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.