خبر شماره ۵۱۹۶

اسامي برندگان قرعه كشي مراسم ورودي دانشجويان جديد

بازديد: ۱۴۶     ۹۸/۷/۲۹

به اطلاع دانشجويان مي رساند در مراسم دانشجويان ورودي جديد از بين شركت كنندگان در مراسم تعداد ۱۲ نفر توسط مجري براي دريافت هديه بن كتاب به ترتيب ذيل معرفي شدند. به اطلاع افرادي كه تاكنون موفق به دريافت هديه خود نشده اند مي رساند جهت دريافت هديه خود مي توانند به امور دانشجويي پرديس البرز مراجعه نمايند.

۱- جناب آقاي مجيد ولد خاني شماره ۱

۲- سركارخانم نازنين بوجاري شماره ۷

۳- جناب آقاي حامد رحماني مهر شماره ۱۹

۴- جناب آقاي رضا خاني گياش شماره ۲۰

۵- جناب آقاي اميرحسين خليلي شماره ۱۱۰

۶- جناب آقاي حامد فرج زاده شماره ۱۴۴

۷- جناب آقاي رضا خليل زاده شماره ۱۱۳

۸- سركارخانم مليكا آقا لطيفي شماره ۲۸۰

۹- سركارخانم زهرا كريميان شماره ۱۲

۱۰- سركارخانم نيلوفر خوشنويسان شماره ۸۰

۱۱- جناب آقاي امير حسين تاجر فر شماره ۷۴

۱۲- سركارخانم غزل گودرزي شماره ۶۴

 


بازديد: ۴۸۸۴۴   ۹۸/۱۱/۲
بازديد: ۱۸۹۳۵   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۴۳۱۱   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۳۷۰۸   ۹۸/۱۰/۲
بازديد: ۱۰۵۵۰   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۸۳۶۵   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۷۲۰۷   ۹۸/۳/۲۰
بازديد: ۷۰۶۹   ۹۸/۶/۲۰
بازديد: ۶۶۳۵   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۵۶۱۴   ۹۶/۶/۱۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.