خبر شماره ۵۱۹۰

مراسم آغاز سال تحصيلي دانشجويان ورودي ۱۳۹۸ پرديس البرز برگزار شد

بازديد: ۶۰۲     ۹۸/۷/۲۳

مراسم آغاز سال تحصيلي ۹۹-۹۸ دانشجويان ورودي جديد پرديس البرز روز سه شنبه مورخ ۹۸/۷/۲۳ با حضور معاون پژوهشي دانشگاه تهران، روساي پرديس ها و دانشكده هاي دانشگاه تهران و مديران گروه پرديس البرز دانشگاه تهران درتالار شهيد چمران پرديس دانشكده هاي فني برگزار شد. 

در ابتداي اين مراسم آقاي دكتر محمد رحيميان، معاون پژوهشي دانشگاه تهران به ايراد سخنراني پرداخت. وي گفت: پرديس البرز يك خصوصيت دارد كه باعث تمايز آن با ساير پرديس ها و دانشكده هاي دانشگاه تهران مي گردد و ان هم اينست كه هيچ عضو هيات علمي و هيچ امكانات مخصوص به خود از جمله آزمايشگاه و غيره ندارد اما با اينحال همه اعضاي هيات علمي دانشگاه و همه امكانات دانشگاه در اختيار پرديس البرز مي باشد. در حقيقت پرديس البرز، پرديس دانشگاه تهران است.

وي در ادامه با بر شمردن امكانات دانشگاه تهران براي دانشجويان، چند توصيه نيز براي دانشجويان ارائه نمودند. از جمله اينكه با توجه به پيچيدگي مسائل امروزي و چند بعدي بودن نيازهاي جوامع بهتر است تا دانشجويان به سمت مسائل بين رشته اي حركت كنند.

يك مساله را تنها با يك رشته نمي توان حل نمود بايد ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، حقوقي، فني و محيط زيستي و ساير ابعاد را با هم در نظر گرفت.

وي پس از ارائه توصيه هايي در زمينه هاي پژوهشي به عنوان آخرين مطلب نكته اي اخلاقي را بيان فرمودند با اين موضوع كه چنانچه بخواهيم ببينيم موفق شده ايم يا نه بايستي ببينيم در راستاي علمي كه بدست آورده ايم تواضع ما هم بيشتر شده است يا خير. چنانچه مراتب علم ما افزايش يافته و در راستاي آن مراتب خيرخواهي ما هم افزايش يابد آن وقت موفقيت حقيقي را به دست آورده ايم.

در ادامه دكتر يونس نوربخش، رئيس پرديس البرز ضمن خيرمقدم به مهمانان مراسم هدف از اين مراسم را آشنا كردن دانشجويان با فضاي دانشگاه تهران، قوانين و مقررات و روش هاي دانشگاه تهران و نيز آشنا كردن مسئولين دانشگاه با مجموعه پرديس البرز عنوان كرد.

وي با اشاره به اينكه در سال جاري دانشجويان زيادي از پرديس البرز استقبال نموده اند دو ويژگي مخصوص اين دانشجويان را اينطور بيان نمودند: فارغ التحصيلي از مقطع قبلي از دانشگاه هاي خوب كشور و اشتغال اين افراد در بخش هاي مختلف صنعت، كشاورزي، خدمات، تجارت و ... كه اين امر منجر به كسب تجارب بسيار ارزنده اي توسط اين افراد گرديده است.

دكتر نوربخش در ادامه گفت: پرديس البرز در دل دانشگاه تهران قرار دارد و تلاش مي كند تا استانداردهاي دانشگاه تهران را كسب نمايد. در اين مسير در كنار آموزش و پژوهش، محورهاي ديگر را هم جزو كارهاي خود قرارداده است از جمله توجه به ارزشهاي جامعه، منش دانشگاهي، توانمندسازي، آموزش دانش روز، ارتقاي مراتب علمي و غيره كه همگي ازاولويت هاي پرديس البرز مي باشد.

در كنار اينها توجه به تربيت نيروي انساني خلاق، متفكر، كارآمد كه بتواند در بهبود وضعيت جامعه گام بردارد از دغدغه هاي پرديس مي باشد.

وي افزود: بهترين تعريف در مورد هدف علم، همانا خدمت به جامعه است. يعني مهمترين چيزي كه مجموعه دانشگاهي بايد به دنبال آن باشد تربيت انسان هايي است كه عاشق خدمت به مردم و جامعه خودشان باشند.

اين چيزي است كه در آموزه هاي ديني ما هم از آن به علم نافع تعبير شده است يعني علمي كه ديگران از آن بهره مند مي شوند و صرفا اندوخته اي در ذهن ما نمي باشد.

اين فرصت بسيار بزرگي است كه پرديس البرز فراهم نموده است تا دانشجويان علاقمند در قالب پرديس مشغول به تحصيل گردند. اگر اين فرصت فراهم نمي شد بخشي از اين سرمايه انساني تلف مي شد يا به آن سوي مرزها گسيل مي شد. يكي از مهمترين كارهاي پرديس البرز اين است كه بسياري از نيروهاي با استعداد را در همين كشور خودمان نگه داشته تا بتوانند در حوزه علم و دانش فعاليت نمايند.

دكتر نوربخش در ادامه گفت: من با گره زدن علم با پول موافق نيستم. يعني اينكه سيستم جامعه به سمتي برود كه تنها متمولين امكان رفتن به دانشگاه را داشته باشند. چون اين خودش باعث تقويت نابرابريهاي اجتماعي مي شود. اما اين بدان معنا نيست كه دانشگاه بايد به دولت وابسته باشد و از ظرفيت هاي گسترده خود استفاده نكند.

در هر صورت دانشگاه ها نقش بسيار بزرگي در جامعه دارند و شايد يكي از مهمترين رسالت هاي دانشگاه اين باشد كه علم را وارد جامعه نمايد. تا جامعه يك جامعه دانش بنيان نباشد پيشرفت ممكن نيست و اين از طريق همين دانشجوياني است كه هم دستي در بخش استغال دارند و هم دستي در دانشگاه و تحصيل. اين افراد مي توانند دانش را وارد سيستم مديريتي كشور نمايند. مطمئنا دور بودن از دانش همواره خسارت هاي فراواني را به كشور وارد نموده است. كاروان دانش امروز پرشتاب در حال رفتن است. جوامع هم پرشتاب در حال تحول مي باشند. اگر لحظه اي دوري از دانش صورت گيرد فرسنگ ها فاصله ايجاد مي نمايد كه جبران آن ناممكن خواهد بود.

در ادامه آقايان دكتر وحيد نيكنام، رئيس پرديس علوم، دكتر سيدتقي اميد نائيني و مهدي وصفي مرندي معاونين علمي و اجرايي پرديس و آقاي دكتر محمدرضا سعيدآبادي، مشاور امور بين الملل پرديس البرز به ايراد سخنراني پرداختند.

در پايان مراسم نيز از دانشجويان و ورزشكاران نمونه پرديس البرز تقدير به عمل آمد. 


بازديد: ۴۸۸۴۶   ۹۸/۱۱/۲
بازديد: ۱۸۹۳۶   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۴۳۱۲   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۳۷۰۸   ۹۸/۱۰/۲
بازديد: ۱۰۵۵۱   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۸۳۶۶   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۷۲۰۷   ۹۸/۳/۲۰
بازديد: ۷۰۶۹   ۹۸/۶/۲۰
بازديد: ۶۶۳۶   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۵۶۱۴   ۹۶/۶/۱۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.