خبر شماره ۵۱۸۷

فراخوان دانشجويان جامانده براي كارنامه سلامت

بازديد: ۱۰۷     ۹۸/۷/۲۲

نظر به اينكه تعدادي از دانشجويان ورودي جديد آن پرديس / ‏ دانشكده (بشرح زير) عليرغم اطلاع رساني‌هاي مكرر زير هنوز اقدام به رزرو نوبت ‬و مراجعه جهت انجام معاينات كارنامه سلامت ننموده‌اند لذا با توجه به اينكه ۲۰ و ۲۱ مهر ماه آخرين فرصت برگزاري معاينات سلامت در باشگاه دانشجويان است لذا خواهشمند است جهت اطلاع رساني به روش صلاحديد به اين دسته از دانشجويان دستور اقدام لازم صادر فرمايند. لازم بذكر است باشگاه دانشجويي از ساعت ۸ صبح لغايت ۱۶/۳۰ پذيراي دانشجويان است.

۱- پرديس فني ۵۸۱ نفر

۲- پرديس علوم ۱۸۶ نفر

۳- پرديس هنرها ۱۸۰ نفر

۴- دانشكده مديريت ۱۶۲ نفر

۵- پرديس البرز ۳۱۸ نفر


بازديد: ۴۸۸۴۶   ۹۸/۱۱/۲
بازديد: ۱۸۹۳۶   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۴۳۱۲   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۳۷۰۸   ۹۸/۱۰/۲
بازديد: ۱۰۵۵۱   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۸۳۶۶   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۷۲۰۷   ۹۸/۳/۲۰
بازديد: ۷۰۶۹   ۹۸/۶/۲۰
بازديد: ۶۶۳۶   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۵۶۱۴   ۹۶/۶/۱۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.