خبر شماره ۵۱۵۶

وام شهريه صندوق رفاه دانشجويي نيمسال اول سال تحصيلي ۹۹-۹۸

بازديد: ۱۸۴     ۹۸/۷/۱

با عرض تبريك به شما دانشجوي محترم به مناسبت فرارسيدن سال تحصيلي جديد باطلاع مي‌رساند:

بازه زماني ثبت وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان در سيستم سامانه جامع آموزشي دانشگاه تهران از تاريخ ۳۱/‏۰۶/‏۹۸‬ لغايت ۳۰/‏۰۷/‏۹۸ مي‌باشد. لازم به ذكر است كليه متقاضيان مي‌بايست علاوه بر ثبت وام شهريه نسبت به بارگذاري سند تعهد محضري معتبر در سيستم اقدام نمايند.

۱- سند تعهد محضري نا خوانا و كمرنگ و اسكن شده با موبايل پذيرفته نمي‌شود.

۲- سند تعهد محضري استفاده شده توسط دانشجويان تا ۵ سال اعتبار دارد و پس از آن مي‌بايست اصل حكم كارگزيني يا بازنشستگي و فيش حقوق ضامن اسكن و پيوست مدارك گردد.

۳- به وام‌هاي ثبت شده پس از بازه زماني ذكر شده (به استثناي دانشجويان ورودي جديد) ترتيب اثر داده نخواهد شد. 


بازديد: ۵۰۴۶۲   ۹۸/۱۱/۲
بازديد: ۱۹۲۶۸   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۴۵۷۰   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۴۰۵۴   ۹۸/۱۰/۲
بازديد: ۱۰۸۴۶   ۹۶/۶/۱۳
seen: 9593   2018-12-03
بازديد: ۸۴۶۹   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۷۳۰۳   ۹۸/۳/۲۰
بازديد: ۷۱۸۳   ۹۸/۶/۲۰
بازديد: ۶۷۱۳   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۲۵   ۹۹/۳/۳
بازديد: ۲۱   ۹۹/۲/۲۹
بازديد: ۲۰   ۹۹/۲/۲۹
بازديد: ۴۲   ۹۹/۲/۲۴
بازديد: ۵۵۸   ۹۹/۲/۱۷
بازديد: ۱۰۵   ۹۹/۲/۱۶
بازديد: ۱۲۲   ۹۹/۲/۱۱
بازديد: ۱۰۴   ۹۹/۲/۱۱
بازديد: ۲۰۹   ۹۹/۲/۱۱
بازديد: ۴۷   ۹۹/۲/۱۰

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.