خبر شماره ۵۱۵۴

بورس دولت هاي مكزيك، چين و اسلواكي در سال تحصيلي ۲۰۲۰-۲۰۱۹

بازديد: ۴۶۴     ۹۸/۷/۱

به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند دولت هاي مكزيك، چين و اسلواكي در سال تحصيلي اقدام به ارائه بورس تحصيلي در رشته هاي مختلف تحصيلي و در كليه مقاطع تحصيل نموده اند. متقاضيان جهت استفاده از بورس هاي مذكور مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر در مورد بورس هاي مذكور، نحوه پذيرش و ثبت نام به فايل هاي پيوست مراجعه نمايند.


پيوست‌ها:


بازديد: ۴۸۸۲۴   ۹۸/۱۱/۲
بازديد: ۱۸۹۳۴   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۴۳۱۰   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۳۷۰۷   ۹۸/۱۰/۲
بازديد: ۱۰۵۴۸   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۸۳۶۳   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۷۲۰۶   ۹۸/۳/۲۰
بازديد: ۷۰۶۷   ۹۸/۶/۲۰
بازديد: ۶۶۳۳   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۵۶۱۳   ۹۶/۶/۱۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.