خبر شماره ۵۰۸۱

مواد امتحاني آزمون جامع دكتري مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي ورودي ۹۶

بازديد: ۱۶۳     ۹۸/۲/۲۸

۱. فلسفه علم و روش شناسي تحقيق در مديريت بازرگاني دكتر اميري

۲. بازاريابي صنعتي  دكتر محمد حقيقي

۳. سمينار در مسايل بازاريابي بين الملل دكتر مسعود كيماسي

 


بازديد: ۵۰۴۸۶   ۹۸/۱۱/۲
بازديد: ۱۹۲۸۵   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۴۵۸۳   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۴۰۸۵   ۹۸/۱۰/۲
بازديد: ۱۰۸۵۷   ۹۶/۶/۱۳
seen: 9599   2018-12-03
بازديد: ۸۴۷۵   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۷۳۰۷   ۹۸/۳/۲۰
بازديد: ۷۱۹۰   ۹۸/۶/۲۰
بازديد: ۶۷۱۵   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۱۸   ۹۹/۳/۱۳
بازديد: ۳۰   ۹۹/۳/۱۲
بازديد: ۶۳   ۹۹/۳/۱۱
بازديد: ۴۰   ۹۹/۳/۱۱
بازديد: ۱۰۸   ۹۹/۳/۱۱
بازديد: ۶۶   ۹۹/۳/۱۱
بازديد: ۱۲۵   ۹۹/۳/۱۱
بازديد: ۶۱   ۹۹/۳/۱۰
بازديد: ۷۹   ۹۹/۳/۱۰
بازديد: ۳۸   ۹۹/۳/۳

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.