خبر شماره ۴۹۴۸

تشكيل كانون دانش آموختگان پرديس البرز

بازديد: ۱۲۵۸     ۹۷/۹/۲۱كانون دانش آموختگان پرديس البرزباهدف ايجاد وحفظ ارتباط مستمر بين دانش آموختگان با يكديگروآشنائي وبهره گيري موثرتراز امكانات وتجربيات علمي- فرهنگي اعضاء تشكيل شد.

كانون دانش آموختگان تشكيلاتي است غيرانتفاعي، غيرسياسي وغيردولتي كه با حمايت مستقيم دانش آموختگان، اساتيد ومدرسين پرديس البرزدانشگاه تهران وسايرحاميان تشكيل گرديده وبراي گسترش ارتباطات اجتماعي وفرهنگي ميان دانش آموختگان پرديس البرز تلاش خواهد نمود.

ازجمله مهمترين اهداف اين كانون عبارتنداز:

۱-      كمك به ارتقاي سطح علوم وتكنولوژي ملي

۲-      ايجاد وحفظ ارتباط مستمربين دانش آموختگان وپرديس

۳-      كوشش براي ارتقاي علمي، فني ودانش مديريتي دانش آموختگان علاقه مند

۴-      ايجاد وتحكيم ارتباط علمي بين پرديس ومراكز علمي اجرايي به منظوراستفاده ازظرفيت هاي طرفين

۵-      بهره گيري ازنظرات وتجارب دانش آموختگان درجهت ارتقاي علمي وفرهنگي پرديس

۶-      سازماندهي، جذب وهدايت كمك ها وصنايع وواحدهاي اقتصادي براي پيشبرد امورپرديس

۷-      هموارنمودن زمينه هاي اشتغال زايي وكارآفريني براي اعضاء

۸-      تلاش درجهت ايفاي مسئوليت اجتماعي پرديس

 
بدينوسيله ازكليه علاقه مندان به عضويت دراين كانون جهت تكميل فرم ثبت نام دعوت بعمل مي آيد. 

  فرم مربوطه را حضورا تحويل امور دانشجويي پرديس البرز دهيد و يا به ايميل moj_babaei@ut.ac.ir  ارسال نماييد.


پيوست‌ها:


بازديد: ۵۰۴۶۲   ۹۸/۱۱/۲
بازديد: ۱۹۲۶۸   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۴۵۷۰   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۴۰۵۵   ۹۸/۱۰/۲
بازديد: ۱۰۸۴۶   ۹۶/۶/۱۳
seen: 9593   2018-12-03
بازديد: ۸۴۶۹   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۷۳۰۴   ۹۸/۳/۲۰
بازديد: ۷۱۸۳   ۹۸/۶/۲۰
بازديد: ۶۷۱۳   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۲۵   ۹۹/۳/۳
بازديد: ۲۱   ۹۹/۲/۲۹
بازديد: ۲۰   ۹۹/۲/۲۹
بازديد: ۴۲   ۹۹/۲/۲۴
بازديد: ۵۵۸   ۹۹/۲/۱۷
بازديد: ۱۰۵   ۹۹/۲/۱۶
بازديد: ۱۲۲   ۹۹/۲/۱۱
بازديد: ۱۰۴   ۹۹/۲/۱۱
بازديد: ۲۰۹   ۹۹/۲/۱۱
بازديد: ۴۷   ۹۹/۲/۱۰

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.