خبر شماره ۴۸۷۵

قابل توجه دانشجويان متقاضي شركت در آزمون جامع، دفاع از پايان نامه و رساله

بازديد: ۵۰۹     ۹۷/۷/۹

به اطلاع كليه دانشجويان مي رساند دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري منوط به تسويه حساب با امور مالي پرديس در بازه زماني حداقل دو ماه قبل از ارائه درخواست دفاع مي باشد. همچنين تسويه حساب مالي دانشجويان دكتري متقاضي شركت در آزمون جامع يك ماه قبل از برگزاري آزمون الزامي مي باشد. 


بازديد: ۵۰۰۰۶   ۹۸/۱۱/۲
بازديد: ۱۹۰۶۱   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۴۴۰۲   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۳۸۰۳   ۹۸/۱۰/۲
بازديد: ۱۰۶۶۳   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۸۴۰۸   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۷۲۴۴   ۹۸/۳/۲۰
بازديد: ۷۰۹۷   ۹۸/۶/۲۰
بازديد: ۶۶۵۲   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۵۶۴۴   ۹۶/۶/۱۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.