رشته‌هاي مقطع كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي رديف
مهندسي داروسازي ۱
مهندسي صنايع ۲
مهندسي برق - مخابرات گرايش سيستم ۳
مهندسي مكاترونيك ۴
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد ۵
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي ۶
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي ۷
 مهندسي طراحي محيط زيست ۸
مهندسي سيستم‌هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست ۹
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي ۱۰
حقوق بين المللي ۱۱
حقوق خصوصي ۱۲
مديريت - MBA گرايش بازاريابي ۱۳
مديريت - MBA گرايش استراتژي ۱۴
مديريت رسانه ۱۵
مديريت اجرايي ۱۶
مديريت صنعتي ۱۷
مديريت منابع انساني ۱۸
مديريت بازرگاني ۱۹
مديريت امور شهري ۲۰
مديريت دولتي ۲۱
مديريت تکنولوژي ۲۲
مديريت مالي  ۲۳
علوم اقتصادي  ۲۴
 كارآفريني گرايش كسب و كار ۲۵
 زبان و ادبيات انگليسي ۲۶
آموزش زبان انگليسي ۲۷
مديريت اموزشي  ۲۸
روانشناسي باليني  ۲۹
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي  ۳۰
برنامه ريزي شهري  ۳۱
طراحي شهري  ۳۲
ارتباط تصويري  ۳۳
طراحي صنعتي  ۳۴
تربيت بدني و علوم ورزشي مديريت ورزش   ۳۵
مهندسي معماري ۳۶
حقوق جزا و جرم شناسي  ۳۷
حقوق عمومي  ۳۸
 الهيات ۳۹
حسابداري ۴۰
درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.