کتابخانه: منابع رايگان لاتين

لطفا زمينه مورد نظر را انتخاب فرماييد:

 1. Accounting
 2. Arts (General)
 3. Engineering (General)
 4. Civil Engineering
 5. Education
 6. Electrical Engineering
 7. Law
 8. Languages
 9. Literature
 10. Psychology
 11. Physical Education
 12. Social Sciences
 13. Technology

Accounting

Dominion University Gateway to Accounting

Google Directory to Accounting

Librarian's Index to Accounting; Taxes; Taxation

Rutgers Accounting Web

University of Florida Gateway to Accounting Resources

Tax and Accounting Sites Directory

Will Yancey's Home Page

XBRL Home Page

Virtual Business Library

Dictionaries

Accounting Glossary

Accounting Glossary

Accounting Terminology Guide

UCD Accounting Glossary

Search Engines

Accountant Search - Directory of accountants and accounting services

Accounting Page - Index of accounting resources and accountant firms on the Internet

Databases & Articles

Lexis-Nexis - very large collection of indexes and full-text sources for research in business, accounting, law and current events

Journals & Books

....The International Journal of Intelligent Systems in Accounting

Journal of Business Finance and Accounting

Journal of International Financial Management & Accounting

Electronic Reference Sources

Research & Reference

Tax Professional Standards

Accounting Web

Associations and Organizations

BUBL Guide to Associations

Directory of accounting Associations

American Accounting Association

American Bar Association

American Institute of CPAs

American Payroll Association

American Society for Payroll Management

American Society of Women Accountants

American Stock Exchange

Association of Governmental Accountants

Association of International Accountants

Beta Alpha Psi (Accounting Honorary Fraternity)

Canadian Academic Accounting Association

Canadian Institute of Chartered Accountants

Certified General Accountants' Association of Canada

Chartered Institute of Management Accountants

European Accounting Association

Federation of Schools of Accountancy

Federation of Tax Administrators

Financial Executives Institute

Governmental Accounting Standards Board

Governmental Finance Officers Association

Information Systems Audit & Control Association

Institute of Internal Auditors

Institute of Management Accountants

International Accounting Standards Committee

International Federation of Accountants

International Association of Practising Accountants

(International Federation of Accountants (IFAC

International Organization of Securities Commissioners

NASDAQ

National Association of Black Accountants

National Association of Enrolled Agents

National Association of Local Government Auditors

National Association of State Auditors, Comptrollers, and Treasurers

National Association of State Boards of Accountancy

National Association of Tax Practitioners

National Society of Accountants

National Tax Association

New York Stock Exchange

Tau Alpha Chi (TAX) (Tax Honorary Fraternity)

Tax Executives Institute

Virginia Society of CPAs

Virginia State Board of Accountancy

Securities Industry Association

Society of Management Accountants of Canada

State Tax Administrators

Tax Analysts and Advocates

U.S. General Accounting Office

Schools and Departments

Accounting Schools in USA

Accounting Degrees Online - Accounting Schools - Resources

Best Accounting Schools

Distance Accounting Degrees

Indiana University department of Accounting

Online Accounting Schools

Top Accounting Schools in USA

Conferences

Allconferences guide to accounting Conferences

Accounting and Auditing Conferences

Accounting Conferences Around The World

Chartered Accountants of England and Wales Conference

European Accounting Association Conferences

Thompson Guide to Accounting Conferences

Discussion Groups

Accounting Discussion and Online News Groups

Tax Discussions

Tax E-mail lists and Tax Discussion Groups, IRS and Tax


Arts (General)

Gateways & virtual libraries:

Yahoo References in Arts

Artcyclopedia Links to art galleries and museums worldwide

Citizens Theatre

Glasgow Film Theatre

Scottish Music Information Centre

Internet Movie Database

Facets

Film Festivals.com includes all Film Festivals  from 1995 - to date; search by country, date or name.

Film Studies links maintained by M. Norden for the American Communication Center

Film Studies Resources

Movie Review Query Engine 

Movie-STAR

Oscars - Academy Awards official site of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Museums:

Art Cyclopedia

Museums Around the World

National Museums of Scotland

Virtual Library Museums Page One of the most comprehensive listings of museums on the Web

Museum of Fine Arts Houston

Metropolitan Museum of Art

The Museum of Modern Art (MOMA) in New York

The National Gallery of Art

The Smithsonian Institution's Website

The State Hermitage Museum from St. Petersburg, Russia

The Vincent Van Gogh Information Gallery

Art on the Web

Subject Index:

Films:

Dr. Jay's Movie Page

Film Festivals - Berlin Film Festival

Film Festivals - Cannes Film Festival

Film Festivals - Florida Film Festival

Film Festivals - International Documentary Film Festival Amsterdam

Film Festivals - Los Angeles Independent Film Festival

Film Festivals - Sundance Film Festival

Film Festivals - Toronto International Film Festival

Film Festivals - Venice Film Festival

Dictionaries

Art Dictionary

Art and Architecture Thesaurus Online

Art Glossary

Visual Art Glossary

Visual Arts Glossary

Art Glossary

Search Engines

Architecture

Art-Bridge - Directory and searchable database of art resources
art in context
Art on the Net
Art On The Net - Directory of artists and resources for art information on the Internet.
Artcyclopedia

Artists

ArtSeek -
Bulgarian Art
Catharton

Crafts
dArt - The Internet Art Database - Searchable art database.
Getty Information Institute -Bridging art and technology 

Internet ArtResources - Directory of art resources on the Internet. 

Monna World Art Gallery

Humanities (48)

Performing Arts (48)

Photography (17)

ADAM

Art Atlas<

Databases & Articles

Journals & Books

Architronic (1992 - 1999)

Documentary Box: Online Journal of the Yamagata Int'l Documentary Film Festival (1994 - )

DoubleTake Magazine (1995 - )

Gadfly (1998 - )

Journal of Design Research (2001 - )

Jouvert (1997 - )

M/C: A Journal of Media and Culture (1998 - )

Electronic Journals

ArtDaily

Electronic Reference Sources

Art and Photography Directory

Lake County Public Library Reference Sources

World Artist Directory

Galleries & Museums

Children's Literature Web Guide

Babelfish - Translation Service

For Young Writers

Word a Day

Bartlett's Quotations

The New York Times Books

Glossary of Poetic Terms

Art History Resources on the Web

Artsource General Resources

Associations and Organizations

Asian arts associations, museums, schools on Asianart.com

Arts Associations on the World Wide Web

Professional Arts Associations

Schools and Departments

(The School of the Arts and Architecture at UCLA (UCLA Arts

Conferences

Artists Animation Architecture Arts and Crafts Ceramics Computer Generated Photography

Discussion Groups:

Topica guide to discussion groups and newsletters


Engineering (General)

virtual libraries

Leabharlann James Hardiman Library

Engineering: Sources on the Web

Scheeff's Engineering Sources List

University of Missouri-Columbia Engineering Library Web Resources

Academic Info:Engineering Gateway - Directory of Online Engineering Resources

Subject Index

Engineering Subject Guide

automotive engineering subject Guide

Civil Engineering Sources

Electrical & Computer Engineering Sources

industrial engineering resources

magnetic component engineering

Dictionaries

Engineering Dictionary

Glossary of Engineering Words

Engineering Glossary

Dictionary of Engineering

Search Engines

EngNet UK - Engineering Directory

Engineering Virtual Library out of Edinburgh, Scotland

CORNELL UNIVERSITY ENGINEERING LIBRARY

Directory of science and engineering resources

Scitopia

Databases & Articles

Ohio Link Databases

Journals & Books

BioMedical Engineering OnLine (5/02 - ) BMC

BioMedical Engineering OnLine (2002 - ; excluding most recent 12 months) Pubmed

EPRI Journal (2001)

IEEE Standards Bearer (1995 - ; excluding most recent 12 months) IEEE

Journal of Design Research (2001)

Journal of Nanobiotechnology n/a BMC

MCEER Bulletin (Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research) (1994)

RLE Currents (1999)

Technology Interface (1996 - 2000)

TeraWord (2003)

Electronic Reference Sources

General Engineering & safety Standards

WU Libraries Engineering Reference Sources

Associations and Organizations

Canadian Engineering Associations and Organizations

Organizations for Engineers

Schools and Departments

Conferences

All Conferences guide to Engineering conferences

ECI: Engineering Conferences International Calendar

Engineering Conferences International

Discussion Groups


Civil Engineering

Gateways & virtual libraries

TopTen Civil Engineering Sites

Ultimate Civil Engineering Directory

The Civil Engineering Virtual Library

AIP's History of Science Exhibits, timelines, lectures, papers, and images

Concise Guide to Information Sources in Civil Engineering

Infogates Civil Engineering

AVEL Australasian Virtual Engineering Library

EEVL Edinburgh Engineering Virtual Library UK gateway

iCivilEngineer

The Transport Web - information service for the transport industry

Subject Index

Transportation Subject Guide

A. Geotechnical Engineering WWW Virtual Library of Geotechnical Engineering, Yahoo Soil

B.  Engineering Virtual Library

C. Transportation Engineering Transport WebWWW Transportation Virtual Library, Institute of Transportation Engineers, National Transportation Library

(E. Structures: Bridges (How Bridges Work, The BridgeSite, BridgePros

Dams and Reservoirs: (World Commission on Dams, Corbis Images of Dams, Dam-Reservoir Info & Impact Archive, United States Society on Dams, National Performance of Dams Program

Tall Buildings and Structures (Council on Tall Buildings and Urban Habitat, The High-Rise Pages, Structurae, Federation of High-Rise Websites, The World's Tallest Buildings Page)

Search Engines

Engineering search engines

Uncover Web

Databases & Articles

(ARI (Air-Conditioning & Refrigeration Institute

Transportation Research Board

Journals & Books

1. Electronic Journals:

ASCE Journals and Periodicals

Civil Engineering Journals

International Civil Engineering Abstracts

Electronic Journal of Information Technology in Construction

Building Innovation & Construction Technology

Works Bureau Technical Circular

2. Electronic Books:

A. Websites to find electronic books

NetLibrary

On-Line Books Page Hundreds of electronic books free for personal, noncommercial use

Electronic Books and Journals Homepage of the KSL electronic collections page

Publisher's Catalogs Search by title, author, city, state, country, material, etc

B. FREE Electronic Books

Engineering Infrastructure Diagramming and Modeling

(Records of a Family of Engineers by Robert Louis Stevenson (Gutenberg text

(James Watt by Andrew Carnegie (HTML at Rochester

Engineering Employment Characteristics (1985)

Fostering Flexibility in the Engineering Work Force

Support Organizations for the Engineering Community

Forces Shaping the U.S. Academic Engineering Research Enterprise

Expanding the Vision of Sensor Materials

Human Factors Specialists' Education and Utilization: Results of a Survey

Applications of the Calculus to Mechanics

Materials Science and Engineering for the 1990s: Maintaining Competitiveness in the Age of Materials

Hierarchical Structures in Biology as a Guide for New Materials Technology

Hierarchical Structures in Biology as a Guide for New Materials Technology

Mathematical Research in Materials Science: Opportunities and Perspectives

The New Engineering Research Centers: Purposes, Goals, and Expectations

Coatings for High-Temperature Structural Materials: Trends and Opportunities

Future Materials Science Research on the International Space Station

High-Performance Synthetic Fibers for Composites

The Mechanical Properties of Wood by Samuel J. Record

Wood and Other Organic Structural Materials (New York: McGraw Hill Book Company, 1917)

(Liquid Crystalline Polymers by National Research Council National Materials Advisory Board (page images at NAP

Intermetallic Alloy Development: A Program Evaluation

Large-Scale Structures in Acoustics and Electromagnetics: Proceedings of a Symposium

Computer-Aided Materials Selection During Structural Design

Rock Fractures and Fluid Flow: Contemporary Understanding and Applications

Harnessing Light: Optical Science and Engineering for the 21st Century

Plasma Processing of Materials: Scientific Opportunities and Technological Challenges

Electronic Reference Sources

Advanced Building Technologies and Practices

(Building Codes and Standards: (databases, general information, international codes and standards, standards organizations, international, seismic, software

Dictionary of Science and Technology from Academic Press

Australian Standards Online full text Civil Engineering Resources via guide me

Engineering Firms

Environmental Engineering

Geotechnical Engineering

Hydrology and Hydraulics

Images

Civil Engineering Bookstore

US Patent and Trademark Office Full text access to patent information

IEEE's Explore Database

INSPEC

( Software guide: (Engineering Software Center, Rockmate Technical Services, RockWare Inc

Associations and Organizations

(Organizations: (USA, Asia, Australia & New Zealand, Canada, Europe, International

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

The American Society of Civil Engineers

American Association for the Advancement of Science

American Consulting Engineers Council

NTIS - National Technical Information Service

Institute of Transportation Engineers

Institute of Civil Engineers

Cement and Concrete Association

Concrete Institute of Australia

iCivilEngineer.com

Civil Engineering Virtual Library

The Construction Innovation Forum (CIF)

Engineering Software Center

Civil & Structural Engineering ResourceWeb

The Institute of Civil Engineers

Dr. Hubert Chanson's Website

GuideMe.com's Civil Engineering Resources on the Internet

Schools and Departments

Universities (Asia, Australia, Europe, Middle East, North America, South Africa)

A. James Clark School of Engineering, University of Maryland

Civil Engineering Deparmtment, University of Maryland

Department of Civil Engineering at Georgia Tech

Conferences

Civil Engineer Conferences

Civil Engineering Congresses

All Conferences Net

General conferences

Civil Engineer Conferences

The 5th Civil Engineering Conference in the Asian Region

International Congress in Civil Engineering Education 18-20 September, 2003; Ciudad Real, Spain

Construction

International Conference on Constructionin the 21th century Kuala Lampur- Malaysia JUly 5-7 2011

The World Conference on Timber Engineering

ASSCCA'03 - ADVANCES IN STRUCTURES Steel, Concrete, Composite and Aluminium June 23 - 25 2003; Sydney, Australia

First International Conference on Concrete Repair
july 15 - 17 July 2003; St-Malo, Brittany, France

CCC 2003 - Composite in Construction international Conference
September 16 - 19, 2003; Rende (Cosenza), Italy

Concept - Front-End Management of Large Public Projects

Conference on Composite Construction

Fourth International Conference on Advanced Composite Materials in Bridges and Structures
July 20-23, 2004; Calgary, Alberta, Canada

Architechtural engineering

The 4th International Conference on Cold Climate Heating, Ventilation and Air-Conditioning
June 15 - 18, 2003; Trondheim, Norway

International Conference on Research in Building Physics

Architectural Engineering: Building Integration Solutions

Council on Tall Buildings and Urban Habitat: 'Tall Buildings and Transparency'

Integrated Lifetime Engineering of Buildings and Civil Infrastructures (ILCDES 2003
December 1-3, 2003; Kuopio, Finland

CIB WORLD BUILDING CONGRESS 2004
May 2 - 7, 2004; Toronto, Canada

The World Conference on Timber Engineering

IABSE Symposium on Metropolitan Habitats and Infrastructure

Tall Buildings in Historical Cities: Culture & Technology for Sustainable Cities

Earthquake Engineering

Fourth International Conference on Earthquake Resistant Engineering Structures
22 - 24 September 2003; Ancona, Italy

14th Mexican National Conference on Earthquake Engineering
Nov. 19 - 22, 2003; Leon, Guanajuato, Mexico

13th WCEE World Conference on Earthquake Engineering
August 1-6, 2004; Vancouver, BC, Canada

Environmental Engineering

Environmental Conferences

Hydraulic Engineering

Nano and Microparticles in Water and Wastewater Treatment
September 22 - 24, 2003; Zurich, Switzerland

International Conference on Advanced Modeling Techniques for Sustainable Management of Water Resources
January 28 - 30, 2004; Warangal, Andhra Pradesh, India

4th International Conference on Dam Engineering
Oct. 18 - 20, 2004; Nanjing, China

Structural Engineering

Eighth International Conference on Recent Advances in Structural Dynamics
14 - 16 July, 2003; Southampton, UK

First International Conference on Concrete Repair
july 15 - 17 July 2003; St-Malo, Brittany, France

ISEC-02 - 2nd International Structural Engineering and Construction Conference
September 23-26, 2003; Rome, Italy

IASS-APCS 2003, International Symposium on New Persptctives for Shell and Spatial Structures
October 22 - 26, 2003; Taipei, Taiwan

Fifth International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures (FraMCoS-5): Linking Scales from Nano-structure to Infrastructure
April 12-14, 2003; Vail, Colorado

The 11th World Conference on Timber Engineering
June 20-24, 2010; Trentino, Italy

Second International Conference on Structural Engineering, Mechanics & Computation (SEMC) 2004
5-7 July, 2004; Cape Town, South Africa

Fourth International Conference on Advanced Composite Materials in Bridges and Structures - ACMBS-IV
July 20-23, 2004; Calgary, Alberta, Canada

Surveying

Intergeo 2003
17-19 September, 2003; Hamburg, Germany

30th International Symposium on Remote Sensing of Environment (ISRSE)
Nov. 10 - 14, 2003; Honolulu, Hawaii, USA

14th International Conference on Engineering Surveying
March 15-19, 2004; Zürich, Switzerland

Transportation

8th International Conference on Low-Volume Roads
June 22-25, 2003; Reno, Nevada, USA

10th AASHTO/TRB Maintenance Management Conference*
July 15-18, 2003; Duluth, Minnesota

International Conference on Highway Pavement Data, Analysis & Mechanistic Design Applications
September 8-10 2003; Columbus, OH, USA

Discussion Groups:

Building Code Discussions Group

CIVIL-L, Civil Engineering Research & Education Mailing List

Engineering News Groups

Geo Discussion Forum - all things geotechnical

Green Building Discussion Group - sponsored by Oikos, Environmental Building News and CREST

VVS (Swedish Society of HVAC Engineers) - "Siki's Corner" - in Swedish

Water Resources Discussion Lists - directory of more than 60 water-related forums

Economics

Gateways & virtual libraries:

About.com Guide to Economics (USA)

BUBL LINK Economics section (UK)

Business Information Sources on the Internet (UK) 

The Econometrics Gateway

Econometric Links of the Econometrics Journal (Netherlands)

John Kane's Econometric Resources (USA)

University of West of England Gateway to Economics

Subject Index:

Agricultural Economics

Economic theory

Tourism and Leisure Resources

Dictionaries

Glossary

Glossary of International Economics

Terms related to the Federal Reserve, banking and economics

Glossary bureau of economic analysis

Economic Glossary

Glossary of Political Economy Terms

Search Engines:

Inomics

Econsearch

Databases & Articles:

Economics Working Papers Archive

McKinsey Quarterly [More..]

ECONbase Index to economic journals and online papers (Free)

Journals & Books:

University of Southampton Gateway to E-journals in Economics

Free Journals:

Asia, Inc Online

B Quest (Business Quest)

BusinessWeek

BusinessWoman Magazine

CIO Online

CNNfn

Cotton, World Markets and Trade

CPA Journal

E Law

The Economist

The Econometrics Journal Online

Electronic Markets

The Far Eastern Economic Review

The Financial Times

Forbes

Fortune

Journal of the International Academy of Hospitality Research

Money

Monthly Labor Review

OECD Observer (1996 - ) OECD

Producer Price Indexes

U.S. Agricultural Trade Update

The Wall Street Journal Interactive provides some features free of charge.

World Bank Economic Review

World Bank Research Observer

World Gold

WTO Focus (1996 - )

Books:

Economics: Principles and Policy by William J. Baumol and Alan S. Blinder

Economics: Private and Public Choice by James D. Gwartney and Richard L. Stroup

Principles of Economics by N. Gregory Mankiw

McGraw-Hill Economics Textbooks

Economics: Principles, Problems and Policies by Campbell R. McConnell and Stanley L. Brue

Economics by David C. Colander

The Economy Today by Bradley R. Schiller

Experiments with Economic Principles by Theodore C. Bergstrom and John H. Miller

Addison-Wesley Economics Textbooks

Economics by Michael Parkin

Economics Today by Roger Miller

Economics Resource Center, South-Western College Publishers

Economics by Robert E. Hall and Marc Lieberman

Economics by Roger A. Arnold

Economics by William A. McEachern

Prentice-Hall Economics Textbooks

Economics: Principles and Tools by Arthur O. Sullivan and Steven M. Sheffrin

Principles of Economics by Karl E. Case and Ray C. Fair

Electronic Reference Sources:

World Top 250 research economists

Associations and Organizations:

Economics Associations and Societies are also listed in EDIRC

The page Resources of Scholarly Societies

Royal Economic Society (UK)

Bank of England [More..]

Trends in Developing Economies

CTI Economics [More..]

ESRC The home page of the Economic and Social Research Council.

Eurotext Provides links to resources on Europe. Some items are full text.

International Monetary Fund (IMF) [More..]

OECD [More..]

REGARD An ESRC funded bibliographic database of social science research in the UK.

Royal Economic Society [More..]

The Treasury

World Bank

Schools and Departments:

EDIRC, Economics Departments and Institutes and Research Centers of the World, is a list compiled by Christian Zimmerman. The lists are browsable by subject areas and geographical location.

Economics Departments in the USA are listed by Ed Price

Non-USA Economics Departments on WWW are listed by David Giles

Economics Departments with Ph.D. Programs in American and Canadian Universities (Including Agricultural Economics) is a list based on "Peterson's Guide to Graduate Education".

Conferences:

INOMICS Guide to Conferences on different aspects of Economics

Conferences and Summer Schools on Econometrics and Economics

AAEA On-line - Upcoming Events

IAAE - Upcoming Conferences

AEA/RFE - Future Conferences

IAMA - Conferences

IAMA - Calendar of Events

AERE - Meetings

Agric-Econ Mailing List.

CTI Economics Mailing List. Looks at topics such as sustainability, economic growth, free trade, environmental issues.

Economics Experimental Mailing List

Econ-Cea-UK. Discussion of the Chinese and Asian Economies.

Industrial Ecology.

Women Soc Econ History.

News Sources

Business Week [More..]

CNN Financial Net. International news stories from the CNN news corporation.

Economist [More..]

Financial Times

Reuters


Education

Gateways & virtual libraries

University of Delaware Library

Education World

Education Virtual Library

(Education Resources on the Internet (Indiana University Library

(Educational Resources Information Center (ERIC

(.ERIC Fultext Internet Library (Jounal articles, books, reports, etc

Dictionaries

Glossary of education-related terms

Glossary of Online Education Terms

Glossary of Related Terms and Glossary

Education's Data Dictionary

Glossary of Education Terms and Acronyms

Glossary of Post-Secondary Relatd Trems

Glossary of Distance Education Terms

Search Engines

Educational Resources Information Center (ERIC) Free Database

(AskERIC Abstracts of journal articles and documents from the Education Research Information Center (Free

Databases & Articles

(Envirofacts Warehouse  Data from the Environmental Protection Agency.  (FREE

(EPADOC Environmental Protection Administration documents.  (FREE

Research Resources

Journals & Books

Free Journals

American School Board Journal

Currents in Electronic Literacy (1999 - )

Early Childhood Research and Practice (1999 - )

Education Policy Analysis (1993 - )

Education Statistics Quarterly (2000 - ) GPO

Education Week on the Web

Electronic Journal of Science Education (1997 - )

Interactive Multimedia Journal for Computer-Enhanced Learning

Journal of Industrial Teacher Education (1994 - )

Journal of Interactive Media in Education (1996 - )

Journal of Statistics Education (1993 - )

Journal of Vocational and Technical Education (1994 - 1999)

Journal on Excellence in College Teaching (1990 - )

Nevada Kids Count Data Book (2000 - )

Online Journal of Distance Learning Administration

State Indicators of Science and Mathematics Education (1997 - )

TechKnowLogia

Turkish Online Journal of Distance Ed

Electronic Reference Sources

Reference Sources by Education World

Internet Public Library: Education

Yahoo! Reference: education

Reference Sources on Education and Technology

Library Resources in Education

Education -- Reference

Associations and Organizations

About ED - Educational Associations and Organizations

HORIZON: Educational Associations on the Internet

Educational Associations

ERS - Other Educational Associations

Kathy Schrock's Guide for Educators - Associations

... ,Educational Associations & Organizations, Tennessee, TN

Schools and Departments

GradSchools.com Guide to graduate schools and departments

All Education Schools - A Complete Guide to US Schools of

Online Education Schools

Special Education Schools

Apple (UK and Ireland) - Education - Schools

Conferences

Yahoo! Directory Education > Conferences

Higher Education Conferences Worldwide

All Conferences > Education

UNESCO - Education - Conferences and Events

Home Education Conferences across Canada

Discussion Groups:

Education: Discussion Groups

Education discussion groups and newsgroups

Education - Discussion Groups

Education Discussion Groups - Syracuse University Library


Electrical Engineering

Gateways & virtual libraries

(Australian Virtual Engineering Library (AVEL

Electrical Engineering Web Resources

(Electrical & Computer Engineering Portal (University of Canterbury- New Zealand

Electrical Engineering research guide

Internet Resources for Electrical and Computer Engineering

Berkeley Electronics Research Laboratory

Center for Compound Semiconductor Microelectronics

Micro and Nanotechnology Laboratory

Stanford Integrated Circuits Laboratory

EINET Engineering & Technology

Semiconductor Subway

World-Wide Web Virtual Library: Engineering

Yahoo-Science:Engineering:Electrical Engineering

(EEVL (Enhanced and Evaluated Virtual Library for engineering, mathematics and computing

eg3.com

Engineering Resources Online

Subject Index

The University of BATH Library

The University Of Adelaide Library

UNSW Library

BUBL LINK Catalogue of Internet Resources

Index of electrical engineering articles

The University of British Columbia Library

Dictionaries

Glossary of Electrical Engineering Terms

Electronics Glossary

Electronics Glossary

Search Engines

Scirus  Article database with citations only

Galaxy : Electrical Engineering < Engineering and Technology

Yahoo! Directory Engineering > Electrical Engineering

Databases & Articles

Saint Louise University

Princeton University Library

Journals & Books

Icademic Online Resources

Electronic Reference Sources

Find Standards & Patents

IEEE STANDARDS

U.S. Patent and Trademark Office

Associations and Organizations

Electric Power Research Institute

Electronic Frontier Foundation

EIA Electronics Industry Association

IEE Institution of Electrical Engineers (UK)

IEEE Computer Society

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers

National Academy of Engineering

Electronics & Electrical Engineering Lab (National Institute of Standards & Technology)

National Society of Black Engineers

Optical Society of America

Society of Women Engineers

SPIE--The International Society for Optical Engineering

Schools and Departments

Massachusetts Institute of Technology

Stanford Electrical Engineering

University of California–Berkeley

Conferences

IEEE Conferences

Discussion Groups:

virtual libraries

BUBL: Geography links

CTI Geo-Information Gateway

Google: Geography

SOSIG - Geography Sources  

The World Wide Web Virtual Library: Geography

Geo-Guide >

Geosource

Internet Resources for Geographers

Geography Guide to geographical resources

Subject Index

Dictionaries

Glossary Of Geography

Geopgraphy Dictionary

Glossary

Glossary Of Terms Physical Geography

Search Engines

World Wide Geography Resources

Depaul Geography Search Engine

Databases & Articles

Databases, Indexes, Abstracts

GeoBase

Population Index on the Web

GeoData Institute, University of Southampton  

BUBL: GIS  

Google: GIS  

Journals & Books

ACME: An International E-Journal for Critical Geographies

Asian Geographer

Solstice:  An Electronic Journal of Geography and Mathematics

The SoC Bulletin

CU Resources/ Geography

Electronic Reference Sources

WWW Virtual Library: Geographical Sources

Geographical Resources and Maps; Michigan Electronic Library

Guide to Geographical Reference Sources 

Gateways to Geographical Reference Sources (from University of British Colombia)

The Columbia Gazetteer of North America 

The World Factbook 

MapQuest

UK Sensitive Map, University of Wolverhampton

Dictionary of Abbreviations and Acronyms in Geographic Information Systems, Cartography, and Remote Sensing

Flags, Maps & Cartography

Geographic Information Systems (GIS) Resources (current) (FREE)

GIS Dictionary

Glossary of GIS Terms

Online Geographical Bibliography

Statistics and other data -

The Official Yearbook of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

CIA World Factbook 

National Statistics website Contains a vast range of official UK statistics and information.

MIMAS datasets >

Associations and Organizations

Association of American Geographers

Polar Research and Cold Region Technology

Schools and Departments

Geography Departments and Other Related Sites  

Conferences

All Conferences.com/Geography

Rural Geography Research Group

Geographical Association/ events

Discussion Groups:

Physical Geography Discussion Group

Geography newsgroups and listservs


Law

virtual libraries

LBubl ink to Law

http://www.bubl.ac.uk/link/l/lawlinks.htm

UK Law Journals

WWW Virtual Law Library

Subject Index

OMNI Subject Listing for Law, Jurisprudence, Medical Ethics

Dictionaries

Law Dictionary

Legal Dictionary

Legal Glossary

Law Dictionary

Legal Dictionary

Law Dictionary

Search Engines

Big Search Engine Index

Legal Search Engine

Law.com Quest

Law Search Engine

Databases & Articles

Global Legal Information International legal database. (Free

Journals & Books

Electronic Law journals (http://elj.warwick.ac.uk/)

Alphabetical Index

Asian-Pacific Law and Policy Journal (2000 - )

Cyberlaw Informer (1999 - 2001)

Federal Communications Law Journal (1993 - )

SOSIG World Catalogue: Criminal Law

SOSIG World Catalogue: Environmental Law

SOSIG World Catalogue: Labour Law

SOSIG World Catalogue: Law

BIALL: British and Irish Association of Law Librarians

British Employment Law

Connecting Legal

FindLaw

FreeLawyer.co.uk: Legal Solutions Online

General Council of The Bar

German Law Archive

Infolaw: Information for Lawyers Limited's Gateway to the UK Legal Internet

JURIST UK: The Law Professors' Network 

Law Society

LawGuru.com

LAWLINKS: Legal Information on the Internet

LawTalk

Legal Resources in the UK

Legal-Link

Morrie Sacks Law Corporation

Portal to UK Legal Resources

Roman Law Resources

UK Centre for Legal Education

UK Law Journals

WashLaw Web

 

Electronic Reference Sources

Associations and Organizations

Schools and Departments

Conferences

Discussion Groups:

Law/Legal Information Resources

Law Firm Marketing Discussion Group


Languages

Virtual Libraries

BUBL LINK / 5:15: Language, Literature and Culture

The Human-Languages Page

iLove Languages: Your Guide to Languages on the Web: English

Internet Connections: Foreign Language

Internet Public Library Online Literature Resources

University of Liverpool Library Subject Pages - Internet Resources ...

Yahoo Listing for Linguistics and Human Languages

Language Learning Center  

Globegate (http://globegate.utm.edu)
"A Culture and Language SuperSite!" Indexes several thousand websites in various foreign languages.

LingNet-The Linguists' Network (http://lingnet.org)
From the Dept. Of Defense, "dedicated to supporting members of the foreign language community..." Click on "Lingnet's Internet Pointers."

Foreign Languages

 Rhodes Foreign Language Resources

Arabic Pathways

 Composition and Style Guide
 

Dialects

International Dialects of English Archive
Since 1997

English Accents and Dialects

The American Dialect Homepage

American Dialect Links

 

Grammar: General

Grammar & Style : General Reference

General Grammar Exam

Grammar: Morphology

Grammar: Phonetics/Phonology

Grammar: Syntax

Glossary of Grammar and Syntax

Grammar and Syntax

Internet Resources for Language Teachers and Learners  >

Foreign Language Resources on the Web

Language Links  
 

Citation Style manuals

Internet Connections: Foreign Language

Internet Public Library Online Literature Resources

University of Liverpool Library Subject Pages - Internet Resources ...

Yahoo Listing for Linguistics and Human Languages

Globegate (http://globegate.utm.edu)
"A Culture and Language SuperSite!" Indexes several thousand websites in various foreign languages.

LingNet-The Linguists' Network (http://lingnet.org)
From the Dept. Of Defense, "dedicated to supporting members of the foreign language community..." Click on "Lingnet's Internet Pointers."
 
 
 

Subject Index

A Brief Citation Guide for Internet Resources in History and the Humanities

Bibliographic Formats for Citing Electronic Information

Brief guide to citing government publications

Citing Electronic Resources

Introduction to Basic Legal Citation (1995-96 ed.) - Cornell  

Official Citation Resolutions - ABA

Search Engines

Foreign Language Search Engines

Language search engines
 

Databases & Articles

Journals & Books

ALAN Review: Assembly on Literature for Adolescents (1996 - 2001)

Atlantic Monthly (1857 - )

Boston Review (1975 - )

Children's Bookwatch (2001 - )

Common Place (2000 - ) HistoryCoop

Common Place (9/00 - )

Culture Machine (1999 - )

Currents in Electronic Literacy (1999 - )

DoubleTake Magazine (1995 - )

Early Modern Literary Studies (1995 - )

Electronic Antiquity: Communicating the Classics (1993 - 2001)

Electronic Journal for Computer Writing, Rhetoric and Literature (1994 - )

Gadfly (1998 - )

Heroic Age (1999 - 2001)

Internet Writing Journal (1997 - )

Jenda: A Journal of Culture and African Women's Studies (2000 - )

Journal of Electronic Publishing (1997 - )

Journal of International Women's Studies (2000 - )

Journal of Religion and Film (1997 - )

Journal on Excellence in College Teaching (1990 - )

Jouvert (1997 - )

Language Learning and Technology (1997 - )

M/C: A Journal of Media and Culture (1998 - )

Notes from the Windowsill (1993 - 1998)

Oklahoma Review (2000 - )

Online Journal of Distance Learning Administration (1998 - )

Studies in Bibliography (1948 - 1999)

TESL-EJ: Teaching English as a Second or Foreign Language (1994 - )

Women in Literature and Life Assembly (1992 - )

 

Electronic Reference Sources

A Comprehensive list of references sources in Language & Writing

Guide to reference sources in languages

Dictionaries

Webster's Dictionary

Webster's Online Dictionary

Miscellaneous Dictionary Resources

Other dictionaries and encyclopedia

YourDictionary.com

Specialized Dictionaries

A Basic Dictionary of American Sign Language Terms

Beilstein Chemical Dictionary

Biographical Dictionary

BioTech Life Science Dictionary

Computing Dictionary

Free On-Line Dictionary of Computing

Dictionary of Occupational Titles

Dictionary of Symbolism 

General Chemistry Glossary 

Internet Anagram Server 

Law dictionary

Medical and health dictionaries

Microbiology Glossary

NASA's Space terms and definitions

On- Line Mathematics Dictionary

Rhyming Dictionary

WWW Acronym Server

 

Foreign Language Dictionaries & Translators

Dictionaries and Translators

English- French Dictionary

English- Italian Dictionary

French-English Dictionary

English-German Dictionary

Italian- English Dictionary 

Norwegian-English / English-Norwegian Dictionary

Online Language and Translation Dictionaries

Russian-English Dictionary

The Language Learning Resource Center at Carnegie Mellon University

English language dictionaries (from BUBL)

  

Grammar References

A Guide to Writing Research Papers

APA bibliographic style guide

Basic Prose Style and Mechanics 

Capitalization

Elementary Grammar

Jack Lynch's Grammar and Style Notes

Merriam Webster Word of the Day

MLA bibliographic style guide

MLA-Style Citations of Electronic Sources 

On-line Writing Lab (OWL)

Punctuation

Correct Punctuation

Punctuation Marks

Rensselaer Writing Center

The Elements of Style

Vocabulary Builder from Words-R-us

Web Extension to American Psychological Association Style (WEAPAS)

White and Strunk, 1918. The Elements of Style

Quotations

Bartlett's Familiar Quotations

Dictionary of scientific quotations

(Another) Dictionary of Scientific Quotations

Quotations Home Page

Thesaurus

NASA thesaurus

Roget's Thesaurus  

Associations and Organizations

Directory of Language Associations and Organizations

Directory of Language Associations (another gateway)

Canadian Language Associations

List of Foreign Language Associations in the USA

Academy of American Poets

Foreign Language Associations

 

Schools and Departments

Department of Modern Foreign Languages

Conferences

Discussion Groups

The LINGUIST List


Literature

virtual libraries

BUBL Index to Literature and rhetoric

Galaxy Literature Collection

General Literature Resources

Google Directory to Literature

Internet Book Information Center     

Literature and Drama

Internet Resources - Literature

lii.org: Literature and Books Topics

Online Literature Library

Open Directory: Literature

Yahoo! Directory to Literature

Zuzu

Internet Literature Links – North Central Texas

Literary Resources on the Internet

Yahoo Listing for Literature 

Subject Index

The Age of Fable; or Beauties of Mythology

American Literature Sites

American Literature: General Resources

Ancient Literature

Award Winning Children's

BooksChildren's Book Awards (international)

British Literature

English Literature

Literature of the Pacific Islands

Nobel Prizes

Poetry Portal. A gateway to poetry sites.

Pulitzer Prizes

Representative Poetry Full Text

The complete works of Shakespeare

Dictionaries

A Short Biographycal Dictionary of English Literature

Biographical Dictionary

All Americans: Glossary of Literary Terms

Literary Vocabulary

Literary Terms

Search Engines

Colossus guide to search Engines  in Literature

Literature Search Engines

Literature Search Engines (Search Engine Guide)

Literature
 

Databases & Articles

Digital Book Index

(Gale Literary Index (Free

Journals & Books

 

Electronic Reference Sources:

Author Webliography

Associations and Organizations

Schools and Departments

Conferences

Discussion Groups:

Literature Discussion Group

Management

virtual libraries

Subject Index

Dictionaries

Management Dictionary

Management Glossary

Search Engines

Databases & Articles

Journals & Books

  Electronic Reference Sources

Associations and Organizations

Schools and Departments

Conferences

Discussion Groups:

Mechanical Engineering

virtual libraries

Subject Index

Dictionaries

Automotive Terms Dictionary

Mechanical Engineering Dictionary

Search Engines

Databases & Articles

ASMENet American Society of Mechanical Engineers' site. Selected full text articles and abstracts from the current issue of Mechanical Engineering, tables-of-contents for several ASME journals, and links to a student information page, career info, codes and standards info, etc. (FREE)

Envirofacts Warehouse  Data from the Environmental Protection Agency.  (FREE)

EPADOC Environmental Protection Administration documents.  (FREE) 

Journals & Books

 

Electronic Reference Sources

Associations and Organizations

Schools and Departments

Conferences

Discussion Groups:


Physical Education

virtual libraries

Australian Sports Web

Education World

Virtual Library of Sports

Sports S.A. Website of the South Australian Sports Federation

California Physical Education Resource

Useful Web Links in Health, Exercise Science & PE

Physical Education Activities & Resources

Web Resources for Physical Education

World Wide Web of Sports---Links to sport sites by name of sport

Yahoo: Sprots and Recreation links to sports, games, and outdoors.

Subject Index

Anatomy

Anthropometry

Biomechanics

Coaching and Training

Ergonomics

Health (General Information)

Nutrition

Olympics

Outdoor Education

Physical Education with Children and Adolescents

Sports and exercise psychology

Sports medicine

Search Engines

Virtual Sports Search Engines - 1,000 Specialized Search Engines ...

Sports Search Engines

Directory of Sports Search Engines

Daily Necessities: Mac Resources, News & Sports, Search Engines, ...

Sports search engines - The ultimate sports directory

Recreation and Sports search engines. Add a Recreation and Sports

Recreational Sports - Search engines and portals

Databases & Articles

SPORTDiscus

AEI (Australian Education Index)

Index to Australian education literature.

Ausport

Index to Australian literature on all aspects of sport in Australia.  

ERIC (Educational Resources Information Center)

Medline

Premier international index to journals in medicine and related clinical sciences.

FindArticles.com

IdeaMarketers - Free Content, Articles & Ezine Builder

Journals & Books

ACC Sports Journal

CNN Sports Illustrated

Cyber-journal of sport marketing

European Physical Education Review

Field & Stream -- Outdoor Life

Golf Magazine Online

Journal of exercise physiology online

Journal of sport history

Olympic review

Proceedings (North American Society for Sport History)

The Sport Journal

Sports Illustrated for Women

Sportscience

Sporting traditions

Also visit:

Australian Association for Exercise and Sport Science (AAESS)

Kinesiology Forum

National Library of Australia : Subject Access to Australian Electronic Journals in Sport

Books:

E-books on Physical Education (via the University of South florida)

Free e-books for physical education, sports, and recreations

 

Electronic Reference Sources

Adapted Physical Education National Standards

Australian Sports Directory

American Statistical Association. Statistics in Sport

Associations and Organizations

Active Australia 

American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance (AAHPERD)

American Educational Research Association (AERA)

American Sport Education Program

American Statistical Association. Statistics in Sport

Australian Association for Exercise and Sport Science (AAESS)

Australian Bureau of Statistics

Australian Institute of Sport

Australian Sports Web

Australian Sports Directory  

Canadian Association for Health, Physical Education, Recreation and Dance (CAHPERD)

English Sports Council

European College of Sport Science

Gatorade Sports Science Institute

Human Kinetics

International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE)

Sport and the European Union

Sportcal On-line

SportQuest : the Virtual Resource Centre for Sport Information

Sports Media

Sports New Zealand

Schools and Departments

Google's directory of Schools in Physical Education and Sports

Conferences

National Association for Sport and Physical Education Events

Sportcal On-line

allconferences.net

Discussion Groups:

Sports discussion groups

BGfL: Physical education discussion groups

sportime.com

sports-media.org

pecentral.org

Title Index

Adapted Physical Education National Standards

Ariel Dynamics Homepage

American College Football--Rules, polls, recruiting, conferences, team names and more

Basketball--orld Wide Web Basketball site--many links to college, professional, and more

Basketball Highway---Everything you ever wanted to know to help a basketball coach

Best Page For Coaches Networking On The Net 

Center for Human Simulation    

COACHING SCIENCE ABSTRACTS 

College and University Sports---From Yahoo

College Sports---From Excite

COLLEGE SPORTS BY SCHOOL

College Sports Online

CSU - Chico: Athletic Training Home Page

The Fitness Partner Connection Jumpsite

How To Play Better Baseball tips for coaching baseball.

Leadership Strategies good testing questionaires.

Lesson plans for PE teachers

McGill Department of Physiology

Nutrition Dept. Univ. Minnesota

Ohio Dance Resource Guide

Physical Education Lesson Plans many K-6 lesson plans.

Referee/Umpire Home

SPARK Physical Education K6 innovative curriculum.

Sports Medicine

Sportscience

Texas A&M Dept. of Medical Physiology

Track and Field Statistics

U. S. Soccer Web Pages

WWW Women's Sports Page

WorldGuide Health & Fitness Forum


Psychology

virtual libraries

One of the Most comprehensive site for Psychology

Psychology Online Resource Central

Wolfgram Memorial Library Gateway to Psychology

SOSIG Psychology Gateway Offers access to evaluated and categorized Psychology resources

BIOME

LTSN Psychology

Psyc Site -- (Nipissing University, Canada)

AmoebaWeb 

PsychWeb >

The Psych.com >

Subject Index

A Guide to Psychology and Practice

Dictionaries

Psychology Dictionary

Psychology Dictionary

Psychology Glossary

Glossary of Psychological Terms

Search Engines

Psychology and Health Search Engines

Search Engines via Psychology Online Resource Central

Databases & Articles

Child Abuse & Neglect Covers child abuse and child welfare. (Free)

Alcohol Database Alcohol and Alcohol Problems. (ETOH) (Free)

Hypnosis Research Index on hypnosis and related states (Free)

PsychCrawler 

Theory Into Practice (TIP)

WORLD-WIDE ACADEMIC VISITOR EXCHANGE: Travel Itinerary Database

World-wide Academic Visitor Exchange: Experimental Psychology. [Search Itineraries
in the Database]

The Ultimate Forensic Psychology Database

Covering the disciplines of forensic psychology and psychiatry, and related issues.

PsycINFO: Your Source for Psychological Abstracts 

Social Psychology Network

Searchable links directory for subject areas, PhD programs, researchers, research groups, journals,...

ingenta: Psychology/Psychiatry 

The Psychology of Cyberspace - Home Page/Table of Contents 

Online papers on consciousness 

Journals & Books

Electronic Journals and Periodicals in Psychology and Related ...

Electronic Journals and Periodicals in Psychology and Related ...

Cognitive Science Forum. A refereed electronic journal of the Australian

Psychology Journals

Electronic journals - Psychology (St. Andrews U., UK)

Electronic Journals in Psychology

Welcome to the MegaPsych. Page of E-Journals in Psychology

Psychology Electronic Journals

UW Library - Electronic journals in Psychology

APA Books

The Online Books Page (hundreds of online books)

Online Books, Articles and Tests

         APA Monitor (1998 - )

         Current Research in Social Psychology (1995 - )

         Early Childhood Research and Practice (1999 - )

         Journal of Computer-Mediated Communication

         Journal of Credibility Assessment and Witness Psychology (1997 - )

         Laboratory Primate Newsletter (1984 - )

         MPR Online: Methods of Psychological Research (1996 - )

         Perspectives: A Mental Health Magazine (1996 - )

         Prevention and Treatment (1997 - )

         Proceedings of National Academy of Sciences of United States of America (1990 - ; excluding most recent 6 months) Pubmed

         Psyche

         Psychosomatics (1999 - ) Highwire

         Psycoloquy

         Psynopsis: Canada's Psychology Newspaper (1995 - )

 

Electronic Reference Sources

Bibliographies

Psychology A Guide To Reference And Information Sources

Manuals and Handbooks

APA Style of Citation (Online)

Tests

APA Testing and Assessment  

Associations and Organizations

Psychological Societies on the Internet

Psychology Professional Societies

Associations in psychology

Psychology Associations

American Psychological Associations

Schools and Departments

SOSIG Guide to Psychology Schools

Conferences

APA Guide to Conferences

SOSIG Guide to Conferences

Discussion Groups:

Title index

Academic Departments Directory

The American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 

American Academy of Neurology

American Psychiatric Association

Books and Publishers

British Neuroscience Association

Canadian Psychological Association

Correspondence Psychology courses

Developmental Psychology

Dictionary of Mental Health (Online)

Distance degree programs in Psychology

Distance learning in Psychology

Drug Abuse

E-mail lists and Newsgroups for Psychology

Graduate schools in Psychology 

Great ideas in personality

Industrial/organizational psychology

Internet-based Psychology courses

National Institute on Drug Abuse

Personality (great ideas)

Personality theories (Freud and other psychologists)

Psychology of Religion (Directory of Web Resources)

Quizzes and Tests

Virtual Library of Psychology


Social Sciences

virtual libraries

WWW Virtual Library for Society

Internet Public Library: Social Sciences

BUBL LINK: 300 Social sciences

World-Wide Web Resources - Social Sciences

Social Science Resources - Gateway - Directories

WWW Virtual Library for International Affairs

Research Engines for the Social Sciences, from the Universal Codex for the Social Sciences.

Subject Index

D: History: General, and Regions Outside the Americas

DA Great Britain and Ireland

DAW Central Europe

DB Austria, Hungary, Czech Republic, Slovakia

DC France, Andorra, Monaco

DD Germany

DE Mediterreanean Region, Greco-Roman World

DF Greece

DG Italy

DH-DJ Belgium, Luxembourg, Netherlands

DJK Eastern Europe

DK Russia, Former Soviet Republics, Poland

DL Northern Europe, Scandinavia

DP Spain, Portugal

DR Balkan Region

DS Asia

DT Africa

DU Oceania, Australia, New Zealand

DX Roma (Gypsies)

E: History: United States (General)

F: History: United States (Regional), and the Americas

Dictionaries

Online Dictionary of the Social Sciences

Urban Dictionary

Search Engines

Databases & Articles

(Anthropological Index (Free

The Anthropological Index of the Royal Anthropological Institute

(Population Index Index of population and demographics literature (Free

Findarticles.com

Journals & Books

Current Research in Social Psychology (1995)

Journal of Mundane Behavior (2000)

MOST Journal on Cultural Pluralism (UNESCO) (1999)

Advocate's Forum (1995)

Community services catalyst (1991 - 1994)

Current Research in Social Psychology (1995)

Future of Children (1999)

Journal of Prisoners on Prisons (1988)

Nevada Kids Count Data Book (2000)

Perspectives: A Mental Health Magazine (1996)

WWW Virtual Library: Sociology

Information Gateway from University of Washington

Books

Research Resources in Social Science

Electronic Reference Sources

Social Sciences Directories and Data Archives

UK Data Archive

CESSDA: Council of European Social Science Data Archives >

Yale Social Science Statistical Laboratory

Statistics for the Social Sciences

IMS: Social Sciences Subject Resources

Biographical Information

Consumer Resources

Encyclopedias & Almanacs

Entertainment & Recreation

Facts & Statistics

General Reference

Language Dictionaries

Law & Government

Local & Regional

Maps & Directions

Money & Measures

News

Organizations & Associations

Places

Style Manuals & Quotations

Time & Weather

Travel

Associations and Organizations

Consortium of Social Science Associations

Open Directory guide to Associations

Schools and Departments

Conferences

Open Directory guide to Conferences

Discussion Groups:

Social Science Discussion Groups || Syracuse University Library

Title Index

Research Methods in the Social Sciences: An Internet Resource


Technology

virtual libraries

Invisible Gateway to Science and Technology on the Web

(http://websearch.about.com/cs/science/)

TenLinks.com Gateway to Technological Information

(http://www.tenlinks.com/)

(http://www.galaxy.com/galaxy/Engineering-and-Technology/)

 Yahoo Directory of Technology

(http://dir.yahoo.com/Education/Instructional_Technology/)

Subject Index

Dictionaries

Technology Dictionary

Online Tech Dictionary

Tech Terms Dictionary

Comprehensive Technology Glossary

Search Engines

Databases & Articles

Journals & Books

Ingenta Gateway to electronic journals (more than 4500 journals and 20000

Free access to on-line articles from 4500 journals in all fields and abstracts from 20000 journals

Digital Library and Archive links to journals

(http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/)

(http://zeeb.library.cmu.edu/bySubject/CS+ECE/journals.html)

DRI News (1995 - )

Ethics in Science and Environmental Politics (2001 - )

História, Ciências, Saúde (1999 - ) SciELO Brazil

Journal of Technology Education (1989 - )

Journal of Technology Studies (1996 - )

Proceedings of National Academy of Sciences of United States of America (1990 - ; excluding most recent 6 months) Pubmed 

Electronic Reference Sources

Iowa State Library Reference Sources

Associations and Organizations

Schools and Departments

CTI Computing: Links to UK Computer Science Departments
Australian University Computer schools and departments

Conferences

Yahoo links to conferences

Discussion Groups

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.