پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۶۸۶ mohammad zolfagharzadeh محمدمهدي ذوالفقارزاده كرماني

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس فارابي پرديس 
بخش آموزشي آينده پژوهي دانشکده 
مديريت گروه 
آموزشي آينده پژوهي رشته
آموزشي آينده پژوهي گرايش
استاديار مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تهران -ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
تهران -ايران امام صادق معارف اسلامي و مديريت بازرگاني كارشناسي ارشد پيوسته ۱
تهران -ايران دانشگاه تهران مديريت سياستگذاري دكتري ۲

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۱/۱۱ ۱۳۹۱/۰۴ تهران-ايران ،دانشكده فرهنگي امور سرپرست ۱
۱۳۹۲/۰۳ ۱۳۹۱/۱۲ تهران-ايران ي بينرشتهاي گروه سرپرست ۲
۱۳۹۲/۰۶ تهران-ايران سرپرست گروه بينرشتهاي فناوري ۳
۱۳۹۲/۰۸ تهران-ايران رييس كميته ارزيابي كيفيت دانشكده و نماينده دانشكده در شبكه كيفيت تدريس-يادگيري دانشگاه ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.