خطا: اين صفحه نماي عمومي ندارد.

راهنمايي: در صورتي که اطلاعات داده شده در بالا کافي نيست ميتوانيد مشکل را از طريق زير با اعضاي واحد فناوري اطلاعات پرديس در ميان بگذاريد تا براي حل آن يا توضيحات مکمل اقدام شود.

به نامه‌هاي الکترونيک و پيامک‌هاي شما حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پاسخ داده خواهد شد. پيغام‌ها سريعتر پاسخ داده مي‌شوند.

If the above information is not expressive enough, or to find a way to resolve the problem please report the error to the Alborz Campus IT Unit by:

  • email: alborz.portal@ut.ac.ir

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.