پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۵۵۲ ahmad ali yazdan panah احمدعلي يزدان پناه

محل خدمت (عضو هيات علمي):

موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي دانشگاه/موسسه
پرديس 
دانشکده 
گروه 
رشته
گرايش
استاديار مرتبه علمي
آدرس
۰۲۱-۲۳۵۱۷۱۷۱ تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۶۳ ۱۳۶۱ تهران-ايران وزارت كار وامور اجتماعي، رياست هيأت امناء و مدير سازمان آموزش فني وحرفه اي كردستان ۱
۱۳۸۶ ۱۳۸۴ تهران-ايران وزارت علوم تحقيقات و فناوري، دانشگاه شهيد بهشتي، مدير دفتر بودجه وتشكيلات ۲
۱۳۸۶ تهران-ايران وزارت علوم تحقيقات و فناوري، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، معاون پژوهشي ۳
۱۳۹۲ ۱۳۹۰ تهران-ايران وزارت علوم تحقيقات و فناوري، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، معاون اجرايي و مدير مالي ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.