پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۵۰۵ mahmoud share pour محمود شارع پور

محل خدمت (عضو هيات علمي):

مازندران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
اقتصاد و علوم اجتماعي دانشکده 
علوم اجتماعي گروه 
جامعه شناسي رشته
جامعه شناسي گرايش
استاد مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
ملي استراليا دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۶۶ تهران -ايران دانشگاه تهران علوم اجتماعي كارشناسي ۱
۱۳۷۰ تهران -ايران دانشگاه تهران جامعه شناسي كار شناسي ارشد ۲
۱۳۷۶ استراليا ملي استراليا جامعه شناسي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۸۰ ۱۳۷۸ مازندران عضويت در كميته تحقيقات اداره كل تعاون استان مازندران ۱
۱۳۷۷ ۱۳۷۶ مازندران عضويت در كميته كتاب و انتشارات دانشگاه مازندران ۲
۲۰۱۲ ۲۰۰۲ عضويت در انجمن بين المللي جامعه شناسي ۳
۲۰۰۴ ۲۰۰۳ عضويت در انجمن بين المللي جامعه شناسي ورزش ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.