پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۴۷۸ alireza عليرضا صادقي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس فني پرديس 
دانشكده مهندسي مكانيك دانشکده 
ساخت و توليد گروه 
مهندسي مكانيك رشته
ساخت و توليد گرايش
استاديار مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

پسا دكتري آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه توكيو-ژاپن دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
تهران -ايران علم و صنعت ايران مهندسي مواد و متالورژي, كار شناسي ۱
تهران -ايران دانشگاه صنعتي شريف مهندسي مواد و متالورژي, كار شناسي ارشد ۲
مك گيل مهندسي مواد و متالورژي, دكتري ۳
ژاپن دانشگاه توكيو مهندسي مواد و متالورژي, فوق دكتري ۴

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۵/۰۷ تهران-ايران دانشگاه تهران عضويت در كارگروه اطلاع رساني و ارتباطات دانشكده مهندسي مكانيك ۱

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.