پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۴۶۵ ali علي اكبرنژاد قره لو

بيوگرافي:

تربيت‌ بدني‌ و علوم‌ ورزشي‌


محل خدمت (عضو هيات علمي):

تربيت‌ بدني‌ و علوم‌ ورزشي‌ دانشگاه/موسسه
تربيت‌ بدني‌ و علوم‌ ورزشي‌ پرديس 
تربيت‌ بدني‌ و علوم‌ ورزشي‌ دانشکده 
تربيت‌ بدني‌ و علوم‌ ورزشي‌ گروه 
تربيت‌ بدني‌ و علوم‌ ورزشي‌ رشته
تربيت‌ بدني‌ و علوم‌ ورزشي‌ گرايش
دانشيار مرتبه علمي
آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

تربيت‌ بدني‌ و علوم‌ ورزشي‌ آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
تربيت‌ بدني‌ و علوم‌ ورزشي‌ ۱
درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.