پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۳۶۳ Mohammadreza Farahani محمدرضا فراهاني

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس فني پرديس 
دانشكده مهندسي مكانيك دانشکده 
مهندسي مكانيك گروه 
مهندسي مكانيك رشته
مهندسي مكانيك گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
02188353893 تلفن
021-88013029 دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
صنعتي اميركبير-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۸۳ تهران-ايران علم و صنعت ايران مهندسي مكانيك كار شناسي ۱
۱۳۸۵ تهران-ايران صنعتي اميركبير مهندسي مكانيك كار شناسي ارشد ۲
۱۳۹۰ تهران-ايران صنعتي اميركبير مهندسي مكانيك دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۶/۰۴ ۱۳۹۴/۰۴ تهران-ايران دانشگاه تهران عضو شوراي پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي مكانيك ۱
۱۳۹۶/۰۸ ۱۳۹۴/۰۸ تهران-ايران دانشگاه تهران مسوول كارگاه جوشكاري و ورقكاري دانشكده مهندسي مكانيك ۲
۱۳۹۶/۱۰ ۱۳۹۴/۱۰ تهران-ايران دانشگاه تهران رئيس كارگاه ماشين ابزار دانشكده مهندسي مكانيك ۳
۱۳۹۸/۰۲ ۱۳۹۶/۰۲ تهران-ايران دانشگاه تهران مدير گروه مهندسي مكانيك-ساخت و توليد پرديس البرز ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.