پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۳۴۵ mehdi shahbazi مهدي شهبازي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشکده 
يادگيري و كنترل حركتي گروه 
تربيت بدني علوم ورزشي رشته
يادگيري و كنترل حركتي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
02161118871 تلفن
021-61118871 دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكترا آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تهران -ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۸۰ تهران -ايران دانشگاه تهران ,تربيت بدني و علوم ورزشي كار شناسي ۱
۱۳۸۲ تهران -ايران دانشگاه تهران ,تربيت بدني و علوم ورزشي كار شناسي ارشد ۲
۱۳۸۶ تهران -ايران دانشگاه تهران رفتار حركتي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۸۸/۱۱ ۱۳۸۶/۰۱ تهران-ايران بنياد ملي نخبگان رياست جموري عضو بنياد ملي نخبگان رياست جموري ۱
۱۳۹۲/۰۵ ۱۳۸۸/۰۵ تهران-ايران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي عضو كميته علمي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ۲
۱۳۹۴/۰۲ ۱۳۸۹/۰۷ تهران-ايران دانشگاه تهران (مسوول كميته فوتبال و فوتسال دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران ۳
۱۳۹۱/۰۲ تهران-ايران ژوهشكده تربيت بدني بسيج، عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده تربيت بدني بسيج ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.