پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۳۴۲ elham shirzad الهام شيرزاد عراقي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس 
تربيت‌ بدني‌ و علوم‌ ورزشي‌ دانشکده 
گروه بهداشت و طب ورزشي گروه 
تربيت‌ بدني‌ و علوم‌ ورزشي‌ رشته
بهداشت و طب ورزشي گرايش
استاديار مرتبه علمي
دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي آدرس
02161118916 تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
صنعتي اميركبير-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۷۸ تهران-ايران صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مهندسي مكانيك كار شناسي ۱
۱۳۷۹ تهران-ايران صنعتي اميركبير مهندسي پزشكي/بيومكانيك كارشناسي ارشد ۲
۱۳۸۵ تهران-ايران صنعتي اميركبير مهندسي پزشكي/ بيومكانيك دكتري ۳
۱۳۹۱ ميته بين المللي المپيك مديريت سازمان هاي ورزشي المپيكي ديپلماي تخصصي ۴
۱۳۹۴ دانشگاه كاتوليك لووين مديريت سازمان هاي ورزشي ديپلماي تخصصي ۵

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۱/۰۲ تهران-ايران عضو كميته پژوهشي فدراسيون اسكواش ۱
۱۳۹۰/۰۵ تهران-ايران نايب رييس بانوان فدراسيون اسكواش ۲
۱۳۹۱/۰۳ ۱۳۸۹/۱۰ تهران-ايران عضو گروه بيومكانيك و فن آوري پژوهشگاه تربيت بدني ۳
۱۳۸۱/۰۹ تهران-ايران مسول بخش بيومكانيك و مهندسي ورزش آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.